Zypadhera

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

оланзапин памоат

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

шизофрения

Терапевтични показания:

Поддържащо лечение на възрастни пациенти с шизофрения, достатъчно стабилизирани по време на остро лечение с оланзапин.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-11-19

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZYPADHERA 210 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ZYPADHERA 300 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
ZYPADHERA 405 MG ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ С УДЪЛЖЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
оланзапин (olanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ZYPADHERA и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви се
приложи ZYPADHERA
3.
Как се прилага ZYPADHERA
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате ZYPADHERA
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZYPADHERA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
ZYPADHERA съдържа активното вещество
оланзап
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ZYPADHERA 210 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
ZYPADHERA 300 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
ZYPADHERA 405 mg прах и разтворител за
инжекционна суспензия с удължено
освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ZYPADHERA 210 mg прах
и разтворител за инжекционна
суспензия с удължено
освобождаване
Всеки флакон съдържа оланзапин памоат
монохидрат, еквивалентен на 210 mg
оланзапин
(olanzapine). След разтваряне всеки ml
суспензия съдържа 150 mg оланзапин.
ZYPADHERA 300 mg прах
и разтворител за инжекционна
суспензия с удължено
освобождаване
Всеки флакон съдържа оланзапин памоат
монохидрат, еквивалентен на 300 mg
оланзапин
(olanzapine). След разтваряне всеки ml
суспензия съдържа 150 mg оланзапин.
ZYPADHERA 405 mg прах
и разтворител за инжекционна
суспензия с удължено
освобождаване
Всеки флакон съдържа оланзапин памоат
монохидрат, еквивалентен на 405 mg
оланзапин
(olanzapine). След разтваряне всеки ml
суспензия съдържа 150 mg оланзапин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах и разтво
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-02-2024
Листовка Листовка чешки 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-02-2024
Листовка Листовка датски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-02-2024
Листовка Листовка немски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-02-2024
Листовка Листовка естонски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-02-2024
Листовка Листовка гръцки 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-02-2024
Листовка Листовка английски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 03-07-2013
Листовка Листовка френски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-02-2024
Листовка Листовка италиански 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 03-07-2013
Листовка Листовка латвийски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 03-07-2013
Листовка Листовка литовски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-02-2024
Листовка Листовка унгарски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-02-2024
Листовка Листовка малтийски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 03-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 03-07-2013
Листовка Листовка полски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-02-2024
Листовка Листовка португалски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 03-07-2013
Листовка Листовка румънски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-02-2024
Листовка Листовка словашки 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-02-2024
Листовка Листовка словенски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-02-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 03-07-2013
Листовка Листовка фински 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-02-2024
Листовка Листовка шведски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-02-2024
Листовка Листовка норвежки 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-02-2024
Листовка Листовка исландски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-02-2024
Листовка Листовка хърватски 27-02-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-02-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите