Zepatier

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

днес компанията открива, развива, grazoprevir

Предлага се от:

Merck Sharp & Dohme B.V.

АТС код:

J05AP54

INN (Международно Name):

elbasvir, grazoprevir

Терапевтична група:

Direct acting antivirals, Antivirals for systemic use, Antivirals for treatment of HCV infections

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

ZEPATIER is indicated for the treatment of chronic hepatitis C (CHC) in adult and paediatric patients 12 years of age and older who weigh at least 30 kg (see sections 4. 2, 4. 4 и 5. Вирусът на хепатит С (HCV) генотип-специфична активност виж раздели 4. 4 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-07-22

Листовка

                47
Б. ЛИСТОВКА
48
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZEPATIER 50 MG/100
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
елбасвир/гразопревир (
el
basvir/grazoprevir
)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА
ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора
.
То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт.
Това
включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ZEPATIER и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете ZEPATIER
3.
Как да приемате ZEPA
TIER
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
ZEPATIER
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна
информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZEPATIER И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZEPATIER
ZEPATIER е противовирусно лекарство,
което съдържа активните 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-11-2022
Листовка Листовка чешки 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-11-2022
Листовка Листовка датски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-11-2022
Листовка Листовка немски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-11-2022
Листовка Листовка естонски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-11-2022
Листовка Листовка гръцки 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-11-2022
Листовка Листовка английски 07-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-02-2022
Листовка Листовка френски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-11-2022
Листовка Листовка италиански 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-02-2022
Листовка Листовка латвийски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-02-2022
Листовка Листовка литовски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-11-2022
Листовка Листовка унгарски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-11-2022
Листовка Листовка малтийски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-02-2022
Листовка Листовка нидерландски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-02-2022
Листовка Листовка полски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-11-2022
Листовка Листовка португалски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-02-2022
Листовка Листовка румънски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-11-2022
Листовка Листовка словашки 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-11-2022
Листовка Листовка словенски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-02-2022
Листовка Листовка фински 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-11-2022
Листовка Листовка шведски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-11-2022
Листовка Листовка норвежки 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-11-2022
Листовка Листовка исландски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-11-2022
Листовка Листовка хърватски 21-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-02-2022

Преглед на историята на документите