RESORBORINA solució 200 ml Andorra - català - CedimCat (Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya)

resorborina solució 200 ml

tetracaïna+benzalconi,clorur+dexametasona+resorcinol - solució -cullera-