veno-elan Tropfen

জার্মানি - জার্মান - BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte)

এখন এটা কিনুন

সক্রিয় উপাদান:
Etofyllin, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-[6-hydroxy-2-methoxy-4-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)phenyl]propenon, Proxyphyllin
থেকে পাওয়া:
BRENCH Pharma AG
INN (International Name):
Etofyllin, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-[6-hydroxy-2-methoxy-4-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)phenyl]propenon, Proxyphyllin
ফার্মাসিউটিকাল ফর্ম:
Tropfen
রচনা:
Etofyllin 60.mg; 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-[6-hydroxy-2-methoxy-4-(6-O-alpha-L-rhamnopyranosyl-beta-D-glucopyranosyloxy)phenyl]propenon 15.mg; Proxyphyllin 40.mg
অনুমোদন অবস্থা:
gültig
অনুমোদন সংখ্যা:
48884

একই পণ্য

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

এই তথ্য শেয়ার করুন