Zulvac 1 Ovis

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
01-04-2020
Активна съставка:
инактивиран вирус на син език, серотип-1
Предлага се от:
Zoetis Belgium SA
АТС код:
QI04AA02
INN (Международно Name):
inactivated bluetongue virus, serotype-1
Терапевтична група:
овца
Терапевтична област:
Имунологични
Терапевтични показания:
Активна имунизация на овце от 1. 5-месечна възраст за предотвратяване на виремия, причинена от вируса на син език, серотипове-1. Начало на имунитета: 21 дни след завършване на схемата на първичната ваксинация. Продължителност на имунитета: 12 месеца.
Каталог на резюме:
Revision: 6
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/V/C/002335
Дата Оторизация:
2011-08-05
EMEA код:
EMEA/V/C/002335

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
испански 01-04-2020
Листовка Листовка
чешки 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 01-04-2020
Листовка Листовка
датски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
датски 01-04-2020
Листовка Листовка
немски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
немски 01-04-2020
Листовка Листовка
естонски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 01-04-2020
Листовка Листовка
гръцки 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 01-04-2020
Листовка Листовка
английски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
английски 01-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 01-04-2020
Листовка Листовка
френски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
френски 01-04-2020
Листовка Листовка
италиански 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 01-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 01-04-2020
Листовка Листовка
латвийски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 01-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 01-04-2020
Листовка Листовка
литовски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 01-04-2020
Листовка Листовка
унгарски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 01-04-2020
Листовка Листовка
малтийски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 01-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 01-04-2020
Листовка Листовка
нидерландски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 01-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 01-04-2020
Листовка Листовка
полски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
полски 01-04-2020
Листовка Листовка
португалски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 01-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 01-04-2020
Листовка Листовка
румънски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 01-04-2020
Листовка Листовка
словашки 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 01-04-2020
Листовка Листовка
словенски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 01-04-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 01-04-2020
Листовка Листовка
фински 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
фински 01-04-2020
Листовка Листовка
шведски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 01-04-2020
Листовка Листовка
норвежки 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 01-04-2020
Листовка Листовка
исландски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 01-04-2020
Листовка Листовка
хърватски 01-04-2020
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 01-04-2020

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

B. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЛИСТОВКА:

Zulvac 1 Ovis инжекционна суспензия за овце

1.

ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodón s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya

Girona

ИСПАНИЯ

2.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Zulvac 1 Ovis инжекционна суспензия за овце

3.

СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Всяка доза от 2 ml съдържа:

Активна субстанция:

Инактивиран вирус на син език, серотип 1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1

RP* ≥ 1

* Относителна ефикасност чрез тест за ефикасност при мишки, сравнен с референтна ваксина,

която е показала ефикасност при овце.

Аджуванти:

Aluminium hydroxide (Al

4 mg

Saponin

0.4 mg

Ексципиенти:

Thiomersal

0.2 mg

Белезникава или розова течност.

4.

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За активна имунизация на овце навършили 1 и половина месечна възраст за предпазване* от

виремия, причинена от вируса на син език (BTV), серотип 1.

*(Циклична стойност (Ct) ≥ 36 чрез утвърден метод на Полимеразна верижна реакция с обратна

транскриптаза (RT-PCR), показващ отсъствие на вирусен геном)

Начало на имунитета: 21 дни след извършване на началната ваксинационна схема.

Продължителността на имунитета: 12 месеца след извършване на началната ваксинационна

схема.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

5.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6.

НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Много често може да се наблюдава преходно повишаване на ректалната температура с не

повече от 1,2

С в рамките на 24 часа след ваксинацията.

Много често ваксинацията може да бъде последвана от поява на локална реакция в мястото на

инжектиране.

Тези реакции се изразяват в повечето случаи в оток в мястото на инжектиране (който се

задържа не повече от 7 дни) или с напипващи се възли (подкожни грануломи, които могат да се

задържат за повече от 48 дни).

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по

време на курса на едно лечение)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в

тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите

Вашия ветеринарен лекар.

7.

ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Овце.

8.

ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА

ПРИЛАГАНЕ

За подкожно приложение.

Начална ваксинация:

Приложете една доза от 2 ml съгласно следната ваксинационна схема:

во

инжектиране: на 1,5 месечна възраст.

ро

инжектиране: след 3 седмици.

Реваксинация:

Всяка реваксинационна схема трябва да се съгласува с Компетентните Органи или с отговорния

ветеринарен лекар, като се вземе под внимание местната епидемиологична обстановка.

9.

СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчва се употребата на система за многократно инжектиране, когато се използват

флакони с по-голямо количество дози, за да се избегне случайното замърсяване на ваксината.

Да се спазват обичайните техники за асептика.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Разклатете внимателно флакона непосредствено преди употреба.

Избягвайте образуването на мехурчета, тъй като това може да причини дразнене в мястото на

инжектиране.

Цялото съдържание на флакона трябва да бъде употребено веднага след отварянето му и по

време на същата процедура.

Избягвайте многократно пробиване на флакона.

10.

КАРЕНТЕН СРОК

Нула дни.

11.

СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от светлина. Да не се замрaзява.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност,

посочен върху етикет.

След пробиване на запушалката използвайте незабавно.

12.

СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Да се ваксинират само здрави животни.

Няма налична информация за употребата на ваксината при серопозитивни животни,

включително тези с наличие на майчини антитела.

Ако се прилага при други домашни или диви преживни видове, които се считат за рискови от

инфекция, употребата при тези видове трябва да се предприеме с внимание и е препоръчително

да изпитате ваксината при по-малък брой животни преди да пристъпите към масовата й

употреба. Нивото на ефикасност за други видове може да се различава от това, наблюдавано

при овцете.

Бременност:

Може да се прилага по време на бременност.

Лактация:

Няма налични данни за безопасността на продукта при лактиращи животни. Поради тази

причина не се препоръчва употребата при лактиращи животни.

Разплод:

Безопасността и ефикасността на ваксината не е установена при мъжки животни за разплод.

При тази категория животни ваксината се прилага само след преценка полза/риск от отговорния

ветеринарен лекар и/или националните компетентни органи, съобразно действащата

ваксинационна политика срещу вируса на син език (BTV).

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на

ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Преходно повишаване на ректалната температура с не повече от 0,6

С може да се наблюдава в

рамките на 24 часа след прилагане на доза, два пъти по-висока от препоръчаната.

Прилагането на доза, два пъти по-висока от препоръчаната може да доведе при повечето

животни до поява на локална реакция в мястото на инжектиране. Тези реакции се изразяват в

повечето случаи в оток в мястото на инжектиране (който се задържа не повече от 9 дни) или с

напипващи се възли (подкожни грануломи, които могат да се задържат за повече от 63 дни).

Основни несъвместимости:

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

13.

СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ

ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат

за опазване на околната среда.

14.

ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Размер на опаковките

Картонена кутия с 1 стъклен флакон тип I от 20 ml (съдържащ 10 дози) с хлорбутилова гумена

запушалка и алуминиева капачка.

Картонена кутия с 1 стъклен флакон тип II от 100 ml (съдържащ 50 дози) или от 240 ml

(съдържащ 120 дози) с хлорбутилова гумена запушалка и алуминиева капачка.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

1.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Zulvac 1 Ovis инжекционна суспензия за овце

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка доза от 2 ml съдържа:

Активна субстанция:

Инактивиран вирус на син език, серотип 1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1

RP* ≥ 1

* Относителна ефикасност чрез тест за ефикасност при мишки, сравнен с референтна ваксина,

която е показала ефикасност при овце.

Аджуванти:

Aluminium hydroxide (Al

4 mg

Saponin

0.4 mg

Ексципиенти:

Thiomersal

0.2 mg

За пълния списък на ексципиентите, виж т. 6.1.

3.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционна суспензия. Белезникава или розова течност.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Видове животни, за които е предназначен ВМП

Овце.

4.2

Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За активна имунизация на овце навършили 1 и половина месечна възраст за предпазване* от

виремия, причинена от вируса на син език (BTV), серотип 1.

*(Циклична стойност (Ct) ≥ 36 чрез утвърден метод на Полимеразна верижна реакция с обратна

транскриптаза (RT-PCR), показващ отсъствие на вирусен геном)

Начало на имунитета: 21 дни след извършване на началния ваксинационен курс.

Продължителността на имунитета: 12 месеца след извършване на началния ваксинационен

курс.

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Ако се прилага при други домашни или диви преживни видове, които се считат за рискови от

инфекция, употребата при тези видове трябва да се предприеме с внимание и е препоръчително

да изпитате ваксината при по-малък брой животни преди да пристъпите към масовата й

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

употреба. Нивото на ефикасност за други видове може да се различава от това, наблюдавано

при овцете.

Няма налична информация за употребата на ваксината при серопозитивни животни,

включително тези с наличие на майчини антитела.

4.5

Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да се ваксинират само здрави животни.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Не е приложимо.

4.6

Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Много често може да се наблюдава преходно повишаване на ректалната температура с не

повече от 1,2

С в рамките на 24 часа след ваксинацията.

Много често ваксинацията може да бъде последвана от поява на локална реакция в мястото на

инжектиране.

Тези реакции се изразяват в повечето случаи оток в мястото на инжектиране (който се задържа

не повече от 7 дни) или с напипващи се възли (подкожни грануломи, които могат да се

задържат за повече от 48 дни).

Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация:

- много чести (повече от 1 на 10 третирани животни проявяващи неблагоприятни реакции)

- чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни)

- не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни)

- редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни)

- много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани

съобщения).

4.7

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се прилага по време на бременност. Няма налични данни за безопасността на продукта

при лактиращи животни. Поради тази причина не се препоръчва прилагането му по време на

лактация.

Безопасността и ефикасността на ваксината не е установена при мъжки животни за разплод.

При тази категория животни ваксината трябва да се прилага само след преценка полза/риск от

отговорния ветеринарен лекар и/или националните компетентни органи, съобразно

действащата ваксинационна политика срещу вируса на син език (BTV).

4.8

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на

взаимодействие

Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази

ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на

ваксината преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се

прецени според индивидуалния случай.

4.9

Доза и начин на приложение

За подкожно приложение.

Начална ваксинация:

Приложете една доза от 2 ml съгласно следната ваксинационна схема:

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

во

инжектиране: на 1,5 месечна възраст.

ро

инжектиране: след 3 седмици.

Да се спазват обичайните техники за асептика.

Разклатете внимателно флакона непосредствено преди употреба.

Избягвайте образуването на мехурчета, тъй като това може да причини дразнене в мястото на

инжектиране.

Цялото съдържание на флакона трябва да бъде употребено веднага след отварянето му и по

време на същата процедура.

Избягвайте многократно пробиване на флакона.

Препоръчва се употребата на система за многократно инжектиране, когато се използват

флакони с по-голямо количество дози, за да се избегне случайното замърсяване на ваксината.

Реваксинация:

Всяка реваксинационна схема трябва да се съгласува с Компетентните органи или с отговорния

ветеринарен лекар, като се вземе под внимание местната епидемиологична обстановка.

4.10

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Преходно повишаване на ректалната температура с не повече от 0,6

С може да се наблюдава в

рамките на 24 часа след прилагане на доза, два пъти по-висока от препоръчаната.

Прилагането на доза, два пъти по-висока от препоръчаната може да доведе при повечето

животни до поява на локална реакция в мястото на инжектиране. Тези реакции в повечето

случаи са под формата на оток в мястото на инжектиране (който се задържа не повече от 9 дни)

или с напипващи се възли (подкожни грануломи, които могат да се задържат за повече от 63

дни).

4.11

Карентен срок

Нула дни.

5.

ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: Инактивирани вирусни ваксини – вирус на син език.

Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI04AA02

За стимулиране на активен имунитет срещу вируса на син език при овце, серотип 1 при овце.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1

Списък на ексципиентите

Aluminium hydroxide

Saponin

Thiomersal

Potassium chloride

Potassium dihydrogen phosphate

Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate

Sodium chloride

Water for injections

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

6.2

Основни несъвместимости

Не смесвайте с друг ветеринарномедицински продукт.

6.3

Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 1 година.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: използвайте незабавно след

пробиване на запушалката.

6.4

Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2

C – 8

Да се пази от светлина.

Да не се замразява.

6.5

Вид и състав на първичната опаковка

Картонена кутия с 1 стъклен флакон тип I от 20 ml (съдържащ 10 дози) с хлорбутилова гумена

запушалка и алуминиева капачка.

Картонена кутия с 1 стъклен флакон тип II от 100 ml (съдържащ 50 дози) или от 240 ml

(съдържащ 120 дози) с хлорбутилова гумена запушалка и алуминиева капачка.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

6.6

Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат

унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

БЕЛГИЯ

8.

НОМЕРА НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

EU/2/11/131/001

EU/2/11/131/005

EU/2/11/131/006

9.

ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 05/08/2011

Дата на последното подновяване: 18/04/2016

10.

ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет

страницата на Европейската Агенция по Лекарствата http://www.ema.europa.eu/

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Всяко лице, което възнамерява да произвежда, внася, притежава, продава, снабдява и

употребява този ветеринарномедицински продукт трябва първо да се консултира с

компетентните власти на съответната държава членка, относно действащите ваксинационни

политики, като тези дейности могат да бъдат забранени в държава членка – на цялата или част

от нейната територия, в съответствие с националното законодателство.

Прочетете целия документ

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/674068/2011

EMEA/V/C/002335

Резюме на EPAR за обществено ползване

Zulvac 1 Ovis

Неактивирана ваксина срещу вируса на син език серотип 1

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR). В

него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP)

оценява проведените проучвания, за да направи своите препоръки как да се използва

ветеринарномедицинският продукт.

Настоящият документ не може да замени прякото обсъждане с Вашия ветеринарен лекар. Ако се

нуждаете от повече информация за медицинското състояние или за лечението на Вашето

животно, обърнете се към Вашия ветеринарен лекар. Ако желаете повече информация за

основанията на препоръките на CVMP, прочетете научното обсъждане (също част от EPAR).

