Zoledronic Acid Accord

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

монохидрат на золедроновата киселина

Предлага се от:

Accord Healthcare S.L.U.

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

бифосфонати

Терапевтична област:

Hypercalcemia; Fractures, Bone; Cancer

Терапевтични показания:

Предотвратяване на скелетно свързани събития (патологични фрактури, гръбначния компресия, радиация или хирургия на костите или тумор индуцирана хиперкалциемия) при възрастни пациенти с напреднали злокачествени заболявания, включващи кост. Лечение на възрастни пациенти с тумор-индуцирана гиперкальциемии (TPU).

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-01-16

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗОЛЕДРОНОВА КИСЕЛИНА ACCORD 4 MG/5 ML
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Золедронова киселина (Zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ
ТОВА ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Золедронова
киселина Accord и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Золедронова киселина
Accord
3.
Как се прилага Золедронова киселина
Accord
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Золедронова
киселина Accord
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОЛЕДРОНОВА
КИСЕЛИНА ACCORD И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в Золедронова
киселина Accord e золедронова
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Золедронова киселина Accord 4 mg/5 ml
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един флакон с 5 ml концентрат съдържа 4 mg
золедронова киселина (zoledronic acid) ( като
монохидрат).
Един ml концентрат съдържа 0,8 mg
золедронова киселина (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор
(стерилен концентрат)
Бистър и безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
-
Предотвратяване на скелетно свързани
инциденти (патологични фрактури,
компресия на
прешлени, облъчване или хирургически
интервенции на костите или
тумор-индуцирана
хиперкалциемия) при възрастни
пациенти с напреднали злокачествени
заболявания,
засягащи костите.
-
Лечение на възрастни пациенти с
тумор-индуцирана хиперкалциемия (ТИХ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Золедронова киселина Accord трябва да се
предписва и прилага само от
медицински
специалисти с опит в прилагането на
интравенозни бифосфонати. Пациентите,
лекувани със
Золедронова киселина Accord, трябва да
получ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-01-2022
Листовка Листовка чешки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-01-2022
Листовка Листовка датски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-01-2022
Листовка Листовка немски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-01-2022
Листовка Листовка естонски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-01-2022
Листовка Листовка гръцки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-01-2022
Листовка Листовка английски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-03-2019
Листовка Листовка френски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-01-2022
Листовка Листовка италиански 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-03-2019
Листовка Листовка латвийски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-03-2019
Листовка Листовка литовски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-01-2022
Листовка Листовка унгарски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-01-2022
Листовка Листовка малтийски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-03-2019
Листовка Листовка нидерландски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-03-2019
Листовка Листовка полски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-01-2022
Листовка Листовка португалски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-03-2019
Листовка Листовка румънски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-01-2022
Листовка Листовка словашки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-01-2022
Листовка Листовка словенски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-03-2019
Листовка Листовка фински 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-01-2022
Листовка Листовка шведски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-01-2022
Листовка Листовка норвежки 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-01-2022
Листовка Листовка исландски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-01-2022
Листовка Листовка хърватски 24-01-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-01-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-03-2019

Преглед на историята на документите