Tigecycline Accord

ইউরোপীয় ইউনিয়ন - চেক - EMA (European Medicines Agency)

এখন এটা কিনুন

সক্রিয় উপাদান:
Tigecyklin
থেকে পাওয়া:
Accord Healthcare S.L.U.
এটিসি কোড:
J01AA12
INN (International Name):
tigecycline
Therapeutic group:
Antibakteriální látky pro systémové použití,
Therapeutic area:
Soft Tissue Infections; Intraabdominal Infections; Bacterial Infections; Skin Diseases, Infectious
থেরাপিউটিক ইঙ্গিত:
Tygecycline Accord je indikován u dospělých a u dětí od osmi let věku pro léčbu následujících infekcí (viz body 4. 4 a 5. 1): , Complicated skin and soft tissue infections (cSSTI), excluding diabetic foot infections (see section 4. 4), Complicated intra-abdominal infections (cIAI) , Tygecycline Accord should be used only in situations where other alternative antibiotics are not suitable (see sections 4. 4, 4. 8 a 5. Pozornost by měla být věnována oficiálním doporučením pro správné používání antibakteriálních látek.
পণ্য সারাংশ:
Revision: 4
অনুমোদন অবস্থা:
Autorizovaný
অনুমোদন সংখ্যা:
EMEA/H/C/005114
অনুমোদন তারিখ:
2020-04-17
EMEA কোড:
EMEA/H/C/005114

অন্যান্য ভাষায় নথি

তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
বুলগেরিয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
বুলগেরিয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
স্পেনীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
স্পেনীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
ডেনিশ 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
ডেনিশ 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
জার্মান 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
জার্মান 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
এস্তোনীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
এস্তোনীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
গ্রিক 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
গ্রিক 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
ইংরেজি 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
ইংরেজি 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
ফরাসি 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
ফরাসি 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
ইতালীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
ইতালীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
লাত্‌ভীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
লাত্‌ভীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
লিথুয়েনীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
লিথুয়েনীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
হাঙ্গেরীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
হাঙ্গেরীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
মল্টিয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
মল্টিয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
ডাচ 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
পোলিশ 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
পোলিশ 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
পর্তুগীজ 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
পর্তুগীজ 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
রোমানীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
রোমানীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
স্লোভাক 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
স্লোভাক 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
স্লোভেনীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
স্লোভেনীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
ফিনিশ 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
ফিনিশ 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
সুইডিশ 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
সুইডিশ 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
নরওয়েজীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
নরওয়েজীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
আইসল্যান্ডীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
আইসল্যান্ডীয় 29-07-2022
তথ্য লিফলেট তথ্য লিফলেট
ক্রোয়েশীয় 29-07-2022
পণ্য বৈশিষ্ট্য পণ্য বৈশিষ্ট্য
ক্রোয়েশীয় 29-07-2022

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: Informace pro uživatele

Tigecycline Accord 50 mg prášek pro infuzní roztok

tigecyclinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

protože obsahuje pro Vás nebo Vaše dítě důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři

nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků,

které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Tigecycline Accord a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tigecycline Accord používat

Jak se přípravek Tigecycline Accord používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Tigecycline Accord uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Tigecycline Accord a k čemu se používá

Přípravek Tigecycline Accord je antibiotikum z glycylcyklinové skupiny, které působí tak, že

zastavuje růst bakterií, které vyvolávají infekce.

Lékař Vám nebo Vašemu dítěti předepsal přípravek Tigecycline Accord, protože Vy nebo Vaše dítě ve

věku alespoň 8 let máte jeden z následujících typů závažných infekcí:

komplikované infekce kůže a měkkých tkání (tkáně pod kůží) vyjma infekce diabetické nohy,

komplikované břišní infekce.

Přípravek Tigecycline Accord se používá jen v situacích, kdy se lékař domnívá, že jiná antibiotika

nejsou vhodná.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tigecycline Accord používat

Nepoužívejte přípravek Tigecycline Accord

Jestliže jste alergický(á) na tigecyklin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6). Jestliže jste alergický(á) na tetracyklinovou skupinu antibiotik (např.

minocyklin, doxycyklin atd.), mohl(a) byste být alergický(á) na tigecyklin.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Tigecycline Accord se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní

sestrou:

pokud se Vám špatně nebo pomalu hojí rány.

pokud před použitím přípravku Tigecycline Accord trpíte průjmem. Pokud se v průběhu léčby

nebo po léčbě přípravkem Tigecycline Accord vyskytne průjem, oznamte to ihned svému lékaři.

Neužívejte žádné léky na léčbu průjmu bez předchozí konzultace se svým lékařem.

pokud máte, nebo jste v minulosti zaznamenal(a) jakékoliv nežádoucí účinky spojené

s užíváním antibiotik patřících do tetracyklinové skupiny (např. citlivost kůže na sluneční

záření, zbarvení vyvíjejících se zubů, zánět slinivky břišní a změnu hodnot určitých

laboratorních vyšetření, která měří, jak dobře se sráží Vaše krev).

pokud máte onemocnění jater, nebo jste jej prodělal(a) v minulosti. V závislosti na funkčním

stavu Vašich jater může lékař snížit dávku, aby zabránil možným nežádoucím účinkům.

pokud máte zablokované žlučové cesty (cholestáza).

pokud trpíte poruchou srážlivosti krve nebo se léčíte pomocí antikoagulačních léčiv, protože

takové léčivo může ovlivňovat srážlivost krve.

Během léčby přípravkem Tigecycline Accord:

Oznamte neprodleně svému lékaři, pokud dojde k vývoji příznaků alergické reakce.

Oznamte neprodleně svému lékaři, pokud dojde k vývoji silných bolestí břicha, pocitu na

zvracení a zvracení. Mohou to být příznaky akutního zánětu slinivky břišní (pankreatitida).

Při určitých závažných infekcích může lékař uvažovat o podávání přípravku Tigecycline Accord

v kombinaci s dalšími antibiotiky.

Lékař Vás bude pečlivě sledovat kvůli možnému rozvoji jakékoli jiné bakteriální infekce. Pokud

se u Vás jiná bakteriální infekce rozvine, lékař Vám může předepsat jiné antibiotikum vhodné

pro léčbu dané infekce.

Zatímco antibiotika včetně přípravku Tigecycline Accord bojují proti určitým bakteriím, jiné

bakterie a plísně mohou dále pokračovat v růstu. To se nazývá přerůstání (bakterií či plísní).

Lékař Vás bude sledovat pro jakékoliv možné infekce a bude Vás léčit, pokud to bude

zapotřebí.

Děti

Přípravek Tigecycline Accord se nemá podávat dětem mladším 8 let z důvodu chybějících údajů o

bezpečnosti a účinnosti v této věkové skupině a proto, že může způsobit trvalé poškození zubů, jako je

zbarvení vyvíjejících se zubů.

Další léčivé přípravky a přípravek Tigecycline Accord

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které

možná budete užívat.

Přípravek Tigecycline Accord může prodloužit hodnoty určitých vyšetření, která měří, jak dobře se

sráží Vaše krev. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře, jestliže užíváte léky, které zabraňují

nadměrnému srážení krve (nazývané antikoagulancia). Pokud tomu tak je, bude Vás lékař pečlivě

sledovat.

Přípravek Tigecycline Accord může interferovat s kontraceptivy (antikoncepčními tabletami). Poraďte

se se svým lékařem o potřebě podání přídavného typu antikoncepce po dobu používání přípravku

Tigecycline Accord.

Přípravek Tigecycline Accord může zvýšit účinek léků používaných k potlačení činnosti imunitního

systému (jako jsou takrolimus nebo cyklosporin). Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře,

pokud užíváte tyto léky, aby Vás mohl důkladně sledovat

Těhotenství a kojení

Přípravek Tigecycline Accord může způsobit poškození plodu. Pokud jste těhotná nebo kojíte,

domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než

začnete tento přípravek používat.

Není známo, zda tigecyklin přechází do mateřského mléka u člověka. Poraďte se se svým lékařem

předtím, než budete kojit své dítě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Tigecycline Accord může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou například závratě. To může

zhoršit Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Tigecycline Accord obsahuje sodík

Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekční lahvičce, to znamená, že

je v podstatě „bez sodíku“.

3.

Jak se přípravek Tigecycline Accord používá

Přípravek Tigecycline Accord Vám bude podáván Vaším lékařem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka u dospělých je 100 mg podaných na začátku, následovaných dávkou 50 mg

každých 12 hodin. Tato dávka je Vám podávána intravenózně (přímo do krevního oběhu) po dobu 30-

60 minut.

Doporučená dávka u dětí ve věku 8 až < 12 let je 1,2 mg/kg podávaných každých 12 hodin

intravenózně až do maximální dávky 50 mg každých 12 hodin.

Doporučená dávka u dospívajících ve věku 12 až < 18 let je 50 mg podávaných každých 12 hodin.

Léčba většinou trvá po dobu 5-14 dní. Lékař rozhodne, jak dlouhou léčbu potřebujete.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Tigecycline Accord, než jste měl(a)

Jestliže se obáváte, že jste možná dostal(a) příliš mnoho přípravku Tigecycline Accord, řekněte to

ihned svému lékaři nebo zdravotní sestře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Tigecycline Accord

Jestliže se obáváte, že jste možná vynechal(a) dávku, řekněte to ihned svému lékaři nebo zdravotní

sestře.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

...

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Tigecycline Accord 50 mg prášek pro infuzní roztok

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna 5ml injekční lahvička přípravku Tigecycline Accord obsahuje tigecyclinum 50 mg. Po

rekonstituci obsahuje 1 ml roztoku tigecyclinum 10 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Prášek pro infuzní roztok (prášek pro infuzi).

Oranžový koláč nebo prášek.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Tigecycline Accord je indikován k léčbě dospělých pacientů a dětí ve věku od osmi let s

následujícími infekcemi (viz body 4.4 a 5.1):

komplikované infekce kůže a měkkých tkání (cSSTI) s vyloučením infekcí diabetické nohy (viz

bod 4.4);

komplikované intraabdominální infekce (cIAI).

Přípravek Tigecycline Accord má být podáván pouze v situacích, kdy nejsou jiná antibiotika vhodná

(viz body 4.4, 4.8 a 5.1).

Je nutné vzít v úvahu oficiální doporučení týkající se správného podávání antibakteriálních přípravků.

4.2

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dospělí

Doporučená dávka pro dospělé osoby je iniciální dávka 100 mg následovaná dávkou 50 mg každých

12 hodin po dobu 5 až 14 dnů.

Trvání léčby se má řídit závažností infekce, lokalizací infekce a klinickou odpovědí pacienta.

Děti a dospívající (ve věku od 8 do 17 let)

Tigecycline Accord se smí používat k léčbě pacientů ve věku 8 let a starších pouze po poradě

s lékařem, který má odpovídající zkušenosti s léčbou infekčních onemocnění.

Děti ve věku 8 až < 12 let: 1,2 mg/kg tigecyklinu každých 12 hodin intravenózně až do

maximální dávky 50 mg každých 12 hodin po dobu 5 až 14 dnů.

Dospívající ve věku 12 až < 18 let: 50 mg tigecyklinu každých 12 hodin po dobu 5 až 14 dnů.

Starší pacienti

U starších pacientů není nutná úprava dávkování (viz bod 5.2).

Porucha funkce jater

U pacientů s lehkou až se středně těžkou poruchou funkce jater (stadium Child-Pugh A a stadium

Child-Pugh B) není nutná úprava dávkování.

U pacientů (včetně pediatrických) s těžkou poruchou funkce jater (stadium Child-Pugh C) je třeba

dávku tigecyklinu snížit o 50 %. Dávku u dospělých je třeba snížit na 25 mg každých 12 hodin po

iniciální dávce 100 mg. Pacienty s těžkou poruchou funkce jater (stadium Child-Pugh C) je třeba léčit

obezřetně a sledovat jejich odpověď na léčbu (viz body 4.4 a 5.2).

Porucha funkce ledvin

U pacientů s poruchou funkce ledvin nebo u pacientů, kteří podstupují hemodialýzu, není nutná úprava

dávkování (viz bod 5.2).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku Tigecycline Accord u dětí ve věku do 8 let nebyla stanovena. Žádné

údaje nejsou k dispozici. Přípravek Tigecycline Accord se nemá používat u dětí ve věku do 8 let

z důvodu zabarvení zubů (viz body 4.4 a 5.1).

Způsob podání

Tigecyklin se podává pouze intravenózní infuzí po dobu 30 až 60 minut (viz body 4.4 a 6.6).

Pediatrickým pacientům se má tigecyklin podávat pokud možno infuzí trvající po dobu 60 minut (viz

bod 4.4).

Pokyny pro rekonstituci a naředění léčivého přípravku před podáním, viz bod 6.6.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku uvedenou v bodě 6.1.

Pacienti, kteří jsou hypersenzitivní na tetracyklinovou skupinu antibiotik, mohou být hypersenzitivní

na tigecyklin.

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

V klinických studiích u komplikovaných infekcí kůže a měkkých tkání (cSSTI), komplikovaných

intraabdominálních infekcí (cIAI), infekcí diabetické nohy, nozokomiální pneumonie a studiích s

rezistentními patogeny byla pozorována numericky vyšší míra úmrtnosti mezi pacienty léčenými

tigecyklinem v porovnání s léčbou srovnávacími léky. Příčiny těchto zjištění zůstávají neznámé, ale

nelze vyloučit horší účinnost a bezpečnost než u srovnávacích léků.

Superinfekce

V klinických studiích je zhoršené hojení operačních ran u pacientů s komplikovanými

intraabdominálními infekcemi (cIAI) spojováno se superinfekcí. Pacient, u kterého se rozvíjí zhoršené

hojení ran, má být sledován pro detekci superinfekce (viz bod 4.8).

U pacientů, u kterých se vyvinula superinfekce, zejména nozokomiální pneumonie, se zdají být

výsledky léčby horší. Pacienti mají být pečlivě monitorováni kvůli rozvoji superinfekce. Pokud je

po zahájení léčby tigecyklinem zjištěn jiný zdroj infekce než komplikovaná infekce kůže a měkkých

tkání nebo komplikovaná intraabdominální infekce, je třeba zvážit zahájení alternativní antibakteriální

terapie, která prokázala účinnost při léčbě specifického typu přítomné(ých) infekce(í).

Anafylaxe

Po podání tigecyklinu byly hlášeny anafylaktické/anafylaktoidní reakce potenciálně život ohrožující

(viz body 4.3 a 4.8).

Selhání jater

U pacientů léčených tigecyklinem byly hlášeny případy poškození jater převážně cholestatického

charakteru včetně některých případů selhání jater s fatálním průběhem. Přestože u pacientů léčených

tigecyklinem může dojít k selhání jater kvůli základním chorobám nebo souběžnému podávání jiných

léčivých přípravků, má být zváženo možné přispění tigecyklinu (viz bod 4.8).

Tetracyklinová skupina antibiotik

Antibiotika glycylcyklinové skupiny jsou strukturálně podobná tetracyklinové skupině antibiotik.

Tigecyklin může mít nežádoucí účinky podobné tetracyklinové skupině antibiotik. Tyto reakce mohou

zahrnovat fotosenzitivitu, pseudotumor cerebri, pankreatitidu a antianabolické působení, které má za

následek zvýšenou hladinu dusíku močoviny v krvi, azotemii, acidózu a hyperfosfatemii (viz bod 4.8).

Pankreatitida

Ve spojitosti s léčbou tigecyklinem (viz bod 4.8) se vyskytla akutní pankreatitida, která může být

závažná (četnost: méně časté). Na diagnózu akutní pankreatitidy je třeba myslet u pacientů

používajících tigecyklin, u nichž se vyvinou klinické příznaky, známky nebo laboratorní anomálie

vyvolávající podezření na akutní pankreatitidu. Většina hlášených případů se vyvinula po minimálně

jednom týdnu léčení. Tyto případy byly hlášeny u pacientů bez známého rizika pankreatitidy. Po

ukončení podávání tigecyklinu se obvykle stav pacientů zlepšuje. Při podezření na vývoj pankreatitidy

je třeba uvažovat o ukončení léčby tigecyklinem.

Koagulopatie

Tigecyklin může prodloužit protrombinový čas (PT) i aktivovaný parciální tromboplastinový čas

(aPTT). Dále byla při použití tigecyklinu hlášena hypofibrinogenemie. Před zahájením léčby

tigecyklinem a pravidelně během léčby se proto musí kontrolovat parametry koagulace krve, například

PT nebo jiný vhodný koagulační test, včetně fibrinogenu v krvi. Speciální péče se doporučuje u vážně

nemocných pacientů a pacientů užívajících také antikoagulancia (viz bod 4.5).

Základní choroby

Zkušenosti s podáváním tigecyklinu při léčbě infekcí u pacientů se závažnými základními chorobami

jsou omezeny.

V klinických studiích s cSSTI byla nejčastějším typem infekce u pacientů léčených tigecyklinem

celulitida (58,6 %), následovaná velkými abscesy (24,9 %). Pacienti se závažnými základními

chorobami, jako například pacienti s poruchami imunity, pacienti s infikovanými proleženinami nebo

pacienti, kteří měli infekce vyžadující léčbu delší než 14 dnů (například nekrotizující fasciitidu),

nebyli do studie zařazeni. Do studie byl zařazen omezený počet pacientů s komorbidními faktory,

jako je například diabetes mellitus (25,8 %), onemocnění periferních cév (10,4 %), abusus

intravenózních látek (4,0 %) a pozitivní infekce HIV (1,2 %). Omezené zkušenosti jsou také dostupné

při léčbě pacientů se současnou bakteriemií (3,4 %). Proto se při léčení těchto pacientů doporučuje

opatrnost. Výsledky rozsáhlé studie u pacientů s infekcí diabetické nohy ukázaly, že tigecyklin byl

méně účinný než srovnávací lék, u těchto pacientů se proto nedoporučuje podávat tigecyklin (viz bod

4.1).

...

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/134692/2020

EMEA/H/C/005114

Tigecycline Accord (tigecyclinum)

Přehled pro přípravek Tigecycline Accord a proč byl přípravek registrován

v EU

Co je přípravek Tigecycline Accord a k čemu se používá?

Tigecycline Accord je léčivý přípravek používaný k léčbě dospělých a dětí starších osmi let

s komplikovanými infekcemi kůže a měkkých tkání (tkání nacházejících se pod kůží), nikoli však

k léčbě infekcí nohou u osob s diabetem. Používá se také k léčbě komplikovaných břišních infekcí.

„Komplikovaná“ znamená, že infekce se obtížně léčí, protože se rozšířila nebo protože pacient má jiná

onemocnění, která léčbu ztěžují. Přípravek Tigecycline Accord by se měl používat pouze tehdy, pokud

nejsou vhodná jiná antibiotika. Před použitím přípravku Tigecycline Accord by lékaři měli vzít v úvahu

oficiální doporučení týkající se správného používání antibiotik.

Přípravek Tigecycline Accord je „generikum“. Znamená to, že přípravek Tigecycline Accord obsahuje

stejnou léčivou látku a účinkuje stejným způsobem jako „referenční léčivý přípravek“, který je již v EU

registrován, a sice přípravek Tygacil. Více informací o generikách naleznete v příslušném dokumentu

otázek a odpovědí zde

Přípravek Tigecycline Accord obsahuje léčivou látku tigecyklin.

Jak se přípravek Tigecycline Accord používá?

Přípravek Tigecycline Accord je dostupný ve formě prášku pro přípravu infuzního roztoku (kapání do

žíly). U dospělých se doporučuje toto dávkování přípravku Tigecycline Accord: počáteční dávka 100 mg

následovaná dávkou 50 mg každých 12 hodin po dobu 5 až 14 dnů. Jedna infuze by měla trvat 30 až

60 minut. Délka léčby závisí na tom, jaká část těla je postižena infekcí, na závažnosti infekce a na

reakci pacienta na léčbu. U pacientů se závažným onemocněním jater jsou dávky nižší.

U dětí starších 8 let se přípravek používá pouze po poradě s lékařem, který má odpovídající zkušenosti

s léčbou infekčních onemocnění, přičemž by se měl podávat ve formě infuze po dobu 60 minut. U dětí

ve věku od 8 do 12 let se podává dávka 1,2 mg na kilogram tělesné hmotnosti, a to infuzí do žíly

každých 12 hodin, maximálně však 50 mg každých 12 hodin. Léčba trvá 5 až 14 dnů. U dětí ve věku

od 12 do 18 let se podává dávka 50 mg každých 12 hodin po dobu 5 až 14 dnů.

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis.

Tigecycline Accord (tigecyclinum)

EMA/134692/2020

strana 2/2

Více informací o používání přípravku Tigecycline Accord naleznete v příbalové informaci nebo se

obraťte na svého lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Tigecycline Accord působí?

Léčivá látka v přípravku Tigecycline Accord, tigecyklin, patří do skupiny antibiotik zvaných

„glycylcykliny“. Působí tak, že blokuje bakteriální ribozomy, což jsou části buněk, ve kterých se tvoří

nové bílkoviny. V důsledku blokování tvorby nových bílkovin se bakterie nemohou množit a nakonec

odumřou.

Jak byl přípravek Tigecycline Accord zkoumán?

Studie přínosů a rizik s léčivou látkou ve schváleném použití již byly provedeny s referenčním léčivým

přípravkem Tygacil, a nemusí se tedy opakovat s přípravkem Tigecycline Accord.

Stejně jako u všech léčivých přípravků provedla společnost studie kvality přípravku Tigecycline Accord.

Nebylo potřeba provést „bioekvivalenční“ studie, aby se prokázalo, že přípravek Tigecycline Accord se

vstřebává podobně jako referenční léčivý přípravek a dosahuje stejných hladin léčivé látky v krvi. Je to

z toho důvodu, že přípravek Tigecycline Accord je podáván infuzí do žíly, takže je léčivá látka dodávána

přímo do krevního oběhu.

Jaké jsou přínosy a rizika přípravku Tigecycline Accord?

Jelikož přípravek Tigecycline Accord je generikum, jeho přínosy a rizika se považují za shodné

s přínosy a riziky referenčního léčivého přípravku.

Na základě čeho byl přípravek Tigecycline Accord registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky dospěla k závěru, že v souladu s požadavky EU bylo

prokázáno, že přípravek Tigecycline Accord je srovnatelný s přípravkem Tygacil. Stanovisko agentury

proto bylo takové, že stejně jako u přípravku Tygacil přínosy přípravku Tigecycline Accord převyšují

zjištěná rizika, a může tak být registrován k použití v EU.

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Tigecycline Accord?

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla zahrnuta doporučení a opatření pro bezpečné

a účinné používání přípravku Tigecycline Accord, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků jsou údaje o používání přípravku Tigecycline Accord průběžně

sledovány. Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Tigecycline Accord jsou pečlivě

hodnoceny a jsou učiněna veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Tigecycline Accord

Další informace o přípravku Tigecycline Accord jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/tigecycline-accord

. Na internetových stránkách

agentury jsou rovněž k dispozici informace o referenčním léčivém přípravku.

সম্পূর্ণ নথি পড়ুন

একই পণ্য

এই পণ্য সম্পর্কিত সতর্কতা অনুসন্ধান করুন

দস্তাবেজ ইতিহাস দেখুন

এই তথ্য শেয়ার করুন