Какво представлява Zulvac 1 Ovis?

Zulvac 1 Ovis е ваксина, която се предлага под формата на инжекционна суспензия. Той съдържа

неактивиран (убит) серотип 1 вирус на болестта син език.

За какво се използва Zulvac 1 Ovis?

Zulvac 1 Ovis се използва при овце за предпазване от вируса, причиняващ болестта син език,

инфекция, причинена от вируса на синия език, която се пренася от мушици. Ваксината се

използва за превенция на виремия (наличието на вируси в кръвта) при овце на възраст над месец

и половина.

Ваксината се прилага на млади животни под формата на две подкожни инжекции. Първата

инжекция се поставя след навършена възраст от месец и половина, а втората инжекция три

седмици по-късно. Защитата започва три седмици след последната инжекция и

продължителността й на действие е една година.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Zulvac 1 Ovis

EMA/674068/2011

Страница 2/3

Как действа Zulvac 1 Ovis?

Zulvac 1 Ovis е ваксина. Ваксините действат, като „обучават“ имунната система (естествените

защитни сили на организма) как да се защитава срещу дадено заболяване. Zulvac 1 Ovis съдържа

неактивирани вируси на син език, които не могат да причинят заболяването. При прилагане на

ваксината на овце, имунната система на животните разпознава вирусите като „чужди“ и

произвежда антитела срещу тях. В бъдеще, ако животните са изложени на вируса на син език,

имунната система е способна да произведе антитела по-бързо. Това помага за предпазване от

заболяването.

Zulvac 1 Ovis съдържа вирус на син език от един серотип (серотип 1). Ваксината съдържа също

„аджуванти“ (алуминиев хидроксид и сапонин) за стимулиране на по-добър имунен отговор.

Как е проучен Zulvac 1 Ovis?

Безопасността на ваксината е проучена в две основни лабораторни проучвания за безопасност,

проведени при овце, и две проучвания, проведени при бременни овце.

Ефективността на ваксината е проучена в три основни лабораторни проучвания при агнета над

едномесечна възраст. Животните са тествани с вируса на син език серотип 1 след получаване на

ваксина Zulvac 1 Ovis, съдържаща различни количества от вируса. Целта на проучванията е да се

установи най-малката доза на ваксината, която предотвратява виремията, както и

продължителността на защитата за Zulvac 1 Ovis.

Какви ползи от Zulvac 1 Ovis са установени в проучванията?

Проучванията показват, че ваксината предпазва от виремия при овце и предоставя защита за

една година. Ваксината е безопасна за овце на възраст от месец и половина и при бременни

овце.

Като цяло ваксината се понася добре и е безопасна за употреба.

Какви са рисковете, свързани с Zulvac 1 Ovis?

Възможно е след ваксинацията телесната температура на овцете леко да се повиши. Възможно е

също така да се появи оток на мястото на инжектиране, продължаващ не повече от седем дни,

или подкожно втвърдяване (възли), което може да се задържи повече от шест или седем седмици.

Какъв е карентният срок?

Карентният срок е времето, което трябва да мине след прилагане на лекарството и преди

животното да може да бъде заклано, а месото или млякото му да се използват за консумация от

хора. Карентният срок за Zulvac 1 Ovis за месо и мляко е нула дни.

Какви са основанията за одобряване на Zulvac 1 Ovis?

Комитетът по лекарствените продукти за ветеринарна употреба (CVMP) заключава, че ползите от

Zulvac 1 Ovis са по-големи от рисковете за предотвратяване на виремия, причинена от вируса на

син език серотип 1 при овце на възраст над месец и половина. Съотношението полза/риск може

да се намери в модула за научно обсъждане на този EPAR.

Лекарствен продукт, който вече не е разрешен за употреба

Zulvac 1 Ovis

EMA/674068/2011

Страница 3/3

На Zulvac 1 Ovis първоначално е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това

означава, че по време на първоначалното разрешение не е било възможно да се получи пълна

информация за Zulvac 1 Ovis. Европейската агенция по лекарствата (EMA) преразгледа новата

информация, в съответствие с договорения график относно качеството и безопасността на

ваксината. През 2012 г. CVMP реши, че представената информация е подходяща, за да бъде

разрешаването на Zulvac 1 Ovis върнато към нормално.

Допълнителна информация за Zulvac 1 Ovis:

Европейската комисия издава лиценз за употреба, валиден в Европейския съюз, за Zulvac 1 Ovis

на 05.08.2011 г. Информация за начина на предписване на този продукт може да се намери на

етикета/външната опаковка.

Дата на последно актуализиране на текста: 04-2013 г.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация