Zykadia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

ceritinib

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

L01XE

INN (Международно Name):

ceritinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, недребноклетъчен белодроб

Терапевтични показания:

Zykadia е показан за лечение на възрастни пациенти с анапластичен лимфом киназата (ALK) положителни Разширено недребноклетъчен белодробен карцином (НДКРБД), предварително обработена с crizotinib.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-05-06

Листовка

                75
Б. ЛИСТОВКА
76
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ZYKADIA 150 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
церитиниб (ceritinib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zykadia и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zykadia
3.
Как да приемате Zykadia
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zykadia
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZYKADIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZYKADIA
Zykadia е противораково лекарство, което
съдържа активното вещество церитиниб.
Използва се
за ле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zykadia 150 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 150 mg
церитиниб (ceritinib).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Капсула с бяло непрозрачно тяло и
синьо непрозрачно капаче, размер 00
(приблизителна
дължина: 23,3 mm), с отпечатано “LDK 150MG”
върху капачето и “NVR” върху тялото,
съдържаща бял до почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zykadia като монотерапия е показан за
лечение от първа линия на възрастни
пациенти с
анапластичен лимфом киназа
(ALK)-положителен авансирал
недребноклетъчен рак на белия
дроб (NSCLC).
Zykadia като монотерапия е показан за
лечение на възрастни пациенти с
анапластичен лимфом
киназа (ALK)-положителен авансирал
недребноклетъчен рак на белия дроб
(NSCLC), при които
е проведено лечение с кризотиниб.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението със церитиниб трябва да
бъде започнато и проследявано от
лекар с опит в
употребата на противоракови
лекарствени продукти.
Изследване за ALK
За избора на пациенти с ALK-положителен
NSCLC е не
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-12-2023
Листовка Листовка чешки 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-12-2023
Листовка Листовка датски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-12-2023
Листовка Листовка немски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-12-2023
Листовка Листовка естонски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-12-2023
Листовка Листовка гръцки 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-12-2023
Листовка Листовка английски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-05-2018
Листовка Листовка френски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-12-2023
Листовка Листовка италиански 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-05-2018
Листовка Листовка латвийски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-05-2018
Листовка Листовка литовски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-12-2023
Листовка Листовка унгарски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-12-2023
Листовка Листовка малтийски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-05-2018
Листовка Листовка полски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-12-2023
Листовка Листовка португалски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-05-2018
Листовка Листовка румънски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-12-2023
Листовка Листовка словашки 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-12-2023
Листовка Листовка словенски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-05-2018
Листовка Листовка фински 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-12-2023
Листовка Листовка шведски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-12-2023
Листовка Листовка норвежки 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-12-2023
Листовка Листовка исландски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-12-2023
Листовка Листовка хърватски 07-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите