Zebinix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

есликарбазепин ацетат

Предлага се от:

BIAL - Portela & Ca, S.A.

АТС код:

N03AF04

INN (Международно Name):

eslicarbazepine acetate

Терапевтична група:

Противоэпилептические средства,

Терапевтична област:

епилепсия

Терапевтични показания:

Zebinix е показан като допълнителна терапия при възрастни, юноши и деца на възраст над 6 години, с парциално Начало припадъци, с или без вторична генерализация.

Каталог на резюме:

Revision: 31

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-04-21

Листовка

                125
Б. ЛИСТОВКА
126
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZEBINIX 200 MG ТАБЛЕТКИ
Есликарбазепинов ацетат (Eslicarbazepine
acetate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВИЕ ИЛИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ
ДА
ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
КАКВО СЪДЪРЖАТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zebinix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zebinix
3.
Как да приемате Zebinix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zebinix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZEBINIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Zebinix съдържа активното вещество
есликарбазепинов ацетат.
Zebinix принадлежи към 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
_ _
Zebinix 200 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 200 mg
есликарбазепинов ацетат (eslicarbazepine
acetate).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка
Бели, продълговати таблетки, с
гравирано от едната страна „ESL 200” и с
делителна черта от
другата страна, с дължина 11 mm.
Таблетката може да бъде разделена на
равни дози.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zebinix е показан като:
•
монотерапия при лечение на пристъпи с
парциално начало със или без вторична
генерализация при възрастни с
новодиагностицирана епилепсия;
•
допълнителна терапия при възрастни,
юноши и деца на възраст над 6 години, с
парциални
пристъпи със или без вторична
генерализация.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Възрастни _
Zebinix може да се приема като
монотерапия или да се добави към
съществуваща
антиконвулсивна терапия.
Препоръчителната начална доза е 400 mg
веднъж дневно, която след
една или две седмици трябва да бъде
увеличена до 800 mg веднъж дневно.
Въз основа на
индивидуалното повлияване дозата
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-03-2022
Листовка Листовка чешки 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-03-2022
Листовка Листовка датски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-03-2022
Листовка Листовка немски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-03-2022
Листовка Листовка естонски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-03-2022
Листовка Листовка гръцки 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-03-2022
Листовка Листовка английски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 31-07-2018
Листовка Листовка френски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-03-2022
Листовка Листовка италиански 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 31-07-2018
Листовка Листовка латвийски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 31-07-2018
Листовка Листовка литовски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-03-2022
Листовка Листовка унгарски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-03-2022
Листовка Листовка малтийски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 31-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 31-07-2018
Листовка Листовка полски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-03-2022
Листовка Листовка португалски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 31-07-2018
Листовка Листовка румънски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-03-2022
Листовка Листовка словашки 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-03-2022
Листовка Листовка словенски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 31-07-2018
Листовка Листовка фински 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-03-2022
Листовка Листовка шведски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-03-2022
Листовка Листовка норвежки 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-03-2022
Листовка Листовка исландски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-03-2022
Листовка Листовка хърватски 14-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 31-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите