Zulvac BTV

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Един от следните инактивированных щамове на вируса блютанга:инактивированный вирус катаральной по свинете, овце, серотипы 1, щам БТ-1/ALG2006/01 E1Inactivated вирус блютанг, серотип 8, щам БТ-8/BEL2006/02Inactivated вирус блютанг, серотип 4, щам СПА 1/2004

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI02AA

INN (Международно Name):

Bluetongue virus vaccine (inactivated) (multistrain: 1 strain out of a set of 3)

Терапевтична група:

Sheep; Cattle

Терапевтична област:

Имуномодулатори, имуномодулатори за бичи, инактивированных вирусни ваксини, вирусът блютанга, овце

Терапевтични показания:

Активна имунизация на овце с 6-седмична възраст за профилактика на виремии, причинена от вирус катаральной по свинете, овце, серотипы 1 и 8, както и за намаляване на виремии, причинена от вирус катаральной по свинете, овце, серотипы 4 и активна имунизация на едър рогат добитък, с 12-седмична възраст за профилактика на виремии, причинена от вирус катаральной по свинете, овце, серотипы 1 и 8.

Каталог на резюме:

Revision: 2

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-04-25

Листовка

                28
B. ЛИСТОВКА
29
ЛИСТОВКА:
ZULVAC BTV ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ОВЦЕ И
ГОВЕДА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. de Camprodón, s/n°
Finca La Riba
Vall de Bianya
Gerona, 17813
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac BTV инжекционна суспензия за овце и
говеда
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Един от изброените инактивирани
щамове на вируса на синия език
КОЛИЧЕСТВО В 2 ML ДОЗА
(BTV-1, BTV-4, BTV-8
при овце;
BTV-1, BTV-8 при
говеда)
КОЛИЧЕСТВО В 4 ML
ДОЗА
(BTV-4 при
говеда)
Инактивиран вирус на синия език,
серотип 1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1
RP* ≥ 1
n.a.
Инактивиран вирус на синия език,
серотип 8, щам BTV-8/BEL2006/02
RP* ≥ 1
n.a.
Инактивиран вирус на синия език,
серотип 4, щам SPA-1/2004
RP* ≥ 0.8
RP* ≥ 0.8
АДЖУВАНТИ:
Al
3+
(като hydroxide)
4 mg
8 mg
Quil-A (
_Quillaja saponaria_
сапонин
екстракт)
0.4 mg
0.8 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0.2 mg
0.4 mg
n.a.: не е приложимо
*Относителна ефикасност чрез тест за
ефикасност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е ефикасна 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac BTV инжекционна суспензия за овце и
говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Един от изброените инактивирани
щамове на вируса на синия език
КОЛИЧЕСТВО В 2 ML ДОЗА
(BTV-1, BTV-4, BTV-8
при овце;
BTV-1, BTV-8 при
говеда)
КОЛИЧЕСТВО В 4 ML
ДОЗА
(BTV-4 при
говеда)
Инактивиран вирус на синия език,
серотип 1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1
RP* ≥ 1
n.a.
Инактивиран вирус на синия език,
серотип 8, щам BTV-8/BEL2006/02
RP* ≥ 1
n.a.
Инактивиран вирус на синия език,
серотип 4, щам SPA-1/2004
RP* ≥ 0.8
RP* ≥ 0.8
АДЖУВАНТИ:
Al
3+
(като hydroxide)
4 mg
8 mg
Quil-A (
_Quillaja saponaria_
сапонин
екстракт)
0.4 mg
0.8 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0.2 mg
0.4 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
n.a.: не е приложимо
*Относителна ефикасност чрез тест за
ефикасност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е ефикасна при овце и/или говеда.
Типът на щама, включен в крайния
продукт, ще бъде съобразен с
конкретната
епидемиологична обстановка в момента
на формулиране на крайния продукт и ще
бъде
посочен върху етикета. Видовете
животни, за които е предназначен
продукта, също ще са
означени на етикета.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-09-2021
Листовка Листовка чешки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-09-2021
Листовка Листовка датски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-09-2021
Листовка Листовка немски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-09-2021
Листовка Листовка естонски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-09-2021
Листовка Листовка гръцки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-09-2021
Листовка Листовка английски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 01-09-2021
Листовка Листовка френски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-09-2021
Листовка Листовка италиански 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 01-09-2021
Листовка Листовка латвийски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 01-09-2021
Листовка Листовка литовски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-09-2021
Листовка Листовка унгарски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-09-2021
Листовка Листовка малтийски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 01-09-2021
Листовка Листовка нидерландски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 01-09-2021
Листовка Листовка полски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-09-2021
Листовка Листовка португалски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 01-09-2021
Листовка Листовка румънски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-09-2021
Листовка Листовка словашки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-09-2021
Листовка Листовка словенски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 01-09-2021
Листовка Листовка фински 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-09-2021
Листовка Листовка шведски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-09-2021
Листовка Листовка норвежки 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-09-2021
Листовка Листовка исландски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-09-2021
Листовка Листовка хърватски 01-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 01-09-2021

Преглед на историята на документите