Zoledronic Acid Hospira

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

монохидрат на золедроновата киселина

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

хиперкалциемия

Терапевтични показания:

4 мг / 5 мл и 4 мг / 100 мл:профилактика на скелетно свързани събития (патологични фрактури, степента на гръбначния мозък, излагане на радиация или хирургическа намеса върху костите, или тумор-индуцирана гиперкальциемии) при възрастни пациенти с късни етапи от жизнения злокачествени новообразувания с участието на костите. Лечение на възрастни пациенти с тумор-индуцирана гиперкальциемии (TPU). 5 мг / 100 мл:за лечение на остеопороза в постменопаузном период при жените;при мъжете;повишен риск от фрактури, включително и с последните дъна-травми на бедрената кост. Лечение на остеопороза, свързан с дългосрочен системна глюкокортикоидной терапия:в стълб-menopausal жени;мъже;при повишен риск от фрактури. Лечение на болест на Paget на костите при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-11-19

Листовка

                72
Б. ЛИСТОВКА
73
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗОЛЕДРОНОВА КИСЕЛИНА HOSPIRA 4 MG/5 ML
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
золедронова киселина (zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Золедронова
киселина Hospira и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Золедронова киселина
Hospira
3.
Как се прилага Золедронова киселина
Hospira
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Золедронова
киселина Hospira
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОЛЕДРОНОВА
КИСЕЛИНА HOSPIRA И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в Золедронова
киселина Hospira e золедронова киселина,

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Золедронова киселина Hospira 4 mg/5 ml
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон с 5 ml концентрат съдържа 4 mg
золедронова киселина (zoledronic acid) (като
монохидрат).
Един ml концентрат съдържа 0,8 mg
золедронова киселина (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър и безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
-
Предотвратяване на скелетно свързани
инциденти (патологични фрактури,
компресия на
прешлени, облъчване или хирургически
интервенции на костите или
тумор-индуцирана
хиперкалциемия) при възрастни
пациенти с напреднали злокачествени
заболявания,
засягащи костите.
-
Лечение на възрастни пациенти с
тумор-индуцирана хиперкалциемия (ТИХ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Золедронова киселина трябва да се
предписва и прилага само от
медицински специалисти с
опит в приложението на интравенозни
бифосфонати. Пациентите, лекувани със
золедронова
киселина, трябва да получат
лист
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-11-2021
Листовка Листовка чешки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-11-2021
Листовка Листовка датски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-11-2021
Листовка Листовка немски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-11-2021
Листовка Листовка естонски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-11-2021
Листовка Листовка гръцки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-11-2021
Листовка Листовка английски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-06-2014
Листовка Листовка френски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-11-2021
Листовка Листовка италиански 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-06-2014
Листовка Листовка латвийски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-06-2014
Листовка Листовка литовски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-11-2021
Листовка Листовка унгарски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-11-2021
Листовка Листовка малтийски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-06-2014
Листовка Листовка нидерландски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-06-2014
Листовка Листовка полски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-11-2021
Листовка Листовка португалски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-06-2014
Листовка Листовка румънски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-11-2021
Листовка Листовка словашки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-11-2021
Листовка Листовка словенски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-06-2014
Листовка Листовка фински 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-11-2021
Листовка Листовка шведски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-11-2021
Листовка Листовка норвежки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-11-2021
Листовка Листовка исландски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-11-2021
Листовка Листовка хърватски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-06-2014

Преглед на историята на документите