Zykadia

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

12-02-2020

Активна съставка:
ceritinib
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited
АТС код:
L01XE
INN (Международно Name):
ceritinib
Терапевтична група:
Анти-туморни агенти,
Терапевтична област:
Карцином, недребноклетъчен белодроб
Терапевтични показания:
Zykadia е показан за лечение на възрастни пациенти с анапластичен лимфом киназата (ALK) положителни Разширено недребноклетъчен белодробен карцином (НДКРБД), предварително обработена с crizotinib.
Каталог на резюме:
Revision: 13
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003819
Дата Оторизация:
2015-05-06
EMEA код:
EMEA/H/C/003819

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

30-05-2018

Листовка Листовка - чешки

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

12-02-2020

Листовка Листовка - датски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

12-02-2020

Листовка Листовка - немски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

12-02-2020

Листовка Листовка - естонски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

30-05-2018

Листовка Листовка - гръцки

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

12-02-2020

Листовка Листовка - английски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

30-05-2018

Листовка Листовка - френски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

12-02-2020

Листовка Листовка - италиански

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

30-05-2018

Листовка Листовка - латвийски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

30-05-2018

Листовка Листовка - литовски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

30-05-2018

Листовка Листовка - унгарски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

30-05-2018

Листовка Листовка - малтийски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

30-05-2018

Листовка Листовка - нидерландски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

30-05-2018

Листовка Листовка - полски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

12-02-2020

Листовка Листовка - португалски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

30-05-2018

Листовка Листовка - румънски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

30-05-2018

Листовка Листовка - словашки

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

30-05-2018

Листовка Листовка - словенски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

30-05-2018

Листовка Листовка - фински

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

12-02-2020

Листовка Листовка - шведски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

12-02-2020

Листовка Листовка - норвежки

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

12-02-2020

Листовка Листовка - исландски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

12-02-2020

Листовка Листовка - хърватски

12-02-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

12-02-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

30-05-2018

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Zykadia 150 mg твърди капсули

церитиниб (ceritinib)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Zykadia и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zykadia

Как да приемате Zykadia

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Zykadia

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Zykadia и за какво се използва

Какво представлява Zykadia

Zykadia е противораково лекарство, което съдържа активното вещество церитиниб. Използва се

за лечение на възрастни пациенти с напреднал стадий на рак на белия дроб, наречен

недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC). Zykadia се прилага само при пациенти, при

които заболяването се дължи на дефект в гена, наречен ALK (анапластичeн лимфом киназа).

Как действа Zykadia

При пациентите с дефекти в ALK, се произвежда белтък, който стимулира растежа на раковите

клетки. Zykadia блокира действието на този анормален белтък и по този начин забавя растежа и

разпространението на NSCLC.

Ако имате някакви въпроси относно начина на действие на Zykadia или защо това лекарство Ви

е било предписано, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zykadia

Не приемайте Zykadia:

ако сте алергични към церитиниб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Zykadia:

ако имате проблеми с черния дроб;

ако имате проблеми с белия дроб или проблеми с дишането;

ако имате проблеми със сърцето, включително понижена сърдечна честота, или ако

резултатите от електрокардиограмата (ЕКГ) показват, че имате нарушения в

електрическата активност на сърцето, наречено „удължен QT интервал“;

ако имате диабет (повишена кръвна захар);

ако имате проблеми с панкреаса;

ако в момента приемате стероиди.

Информирайте незабавно Вашия лекар или фармацевт, ако получите някой от следващите

признаци или симптоми по време на лечението със Zykadia:

умора, сърбяща кожа, пожълтяване на кожата или бялото на очите, гадене или

повръщане, понижен апетит, болка в дясната половина на корема, тъмна или кафява

урина, по-лесно кървене или получаване на синини от обикновено. Това може да са

признаци или симптоми на чернодробни проблеми;

новопоявила се или влошена кашлица със или без храчки, висока температура, болка в

гърдите, затруднено дишане или недостиг на въздух. Това може да са симптоми на

белодробни проблемие;

болка в гърдите или дискомфорт, промяна в сърдечната честота (ускорена или забавена),

световъртеж, прималяване, замаяност, синьо оцветяване на устните, задух, оток на

долните крайници или кожата. Това може да са признаци или симптоми на сърдечни

проблеми;

силна диария, гадене или повръщане. Това са симптоми на стомашно-чревни проблеми;

прекомерна жажда или повишена честота на уриниране. Това може да са симптоми на

повишена кръвна захар.

Може да се наложи Вашият лекар да коригира Вашето лечение, да спре временно или

окончателно приема на Zykadia.

Кръвни изследвания по време на лечението със Zykadia

Вашият лекар трябва да Ви направи кръвни изследвания преди започване на лечението, на

всеки 2 седмици през първите три месеца от лечението и всеки месец след това. Целта на тези

изследвания е да се провери функцията на черния Ви дроб. Вашият лекар също така ще Ви

направи кръвни изследвания, за да провери функцията на Вашия панкреас и нивата на кръвната

захар, преди започване на лечението със Zykadia и редовно по време на лечението.

Деца и юноши

Не се препоръчва употребата на Zykadia при деца и юноши на възраст под 18 години.

Други лекарства и Zykadia

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства, включително лекарства, които се отпускат без рецепта,

като витамини или растителни добавки, тъй като те могат да взаимодействат със Zykadia.

Особено важно е да съобщите, ако приемате някое от следните лекарства.

Лекарства, които могат да повишат риска от поява на нежелани реакции на Zykadia:

лекарства, които се използват за лечение на СПИН/HIV (напр. ритонавир, саквинавир);

лекарства, които се използват за лечение на инфекции. Това включва лекарства за

лечение на гъбични инфекции (противогъбични като кетоконазол, итраконазол,

вориконазол, посаконазол) и лекарства за лечение на определени видове бактериални

инфекции (антибиотици като телитромицин).

Лекарствата по-долу могат да намалят ефективността на Zykadia:

жълт кантарион, билка, която се използва за лечение на депресия;

лекарства, които се използват за спиране на гърчове или пристъпи (антиепилептични

средства като фенитоин, карбамазепин или фенобарбитал);

лекарства, които се използват за лечение на туберкулоза (напр. рифампицин, рифабутин).

Zykadia може да засили нежеланите реакции, свързани със следните лекарства:

лекарства, които се използват за лечение на неравномерен сърдечен ритъм или други

сърдечни проблеми (напр. амиодарон, дизопирамид, прокаинамид, хинидин, соталол,

дофетилид, ибутилид и дигоксин);

лекарства, които се използват за лечение на стомашни проблеми (напр. цизарпид);

лекарства, които се използват за лечение на психични проблеми (напр. халоперидол,

дроперидол, пимозид);

лекарства, които се използват за лечение на депресия (напр. нефазодон);

мидазолам, лекарство, което се използва за лечение на гърчове или като успокоително

преди или по време на операция или медицинска процедура;

варфарин и дабигатран, лекарства, които се използат за предотвратяване на съсирването

на кръвта;

диклофенак, лекарство, което се използва за лечение на ставна болка и възпаление;

алфентанил и фентанил, лекарства, които се използват за лечение на силна болка;

циклоспорин, сиролимус и такролимус, лекарства, които се използват при

трансплантацията на органи, за да предотвратят отхвърлянето на органа;

дихидроерготамин и ерготамин, лекарства, които се използват за лечение на мигрена;

домперидон, лекарство, което се използва за лечение на гадене и повръщане;

моксифлоксацин и кларитромицин, лекарства, които се използват за лечение на

бактериални инфекции;

метадон, лекарство, което се използва за лечение на болка и за лечение на опиоидна

зависимост;

хлороквин и халофантрин, лекарства, които се използват за лечение на малария;

топотекан, лекарство, което се използва за лечение на някои видове рак;

колхицин, лекарство, което се използва за лечение на подагра;

правастатин и розувастатин, лекарства, които се използват за понижаване на нивата на

холестерола;

сулфасалазин, лекарство, което се използва за лечение на възпалително чревно заболяване

или ревматоиден артрит.

Попитайте Вашия лекар или фармацевт, ако не сте сигурни дали Вашето лекарство е някое от

лекарствата, изброени по-горе.

Тези лекарства трябва да се прилагат с внимание или може да се наложи да се избягват по

време на лечението със Zykadia. Ако приемате някое от тези лекарства, може да се наложи

Вашят лекар да Ви предпише алтернативно лекарство.

Трябва също така да информирате Вашия лекар, ако вече приемате Zykadia и ако Ви се

предпише ново лекарство, което не сте приемали по едно и също време със Zykadia.

Перорални контрацептиви

Ако приемате Zykadia докато използвате перорални контрацептиви, пероралните

контрацептиви могат да станат неефективни.

Zykadia с храна и напитки

Не трябва да ядете грейпфрут или да пиете сок от грейпфрут по време на лечението. Това може

да повиши количеството на Zykadia в кръвта Ви до вредни нива.

Бременност и кърмене

Трябва да използвате високоефективни методи за контрацепция по време на лечението със

Zykadia и в продължение на 3 месеца след спиране на лечението. Говорете с Вашия лекар

относно методите за контрацепция, които биха били подходящи за Вас.

Zykadia не се препоръчва по време на бременност, освен ако потенциалните ползи не

превишават потенциалните рискове за бебето. Ако сте бременна, мислите, че може да сте

бременна или планирате бременност, потърсете Вашия лекар за съвет. Той ще обсъди с Вас

потенциалните рискове от приема на Zykadia по време на бременността.

Zykadia не трябва да се прилага по време на кърмене. Вие и Вашият лекар ще решите, дали

трябва да кърмите или да приемате Zykadia. Не трябва да правите и двете.

Шофиране и работа с машини

Трябва да обърнете специално внимание, когато шофирате и използвате машини докато

приемате Zykadia, тъй като може да имате зрителни нарушения или умора.

3.

Как да приемате Zykadia

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар.

Колко да приемете

Препоръчителната доза е 450 mg (три капсули), приети веднъж дневно с храна, въпреки че

Вашият лекар може да промени тази препоръка, ако е необходимо. Вашят лекар ще Ви каже

точно колко капсули трябва да приемете. Не променяйте дозата, без да говорите с Вашия лекар.

Приемайте Zykadia веднъж дневно, по едно и също време всеки ден с храна (например

лека закуска или пълно основно хранене). Ако не можете да приемате храна заедно със

Zykadia, говорете с Вашия лекар.

Гълтайте капсулите цели с вода. Не ги дъвчете и не ги чупете.

Ако повърнете след приема на капсулите Zykadia, не приемайте повече капсули, докато

не дойде определеното време за прием на следващата доза.

Колко дълго да приемате Zykadia

Продължете да приемате Zykadia толкова дълго, колкото Ви каже Вашият лекар.

Това е дългосрочно лечение, което може да продължи с месеци. Вашият лекар ще

проследи състоянието Ви, за да види, дали лечението има желания ефект.

Ако имате въпроси относно това колко дълго да приемате Zykadia, говорете с Вашия лекар или

фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Zykadia

Ако случайно сте приели повече от необходимите капсули или ако някой друг случайно е

приел Вашето лекарство, свържете се незабавно с Вашия лекар или с болница за съвет. Може

да се наложи медицинско лечение.

Ако сте пропуснали да приемете Zykadia

Какво да правите, ако сте пропуснали да приемете една доза зависи от това, колко време остава

до следващата доза.

Ако следващата доза е след 12 часа или повече, приемете пропуснатите капсули веднага,

щом се сетите. След това приемете следващите капсули в обичайното време.

Ако следващата доза е след по-малко от 12 часа, пропуснете неприетите капсули. След

това приемете следващите капсули в обичайното време.

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Zykadia

Не спирайте приема на лекарството преди да сте говорили с Вашия лекар. Ако имате някакви

въпроси, свържете се с Вашия лекар незабавно.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

СПРЕТЕ да приемате Zykadia и потърсете незабавно медицинска помощ, ако получите

някой от следните симптоми

, които може да са признаци на алергична реакция:

затруднено дишане или преглъщане;

подуване на лицето, устните, езика или гърлото;

силен сърбеж на кожата, с червен обрив или подутини.

Някои нежелани реакци могат да бъдат сериозни

Ако получите някоя от следващите нежелани реакции, информирайте незабавно Вашия лекар

или фармацевт:

гръдна болка или дискомфорт, промени в сърдечната честота (ускорена или забавена),

световъртеж, прималяване, замаяност, посиняване на устните, задух, подуване на долните

крайници или кожата (потенциални признаци или симптоми на сърдечни проблеми);

новопоявила се или влошена кашлица със или без храчки, висока температура, гръдна

болка, затруднено дишане или задух (потенциални признаци на белодробни проблеми);

умора, сърбяща кожа, пожълтяване на кожата или на бялото на очите, гадене или

повръщане, намален апетит, болка в дясната част на корема, тъмна или кафява урина,

кървене или по-лесно посиняване (потенциални признаци или симптоми на чернодробни

проблеми);

силна диария, гадене или повръщане;

прекомерна жажда, повишена честота на уриниране (признаци на повишена кръвна

захар);

силна болка в горната част на корема (признак на възпаление на панкреаса, известно като

панкреатит).

Други възможни нежелани реакции

Другите нежелани реакции са изброени по-долу. Ако тези нежелани реакции станат сериозни,

моля информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Много чести

(могат да засегнат повече от 1 на 10 души):

умора (изтощение и астения);

отклонения в чернодробните функционални показатели (високи нива на ензимите,

наречени аланин аминотрансфераза и/или аспартат аминотрансфераза, и/или гама

глутамилтрансферазата и/или алкалната фосфатаза в кръвта, високи нива на билирубина);

коремна болка;

намален апетит;

понижаване на теглото;

запек;

обрив;

отклонения в резултатите от кръвните изследвания за проверка на бъбречната функция

(високо ниво на креатинин);

киселини (потенциален признак на заболяване на стомашно-чревния тракт);

намаляване на броя на червените кръвни клетки, известно като анемия.

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души):

зрителни проблеми;

ниско ниво на фосфати в кръвта (това ще се установи по време на кръвните изследвания);

високи нива на ензими, наречени липаза и/или амилаза в кръвта (това ще се установи по

време на кръвните изследвания);

значително намаляване на количеството отделена урина (потенциален признак на

бъбречен проблем).

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Zykadia

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената

опаковка и блистера след “Годен до:/ EXP”. Срокът на годност отговаря на последния ден

от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте това лекарство, ако забележите някакви признаци на повреда на

опаковката или ако има някакви признаци на фалшификация.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Zykadia

Активното вещество на Zykadia е церитиниб. Всяка твърда капсула съдържа 150 mg

церитиниб.

Другите съставки са:

Капсулно съдържимо: колоиден безводен силициев диоксид; частично заместена

хидроксипропилцелулоза; натриев нишестен гликолат (тип А); магнезиев стеарат;

микрокристална целулоза.

Състав на капсулата: желатин, индиготин (Е132) и титанов диоксид (Е171).

Печатно мастило: шеллак (обезцветен, без восък) 45%, железен оксид черен (E172),

пропилен гликол и амониев хидроксид 28%.

Как изглежда Zykadia и какво съдържа опаковката

Zykadia твърди капсули имат бяло непрозрачно тяло и синьо непрозрачно капаче, с отпечатано

“LDK 150MG” върху капачето и “NVR” върху тялото. Те съдържат бял до почти бял прах.

Капсулите се предоставят в блистери и се предлагат в опаковки, съдържащи 40, 90 или

150 (3 опаковки по 50) капсули.

Не всички опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във

Вашата страна.

Притежател на разрешението за употреба

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Ирландия

Производител

Novartis Farmacéutica, S.A.

Ronda de Santa María, 158

08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Испания

Novartis Pharma GmbH

Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 555

Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Дата на последно преразглеждане на листовката

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Листовка: информация за пациента

Zykadia 150 mg филмирани таблетки

церитиниб (ceritinib)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Zykadia и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zykadia

Как да приемате Zykadia

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Zykadia

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Zykadia и за какво се използва

Какво представлява Zykadia

Zykadia е противораково лекарство, което съдържа активното вещество церитиниб. Използва се

за лечение на възрастни пациенти с напреднал стадий на рак на белия дроб, наречен

недребноклетъчен белодробен карцином (NSCLC). Zykadia се прилага само при пациенти, при

които заболяването се дължи на дефект в гена, наречен ALK (анапластичeн лимфом киназа).

Как действа Zykadia

При пациентите с дефекти в ALK, се произвежда белтък, който стимулира растежа на раковите

клетки. Zykadia блокира действието на този анормален белтък и по този начин забавя растежа и

разпространението на NSCLC.

Ако имате някакви въпроси относно начина на действие на Zykadia или защо това лекарство Ви

е било предписано, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zykadia

Не приемайте Zykadia:

ако сте алергични към церитиниб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Zykadia 150 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка твърда капсула съдържа 150 mg церитиниб (ceritinib).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

Капсула с бяло непрозрачно тяло и синьо непрозрачно капаче, с отпечатано “LDK 150MG”

върху капачето и “NVR” върху тялото, съдържаща бял до почти бял прах.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Zykadia като монотерапия е показан за лечение от първа линия на възрастни пациенти с

анапластичен лимфом киназа (ALK)-положителен авансирал недребноклетъчен рак на белия

дроб (NSCLC).

Zykadia като монотерапия е показан за лечение на възрастни пациенти с анапластичен лимфом

киназа (ALK)-положителен авансирал недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), при които

е проведено лечение с кризотиниб.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението със Zykadia трябва да бъде започнато и проследявано от лекар с опит в употребата

на противоракови лекарствени продукти.

Изследване за ALK

За избора на пациенти с ALK-положителен NSCLC е необходим точен и валидиран метод за

изследване на ALK (вж. точка 5.1).

Наличието на ALK-положителен NSCLC трябва да бъде установено преди започване на

лечението със Zykadia. Оценката за наличие на ALK-положителен NSCLC трябва да бъде

правена от лаборатории, специализирани в специфичната технология, която се използва.

Дозировка

Препоръчителната доза Zykadia е 450 mg, приети перорално веднъж дневно с храна, по едно и

също време всеки ден.

Максималната препоръчителна доза с храна е 450 mg, приети перорално веднъж дневно.

Лечението трябва да продължи, докато се наблюдава клинична полза от него.

Ако се пропусне доза, пациентът трябва да приеме пропуснатата доза, освен ако приемът на

следващата доза не е в рамките на 12 часа.

Ако в хода на лечението настъпи повръщане, пациентът не трябва да приема допълнителна

доза, а трябва да продължи със следващата доза по схемата.

Приемът на Zykadia трябва да се преустанови при пациенти, които не понасят доза от 150 mg

дневно, приети с храна.

Коригиране на дозата поради нежелани реакции

Може да се наложи временно прекъсване и/или понижаване на дозата на Zykadia въз основа на

индивидуалната безопасност и поносимост. Ако е необходимо понижаване на дозата поради

нежелана реакция (НЛР), която не е описана в Таблица 1, то това трябва да стане на стъпки по

150 mg дневно. Трябва да се има предвид ранното разпознаване и овладяване на НЛР със

стандартни поддържащи мерки.

При пациентите, лекувани със Zykadia 450 mg, приети с храна, 10% от пациентите имат

нежелана реакция, изискваща поне еднократно понижаване на дозата, а 42% от пациентите

имат нежелана реакция, изискваща поне еднократно прекъсване на лечението. Медианата на

времето до първото понижение на дозата е приблизително 8 седмици.

Таблица 1 обобщава препоръките за прекъсване, понижаване на дозата или спиране на

лечението с Zykadia при овладяването на определени НЛР.

Таблица 1 Коригиране на дозата на Zykadia и препоръки за овладяване на НЛР

Критерии

Доза на Zykadia

Силни или непоносими гадене,

повръщане или диария, въпреки

прилагането на оптимална терапия с

антиеметици или антидиарийни средства.

Спрете приема на Zykadia докато не настъпи

подобрение, след това започнете отново приема

на Zykadia, като намалите дозата със 150 mg.

Повишение на аланин

аминотрансферазата (ALT) или аспартат

аминотрансферазата (AST) >5 пъти горна

граница на нормата (ГГН) заедно с общ

билирубин ≤2 пъти ГГН

Спрете приема на Zykadia докато се възстановят

нивата на ALT/AST до изходните стойности или

до ≤3 пъти ГГН, след това започнете отново

приема, като намалите дозата със 150 mg.

Повишение на ALT или AST >3 пъти

ГГН, съчетано с повишение на общия

билирубин >2 пъти ГГН (при липса на

холестаза или хемолиза)

Спрете окончателно Zykadia.

Наличие на свързани с лечението

интерстициална белодробна болест

(ИББ)/пневмонит от всяка степен

Спрете окончателно Zykadia.

QT коригиран спрямо сърдечната

честота (QTc) >500 msec в поне

2 отделни електрокардиограми (ECGs)

Спрете приема на Zykadia докато се възстанови

до изходната стойност или докато QTc стане

≤480 msec, проверете и ако е необходимо

коригирайте електролитите, след това започнете

отново приема, като намалите дозата със 150 mg.

QTc >500 msec или промяна >60 msec

спрямо изходната стойност и torsade de

pointes или полиморфна камерна

тахикардия или признаци/симптоми на

сериозна аритмия

Спрете окончателно Zykadia.

Брадикардия

(симптоматична, може да

бъде тежка и клинично значима,

показана е медицинска интервенция)

Спрете приема на Zykadia докато не претърпи

обратно развитие до асимптоматична (степен ≤1)

брадикардия или до сърдечна честота 60 удара в

минута или повече.

Направете оценка на съпътстващите лекарствени

продукти, за които се знае, че предизвикват

брадикардия, както и на антихипертензивните

лекарствени продукти.

Ако се идентифицира съпътстващ лекарствен

продукт, който допринася за появата на

брадикардия и приемът му се спре или дозата му

се коригира, започнете отново приема на Zykadia

със същата доза, докато брадикардията стане

асимптоматична или до поява на сърдечна

честота 60 удара в минута или повече.

Ако не се идентифицира съпътстващ лекарствен

продукт, който допринася за появата на

брадикардия или ако приемът на допринасящите

съпътстващи лекарствени продукти не се спре,

или ако дозата им не се коригира, започнете

отново приема на Zykadia с доза, намалена със

150 mg, докато брадикардията стане

асимптоматична или до поява на сърдечна

честота 60 удара в минута или повече.

Брадикардия

(животозастрашаващи

последствия, показана е спешна

интервенция)

Спрете окончателно приема на Zykadia, ако не се

установи съпътстващия лекарствен продукт,

който допринася за появата на брадикардия.

Ако се идентифицира съпътстващия лекарствен

продукт, който допринася за появата на

брадикардия и приемът му се спре или ако дозата

му се коригира, започнете отново приема на

Zykadia в доза, намалена със 150 mg, докато

брадикардията стане асимптоматична или до

поява на сърдечна честота от 60 удара в минута

или повече, при често мониториране

Персистираща хипергликемия, по-висока

от 250 mg/dl въпреки оптималната

терапия за понижаване на кръвната

захар.

Спрете приема на Zykadia докато не бъде

постигнат адекватен контрол върху

хипергликемията, след това започнете отново

приема на Zykadia, като намалите дозата със

150 mg.

Ако не може да бъде постигнат адекватен

контрол върху нивата на кръвната захар при

оптимални медицински грижи, спрете изцяло

приема на Zykadia.

Повишена липаза или амилаза от

степен ≥3

Спрете приема на Zykadia докато стойностите на

липазата или амилазата спаднат до степен ≤1,

след това подновете лечението, като намалите

дозата със 150 mg.

Сърдечна честота по-малко от 60 удара в минута

Спрете окончателно в случай на повторна поява

Силни CYP3A инхибитори

Избягвайте едновременната употреба на силни CYP3A инхибитори по време на лечението със

Zykadia (вж. точка 4.5). Ако едновременният прием на силен CYP3A инхибитор е неизбежен,

намалете дозата с приблизително една трета (дозата не е клинично потвърдена), като я

закръглите до най-близката доза, кратна на 150 mg. Пациентите трябва да бъдат внимателно

проследени по отношение на безопасността.

Ако е необходимо продължително лечение със силен CYP3A инхибитор и пациентът понася

добре намалената доза, дозата може да бъде повишена отново при внимателно проследяване по

отношение на безопасността, за да се избегне потенциално недостатъчно лечение.

След преустановяване на приема на силния CYP3A инхибитор, възобновете лечението с дозата,

която е била приемана преди започване на приема на силния CYP3A инхибитор.

CYP3A субстрати

Когато церитиниб се прилага едновременно с други лекарствени продукти, трябва да се

направи справка с кратката характеристика на продукта (КХП) на другия продукт за препоръки

относно едновременното приложение с CYP3A4 инхибитори.

Едновременното приложение на церитиниб със субстрати, които се метаболизират предимно

чрез CYP3A, или със субстрати на CYP3A с тесен терапевтичен индекс (напр. алфузозин,

амиодарон, цизаприд, циклоспорин, дихидроерготамин, ерготамин, фентанил, пимозид,

кветиапин, хинидин, ловастатин, симвастатин, силденафил, мидазолам, триазолам, такролимус,

алфентанил и сиролимус) трябва да се избягва и ако е възможно да се използват алтернативни

лекарствени продукти, които са по-малко чувствителни към инхибирането на CYP3A4. Ако не

може да се избегне, трябва да се обмисли намаляване на дозата на едновременно приложените

лекарствени продукти, които са субстрати на CYP3A с тесен терапевтичен индекс.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Конкретно фармакокинетично проучване при пациенти с бъбречно увреждане не е провеждано.

