Zinforo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Fosamil цефтаролин

Предлага се от:

Pfizer Ireland Pharmaceuticals

АТС код:

J01DI02

INN (Международно Name):

ceftaroline fosamil

Терапевтична група:

Антибактериални средства за подаване на заявления,

Терапевтична област:

Community-Acquired Infections; Skin Diseases, Infectious; Pneumonia

Терапевтични показания:

Zinforo is indicated for the treatment of the following infections in neonates, infants, children, adolescents and adults: , Complicated skin and soft tissue infections (cSSTI), Community-acquired pneumonia (CAP) , Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-08-22

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZINFORO 600 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ ЗА
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
цефтаролин фозамил (ceftarolinе fosamil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
медицинска
сестра. Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zinforo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Zinforo
3.
Как да използвате Zinforo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zinforo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZINFORO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZINFORO
Zinforo е антибиотик, съдържащ активната
съставка цефтаролин фозамил. Той
принадлежи към
групата лекарствa, наречени
„цефалоспоринови антибиотици”.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ZINFORO
Zinforo се използва за лече
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zinforo 600 mg прах за концентрат за
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа цефтаролин
фозамил солват на оцетната киселина,
монохидрат,
еквивалентен на 600 mg цефтаролин
фозамил (ceftaroline fosamil).
След реконституиране 1 ml от разтвора
съдържа 30 mg цефтаролин фозамил.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за концентрат за инфузионен
разтвор (прах за концентрат).
Бледожълто-бял до светложълт прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zinforo е показан за лечение на следните
инфекции при новородени, кърмачета,
деца, юноши и
възрастни (вж. точка 4.4 и 5.1):

Усложнени инфекции на кожата и меките
тъкани (уИКМТ)

Пневмония, придобита в обществото
(ППО)
Официалните препоръки за правилната
употреба на антибактериалните
средства трябва да се
вземат предвид.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната продължителност на
лечението е 5–14 дни за уИКМТ и 5–7 дни
за ППО.
ТАБЛИЦА 1 ДОЗИРОВКА ПРИ ВЪЗРАСТНИ С
НОРМАЛНА БЪБРЕЧНА ФУНКЦИЯ,
КРЕАТИНИНОВ
КЛИРЪНС (CRCL) > 50 ML/MIN
ПО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-07-2022
Листовка Листовка чешки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-07-2022
Листовка Листовка датски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-07-2022
Листовка Листовка немски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-07-2022
Листовка Листовка естонски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-07-2022
Листовка Листовка гръцки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-07-2022
Листовка Листовка английски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-10-2019
Листовка Листовка френски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-07-2022
Листовка Листовка италиански 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-10-2019
Листовка Листовка латвийски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-10-2019
Листовка Листовка литовски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-07-2022
Листовка Листовка унгарски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-07-2022
Листовка Листовка малтийски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-10-2019
Листовка Листовка нидерландски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-10-2019
Листовка Листовка полски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-07-2022
Листовка Листовка португалски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-10-2019
Листовка Листовка румънски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-07-2022
Листовка Листовка словашки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-07-2022
Листовка Листовка словенски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-10-2019
Листовка Листовка фински 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-07-2022
Листовка Листовка шведски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-07-2022
Листовка Листовка норвежки 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-07-2022
Листовка Листовка исландски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-07-2022
Листовка Листовка хърватски 22-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-10-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите