Zoledronic acid Teva Pharma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

золедронова киселина

Предлага се от:

Teva B.V.

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Osteoporosis; Osteitis Deformans; Osteoporosis, Postmenopausal

Терапевтични показания:

Treatment of osteoporosis: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture including those with a recent low-trauma hip fracture. Treatment of osteoporosis associated with long-term systemic glucocorticoid therapy: , in post-menopausal women;, in men; , at increased risk of fracture. Лечение на болест на Paget на костите при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 11

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-08-15

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗОЛЕДРОНОВА КИСЕЛИНА TEVA PHARMA 5 MG
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР В БУТИЛКИ
золедронова киселина (zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ
ДА БЪДЕ ВАЖНА ЗА ВАС.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
Вашата медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
лекарствени реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Золедронова
киселина Teva Pharma и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да Ви
бъде приложена Золедронова киселина
Teva Pharma
3.
Как се прилага Золедронова киселина
Teva Pharma
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Золедронова
киселина Teva Pharma
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОЛЕДРОНОВА
КИС
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Золедронова киселина Teva Pharma 5 mg
инфузионен разтвор в бутилки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка бутилка със 100 ml разтвор съдържа
5 mg золедронова киселина
_ (zoledronic acid)_
(като
монохидрат).
Всеки ml от разтвора съдържа 0,05 mg
золедронова киселина (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Прозрачен и безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на остеопороза

при жени след менопауза

при възрастни мъже
с повишен риск от фрактури,
включително тези, претърпяли наскоро
фрактура на бедрената
кост, причинена от минимална травма.
Лечение на остеопороза свързана с
продължителна системна
глюкокортикоидна терапия

при жени след менопауза

при възрастни мъже
с повишен риск от фрактури.
Лечение на болест на Paget при възрастни.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Преди приложение на Золедронова
киселина Teva Pharma пациентите трябва да
бъдат
достатъчно хидратирани. Това е от
особено з
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-12-2018
Листовка Листовка чешки 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-12-2018
Листовка Листовка датски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-12-2018
Листовка Листовка немски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-12-2018
Листовка Листовка естонски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-12-2018
Листовка Листовка гръцки 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-12-2018
Листовка Листовка английски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-12-2018
Листовка Листовка френски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-12-2018
Листовка Листовка италиански 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-12-2018
Листовка Листовка латвийски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-12-2018
Листовка Листовка литовски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-12-2018
Листовка Листовка унгарски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-12-2018
Листовка Листовка малтийски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-12-2018
Листовка Листовка нидерландски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-12-2018
Листовка Листовка полски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-12-2018
Листовка Листовка португалски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-12-2018
Листовка Листовка румънски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-12-2018
Листовка Листовка словашки 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-12-2018
Листовка Листовка словенски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-12-2018
Листовка Листовка фински 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-12-2018
Листовка Листовка шведски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-12-2018
Листовка Листовка норвежки 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-12-2018
Листовка Листовка исландски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-12-2018
Листовка Листовка хърватски 12-12-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-12-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-12-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите