Zomarist

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вилдаглиптин, метформин хидрохлорид

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited 

АТС код:

A10BD08

INN (Международно Name):

vildagliptin, metformin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Zomarist is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-11-30

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZOMARIST 50 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ZOMARIST 50 MG/1000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
vildagliptin/metformin hydrochloride
(вилдаглиптин/метформин хидрохлорид)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zomarist и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zomarist
3.
Как да приемате Zomarist
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zomarist
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZOMARIST И ЗА КАКВО СЕ
И
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zomarist 50 mg/850 mg филмирани таблетки
Zomarist 50 mg/1000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Zomarist 50 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
вилдаглиптин (vildagliptin) и 850 mg метформин
хидрохлорид (metformin hydrochloride)
(еквивалентни на 660 mg метформин).
Zomarist 50 mg/1000 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg
вилдаглиптин (vildagliptin) и 1000 mg метформин
хидрохлорид (metformin hydrochloride)
(еквивалентни на 780 mg метформин).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблеткa
Zomarist 50 mg/850 mg филмирани таблетки
Жълта, елипсовидна филмирана таблетка
със скосени ръбове, с напечатани “NVR”
от едната
страна и “SEH” от другата.
Zomarist 50 mg/1000 mg филмирани таблетки
Тъмножълта, елипсовидна филмирана
таблетка със скосени ръбове, с
напечатани “NVR” от
едната страна и “FLO” от другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zomarist е показан като допълнение към
диетата и упражненията за подобрение
на гликемичния
контрол при възрастни със захарен
диабет тип 2:
-
при пациенти, при които не е възможно
да се 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-03-2023
Листовка Листовка чешки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-03-2023
Листовка Листовка датски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-03-2023
Листовка Листовка немски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-03-2023
Листовка Листовка естонски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-03-2023
Листовка Листовка гръцки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-03-2023
Листовка Листовка английски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-09-2021
Листовка Листовка френски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-03-2023
Листовка Листовка италиански 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-09-2021
Листовка Листовка латвийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-09-2021
Листовка Листовка литовски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-03-2023
Листовка Листовка унгарски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-03-2023
Листовка Листовка малтийски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-09-2021
Листовка Листовка нидерландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-09-2021
Листовка Листовка полски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-03-2023
Листовка Листовка португалски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-09-2021
Листовка Листовка румънски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-03-2023
Листовка Листовка словашки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-03-2023
Листовка Листовка словенски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-09-2021
Листовка Листовка фински 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-03-2023
Листовка Листовка шведски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-03-2023
Листовка Листовка норвежки 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-03-2023
Листовка Листовка исландски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-03-2023
Листовка Листовка хърватски 20-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-09-2021

Преглед на историята на документите