Независимо от това, въз основа на наличните данни, елиминирането на церитиниб чрез

бъбреците е пренебрежимо. Поради тази причина, не е необходимо коригиране на дозата при

пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане. Необходимо е повишено внимание при

пациентите с тежко бъбречно увреждане, тъй като липсва опит с церитиниб в тази популация

(вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Въз основа на наличните данни церитиниб се елиминира предимно чрез черния дроб.

Необходимо е повишено внимание при лечение на пациенти с тежка степен на чернодробно

увреждане и дозата трябва да се намали с приблизително една трета, като се закръгли до най-

близката доза, кратна на 150 mg (вж. точки 4.4 и 5.2). Не е необходимо коригиране на дозата

при пациентите с лека или умерена степен на чернодробно увредане.

Старческа възраст (≥65 години)

Ограничените данни относно безопасността и ефикасността на церитиниб при пациенти на

възраст 65 години и повече не предполагат, че е необходимо коригиране на дозата при

пациенти в старческа възраст (вж. точка 5.2). Липсват данни при пациенти на възраст над

85 години.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на церитиниб при деца и юноши на възраст до 18 години все още

не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Zykadia е за перорално приложение. Капсулите трябва да се приемат перорално веднъж дневно

с храна, по едно и също време всеки ден. Важно е Zykadia да се приема с храна, за да може да

се постигне нужната експозиция. Храната може да бъде различна - от лека до пълно основно

хранене (вж. точка 5.2). Капсулите трябва да се гълтат цели с вода и не трябва да се дъвчат или

чупят.

За пациенти, при които се развие съпътстващо заболяване и не могат да приемат Zykadia с

храна, моля обърнете се към точка 4.5.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Хепатотоксичност

В клиничните изпитвания случаи на хепатотоксичност възникват при 1,1% от пациентите,

приемащи церитиниб. Повишение на ALT степен 3 или 4 е наблюдавано при 25% от

пациентите. Болшинството от случаите са имали обратно развитие при прекъсване на приема

и/или намаляване на дозата. При няколко случая е било необходимо спиране на лечението.

Пациентите трябва да бъдат проследени с помощта на лабораторни тестове за оценка на

чернодробната функция (включително ALT, AST и общ билирубин) преди започване на

лечението, на всеки 2 седмици през първите три месеца от лечението и ежемесечно след това.

При пациентите, които имат повишаване на трансаминазите, е необходимо по-често

проследяване на чернодробните трансаминази и общия билирубин, съгласно клиничните

показания (вж. точки 4.2 и 4.8). Необходимо е повишено внимание при лечение на пациенти с

тежка степен на чернодробно увреждане и дозата им трябва да се коригира (вж. точка 4.2).

Ограниченият опит при такива пациенти показва влошаване на подлежащото състояние

(чернодробна енцефалопатия) при 2 от 10 пациенти, с експозиция на единични дози церитиниб

750 mg, приети на гладно (вж. точки 4.2, 4.8 и 5.2). Възможно е други фактори, които не са

свързани с проучваното лечение, да са оказали влияние върху наблюдаваните случаи на

чернодробна енцефалопатия, независимо от това връзката между проучваното лечение и

събитията не може напълно да бъде изключена. Не е необходимо коригиране на дозата при

пациентите с лека или умерена степен на чернодробно увреждане (вж. точка 4.2).

Интерстициална белодробна болест/пневмонит

В хода на клиничните изпитвания са наблюдавани случаи на тежки, животозастрашаващи или

летални ИББ/пневмонит при пациенти, лекувани с церитиниб. При повечето от тези

тежки/животозастрашаващи случаи е наблюдавано подобрение или оздравяване при

прекъсване на лечението.

Пациентите трябва да бъдат проследени за поява на белодробни симптоми, предполагащи

наличие на ИББ/пневмонит. Трябва да се изключат други възможни причини за

ИББ/пневмонит, а при пациентите с доказани, свързани с лечението ИББ/пневмонит от всяка

степен Zykadia трябва да се спре окончателно (вж. точки 4.2 и 4.8).

Удължаване на QT интервала

В хода на клиничните изпитвания, при пациенти, лекувани с церитиниб, е наблюдавано

удължаване на QTc интервала (вж. точки 4.8 и 5.2), което може да доведе до повишен риск от

възникване на камерни тахиаритмии (напр. torsade de pointes) или внезапна смърт.

Употребата на Zykadia при пациенти със синдром на вроден удължен QT интервал трябва да се

избягва. Ползите и потенциалните рискове от лечението с церитиниб трябва да се обмислят

преди започването на терапия при пациенти със съществуваща брадикардия (сърдечна честота

под 60 удара в минута), пациенти с анамнеза или предиспозиция за удължаване на QTc

интервала, пациенти, приемащи антиаритмични средства или други лекарствени продукти, за

които се знае, че удължават QT интервала, и пациенти със значимо предшестващо сърдечно

заболяване и/или нарушения на електролитния баланс. Препоръчва се периодично

проследяване чрез ЕКГ и периодично проследяване на електролитите (напр. калий) при тези

пациенти. В случай на повръщане, диария, дехидратация или нарушена бъбречна функция,

електролитите трябва да се коригират съгласно клиничните показания. Zykadia трябва да се

спре окончателно при пациенти, които имат QTc >500 msec или промяна >60 msec спрямо

изходната стойност и torsade de pointes или полиморфна камерна тахикардия или

признаци/симптоми на сериозна аритмия. Zykadia трябва да се спре при пациентите, които имат

QTc >500 msec при поне две отделни ЕКГ, докато не се възстанови обратно до изходната

стойност или до QTc ≤480 msec, след което да се започне отново с доза, намалена със 150 mg

(вж. точки 4.2, 4.8 и 5.2).

Брадикардия

Наблюдавани са асимптомни случаи на брадикардия (сърдечна честота под 60 удара в минута)

при 21 от 925 (2,3%) пациенти, лекувани с церитиниб в хода на клиничните изпитвания.

Употребата на Zykadia в комбинация с други средства, за които се знае, че предизвикват

брадикардия (напр. бета блокери, недихидропиридинови калциеви антагонисти, клонидин и

дигоксин), трябва да се избягва, доколкото е възможно. Сърдечната честота и артериалното

налягане трябва да се проследяват редовно. В случай на симптомна брадикардия, която не е

животозастрашаваща, приемът на Zykadia трябва да се спре, докато брадикардията стане

асимптомна или до сърдечна честота 60 удара в минута и повече, трябва да се оцени приемът

на съпътстващи лекарствени продукти и дозата на Zykadia да се коригира, ако е необходимо. В

случай на животозастрашаваща брадикардия приемът на Zykadia трябва да се спре незабавно,

ако не се установи допринасящ съпътстващ продукт, ако обаче има връзка със съпътстващ

лекарствен продукт, за който се знае, че причинява брадикардия или хипотония, приемът на

Zykadia трябва да се спре, докато брадикардията стане асимптомна или до постигане на

сърдечна честота 60 удара в минута или повече. Ако дозата на съпътстващия лекарствен

продукт може да се коригира или приемът му да се спре, приемът на Zykadia трябва да започне

отново с доза, намалена със 150 mg, докато брадикардията стане асимптомна или до поява на

сърдечна честота 60 удара в минута или повече, при често мониториране (вж. точки 4.2 и 4.8).

Стомашно-чревни нежелани реакции

Диария, гадене или повръщане настъпват при 74,2% от 89 пациенти, лекувани със Zykadia в

препоръчителна доза 450 mg, приети с храна, в проучване за оптимизиране на дозата и са

предимно събития степен 1 (49,4%). Един пациент (1,1%) има диария степен 3. При седем

пациенти (7,9%) се налага временно прекъсване на лечението поради диария или гадене.

Честотата и тежестта на стомашно-чревните нежелани лекарствени реакции са били по-високи

при пациентите, лекувани със Zykadia 750 mg на гладно (диария 76%, гадене 50%, повръщане

56%; 12% съобщават за събитие от степен 3/4) в сравнение с 450 mg с храна (диария 56%,

гадене 45%, повръщане 35%; 1,1% съобщават за събитие степен 3/4).

При нито един пациент не се налага намаляване на дозата или спиране на приема на Zykadia

поради диария, гадене или повръщане (вж. точка 4.8).

Пациентите трябва да бъдат проследени и да получат стандартни грижи, включително прием на

антидиарични средства, антиеметици или вливане на течности, според клиничните показания.

Приемът на лекарството трябва да се спре и дозата да се намали, ако е необходимо (вж.

точки 4.2 и 4.8). Ако се появи повръщане по време на лечението, пациентът не трябва да

приема допълнителна доза, а трябва да приеме следващата доза съгласно предписанието.

Хипергликемия

Случаи на хипергликемия (всички степени) са съобщени при по-малко от 10% от пациентите,

лекувани с церитиниб в клиничните изпитвания; хипергликемия степен 3-4 е съобщена при

5,4% от пациентите. Рискът от хипергликемия е по-висок при пациентите със захарен диабет

и/или съпътстващо приложение на кортикостероиди.

При пациентите трябва да бъде проследено нивото на кръвната захар на гладно преди

започване на лечението със Zykadia и периодично след това, според клиничните показания.

Трябва да се започне прием на антихипергликемични лекарствени продукти или да се

оптимизира дозата им, според клиничните показания (вж. точки 4.2 и 4.8).

Повишаване на липазата и/или амилазата

В клиничните изпитвания се наблюдава повишаване на липазата и/или амилазата при пациенти,

лекувани с церитиниб. Пациентите трябва да се проследяват за наличие на повишени стойности

на липазата и амилазата преди започване на лечението със Zykadia и периодично след това,

според клиничните показания (вж. точки 4.2 и 4.8). Има съобщения за случаи на панкреатит

при пациенти, лекувани с церитиниб (вж. точка 4.8).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Средства, които могат да повишат плазмената концентрация на церитиниб

Силни CYP3A инхибитори

При здрави индивиди едновременното прилагане на единична доза церитиниб 450 mg, приети

на гладно с кетоконазол (200 mg два пъти дневно, в продължение на 14 дни), силен CYP3A/P-gp

инхибитор, води до повишаване 2,9 пъти и 1,2 пъти съответно на AUC

и C

, на церитиниб,

сравнено със самостоятелното приложение на церитиниб. Посредством симулация е

прогнозирано, че AUC в стационарно състояние на церитиниб при намалени дози след

едновременно прилагане с кетоконазол 200 mg два пъти дневно в продължение на 14 дни е

подобна на AUC в стационарно състояние на церитиниб, приложен самостоятелно. Избягвайте

съпътстваща употреба на силни CYP3A инхибитори по време на лечението със Zykadia. Ако

едновременното приложение със силни CYP3A инхибитори е неизбежно (към тази група

спадат, но не само, ритонавир, саквинавир, телитромицин, кетоконазол, итраконазол,

вориконазол, позаконазол и нефазодон), намалете дозата на церитиниб с приблизително една

трета, като я закръглите до най-близката доза, кратна на 150 mg. След преустановяване на

приема на силния CYP3A инхибитор, възобновете дозата, която е била приемана преди

започване на приема на силния CYP3A4 инхибитор.

P-gp инхибитори

Въз основа на

in vitro

данни церитиниб е субстрат на ефлуксния транспортер P-гликопротеин

(P-gp). Ако церитиниб се прилага с лекарствени продукти, които инхибират P-gp, е възможно

повишаване на концентрацията на церитиниб. Необходимо е повишено внимание при

едновременно приложение с P-gp инхибитори и трябва да се следи за поява на НЛР.

Средства, които могат да понижат плазмената концентрация на церитиниб

Силни CYP3A и P-gp индуктори

При здрави доброволци, едновременното прилагане на единична доза церитиниб 750 mg,

приети на гладно с рифампицин (600 mg дневно в продължение на 14 дни), силен CYP3A/P-gp

индуктор, води до понижаване със 70% и 44% съответно на AUC

и C

на церитиниб,

сравнено със самостоятелното приложение на церитиниб. Едновременното прилагане на

церитиниб със силни CYP3A/P-gp индуктори, понижава плазмената концентрация на

церитиниб. Едновременното приложение със силни CYP3A индуктори трябва да се избягва;

към тази група спадат, но не само, карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, рифабутин,

рифампицин и жълт кантарион (

Hypericum perforatum

). Необходимо е повишено внимание при

едновременно приложение с P-gp индуктори.

Средства, повлияващи стомашното pH

Церитиниб демонстрира pH-зависима разтворимост и става слабо разтворим при повишаване

на pH

in vitro

. Средства, намаляващи стомашната секреция (напр. инхибитори на протонната

помпа, H2-рецепторни антагонисти, антиациди), могат да повлияят разтворимостта на

церитиниб и да намалят неговата бионаличност. Едновременното приложение на единична доза

церитиниб 750 mg, приети на гладно, с инхибитор на протонната помпа (езомепразол) 40 mg

дневно в продължение на 6 дни при здрави участници понижава AUC на церитиниб със 76% и

със 79%. Проучването за лекарствени взаимодействия има за цел да се наблюдава

влиянието на инхибиторите на протонната помпа при най-лошия сценарий, но при клинична

употреба влиянието на инхибиторите на протонната помпа върху експозицията на церитиниб е

по-слабо изразено. Конкретно проучване, което да оценява ефекта на намаляващите

стомашната секреция средства върху бионаличността на церитиниб в стационарно състояние не

е провеждано. Необходимо е повишено внимание при съпътстваща употреба на инхибитори на

протонната помпа, тъй като експозицията на церитиниб може да бъде намалена. Липсват данни

относно съпътстващата употреба на H

блокери или антиациди. Независимо от това, рискът от

клинично значимо намаляване на бионаличността на церитиниб при съпътстваща употреба на

блокери е възможно да бъде понижен, ако те се приложат 10 часа преди или 2 часа след

приема на церитиниб, а на антиациди, ако те се приложат 2 часа преди или 2 часа след приема

на церитиниб.

Средства, чиито плазмени концентрации могат да бъдат повлияни от церитиниб

CYP3A и CYP2C9 субстрати

Въз основа на

in vitro

данни церитиниб конкурентно инхибира метаболизма на CYP3A

субстрата мидазолам и CYP2C9 субстрата диклофенак. Наблюдава се също така зависимо от

времето инхибиране на CYP3A.

Церитиниб е класифициран

in vivo

като силен CYP3A4 инхибитор и има потенциал да

взаимодейства с лекарствени продукти, които се метаболизират чрез CYP3A, което може да

доведе до повишаване на серумната концентрация на другия продукт. Едновременното

приложение на единична доза мидазолам (чувствителен субстрат на CYP3A) след 3-седмично

приложение на церитиниб (750 mg дневно на гладно) повишава AUC

на мидазолам (90% CI)

5,4 пъти (4,6; 6,3) спрямо мидазолам, приложен самостоятелно. Едновременното приложение

на церитиниб със субстрати, които се метаболизират предимно чрез CYP3A, или с CYP3A

субстрати, за които се знае, че имат тесен терапевтичен индекс (напр. алфузозин, амиодарон,

цизарпид, циклоспорин, дихидроерготамин, ерготамин, фентанил, пимозид, кветиапин,

хинидин, ловастатин, симвастатин, силденафил, мидазолам, триазолам, такролимус,

алфентанил и сиролимус) трябва да се избягва и ако е възможно да се използват алтернативни

лекарствени продукти, които са по-малко чувствителни на инхибирането на CYP3A4. Ако не

може да се избегне, трябва да се обмисли понижение на дозата на едновременно прилаганите

CYP3A субстрати с тесен терапевтичен индекс.

Церитиниб е класифициран

in vivo

като слаб CYP2C9 инхибитор. Едновременното приложение

на единична доза варфарин (субстрат на CYP2C9) след 3-седмично приложение на церитиниб

(750 mg дневно на гладно) повишава AUC

на S-варфарина (90% CI) с 54% (36%, 75%) спрямо

варфарин, приложен самостоятелно. Едновременното приложение на церитиниб със субстрати,

които се метаболизират предимно чрез CYP2C9, или с CYP2C9 субстрати, за които се знае, че

имат тесен терапевтичен индекс (напр. фенитоин и варфарин), трябва да се избягва. Ако не

може да се избегне, трябва да се обмисли понижение на дозата на едновременно приложените

лекарствени продукти, които са субстрати на CYP2C9 с тесен терапевтичен индекс. Трябва да

се увеличи честотата на проследяване на международното нормализирано съотношение (INR),

ако не може да се избегне едновременното приложение с варфарин.

CYP2A6 и CYP2E1 субстрати

Въз основа на

in vitro

данни церитиниб инхибира също CYP2A6 и CYP2E1 при клинично

значими концентрации. Следователно церитиниб може да има потенциал да повиши

плазмените концентрации на едновременно прилагани лекарствени продукти, които се

метаболизират предимно чрез тези ензими. Необходимо е повишено внимание при

едновременно приложение с CYP2A6 и CYP2E1 субстрати и трябва да се следи внимателно за

поява на НЛР.

Рискът от индукция на други PXR-регулирани ензими извън CYP3A4 не може да се изключи

напълно. Ефективността на едновременно прилагани перорални контрацептиви може да бъде

намалена.

Средства, които са субстрати на транспортери

Въз основа на

in vitro

данни церитиниб не инхибира апикалния ефлуксен транспортер MRP2,

чернодробните ъптейк транспортери OATP1B1 или OATP1B3, бъбречните ъптейк

транспортери на органични аниони OAT1 и OAT3, или ъптейк транспортерите на органични

катиони OCT1 или OCT2 при клинично значими концентрации. Следователно е малко вероято

да възникнат клинично значими взаимодействия от типа лекарство-лекарство в резултат на

медиирано от церитиниб инхибиране на субстратите за тези транспортери. Въз основа на

in

vitro

данни се очаква церитиниб да инхибира интестиналните P-gp и BCRP при клинично

значими концентрации. Поради тази причина е възможно церитиниб да повиши плазмената

концентрации на едновременно приложени лекарствени продукти, които се транспортират от

тези протеини. Необходимо е повишено внимание при едновременно прилагане на субстрати на

BCRP (напр. розувастатин, топотекан, сулфасалазин) и субстрати на P-gp (дигоксин,

дабигатран, колхицин, правастатин) и внимателно проследяване за поява на НЛР.

Фармакодинамични взаимодействия

В клиничните изпитвания е наблюдавано удължаване на QT интервала при церитиниб.

Следователно, церитиниб трябва да се прилага с повишено внимание при пациенти, които имат

или могат да получат удължаване на QT интервала, включително пациентите, приемащи

антиаритмични лекарствени продукти като антиаритмични средства клас I (напр. хинидин,

прокаинамид, дизопирамид) или клас III (напр. амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид) или

други лекарствени продукти, които могат да доведат до удължаване на QT интервала като

домперидон, дроперидол, хлороквин, халофантрин, кларитромицин, халоперидол, метадон,

цизарпид и моксифлоксацин. Необходимо е проследяване на QT интервала в случай на

комбиниране на подобни лекарствени продукти (вж. точки 4.2 и 4.4).

Взаимодействия с храна/напитки

Zykadia трябва да се приема с храна. Бионаличността на церитиниб се повишава при наличие на

храна.

Пациентите, които развият съпътстващо заболяване и не могат да приемат Zykadia с храна,

могат да приемат Zykadia на празен стомах и да преминат към друга схема на лечение, при

която не трябва да се приема храна в продължение на поне два часа преди и един час след

приема на дозата. Пациентите не трябва да променят постоянно прилагането от доза на гладно

към доза след нахранване. Дозата трябва да се коригира внимателно, т.е. при пациентите,

лекувани с 450 mg или 300 mg с храна, дозата трябва да се повиши съответно на 750 mg или

450 mg, приети на гладно (вж. точка 5.2), а при пациентите, лекувани със 150 mg с храна,

лечението трябва да се спре. За по-нататъшното коригиране на дозата и препоръки за лечение

на НЛР, моля следвайте Таблица 1 (вж. точка 4.2). Максималната разрешена доза на гладно е

750 mg (вж. точка 5.2).

Пациентите трябва да бъдат инструктирани да избягват да приемат грейпфрут и сок от

грейпфрут, тъй като те могат да инхибират CYP3A в чревната стена и могат да повишат

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/216260/2018

EMEA/H/C/003819

Zykadia (ceritinib)

Общ преглед на Zykadia и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Zykadia и за какво се използва?

Zykadia e противораково лекарство, което се използва самостоятелно за лечение на възрастни с

вид рак на белия дроб, наречен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), когато

заболяването е в напреднал стадий. Използва се само ако недребноклетъчният рак на белия дроб

е „ALK-положителен“, което означава, че раковите клетки имат определени дефекти, които

влияят на гена, отговорен за протеин, наречен ALK (анапластичeн лимфом киназа).

Zykadia съдържа активното вещество церитиниб (ceritinib).

Как се използва Zykadia?

Zykadia се отпуска по лекарско предписание и лечението трябва да бъде започнато и

проследявано от лекар с опит в употребата на противоракови лекарства. Наличието на генетични

дефекти, влияещи на ALK („ALK-положителен“ статус), трябва да бъде предварително потвърдено

чрез подходящи методи.

Лекарството се предлага под формата на капсули (150 mg). Препоръчителната доза е 450 mg

(3 капсули) веднъж дневно, приемани заедно с храната по едно и също време всеки ден. Ако

възникнат нежелани реакции, лекарят може да реши да намали дозата или временно да спре

лечението. В определени случаи лечението трябва бъде окончателно спряно.

За повече информация относно употребата на Zykadia вижте листовката или се свържете с лекар

или фармацевт.

Как действа Zykadia?

ALK принадлежи към семейство протеини, наречени рецепторни тирозинкинази, които отговарят

за растежа на клетките и прорастването на нови кръвоносни съдове към тях. При пациенти с ALK-

положителен NSCLC се произвежда необичайна форма на ALK, която стимулира раковите клетки

да се делят и да растат неконтролируемо. Активното вещество в Zykadia, церитиниб, действа,

като блокира действието на ALK и по този начин намалява растежа и разпространението на рака.

Zykadia (ceritinib)

EMA/216260/2018

Страница 2/3

Какви ползи от Zykadia са установени в проучванията?

Показано е, че Zykadia е ефективен за лечение на авансирал ALK-положителен NSCLC в три

основни проучвания при пациенти, при които заболяването е прогресирало въпреки предходно

лечение с кризотиниб:

В две от проучванията, обхващащи 303 пациенти, лекарството не е сравнено с друго лечение.

Повлияването от лечението е оценено чрез провеждане на образна диагностика на тялото и по

стандартните критерии, използвани за твърди тумори, като за пълно повлияване се счита липсата

на признаци на рак при пациента. В едното проучване лекуващите лекари считат, че 56% от

пациентите, на които е приложен Zykadia (92 от 163), са показали пълно или частично

повлияване от лекарството. Средната продължителност на повлияването е 8,3 месеца. Във

второто проучване общият процент на повлияване е 41% (57 от 140 пациенти), а средната му

продължителност — 10,6 месеца.

В третото проучване при 231 пациенти Zykadia е сравнен със стандартна химиотерапия

(лекарства за лечение на рак). Резултатите показват, че пациентите, получаващи Zykadia, живеят

средно 5,4 месеца без влошаване на заболяването (преживяемост без прогресия) в сравнение с

1,6 месеца при пациентите, получаващи стандартна химиотерапия.

В проучване при 376 пациенти е показано също, че Zykadia е ефективен за лечение на пациенти,

които не са лекувани преди това. Пациентите, получаващи Zykadia, живеят средно 16,6 месеца

без влошаване на заболяването в сравнение с 8,1 месеца при пациентите, получаващи

стандартна химиотерапия.

Какви са рисковете, свързани със Zykadia?

Най-честите нежелани реакции при Zykadia (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са

диария, гадене (позиви за повръщане), повръщане, умора, отклонения в чернодробните

изследвания, абдоминална (коремна) болка, намален апетит, загуба на тегло, запек, обрив,

повишени нива на отпадъчен продукт в кръвта, наречен креатинин (възможен признак за

проблеми с бъбреците), езофагеално нарушение (проблеми, засягащи хранопровода) и анемия

(ниски нива на червените кръвни клетки). Най-честите тежки реакции (които може да засегнат

повече от 1 на 20 души) са отклонения в чернодробните изследвания, умора, диария, гадене,

повръщане и хипергликемия (висока кръвна захар).

За пълния списък на всички нежелани реакции и ограниченията, съобщени при Zykadia, вижте

листовката.

Защо Zykadia е разрешен за употреба в ЕС?

Показано е, че Zykadia е ефективен за лечение на пациенти, при които заболяването е

авансирало по време на лечението с кризотиниб или малко след него и за които понастоящем има

ограничен избор на възможности за лечение, както и при пациенти, които не са лекувани преди

това. По отношение на безопасността нежеланите реакции при Zykadia изглеждат като цяло

контролируеми.

Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от употребата на Zykadia са

по-големи от рисковете и препоръча Zykadia да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Първоначално Zykadia е разрешен за употреба по т.нар. схема „разрешаване под условие“,

защото се очакват допълнителни данни за лекарството. Тъй като фирмата е предоставила

Zykadia (ceritinib)

EMA/216260/2018

Страница 3/3

необходимата допълнителна информация, разрешението за употреба е променено от „условно“ на

„безусловно“.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Zykadia?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Zykadia, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Zykadia непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Zykadia, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Zykadia

Zykadia получава разрешение за употреба „под условие“, валидно в EС, на 6 май 2015 г.

Разрешението става безусловно на 26 юли 2017 г.

Допълнителна информация за Zykadia можете да намерите на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Дата на последно актуализиране на текста 04-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация