Zypadhera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин памоат

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

Психолептиков,

Терапевтична област:

шизофрения

Терапевтични показания:

Поддържащо лечение на възрастни пациенти с шизофрения, достатъчно стабилизирани по време на остро лечение с оланзапин.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-11-19

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZYPADHERA 210 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ZYPADHERA 300 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ZYPADHERA 405 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
оланзапин (olanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ZYPADHERA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи ZYPADHERA
3.
Как се прилага ZYPADHERA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ZYPADHERA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZYPADHERA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ZYPADHERA съдържа активното вещество
оланзап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ZYPADHERA 210 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
ZYPADHERA 300 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
ZYPADHERA 405 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ZYPADHERA 210 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всеки флакон съдържа оланзапин памоат
монохидрат, еквивалентен на 210 mg
оланзапин
(olanzapine). След разтваряне всеки ml
суспензия съдържа 150 mg оланзапин.
ZYPADHERA 300 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всеки флакон съдържа оланзапин памоат
монохидрат, еквивалентен на 300 mg
оланзапин
(olanzapine). След разтваряне всеки ml
суспензия съдържа 150 mg оланзапин.
ZYPADHERA 405 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
Всеки флакон съдържа оланзапин памоат
монохидрат, еквивалентен на 405 mg
оланзапин
(olanzapine). След разтваряне всеки ml
суспензия съдържа 150 mg оланзапин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтво
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-02-2022
Листовка Листовка чешки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-02-2022
Листовка Листовка датски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-02-2022
Листовка Листовка немски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-02-2022
Листовка Листовка естонски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-02-2022
Листовка Листовка гръцки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-02-2022
Листовка Листовка английски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-07-2013
Листовка Листовка френски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-02-2022
Листовка Листовка италиански 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-07-2013
Листовка Листовка латвийски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-07-2013
Листовка Листовка литовски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-02-2022
Листовка Листовка унгарски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-02-2022
Листовка Листовка малтийски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-07-2013
Листовка Листовка полски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-02-2022
Листовка Листовка португалски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-07-2013
Листовка Листовка румънски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-02-2022
Листовка Листовка словашки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-02-2022
Листовка Листовка словенски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-07-2013
Листовка Листовка фински 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-02-2022
Листовка Листовка шведски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-02-2022
Листовка Листовка норвежки 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 11-02-2022
Листовка Листовка исландски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 11-02-2022
Листовка Листовка хърватски 11-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 11-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите