REPEL

Informació principal

 • Denominació comercial:
 • REPEL BITE NATURAL 24 aplicaciones
 • formulario farmacéutico:
 • Parche
 • Vía de administración:
 • Transdérmica
 • Utilitza per:
 • Humans
 • Tipo de medicina:
 • medicament al·lopàtic

Documents

Localització

 • Disponible en:
 • REPEL BITE NATURAL 24 aplicaciones
  Andorra
 • Idioma:
 • català

Altres dades

Estat

 • Font:
 • CedimCat - Centre d'Informació de Medicaments de Catalunya
 • Número d'autorització:
 • 152122
 • última actualització:
 • 25-05-2018

Prospecte: composició, indicacions, interacció, posologia, embaràs, lactància, reaccions adverses

REPEL BITE NATURAL 24 aplicaciones

citronela+Repel-X

Indicacions

Repel·lents d'insectes.

Consideracions

Renti's les mans abans i després de cada aplicació.

Apliqueu la part adhesiva del pegat sobre la roba i fregueu lleugerament per a què el producte iniciï la

seva acció.

Heu de canviar el pegat cada 12 hores.

Efectes adversos

Si vostè segueix la pauta indicada, no solen aparèixer efectes adversos.

Posologia

Aplicar 1 pegat sobre la roba cada 12 hores.

25-5-2018

Safe use of personal insect repellents

Safe use of personal insect repellents

While enjoying the warm summer weather, don't forget to protect yourself from pesky bugs that bite! Health Canada is reminding Canadians to use bug spray and other insect repellents safely to avoid mosquito and other bug bites.

Health Canada

No hay novedades relativo a este producto.