Zeleris

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

флорфеникол, мелоксикам

Предлага се от:

CEVA Santé Animale

АТС код:

QJ01BA99

INN (Международно Name):

florfenicol, meloxicam

Терапевтична група:

Говеда

Терапевтична област:

Amphenicols, комбинации, антибактериални за системно приложение

Терапевтични показания:

За терапевтично лечение на респираторни заболявания едър рогат добитък (БРД), свързани с температура, поради Mannheimia haemolytica, бактерии pasteurella multocida и Histophilus изберете somni, чувствителни към флорфениколу.

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-05-15

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
ZELERIS 400 MG/ML + 5 MG/ML ИНЖЕКЦИОННЕН РАЗТВОР
ЗА ГОВЕДА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Ceva Santé Animale
10 av. de La Ballastière
33500 Libourne
FRANCE
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml инжекционнен разтвор
за говеда
florfenicol / meloxicam
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 ml съдържа 400 mg florfenicol и 5 mg meloxicam.
Бистър жълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За терапевтично лечение на говежди
респираторен синдром (BRD) свързано с
пирексия
причинена от
_Mannheimia haemolytica_
,
_Pasteurella multocida _
и
_Histophilus somni_
чувствителни на
флорфеникол.
5.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при възрастни бикове
предназначени за разплод.
Да не се използва при животни страдащи
от понижена чернодробна, сърдечна или
бъбречна
функция и хеморагично нарушение, или
когато има доказателства за
улцерогенни
гастроинтестинални лезии.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активните
субстанции или към някой от
ексципиентите.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Много чест
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zeleris 400 mg/ml + 5 mg/ml инжекционнен разтвор
за говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Florfenicol
400 mg
Meloxicam
5 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционнен разтвор.
Бистър жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За терапевтично лечение на говежди
респираторен синдром (BRD) свързано с
пирексия
причинена от
_Mannheimia haemolytica_
,
_Pasteurella multocida _
и
_Histophilus somni_
чувствителни на
флорфеникол.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при възрастни бикове
предназначени за разплод.
Да не се използва при животни страдащи
от понижена чернодробна, сърдечна или
бъбречна
функция и хеморагично нарушение, или
когато има доказателства за
улцерогенни
гастроинтестинални лезии.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активните
субстанции или към някой от
ексципиентите.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
ВМП
Няма
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-05-2017
Листовка Листовка чешки 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-05-2017
Листовка Листовка датски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-05-2017
Листовка Листовка немски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-05-2017
Листовка Листовка естонски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-05-2017
Листовка Листовка гръцки 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-05-2017
Листовка Листовка английски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-05-2017
Листовка Листовка френски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-05-2017
Листовка Листовка италиански 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-05-2017
Листовка Листовка латвийски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-05-2017
Листовка Листовка литовски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-05-2017
Листовка Листовка унгарски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-05-2017
Листовка Листовка малтийски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-05-2017
Листовка Листовка нидерландски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-05-2017
Листовка Листовка полски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-05-2017
Листовка Листовка португалски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-05-2017
Листовка Листовка румънски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-05-2017
Листовка Листовка словашки 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-05-2017
Листовка Листовка словенски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-05-2017
Листовка Листовка фински 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-05-2017
Листовка Листовка шведски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-05-2017
Листовка Листовка норвежки 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-05-2017
Листовка Листовка исландски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-05-2017
Листовка Листовка хърватски 30-05-2017
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-05-2017
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 30-05-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите