Zoledronic Acid Pfizer 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Листовка PIL
Данни за продукта SPC
Предлага се от:
Pfizer Europe MA EEIG
АТС код:
M05BA8
дозиране:
4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion
Каталог на резюме:
Zoledronic Acid Pfizer, 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion - vial 1 x 5 ml;
Номер на разрешението:
20130265
Дата Оторизация:
2014-04-07

Други продукти

search_alerts

share_this_information