Zoledronic Acid Pfizer 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: ИАЛ - Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

M05BA8

дозиране:

4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Zoledronic Acid Pfizer, 4 mg/5 ml concentrate for solution for infusion - vial 1 x 5 ml;

Дата Оторизация:

2014-04-07

Сигнали за търсене, свързани с този продукт