TALQUISTINA pols 50 g

Informació principal

 • Denominació comercial:
 • TALQUISTINA pols 50 g
 • formulario farmacéutico:
 • Pols tòpics
 • Vía de administración:
 • Tòpica
 • Utilitza per:
 • Humans
 • Tipo de medicina:
 • medicament al·lopàtic

Documents

Localització

 • Disponible en:
 • TALQUISTINA pols 50 g
  Andorra
 • Idioma:
 • català

Estat

 • Font:
 • CedimCat - Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya
 • Número d'autorització:
 • 152729
 • última actualització:
 • 06-12-2019

Prospecte: composició, indicacions, interacció, posologia, embaràs, lactància, reaccions adverses

TALQUISTINA pols 50 g

difenhidramina associada

Indicacions

Medicament que alleuja la picor i coïssor de la pell produïdes per al·lèrgies, cremades, picades d'insectes,

malalties de la pell, etc. (ANTIPRURIGINÓS).

Consideracions

Renti's les mans abans i després de cada aplicació.

Netegi i assequi bé la zona a tractar abans de cada aplicació.

Empolvori les pólvores sobre la zona afectada i distribueixi-les homogèniament amb el palpís dels dits.

Eviti aplicar aquest medicament sobre qualsevol ferida.

Vagi amb compte si ha de fer-lo servir a zones properes als ulls o mucoses (nas, llavis, genitals, etc.).

NO utilitzi embenats, gases, tiretes o apòsits sobre el medicament, tret que el seu metge li indiqui el

contrari.

NO s'apliqui altres productes per a la pell a la zona afectada, tret que el seu metge li indiqui el contrari.

Segueixi estrictament la pauta indicada pel seu metge pel que fa a dosi i freqüència d'administració.

Efectes adversos

Si vostè segueix la pauta indicada, no solen aparèixer efectes adversos.

Posologia

Aplicar cada 8 hores sobre la zona afectada.

VIA TÒPICA.