Ziagen

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

абакавир

Предлага се от:

ViiV Healthcare B.V.

АТС код:

J05AF06

INN (Международно Name):

abacavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Ziagen е показан в комбинация антиретровирусна терапия за лечение на инфекция с човешкия имунодефицитен вирус (HIV) при възрастни, юноши и деца. Демонстрация в полза на Зиаген основно се основава на резултатите от изследвания, проведени с два пъти на ден за отслабване, лечение-наивни възрастни пациенти на комбинирана терапия. Преди да започнете лечение абакавиром, изследването на децата на носител на гена HLA-B*5701 аллеля трябва да бъдат изпълнени във всеки ХИВ-на един пациент, независимо от расова произход. Abacavir не трябва да се прилага при пациенти, както е известно, носят на HLA-B*5701 аллеля.

Каталог на резюме:

Revision: 46

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-07-08

Листовка

                58
Б. ЛИСТОВКА
59
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZIAGEN 300 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Абакавир (Аbacavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
ВАЖНО - РЕАКЦИИ НА
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
ZIAGEN СЪДЪРЖА АБАКАВИР
(който също е активно вещество в
лекарства като
KIVEXA, TRIUMEQ
и
TRIZIVIR
). Някои пациенти, които приемат
абакавир, може да развият
РЕАКЦИЯ НА
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ
(сериозна алергична реакция), която
може да бъде животозастрашаваща,
ако те продължат да приемат продукти,
съдържащи абакавир.
ТРЯБВА ВНИМАТЕЛНО ДА ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА
ИНФОРМАЦ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ziagen 300 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg
абакавир (аbacavir) под формата на сулфат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
_ _
Филмирана таблетка (таблетки)
Таблетките с делителна черта са жълти
на цвят, двойно изпъкнали, оформени
като капсули и са
с гравиран надпис “GX 623” от двете
страни.
Таблетката може да бъде разделена на
две равни половини.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ziagen в комбинация с други
антиретровирусни продукти е показан
за лечение на инфекция с
човешкия имунодефицитен вирус (HIV) при
възрастни, юноши и деца (вж. точки 4.4 и
5.1).
Доказателствата за ползата от Ziagen
основно се базират на резултати от
проучвания при
възрастни пациенти на комбинирана
терапия със схема на прием два пъти
дневно. При тези
пациенти не е провеждано
предварително антиретровирусно
лечение (вж. точка 5.1).
Преди започване на лечението с
абакавир на всеки инфектиран с HIV
пациент, независимо от
расовия му произход, трябва да бъде
направен скрининг за нос
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-08-2022
Листовка Листовка чешки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-08-2022
Листовка Листовка датски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-08-2022
Листовка Листовка немски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-08-2022
Листовка Листовка естонски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-08-2022
Листовка Листовка гръцки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-08-2022
Листовка Листовка английски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-07-2020
Листовка Листовка френски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-08-2022
Листовка Листовка италиански 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-07-2020
Листовка Листовка латвийски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-07-2020
Листовка Листовка литовски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-08-2022
Листовка Листовка унгарски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-08-2022
Листовка Листовка малтийски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-07-2020
Листовка Листовка нидерландски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-07-2020
Листовка Листовка полски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-08-2022
Листовка Листовка португалски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-07-2020
Листовка Листовка румънски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-08-2022
Листовка Листовка словашки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-08-2022
Листовка Листовка словенски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-07-2020
Листовка Листовка фински 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-08-2022
Листовка Листовка шведски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-08-2022
Листовка Листовка норвежки 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-08-2022
Листовка Листовка исландски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-08-2022
Листовка Листовка хърватски 29-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-07-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите