Zinbryta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

даклизумаб

Предлага се от:

Biogen Idec Ltd

АТС код:

L04AC01

INN (Международно Name):

daclizumab

Терапевтична група:

Имуносупресори

Терапевтична област:

Множествена склероза

Терапевтични показания:

Zinbryta е показан при възрастни пациенти за лечение на пристъпно форми на множествена склероза (RMS).

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-07-01

Листовка

                38
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
39
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZINBRYTA 150 MG
инжекционен разтвор в предварително
напълнена спринцовка
ZINBRYTA 150 MG
инжекционен разтвор в предварително
напълнена писалка
ДАКЛИЗУМАБ БЕТА (DACLIZUMAB BETA)
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос, като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
В ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТАЗИ ЛИСТОВКА ЩЕ
ПОЛУЧИТЕ КАРТА НА ПАЦИЕНТА ОТ ВАШИЯ
ЛЕКАР. ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ, КОЯТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА
ЛЕЧЕНИЕ СЪС ZINBRYTA.
•
Запазете тази листовка и Картата на
пациента. Може да се наложи да ги
прочетете
отново. Запазете листовката и Картата
с Вас по време на лечението за 6 месеца
след
последната доза Zinbryta, тъй като може да
се появят нежелани реакции дори и след
като
ст
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zinbryta 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
Zinbryta 150 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 150 mg даклизумаб
бета (daclizumab beta)
в 1 ml инжекционен разтвор.
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 150 mg даклизумаб бета
(daclizumab beta) в
1 ml инжекционен разтвор.
Даклизумаб бета се произвежда в
клетъчна линия от бозайник (NS0) по
рекомбинантна ДНК
технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Безцветна до бледожълта, бистра до
слабо опалесцентна течност с pH 6.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zinbryta е 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-06-2018
Листовка Листовка чешки 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-06-2018
Листовка Листовка датски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-06-2018
Листовка Листовка немски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-06-2018
Листовка Листовка естонски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-06-2018
Листовка Листовка гръцки 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-06-2018
Листовка Листовка английски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-06-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-05-2018
Листовка Листовка френски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-06-2018
Листовка Листовка италиански 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-06-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-05-2018
Листовка Листовка латвийски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-06-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-05-2018
Листовка Листовка литовски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-06-2018
Листовка Листовка унгарски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-06-2018
Листовка Листовка малтийски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-06-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-06-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-05-2018
Листовка Листовка полски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-06-2018
Листовка Листовка португалски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-06-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-05-2018
Листовка Листовка румънски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-06-2018
Листовка Листовка словашки 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-06-2018
Листовка Листовка словенски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-06-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-05-2018
Листовка Листовка фински 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-06-2018
Листовка Листовка шведски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-06-2018
Листовка Листовка норвежки 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-06-2018
Листовка Листовка исландски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-06-2018
Листовка Листовка хърватски 28-06-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-06-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите