Zomarist

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
10-11-2021
Активна съставка:
вилдаглиптин, метформин хидрохлорид
Предлага се от:
Novartis Europharm Limited 
АТС код:
A10BD08
INN (Международно Name):
vildagliptin, metformin
Терапевтична група:
Лекарства, прилагани при диабет,
Терапевтична област:
Захарен диабет тип 2
Терапевтични показания:
Zomarist is indicated as an adjunct to diet and exercise to improve glycaemic control in adults with type 2 diabetes mellitus:in patients who are inadequately controlled with metformin hydrochloride alone. in patients who are already being treated with the combination of vildagliptin and metformin hydrochloride, as separate tablets. in combination with other medicinal products for the treatment of diabetes, including insulin, when these do not provide adequate.
Каталог на резюме:
Revision: 22
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/001049
Дата Оторизация:
2008-11-30
EMEA код:
EMEA/H/C/001049

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 10-11-2021
Листовка Листовка
чешки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 10-11-2021
Листовка Листовка
датски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 10-11-2021
Листовка Листовка
немски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 10-11-2021
Листовка Листовка
естонски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 10-11-2021
Листовка Листовка
гръцки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 10-11-2021
Листовка Листовка
английски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 07-09-2021
Листовка Листовка
френски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 10-11-2021
Листовка Листовка
италиански 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 07-09-2021
Листовка Листовка
латвийски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 07-09-2021
Листовка Листовка
литовски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 10-11-2021
Листовка Листовка
унгарски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 10-11-2021
Листовка Листовка
малтийски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 07-09-2021
Листовка Листовка
нидерландски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 07-09-2021
Листовка Листовка
полски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 10-11-2021
Листовка Листовка
португалски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 07-09-2021
Листовка Листовка
румънски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 10-11-2021
Листовка Листовка
словашки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 10-11-2021
Листовка Листовка
словенски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 07-09-2021
Листовка Листовка
фински 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 10-11-2021
Листовка Листовка
шведски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 10-11-2021
Листовка Листовка
норвежки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 10-11-2021
Листовка Листовка
исландски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 10-11-2021
Листовка Листовка
хърватски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 07-09-2021

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Zomarist 50 mg/850 mg филмирани таблетки

Zomarist 50 mg/1000 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Zomarist 50 mg/850 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg вилдаглиптин (

vildagliptin

) и 850 mg метформин

хидрохлорид (

metformin hydrochloride

) (еквивалентни на 660 mg метформин).

Zomarist 50 mg/1000 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg вилдаглиптин (

vildagliptin

) и 1000 mg метформин

хидрохлорид (

metformin hydrochloride

) (еквивалентни на 780 mg метформин).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмиранa таблеткa

Zomarist 50 mg/850 mg филмирани таблетки

Жълта, елипсовидна филмирана таблетка със скосени ръбове, с напечатани “NVR” от едната

страна и “SEH” от другата.

Zomarist 50 mg/1000 mg филмирани таблетки

Тъмножълта, елипсовидна филмирана таблетка със скосени ръбове, с напечатани “NVR” от

едната страна и “FLO” от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Zomarist е показан като допълнение към диетата и упражненията за подобрение на гликемичния

контрол при възрастни със захарен диабет тип 2:

при пациенти, при които не е възможно да се постигне адекватен контрол само с

метформин хидрохлорид.

при пациенти, които вече се лекуват с комбинацията вилдаглиптин и метформин

хидрохлорид под формата на отделни таблетки.

в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на диабет, включително инсулин,

когато те не осигуряват адекватен гликемичен контрол (вж. точка 4.4, 4.5 и 5.1 за налични

данни относно различните комбинации).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни

с нормална бъбречна функция (GFR≥ 90 ml/мин)

Дозата при антихипергликемичното лечение с Zomarist трябва да бъде индивидуализирана въз

основа на текущата схема на пациента, ефективността и поносимостта, като не се превишава

максималната препоръчителна дневна доза от 100 mg вилдаглиптин. Zomarist може да се

започне или като таблетка от 50 mg/850 mg или като таблетка от 50 mg/1000 mg, приложена два

пъти дневно, една таблетка сутрин и една вечер.

При пациенти, при които не е постигнат адекватен контрол с максималната поносима

доза метформин, прилаган като монотерапия:

Началната доза на Zomarist трябва да предоставя вилдаглиптин 50 mg два пъти дневно (100 mg

обща дневна доза) плюс дозата на метформин, приемана до момента.

При пациенти, при които са прилагани едновременно вилдаглиптин и метформин като

отделни таблетки:

Zomarist трябва да се започне в същите дози на вилдаглиптин и метформин, както приеманите

до момента.

При пациенти, при които не е постигнат адекватен контрол с двойна комбинация с

метформин и сулфонилурейно производно:

Дозата на Zomarist трябва да предоставя вилдаглиптин в доза от 50 mg два пъти дневно (100 mg

обща дневна доза), а дозата на метформин трябва да бъде подобна на приеманата до момента.

Когато Zomarist се прилага в комбинация със сулфонилурейно производно, може да се има

предвид по-ниска доза на сулфонилурейното производно, за да се намали риска от

хипогликемия.

При пациенти, при които не е постигнат адекватен контрол с двойна комбинирана

терапия с инсулин и максимална поносима доза метформин:

Дозата на Zomarist трябва да предоставя вилдаглиптин в доза от 50 mg два пъти дневно (100 mg

обща дневна доза), а дозата на метформин трябва да бъде подобна на дозата, приемана до

момента.

Безопасността и ефикасността на вилдаглиптин и метформин, прилагани като тройна перорална

терапия в комбинация с тиазолидиндион не са установени.

Специални групи пациенти

Старческа възраст (≥ 65 години)

Тъй като метформин се екскретира през бъбреците, а пациентите в старческа възраст показват

тенденция към намаляване на бъбречната функция, при пациентите в старческа възраст, които

приемат Zomarist, редовно трябва да се проследява функцията на бъбреците (вж. точки 4.4 и

5.2).

Бъбречно увреждане

Преди започване на лечение с продукти, съдържащи метформин, трябва да се направи оценка

на GFR стойностите, а след това - поне веднъж годишно. При пациенти с повишен риск от

по-нататъшно прогресиране на бъбречно увреждане и при пациенти в старческа възраст трябва

по-често да се прави оценка на бъбречната функция, например на всеки 3-6 месеца.

За предпочитане е максималната дневна доза метформин да бъде разделена на 2-3 дневни дози.

Фактори, които могат да увеличат риска от лактатна ацидоза (вж. точка 4.4), трябва да бъдат

преразгледани, преди да се обмисли започването на лечение с метформин при пациенти с

GFR< 60 ml/мин.

Ако не е достъпна дозова форма на Zomarist с адекватно количество на активното вещество,

вместо комбинация с фиксирани дози трябва да се използват отделните монокомпоненти.

GFR ml/min

Метформин

Вилдаглиптин

60-89

Максималната дневна доза е 3000 mg.

Може да се обмисли намаляване на

дозата при влошаване на бъбречната

функция.

Не се налага коригиране на дозата.

45-59

Максималната дневна доза е 2000 mg.

Началната доза е поне половината от

максималната доза.

Максималната дневна доза е 50 mg.

30-44

Максималната дневна доза е 1000 mg.

Началната доза е поне половината от

максималната доза.

<30

Метформин е противопоказан.

Чернодробно увреждане

Zomarist не трябва да се прилага при пациенти с чернодробно увреждане, включително тези със

стойности на аланин аминотрансфераза (АЛАТ) или аспартат аминотрансферазата (АСАТ)

преди започване на лечението > 3 пъти горната граница на нормалното (ГГН) (вж. точки 4.3, 4.4

и 4.8).

Педиатрична популация

Не се препоръчва употребата на Zomarist при деца и юноши (< 18 години). Безопасността и

ефикасността на Zomarist при деца и юноши (< 18 години) не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Перорално приложение.

Приемът на Zomarist по време или веднага след хранене може да намали стомашно-чревните

симптоми, свързани с метформин (вж. също точка 5.2).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Всеки тип остра метаболитна ацидоза (като лактатна ацидоза, диабетна кетоацидоза)

Диабетна прекома

Тежка бъбречна недостатъчност (GFR < 30 ml/min) (вж. точка 4.4)

Остри състояния, които могат да променят бъбречната функция, като:

дехидратация,

тежка инфекция,

шок,

вътресъдово приложение на йодирани контрастни вещества (вж. точка 4.4).

Остро или хронично заболяване, което може да причини тъканна хипоксия, като:

сърдечна или дихателна недостатъчност,

скорошен миокарден инфаркт,

шок.

Чернодробно увреждане (вж. точки 4.2, 4.4 и 4.8)

Остра алкохолна интоксикация, алкохолизъм

Кърмене (вж. точка 4.6)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Общи

Zomarist не е заместител на инсулина при инсулин-зависими пациенти и не трябва да се

прилага при пациенти със захарен диабет тип 1.

Лактатна ацидоза

Лактатната ацидоза, много рядко, но сериозно метаболитно усложнение, най-често настъпва

при остро влошаване на бъбречната функция, кардио-респираторно заболяване или сепсис.

Натрупването на метформин настъпва при остро влошаване на бъбречната функция и

увеличава риска от лактатна ацидоза.

В случай на дехидратация (тежка диария или повръщане, треска или намален прием на

течности) трябва временно да се спре приема на метформин и е препоръчително да се установи

връзка с медицински специалист.

Приемът на лекарствени продукти, които могат остро да увредят бъбречната функция (като

антихипертензивни средства, диуретици и НСПВС) трябва да се започне с повишено внимание

при пациенти, лекувани с метформин. Други рискови фактори за лактатна ацидоза са

прекомерен прием на алкохол, чернодробна недостатъчност, недостатъчно контролиран диабет,

кетоза, продължително гладуване и всякакви състояния, свързани с хипоксия, както и

едновременната употреба на лекарствени продукти, които могат да причинят лактатна ацидоза

(вж. точки 4.3 и 4.5).

Пациентите и/или болногледачите трябва да бъдат информирани за риска от лактатна ацидоза.

Лактатната ацидоза се характеризира с ацидозна диспнея, коремна болка, мускулни крампи,

астения и хипотермия последвани от кома. В случай на съмнение за симптоми пациентът

трябва да спре приема на метформин и незабавно да потърси лекарска помощ. Диагностичните

лабораторни находки са понижено кръвно рН (< 7,35), повишени нива на плазмения лактат

(> 5 mmol/l) и повишена анионна разлика и съотношение лактат/пируват.

Приложение на йодирани контрастни вещества

Вътресъдовото приложение на йодирани контрастни вещества може да доведе до

контраст-индуцирана нефропатия, водеща до натрупването на метформин и повишен риск от

лактатна ацидоза. Метформин трябва да се спре преди или по време на процедурата за образна

диагностика и не трябва да се възобновява до най-малко 48 часа след това, при условие че

бъбречната функция е оценена отново и е установено, че е стабилна (вж. точки 4.2 и 4.5).

Бъбречна функция

Преди започване на лечението трябва да се направи оценка на стойностите на GFR и редовно

след това (вж. точка 4.2). Метформин е противопоказан при пациенти с GFR < 30 ml/мин и

трябва да бъде временно спрян при наличие на състояния, които променят бъбречната функция

(вж. точка 4.3).

Съпътстващото приложение на лекарствени продукти, които могат да повлияят бъбречната

функция, да доведат до значима хемодинамична промяна или да инхибират бъбречния

транспорт и да повишат системната експозиция на метформин, трябва да се извършва с

повишено внимание (вж. точка 4.5).

Чернодробно увреждане

Пациенти с чернодробно увреждане, включително тези със стойности на АЛАТ или АСАТ

преди започване на лечението > 3 пъти ГГН, не трябва да бъдат лекувани с Zomarist (вж.

точки 4.2, 4.3 и 4.8).

Проследяване на чернодробните ензими

Има съобщения за редки случаи на нарушена чернодробна функция (включително хепатит)

след прием на вилдаглиптин. В тези случаи пациентите като цяло са без симптоми, без

клинични последствия и стойностите на изследванията за чернодробна функция (ИЧФ) се

възвръщат до нормалните след прекратяване на лечението. Преди започване на лечението с

Zomarist трябва да се проведат ИЧФ, за да се знае изходното ниво на пациента. По време на

лечението с Zomarist чернодробната функция трябва да се наблюдава на тримесечни интервали

през първата година и периодично след това. Пациентите, при които се повишат стойностите на

трансаминазите, трябва да бъдат проследени чрез повторна оценка на чернодробната функция

за потвърждаване на данните и след това ИЧФ да се правят често, докато отклоненията се

върнат към нормалните стойности. Ако покачването на АСАТ или АЛАТ >3 пъти ГГН,

персистира, се препоръчва преустановяване на лечението с Zomarist. Пациентите, които развият

иктер или други признаци, предполагащи нарушена чернодробна функция, трябва да прекратят

лечението си с Zomarist.

След прекратяване на лечението с Zomarist и нормализиране на ИЧФ, лечението с Zomarist не

трябва да се започва отново.

Нарушения на кожата

Кожни лезии, включително поява на мехури и улцерации по крайниците на маймуни се

съобщават при приложение на вилдаглиптин в неклинични проучвания за токсичност (вж.

точка 5.3). Въпреки, че в клиничните проучвания не се наблюдава поява на кожни лезии с

повишена честота, опитът при пациенти с кожни усложнения на диабета е ограничен. Освен

това има постмаркетингови съобщения за булозни и ексфолиативни кожни лезии. Ето защо,

като част от рутинните грижи при пациентите с диабет, се препоръчва проследяване за

нарушения на кожата, като поява на мехури или улцерации.

Остър панкреатит

Употребата на вилдаглиптин е свързана с риск от развитие на остър панкреатит. Пациентите

трябва да бъдат информирани за характерния симптом на остър панкреатит.

Ако се подозира наличие на панкреатит, приемът на вилдаглиптин трябва да се преустанови,

ако се потвърди наличие на остър панкреатит, лечението с вилдаглиптин не трябва да се

подновява. Необходимо е повишено внимание при пациенти, с анамнеза за прекаран остър

панкреатит.

Хипогликемия

Известно е, че сулфонилуреите може да предизвикат хипогликемия. Пациентите, приемащи

вилдаглиптин в комбинация със сулфонилурейно производно могат да бъдат изложени на риск

от възникване на хипогликемия. Поради тази причина, може да се обмисли прилагането на по-

ниска доза на сулфонилурейното производно, за да се намали риска от възникване на

хипогликемия.

Операция

Метформин трябва да се спре по време на операция под обща, спинална или епидурална

анестезия. Лечението може да бъде възобновено не по-рано от 48 часа след операцията или

възобновяването на храненето през уста, и при условие че бъбречната функция е оценена

отново и е установено, че е стабилна.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани официални проучвания за взаимодействия с Zomarist. Следните данни

отразяват информацията, налична за отделните активни вещества.

Вилдаглиптин

Вилдаглиптин има нисък потенциал за взаимодействия при едновременното му приложение с

други лекарствени продукти. Тъй като вилдаглиптин не е субстрат на ензима цитохром P (CYP)

450 и не инхибира, и не индуцира ензимите CYP 450, няма вероятност за взаимодействие с

активни вещества, които са субстрати, инхибитори или индуктори на тези ензими.

Резултатите от клинични проучвания, проведени с пероралните антидиабетни продукти

пиоглитазон, метформин и глибурид, в комбинация с вилдаглиптин, не показват клинично

значими фармакокинетични взаимодействия в таргетната популация.

Проучвания за лекарствените взаимодействия с дигоксин (субстрат на Р-гликопротеин) и

варфарин (субстрат на CYP2C9) при здрави индивиди не показват клинично значими

фармакокинетични взаимодействия след едновременно

приложение

с вилдаглиптин.

Проучвания за лекарствени взаимодействия при здрави индивиди са проведени с амлодипин,

рамиприл, валсартан и симвастатин. При тези проучвания, след едновременно приложение с

вилдаглиптин, не се наблюдават клинично значими фармакокинетични взаимодействия. Това

обаче, не е установено за прицелната популация.

Комбинация с ACE инхибитори

Възможен е повишен риск от развитие на ангиоедем при пациенти със съпътстващ прием на

ACE инхибитори (вж. точка 4.8).

Както и при другите перорални антидиабетни продукти, хипогликемичния ефект на

вилдаглиптин може да бъде намален от определени активни вещества, включващи тиазиди,

кортикостероиди, тироидни препарати и симпатомиметици.

Метформин

Комбинации, които не се препоръчват

Алкохол

Алкохолната интоксикация се свързва с повишен риск от лактатна ацидоза, особено в случаи на

гладуване, недохранване или чернодробна недостатъчност.

Йодирани контрастни вещества

Метформин трябва задължително да се спре преди или по време на процедурата за образна

диагностика и не трябва да се възобновява до най-малко 48 часа след това, при условие че

бъбречната функция е оценена отново и е установено, че е стабилна (вж. точки 4.2 и 4.4).

Комбинации, които изискват предпазни мерки при употреба

Някои лекарствени продукти могат да се отразят неблагоприятно на бъбречната функция, което

може да увеличи риска от лактатна ацидоза, например НСПВС, включително селективни

инхибитори на циклооксигеназа (СОХ) II, АСЕ инхибитори, ангиотензин II рецепторни

антагонисти и диуретици, особено бримкови диуретици. При започването или употребата на

такива продукти в комбинация с метформин е необходимо внимателно проследяване на

бъбречната функция.

Глюкокортикоидите, бета-2-агонистите и диуретиците имат присъща хипергликемична

активност. Пациентът трябва да бъде информиран за това и трябва да се извършва по-често

проследяване на кръвната захар, особено в началото на лечението. Ако е необходимо, дозата на

Zomarist може да бъде коригирана по време на съпътстващото лечение и след

преустановяването му.

Инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (ACE) могат да понижат нивото на

кръвната захар. Ако е необходимо, дозата на антихипергликемичния лекарствен продукт трябва

да бъде коригирана по време и при преустановяване на лечението с друг лекарствен продукт.

Съпътстващата употреба на лекарствени продукти, които влияят на общите бъбречни тубулни

транспортни системи, участващи в бъбречното елиминиране на метформин (напр., инхибитори

на транспортера на органични катиони-2 [OCT2]/транспортера за екструзия на множество

лекарства и токсини [multidrug and toxin extrusion, MATE], като ранолазин, вандетаниб,

долутегравир и циметидин), може да повиши системната експозиция на метформин.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма достатъчно данни за употребата на Zomarist при бременни жени. За вилдаглиптин

експерименталните проучвания при животни показват репродуктивна токсичност при високи

дози. За метформин, проучванията при животни не показват репродуктивна токсичност.

Експерименталните проучвания при животни проведени с вилдаглиптин и метформин не са

показали доказателства за тератогенност, но са показали фетотоксични ефекти при токсични за

майката дози (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е известен. Zomarist не трябва да

се използва по време на бременност.

Кърмене

Проучванията при животни показват екскреция както на метформин, така и на вилдаглиптин в

млякото. Не е известно дали вилдаглиптин се екскретира в кърмата, но метформин се

екскретира в кърмата в малки количества. Поради потенциалния риск от хипогликемия на

новороденото, свързана и с метформин и с липсата на данни за вилдаглиптин при хора,

Zomarist не трябва да се използва по време на кърмене (вж. точка 4.3).

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за ефекта на Zomarist върху фертилитета при хора (вж.

точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Пациентите, които получат замайване, като нежелана реакция, трябва да избягват да шофират и

да работят с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Няма проведени клинични проучвания за лечение с Zomarist. Установено е, обаче, че

биоеквивалентността на Zomarist е както на едновременно приложени вилдаглиптин и

метформин (вж. точка 5.2). Представените тук данни се отнасят за едновременното приложение

на вилдаглиптин и метформин, като вилдаглиптин е бил добавен към лечение с метформин. Не

са провеждани проучвания, при които към лечение с вилдаглиптин е добавен метформин.

Обобщение на профила на безопасност

По-голямата част от нежеланите реакции са леки и преходни, и не изискват преустановяване на

лечението. Не е установена връзка между нежеланите реакции и възрастта, етническата

принадлежност, продължителността на експозицията или дневната доза.

Има съобщения за редки случаи на нарушена чернодробна функция (включително хепатит)

след прием на вилдаглиптин. В тези случаи пациентите като цяло са без симптоми, без

клинични последствия и стойностите на изследванията за чернодробна функция се възвръщат

до нормалните след прекратяване на лечението. В данните от контролирани проучвания с

монотерапия или адювантна терапия с продължителност до 24 седмици, честотата на

повишаване на АЛАТ или АСАТ

3 пъти ГГН (класифицирана като наличие при най-малко

2 последователни измервания или при финалната on-treatment визита) е 0,2%, 0,3% и 0,2%

съответно за вилдаглиптин 50 mg веднъж дневно, вилдаглиптин 50 mg двукратно дневно и

всички сравнителни лекарствени продукти. Тези повишавания на трансаминазите като цяло са

безсимптомни, непрогресиращи по характер и не са свързани с холестаза или иктер.

При лечение с вилдаглиптин се съобщава за редки случаи на ангиоедем с честота сходна с тази

на контролите. По-голяма част от случаите са съобщени, когато вилдаглиптин е прилаган в

комбинация с ACE инхибитор. По-голямата част от събитията са леки по тежест и отзвучават

при продължаване на лечението с вилдаглиптин.

Таблично представяне на нежеланите реакции

Нежеланите реакции съобщавани при пациенти, които получават вилдаглиптин в двойнослепи

проучвания, като монотерапия и допълващо лечение, са изброени по-долу по системо-органна

класификация и абсолютна честота. Нежеланите реакции изброени в Таблица 5 се основават на

съществуващата информация в кратката характеристика на продукта метформин в ЕС. По

честотата се дефинират като много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до

<1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с неизвестнa честота (от

наличните данни

не може да бъде направена оценка). При всяко групиране в зависимост от

честотата, нежеланите реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната

сериозност.

Таблица 1 Нежелани лекарствени реакции съобщени при пациенти, които получават

вилдаглиптин 100 mg дневно като допълващо лечение към метформин,

сравнени с плацебо плюс метформин, при двойнослепи проучвания (N=208)

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Хипогликемия

Нарушения на нервната система

Чести

Тремор

Чести

Главоболие

Чести

Замаяност

Нечести

Умора

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Гадене

Описание на избрани нежелани реакции

При контролирани клинични изпитвания с комбинация от вилдаглиптин 100 mg дневно +

метформин, няма съобщения за прекратяване на лечението поради нежелани лекарствени

реакции, както в групата на лечение с вилдаглиптин 100 mg дневно + метформин, така и в

групата на лечение с плацебо + метформин.

При клинични изпитвания появата на хипогликемия е честа при пациенти, приемащи

вилдаглиптин 100 mg дневно в комбинация с метформин (1%) и нечеста при пациенти,

получаващи плацебо + метформин (0,4%). Не се съобщава за тежки епизоди на хипогликемия в

терапевтичните групи с вилдаглиптин.

В хода на клинични изпитвания, теглото не се променя спрямо изходната стойност, когато

вилдаглиптин 100 mg се добавя към метформин (+0,2 kg и -1,0 kg съответно, за вилдаглиптин и

плацебо).

Клинични изпитвания с над 2-годишна продължителност не показват идентифициране на

допълнителни, свързани с лекарствената безопасност сигнали или непредвидени рискове при

добавяне на вилдаглиптин към метформин.

Комбинация със сулфонилурейно производно

Таблица 2 Нежелани лекарствени реакции, съобщени при пациенти, които получават

вилдаглиптин 50 mg два пъти дневно в комбинация с метформин и

сулфонилурейно производно (N=157)

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Хипогликемия

Нарушения на нервната система

Чести

Замаяност, тремор

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести

Хиперхидроза

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести

Астения

Описание на избрани нежелани реакции

Не се съобщава за прекратяване на лечението поради възникване на нежелани реакции в

терапевтичната група на вилдаглиптин + метформин + глимепирид спрямо 0,6% в

терапевтичната група на плацебо + метформин + глимепирид.

Случаи на хипогликемия има и в двете терапевтични групи (5,1% за групата вилдаглиптин +

метформин + глимепирид спрямо 1,9% за групата плацебо + метформин + глимепирид). В

групата на вилдаглиптин се съобщава за един тежък случай на хипогликемия.

В края на проучването, ефектът върху средното телесно тегло е неутрален (+0,6 kg в групата на

вилдаглиптин и -0,1 kg в групата на плацебо).

Комбинация с инсулин

Таблица 3 Нежелани лекарствени реакции, съобщени при пациенти, които получават

вилдаглиптин 100 mg дневно в комбинация с инсулин (с или без метформин) в

хода на двойнослепи проучвания (N=371)

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Понижение на кръвната захар

Нарушения на нервната система

Чести

Главоболие, треска

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Гадене, гастроезофагеална рефлуксна болест

Нечести

Диария, флатуленция

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Zomarist 50 mg/850 mg филмирани таблетки

Zomarist 50 mg/1000 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Zomarist 50 mg/850 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg вилдаглиптин (

vildagliptin

) и 850 mg метформин

хидрохлорид (

metformin hydrochloride

) (еквивалентни на 660 mg метформин).

Zomarist 50 mg/1000 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа 50 mg вилдаглиптин (

vildagliptin

) и 1000 mg метформин

хидрохлорид (

metformin hydrochloride

) (еквивалентни на 780 mg метформин).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмиранa таблеткa

Zomarist 50 mg/850 mg филмирани таблетки

Жълта, елипсовидна филмирана таблетка със скосени ръбове, с напечатани “NVR” от едната

страна и “SEH” от другата.

Zomarist 50 mg/1000 mg филмирани таблетки

Тъмножълта, елипсовидна филмирана таблетка със скосени ръбове, с напечатани “NVR” от

едната страна и “FLO” от другата.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Zomarist е показан като допълнение към диетата и упражненията за подобрение на гликемичния

контрол при възрастни със захарен диабет тип 2:

при пациенти, при които не е възможно да се постигне адекватен контрол само с

метформин хидрохлорид.

при пациенти, които вече се лекуват с комбинацията вилдаглиптин и метформин

хидрохлорид под формата на отделни таблетки.

в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на диабет, включително инсулин,

когато те не осигуряват адекватен гликемичен контрол (вж. точка 4.4, 4.5 и 5.1 за налични

данни относно различните комбинации).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Възрастни

с нормална бъбречна функция (GFR≥ 90 ml/мин)

Дозата при антихипергликемичното лечение с Zomarist трябва да бъде индивидуализирана въз

основа на текущата схема на пациента, ефективността и поносимостта, като не се превишава

максималната препоръчителна дневна доза от 100 mg вилдаглиптин. Zomarist може да се

започне или като таблетка от 50 mg/850 mg или като таблетка от 50 mg/1000 mg, приложена два

пъти дневно, една таблетка сутрин и една вечер.

При пациенти, при които не е постигнат адекватен контрол с максималната поносима

доза метформин, прилаган като монотерапия:

Началната доза на Zomarist трябва да предоставя вилдаглиптин 50 mg два пъти дневно (100 mg

обща дневна доза) плюс дозата на метформин, приемана до момента.

При пациенти, при които са прилагани едновременно вилдаглиптин и метформин като

отделни таблетки:

Zomarist трябва да се започне в същите дози на вилдаглиптин и метформин, както приеманите

до момента.

При пациенти, при които не е постигнат адекватен контрол с двойна комбинация с

метформин и сулфонилурейно производно:

Дозата на Zomarist трябва да предоставя вилдаглиптин в доза от 50 mg два пъти дневно (100 mg

обща дневна доза), а дозата на метформин трябва да бъде подобна на приеманата до момента.

Когато Zomarist се прилага в комбинация със сулфонилурейно производно, може да се има

предвид по-ниска доза на сулфонилурейното производно, за да се намали риска от

хипогликемия.

При пациенти, при които не е постигнат адекватен контрол с двойна комбинирана

терапия с инсулин и максимална поносима доза метформин:

Дозата на Zomarist трябва да предоставя вилдаглиптин в доза от 50 mg два пъти дневно (100 mg

обща дневна доза), а дозата на метформин трябва да бъде подобна на дозата, приемана до

момента.

Безопасността и ефикасността на вилдаглиптин и метформин, прилагани като тройна перорална

терапия в комбинация с тиазолидиндион не са установени.

Специални групи пациенти

Старческа възраст (≥ 65 години)

Тъй като метформин се екскретира през бъбреците, а пациентите в старческа възраст показват

тенденция към намаляване на бъбречната функция, при пациентите в старческа възраст, които

приемат Zomarist, редовно трябва да се проследява функцията на бъбреците (вж. точки 4.4 и

5.2).

Бъбречно увреждане

Преди започване на лечение с продукти, съдържащи метформин, трябва да се направи оценка

на GFR стойностите, а след това - поне веднъж годишно. При пациенти с повишен риск от

по-нататъшно прогресиране на бъбречно увреждане и при пациенти в старческа възраст трябва

по-често да се прави оценка на бъбречната функция, например на всеки 3-6 месеца.

За предпочитане е максималната дневна доза метформин да бъде разделена на 2-3 дневни дози.

Фактори, които могат да увеличат риска от лактатна ацидоза (вж. точка 4.4), трябва да бъдат

преразгледани, преди да се обмисли започването на лечение с метформин при пациенти с

GFR< 60 ml/мин.

Ако не е достъпна дозова форма на Zomarist с адекватно количество на активното вещество,

вместо комбинация с фиксирани дози трябва да се използват отделните монокомпоненти.

GFR ml/min

Метформин

Вилдаглиптин

60-89

Максималната дневна доза е 3000 mg.

Може да се обмисли намаляване на

дозата при влошаване на бъбречната

функция.

Не се налага коригиране на дозата.

45-59

Максималната дневна доза е 2000 mg.

Началната доза е поне половината от

максималната доза.

Максималната дневна доза е 50 mg.

30-44

Максималната дневна доза е 1000 mg.

Началната доза е поне половината от

максималната доза.

<30

Метформин е противопоказан.

Чернодробно увреждане

Zomarist не трябва да се прилага при пациенти с чернодробно увреждане, включително тези със

стойности на аланин аминотрансфераза (АЛАТ) или аспартат аминотрансферазата (АСАТ)

преди започване на лечението > 3 пъти горната граница на нормалното (ГГН) (вж. точки 4.3, 4.4

и 4.8).

Педиатрична популация

Не се препоръчва употребата на Zomarist при деца и юноши (< 18 години). Безопасността и

ефикасността на Zomarist при деца и юноши (< 18 години) не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Перорално приложение.

Приемът на Zomarist по време или веднага след хранене може да намали стомашно-чревните

симптоми, свързани с метформин (вж. също точка 5.2).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Всеки тип остра метаболитна ацидоза (като лактатна ацидоза, диабетна кетоацидоза)

Диабетна прекома

Тежка бъбречна недостатъчност (GFR < 30 ml/min) (вж. точка 4.4)

Остри състояния, които могат да променят бъбречната функция, като:

дехидратация,

тежка инфекция,

шок,

вътресъдово приложение на йодирани контрастни вещества (вж. точка 4.4).

Остро или хронично заболяване, което може да причини тъканна хипоксия, като:

сърдечна или дихателна недостатъчност,

скорошен миокарден инфаркт,

шок.

Чернодробно увреждане (вж. точки 4.2, 4.4 и 4.8)

Остра алкохолна интоксикация, алкохолизъм

Кърмене (вж. точка 4.6)

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Общи

Zomarist не е заместител на инсулина при инсулин-зависими пациенти и не трябва да се

прилага при пациенти със захарен диабет тип 1.

Лактатна ацидоза

Лактатната ацидоза, много рядко, но сериозно метаболитно усложнение, най-често настъпва

при остро влошаване на бъбречната функция, кардио-респираторно заболяване или сепсис.

Натрупването на метформин настъпва при остро влошаване на бъбречната функция и

увеличава риска от лактатна ацидоза.

В случай на дехидратация (тежка диария или повръщане, треска или намален прием на

течности) трябва временно да се спре приема на метформин и е препоръчително да се установи

връзка с медицински специалист.

Приемът на лекарствени продукти, които могат остро да увредят бъбречната функция (като

антихипертензивни средства, диуретици и НСПВС) трябва да се започне с повишено внимание

при пациенти, лекувани с метформин. Други рискови фактори за лактатна ацидоза са

прекомерен прием на алкохол, чернодробна недостатъчност, недостатъчно контролиран диабет,

кетоза, продължително гладуване и всякакви състояния, свързани с хипоксия, както и

едновременната употреба на лекарствени продукти, които могат да причинят лактатна ацидоза

(вж. точки 4.3 и 4.5).

Пациентите и/или болногледачите трябва да бъдат информирани за риска от лактатна ацидоза.

Лактатната ацидоза се характеризира с ацидозна диспнея, коремна болка, мускулни крампи,

астения и хипотермия последвани от кома. В случай на съмнение за симптоми пациентът

трябва да спре приема на метформин и незабавно да потърси лекарска помощ. Диагностичните

лабораторни находки са понижено кръвно рН (< 7,35), повишени нива на плазмения лактат

(> 5 mmol/l) и повишена анионна разлика и съотношение лактат/пируват.

Приложение на йодирани контрастни вещества

Вътресъдовото приложение на йодирани контрастни вещества може да доведе до

контраст-индуцирана нефропатия, водеща до натрупването на метформин и повишен риск от

лактатна ацидоза. Метформин трябва да се спре преди или по време на процедурата за образна

диагностика и не трябва да се възобновява до най-малко 48 часа след това, при условие че

бъбречната функция е оценена отново и е установено, че е стабилна (вж. точки 4.2 и 4.5).

Бъбречна функция

Преди започване на лечението трябва да се направи оценка на стойностите на GFR и редовно

след това (вж. точка 4.2). Метформин е противопоказан при пациенти с GFR < 30 ml/мин и

трябва да бъде временно спрян при наличие на състояния, които променят бъбречната функция

(вж. точка 4.3).

Съпътстващото приложение на лекарствени продукти, които могат да повлияят бъбречната

функция, да доведат до значима хемодинамична промяна или да инхибират бъбречния

транспорт и да повишат системната експозиция на метформин, трябва да се извършва с

повишено внимание (вж. точка 4.5).

Чернодробно увреждане

Пациенти с чернодробно увреждане, включително тези със стойности на АЛАТ или АСАТ

преди започване на лечението > 3 пъти ГГН, не трябва да бъдат лекувани с Zomarist (вж.

точки 4.2, 4.3 и 4.8).

Проследяване на чернодробните ензими

Има съобщения за редки случаи на нарушена чернодробна функция (включително хепатит)

след прием на вилдаглиптин. В тези случаи пациентите като цяло са без симптоми, без

клинични последствия и стойностите на изследванията за чернодробна функция (ИЧФ) се

възвръщат до нормалните след прекратяване на лечението. Преди започване на лечението с

Zomarist трябва да се проведат ИЧФ, за да се знае изходното ниво на пациента. По време на

лечението с Zomarist чернодробната функция трябва да се наблюдава на тримесечни интервали

през първата година и периодично след това. Пациентите, при които се повишат стойностите на

трансаминазите, трябва да бъдат проследени чрез повторна оценка на чернодробната функция

за потвърждаване на данните и след това ИЧФ да се правят често, докато отклоненията се

върнат към нормалните стойности. Ако покачването на АСАТ или АЛАТ >3 пъти ГГН,

персистира, се препоръчва преустановяване на лечението с Zomarist. Пациентите, които развият

иктер или други признаци, предполагащи нарушена чернодробна функция, трябва да прекратят

лечението си с Zomarist.

След прекратяване на лечението с Zomarist и нормализиране на ИЧФ, лечението с Zomarist не

трябва да се започва отново.

Нарушения на кожата

Кожни лезии, включително поява на мехури и улцерации по крайниците на маймуни се

съобщават при приложение на вилдаглиптин в неклинични проучвания за токсичност (вж.

точка 5.3). Въпреки, че в клиничните проучвания не се наблюдава поява на кожни лезии с

повишена честота, опитът при пациенти с кожни усложнения на диабета е ограничен. Освен

това има постмаркетингови съобщения за булозни и ексфолиативни кожни лезии. Ето защо,

като част от рутинните грижи при пациентите с диабет, се препоръчва проследяване за

нарушения на кожата, като поява на мехури или улцерации.

Остър панкреатит

Употребата на вилдаглиптин е свързана с риск от развитие на остър панкреатит. Пациентите

трябва да бъдат информирани за характерния симптом на остър панкреатит.

Ако се подозира наличие на панкреатит, приемът на вилдаглиптин трябва да се преустанови,

ако се потвърди наличие на остър панкреатит, лечението с вилдаглиптин не трябва да се

подновява. Необходимо е повишено внимание при пациенти, с анамнеза за прекаран остър

панкреатит.

Хипогликемия

Известно е, че сулфонилуреите може да предизвикат хипогликемия. Пациентите, приемащи

вилдаглиптин в комбинация със сулфонилурейно производно могат да бъдат изложени на риск

от възникване на хипогликемия. Поради тази причина, може да се обмисли прилагането на по-

ниска доза на сулфонилурейното производно, за да се намали риска от възникване на

хипогликемия.

Операция

Метформин трябва да се спре по време на операция под обща, спинална или епидурална

анестезия. Лечението може да бъде възобновено не по-рано от 48 часа след операцията или

възобновяването на храненето през уста, и при условие че бъбречната функция е оценена

отново и е установено, че е стабилна.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани официални проучвания за взаимодействия с Zomarist. Следните данни

отразяват информацията, налична за отделните активни вещества.

Вилдаглиптин

Вилдаглиптин има нисък потенциал за взаимодействия при едновременното му приложение с

други лекарствени продукти. Тъй като вилдаглиптин не е субстрат на ензима цитохром P (CYP)

450 и не инхибира, и не индуцира ензимите CYP 450, няма вероятност за взаимодействие с

активни вещества, които са субстрати, инхибитори или индуктори на тези ензими.

Резултатите от клинични проучвания, проведени с пероралните антидиабетни продукти

пиоглитазон, метформин и глибурид, в комбинация с вилдаглиптин, не показват клинично

значими фармакокинетични взаимодействия в таргетната популация.

Проучвания за лекарствените взаимодействия с дигоксин (субстрат на Р-гликопротеин) и

варфарин (субстрат на CYP2C9) при здрави индивиди не показват клинично значими

фармакокинетични взаимодействия след едновременно

приложение

с вилдаглиптин.

Проучвания за лекарствени взаимодействия при здрави индивиди са проведени с амлодипин,

рамиприл, валсартан и симвастатин. При тези проучвания, след едновременно приложение с

вилдаглиптин, не се наблюдават клинично значими фармакокинетични взаимодействия. Това

обаче, не е установено за прицелната популация.

Комбинация с ACE инхибитори

Възможен е повишен риск от развитие на ангиоедем при пациенти със съпътстващ прием на

ACE инхибитори (вж. точка 4.8).

Както и при другите перорални антидиабетни продукти, хипогликемичния ефект на

вилдаглиптин може да бъде намален от определени активни вещества, включващи тиазиди,

кортикостероиди, тироидни препарати и симпатомиметици.

Метформин

Комбинации, които не се препоръчват

Алкохол

Алкохолната интоксикация се свързва с повишен риск от лактатна ацидоза, особено в случаи на

гладуване, недохранване или чернодробна недостатъчност.

Йодирани контрастни вещества

Метформин трябва задължително да се спре преди или по време на процедурата за образна

диагностика и не трябва да се възобновява до най-малко 48 часа след това, при условие че

бъбречната функция е оценена отново и е установено, че е стабилна (вж. точки 4.2 и 4.4).

Комбинации, които изискват предпазни мерки при употреба

Някои лекарствени продукти могат да се отразят неблагоприятно на бъбречната функция, което

може да увеличи риска от лактатна ацидоза, например НСПВС, включително селективни

инхибитори на циклооксигеназа (СОХ) II, АСЕ инхибитори, ангиотензин II рецепторни

антагонисти и диуретици, особено бримкови диуретици. При започването или употребата на

такива продукти в комбинация с метформин е необходимо внимателно проследяване на

бъбречната функция.

Глюкокортикоидите, бета-2-агонистите и диуретиците имат присъща хипергликемична

активност. Пациентът трябва да бъде информиран за това и трябва да се извършва по-често

проследяване на кръвната захар, особено в началото на лечението. Ако е необходимо, дозата на

Zomarist може да бъде коригирана по време на съпътстващото лечение и след

преустановяването му.

Инхибиторите на ангиотензин конвертиращия ензим (ACE) могат да понижат нивото на

кръвната захар. Ако е необходимо, дозата на антихипергликемичния лекарствен продукт трябва

да бъде коригирана по време и при преустановяване на лечението с друг лекарствен продукт.

Съпътстващата употреба на лекарствени продукти, които влияят на общите бъбречни тубулни

транспортни системи, участващи в бъбречното елиминиране на метформин (напр., инхибитори

на транспортера на органични катиони-2 [OCT2]/транспортера за екструзия на множество

лекарства и токсини [multidrug and toxin extrusion, MATE], като ранолазин, вандетаниб,

долутегравир и циметидин), може да повиши системната експозиция на метформин.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Няма достатъчно данни за употребата на Zomarist при бременни жени. За вилдаглиптин

експерименталните проучвания при животни показват репродуктивна токсичност при високи

дози. За метформин, проучванията при животни не показват репродуктивна токсичност.

Експерименталните проучвания при животни проведени с вилдаглиптин и метформин не са

показали доказателства за тератогенност, но са показали фетотоксични ефекти при токсични за

майката дози (вж. точка 5.3). Потенциалният риск при хора не е известен. Zomarist не трябва да

се използва по време на бременност.

Кърмене

Проучванията при животни показват екскреция както на метформин, така и на вилдаглиптин в

млякото. Не е известно дали вилдаглиптин се екскретира в кърмата, но метформин се

екскретира в кърмата в малки количества. Поради потенциалния риск от хипогликемия на

новороденото, свързана и с метформин и с липсата на данни за вилдаглиптин при хора,

Zomarist не трябва да се използва по време на кърмене (вж. точка 4.3).

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за ефекта на Zomarist върху фертилитета при хора (вж.

точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

Пациентите, които получат замайване, като нежелана реакция, трябва да избягват да шофират и

да работят с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Няма проведени клинични проучвания за лечение с Zomarist. Установено е, обаче, че

биоеквивалентността на Zomarist е както на едновременно приложени вилдаглиптин и

метформин (вж. точка 5.2). Представените тук данни се отнасят за едновременното приложение

на вилдаглиптин и метформин, като вилдаглиптин е бил добавен към лечение с метформин. Не

са провеждани проучвания, при които към лечение с вилдаглиптин е добавен метформин.

Обобщение на профила на безопасност

По-голямата част от нежеланите реакции са леки и преходни, и не изискват преустановяване на

лечението. Не е установена връзка между нежеланите реакции и възрастта, етническата

принадлежност, продължителността на експозицията или дневната доза.

Има съобщения за редки случаи на нарушена чернодробна функция (включително хепатит)

след прием на вилдаглиптин. В тези случаи пациентите като цяло са без симптоми, без

клинични последствия и стойностите на изследванията за чернодробна функция се възвръщат

до нормалните след прекратяване на лечението. В данните от контролирани проучвания с

монотерапия или адювантна терапия с продължителност до 24 седмици, честотата на

повишаване на АЛАТ или АСАТ

3 пъти ГГН (класифицирана като наличие при най-малко

2 последователни измервания или при финалната on-treatment визита) е 0,2%, 0,3% и 0,2%

съответно за вилдаглиптин 50 mg веднъж дневно, вилдаглиптин 50 mg двукратно дневно и

всички сравнителни лекарствени продукти. Тези повишавания на трансаминазите като цяло са

безсимптомни, непрогресиращи по характер и не са свързани с холестаза или иктер.

При лечение с вилдаглиптин се съобщава за редки случаи на ангиоедем с честота сходна с тази

на контролите. По-голяма част от случаите са съобщени, когато вилдаглиптин е прилаган в

комбинация с ACE инхибитор. По-голямата част от събитията са леки по тежест и отзвучават

при продължаване на лечението с вилдаглиптин.

Таблично представяне на нежеланите реакции

Нежеланите реакции съобщавани при пациенти, които получават вилдаглиптин в двойнослепи

проучвания, като монотерапия и допълващо лечение, са изброени по-долу по системо-органна

класификация и абсолютна честота. Нежеланите реакции изброени в Таблица 5 се основават на

съществуващата информация в кратката характеристика на продукта метформин в ЕС. По

честотата се дефинират като много чести (≥1/10); чести (≥1/100 до <1/10); нечести (≥1/1 000 до

<1/100); редки (≥1/10 000 до <1/1 000); много редки (<1/10 000), с неизвестнa честота (от

наличните данни

не може да бъде направена оценка). При всяко групиране в зависимост от

честотата, нежеланите реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на тяхната

сериозност.

Таблица 1 Нежелани лекарствени реакции съобщени при пациенти, които получават

вилдаглиптин 100 mg дневно като допълващо лечение към метформин,

сравнени с плацебо плюс метформин, при двойнослепи проучвания (N=208)

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Хипогликемия

Нарушения на нервната система

Чести

Тремор

Чести

Главоболие

Чести

Замаяност

Нечести

Умора

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Гадене

Описание на избрани нежелани реакции

При контролирани клинични изпитвания с комбинация от вилдаглиптин 100 mg дневно +

метформин, няма съобщения за прекратяване на лечението поради нежелани лекарствени

реакции, както в групата на лечение с вилдаглиптин 100 mg дневно + метформин, така и в

групата на лечение с плацебо + метформин.

При клинични изпитвания появата на хипогликемия е честа при пациенти, приемащи

вилдаглиптин 100 mg дневно в комбинация с метформин (1%) и нечеста при пациенти,

получаващи плацебо + метформин (0,4%). Не се съобщава за тежки епизоди на хипогликемия в

терапевтичните групи с вилдаглиптин.

В хода на клинични изпитвания, теглото не се променя спрямо изходната стойност, когато

вилдаглиптин 100 mg се добавя към метформин (+0,2 kg и -1,0 kg съответно, за вилдаглиптин и

плацебо).

Клинични изпитвания с над 2-годишна продължителност не показват идентифициране на

допълнителни, свързани с лекарствената безопасност сигнали или непредвидени рискове при

добавяне на вилдаглиптин към метформин.

Комбинация със сулфонилурейно производно

Таблица 2 Нежелани лекарствени реакции, съобщени при пациенти, които получават

вилдаглиптин 50 mg два пъти дневно в комбинация с метформин и

сулфонилурейно производно (N=157)

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Хипогликемия

Нарушения на нервната система

Чести

Замаяност, тремор

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести

Хиперхидроза

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Чести

Астения

Описание на избрани нежелани реакции

Не се съобщава за прекратяване на лечението поради възникване на нежелани реакции в

терапевтичната група на вилдаглиптин + метформин + глимепирид спрямо 0,6% в

терапевтичната група на плацебо + метформин + глимепирид.

Случаи на хипогликемия има и в двете терапевтични групи (5,1% за групата вилдаглиптин +

метформин + глимепирид спрямо 1,9% за групата плацебо + метформин + глимепирид). В

групата на вилдаглиптин се съобщава за един тежък случай на хипогликемия.

В края на проучването, ефектът върху средното телесно тегло е неутрален (+0,6 kg в групата на

вилдаглиптин и -0,1 kg в групата на плацебо).

Комбинация с инсулин

Таблица 3 Нежелани лекарствени реакции, съобщени при пациенти, които получават

вилдаглиптин 100 mg дневно в комбинация с инсулин (с или без метформин) в

хода на двойнослепи проучвания (N=371)

Нарушения на метаболизма и храненето

Чести

Понижение на кръвната захар

Нарушения на нервната система

Чести

Главоболие, треска

Стомашно-чревни нарушения

Чести

Гадене, гастроезофагеална рефлуксна болест

Нечести

Диария, флатуленция

Прочетете целия документ

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to

www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781

6000

© European Medicines Agency,

2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/321482/2021

EMEA/H/C/000807

Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride)

Общ преглед на Zomarist и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Zomarist и за какво се използва?

Zomarist е противодиабетно лекарство, което се използва в комбинация с хранителен режим и

упражнения за контрол на кръвната глюкоза (захар) при възрастни с диабет тип 2. Използва се:

при пациенти, при които кръвната глюкоза не се контролира задоволително само с метформин;

при пациенти, които вече приемат комбинацията от вилдаглиптин и метформин като отделни

таблетки;

в комбинация с други противодиабетни лекарства, включително инсулин, когато тези лекарства

не осигуряват задоволителен контрол на кръвната глюкоза.

Zomarist съдържа

активните

вещества вилдаглиптин

(vildagliptin)

метформин

хидрохлорид

(metformin hydrochloride). Това лекарство е същото като Eucreas, което вече е разрешено за

употреба в ЕС. Фирмата, която произвежда Eucreas, е дала съгласие научните ѝ данни да се

използват за Zomarist (информирано съгласие).

Как се използва Zomarist?

Zomarist

се

предлага

под

формата

на

таблетки

(50 mg/850 mg

50 mg/1000 mg)

препоръчителната доза е една таблетка два пъти дневно (една сутрин и една вечер). Началната

концентрация на таблетката зависи от текущото лечение на пациента и от очакваните ефекти от

Zomarist. Приемът

на Zomarist с храна или непосредствено след хранене може да намали

стомашните проблеми, причинени от метформин.

Преди лечение със Zomarist и на редовни интервали по време на лечението лекарят трябва да

изследва бъбречната и чернодробната функция на пациента.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация относно

употребата на Zomarist вижте листовката или се свържете с вашия лекар или фармацевт.

Как действа Zomarist?

Диабет тип 2 е заболяване, при което панкреасът не произвежда достатъчно инсулин, за да

контролира нивото на глюкозата в кръвта, или организмът не е способен да усвоява инсулина

ефективно. Zomarist съдържа две активни вещества, като всяко от тях има различен начин на

действие.

Zomarist (vildagliptin Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride)

EMA/321482/2021

Страница 2/3

Вилдаглиптин

е инхибитор на дипептидил

пептидаза-4 (DPP-4), който действа, като блокира

разграждането на инкретиновите хормони в организма. Тези хормони се освобождават след

хранене и

стимулират

панкреаса да произвежда инсулин.

Като блокира разграждането на

инкретиновите хормони в кръвта, вилдаглиптин удължава действието им, стимулирайки панкреаса

да произвежда повече инсулин, когато нивата на кръвната глюкоза са високи. Вилдаглиптин не

действа, когато

кръвната глюкоза е ниска. Вилдаглиптин

намалява също количеството на

глюкозата, произвеждана от черния дроб, като повишава нивата на инсулина и понижава нивата

на хормона глюкагон.

Метформин действа основно, като потиска производството на глюкоза и намалява абсорбирането ѝ

в червата. В резултат на действието на двете вещества нивото на кръвната глюкоза намалява и

това помага да се постигне контрол на диабет тип 2.

Какви ползи от Zomarist са установени в проучванията?

Самостоятелната употреба на вилдаглиптин е разрешена в ЕС под името Galvus, а метформин се

употребява в ЕС от 1959 г. Вилдаглиптин може да се използва с метформин при пациенти с диабет

тип 2, при които не е постигнат задоволителен контрол с метформин, прилаган самостоятелно.

Проучванията

на

Galvus

като

допълнение

към

метформин,

метформин

сулфанилурейно

производно или метформин и инсулин са използвани в подкрепа на употребата на Zomarist за

същите показания. В проучванията Galvus е сравнен с плацебо (сляпо лечение) и се измерват

нивата на вещество в кръвта, наречено гликиран хемоглобин (HbA1c), което показва в каква степен

се контролира кръвната глюкоза.

Добавен към метформин, вилдаглиптин е по-ефективен от плацебо за намаляване на нивата на

HbA1c. При пациентите, при които е добавен вилдаглиптин, се отбелязва понижение на нивата на

HbA1c с 0,88 процентни пункта след 24 седмици при начални нива от 8,38 %. За разлика от тях

пациентите, при които е добавено плацебо, имат по-малки промени в нивата на HbA1c, като е

налице повишение с 0,23 процентни пункта от първоначалното ниво от 8,3 %. В други проучвания

вилдаглиптин в комбинация с метформин показва по-добра ефективност от плацебо при употреба

със сулфанилурейно производно или инсулин.

Заявителят е предоставил също резултатите от две проучвания, които показват, че при двете

концентрации на Zomarist активните вещества се абсорбират в тялото по същия начин, както ако

се приемат като отделни таблетки.

Какви са рисковете, свързани със Zomarist?

Най-честите нежелани реакции при Zomarist (наблюдавани при повече от 1 на 10 пациенти) са

гадене (позиви за повръщане), повръщане, диария, абдоминална (коремна) болка и загуба на

апетит. За пълния списък на всички нежелани реакции, съобщени при Zomarist, вижте листовката.

Zomarist

не

трябва

да се

прилага

при

хора, които

са

свръхчувствителни (алергични)

към

вилдаглиптин, метформин или към някоя от останалите съставки. Zomarist не трябва да се прилага

също

при пациенти

определени бъбречни, чернодробни или

сърдечни

проблеми или

при

пациенти, които могат да развият метаболитна ацидоза (натрупване на киселина в кръвта). Освен

това не трябва да се прилага при пациенти, които консумират прекомерни количества алкохол или

страдат от алкохолизъм, както и при кърмещи жени. За пълния списък на ограниченията вижте

листовката.

Zomarist (vildagliptin Zomarist (vildagliptin / metformin hydrochloride)

EMA/321482/2021

Страница 3/3

Защо Zomarist е разрешен за употреба в ЕС?

В проучванията е показано, че вилдаглиптин, приеман в комбинация с метформин, е ефективен за

намаляване на нивата на кръвната глюкоза и че комбинацията от вилдаглиптин и метформин е

ефективна като допълнение към сулфанилурейно производно или инсулин. Комбинацията от двете

активни вещества вилдаглиптин и метформин в една таблетка може да помогне на пациентите да

се придържат към лечението си. Поради това Европейската агенция по лекарствата реши, че

ползите от употребата на Zomarist са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен

за употреба в ЕС.

Какви

мерки

се

предприемат,

за

да

се

гарантира

безопасната

и

ефективна употреба на Zomarist?

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Zomarist, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени в кратката характеристика

на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Zomarist непрекъснато

се

проследяват. Подозираните нежелани реакции, свързани с употребата на лекарството, внимателно

се оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Zomarist:

Zomarist получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 1 декември 2008 г.

Допълнителна информация за Zomarist можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/zomarist.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2021.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация