Zubsolv

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Buprenorphine hydrochloride, Naloxone hydrochloride dihydrate

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

N07BC51

INN (Международно Name):

buprenorphine, naloxone

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Нарушения, свързани с опиоиди

Терапевтични показания:

Подмяна на лечение за зависимост от наркотици, в рамките на медицинско, социално и психологическо лечение. Намерението на налоксонния компонент е да възпрепятства интравенозната злоупотреба. Лечението е предназначено за употреба при възрастни и юноши над 15 години на възраст, които са се съгласили да се лекува за зависимостта.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-10

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ZUBSOLV 0,7 MG/0,18 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
ZUBSOLV 1,4 MG/0,36 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
ZUBSOLV 2,9 MG/0,71 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
ZUBSOLV 5,7 MG/1,4 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
ZUBSOLV 8,6 MG/2,1 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
ZUBSOLV 11,4 MG/2,9 MG СУБЛИНГВАЛНИ ТАБЛЕТКИ
бупренорфин/налоксон (buprenorphine/naloxone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, дори ако техните
симптоми са същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
лекарствени реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zubsolv и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zubsolv
3.
Как да приемате Zubsolv
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zubsolv
6.
Съдържание на опако
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zubsolv 0,7 mg/0,18 mg сублингвални таблетки
Zubsolv 1,4 mg/0,36 mg сублингвални таблетки
Zubsolv 2,9 mg/0,71 mg сублингвални таблетки
Zubsolv 5,7 mg/1,4 mg сублингвални таблетки
Zubsolv 8,6 mg/2,1 mg сублингвални таблетки
Zubsolv 11,4 mg/2,9 mg сублингвални таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Zubsolv 0,7 mg/0,18
mg сублингвални таблетки
Всяка 0,7 mg/0,18 mg сублингвална таблетка
съдържа 0,7 mg бупренорфин (buprenorphine) (като
хидрохлорид) и 0,18 mg налоксон (naloxone)
(като хидрохлорид дихидрат).
Zubsolv 1,4 mg/0,36
mg сублингвални таблетки
Всяка 1,4 mg/0,36 mg сублингвална таблетка
съдържа 1,4 mg бупренорфин (buprenorphine) (като
хидрохлорид) и 0,36 mg налоксон (naloxone)
(като хидрохлорид дихидрат).
Zubsolv 2,9 mg/0,71
mg сублингвални таблетки
Всяка 2,9 mg/0,71 mg сублингвална таблетка
съдържа 2,9 mg бупренорфин (buprenorphine) (като
хидрохлорид) и 0,71 mg налоксон (naloxone)
(като хидрохлорид дихидрат).
Zubsolv 5,7
mg/1,4 mg сублингвалнитаблетки
Всяка 5,7 mg/1,4 mg сублингвална таблетка
съдържа 5,7 mg бупренорфин (buprenorphine) (като
хидрохлорид) и 1,4 mg налоксон (naloxone)
(като хидрохлорид дихидрат).
Zubsolv 8,6
mg/2,1 mg сублингвални таблетки
Всяка 8,6 mg/2,1 mg сублингвална таблетка
от съдържа 8,6 mg бупренорфин 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-10-2023
Листовка Листовка чешки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-10-2023
Листовка Листовка датски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-10-2023
Листовка Листовка немски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-10-2023
Листовка Листовка естонски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-10-2023
Листовка Листовка гръцки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-10-2023
Листовка Листовка английски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-01-2018
Листовка Листовка френски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-10-2023
Листовка Листовка италиански 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-01-2018
Листовка Листовка латвийски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-01-2018
Листовка Листовка литовски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-10-2023
Листовка Листовка унгарски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-10-2023
Листовка Листовка малтийски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-01-2018
Листовка Листовка нидерландски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-01-2018
Листовка Листовка полски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-10-2023
Листовка Листовка португалски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-01-2018
Листовка Листовка румънски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-10-2023
Листовка Листовка словашки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-10-2023
Листовка Листовка словенски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-01-2018
Листовка Листовка фински 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-10-2023
Листовка Листовка шведски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-10-2023
Листовка Листовка норвежки 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-10-2023
Листовка Листовка исландски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-10-2023
Листовка Листовка хърватски 10-10-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-10-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-01-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите