אורכיד אימפריאל - סרום הבהרה

Izrael - hebrejština - Ministry of Health

Koupit nyní

Dostupné s:
שמעון שסטוביץ בעמ
INN (Mezinárodní Name):
GUERLAIN - ORCHIDEE IMPERIALE WHITE - EXCEPTIONAL COMPLETE CARE - AGE-DEFYING & BRIGHTENING SERUM
Výrobce:
GUERLAIN
Terapeutické indikace:
שיפור מראה העור
Registrační číslo:
60740
Datum autorizace:
2012-03-04

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Sdílejte tyto informace