Zarzio

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

филграстим

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

L03AA02

INN (Международно Name):

filgrastim

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Neutropenia; Hematopoietic Stem Cell Transplantation; Cancer

Терапевтични показания:

Намаляване на продължителността на нейтропении и честотата на фебрильной нейтропении при пациенти с установени цитотоксической химиотерапия на злокачествени заболявания (с изключение на хроничен миелоидного на левкемия и миелодиспластических синдроми), както и намаляване на продължителността на нейтропении при пациенти, получаващи миелоаблативную терапия с последваща трансплантация на костен мозък се счита за повишен риск от продължителна тежка нейтропении. Безопасността и ефективността на прилагане на филграстима са подобни при възрастни и деца, подложени на химиотерапия цитотоксическую. Мобилизиране на клетките-предшественици на периферна кръв (PBPC). При деца и възрастни с тежка вродена, циклична или идиопатична нейтропении на абсолютния брой на неутрофилите (ANC) ≤0. 5 х 109/л, и анамнеза за тежки или рецидивиращи инфекции, продължително прилагане на филграстима се посочва в увеличение на неутрофилите и намаляване честотата и продължителността на инфекциозните събития. Лечение часова нейтропении (CND ≤ 1.

Каталог на резюме:

Revision: 23

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-02-06

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZARZIO 30 MU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
ZARZIO 48 MU/0,5 ML ИНЖЕКЦИОНЕН ИЛИ ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР В ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА
СПРИНЦОВКА
филграстим (filgrastim)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zarzio и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Zarzio
3.
Как да използвате Zarzio
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zarzio
6.
Съдържание на опаковка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zarzio 30 MU/0,5 ml инжекционен или инфузионен
разтвор в предварително напълнена
спринцовка
Zarzio 48 MU/0,5 ml инжекционен или инфузионен
разтвор в предварително напълнена
спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Zarzio 30 MU/0,5 ml инжекционен или инфузионен
разтвор в предварително напълнена
спринцовка
Всеки милилитър от разтвора съдържа 60
милиона единици (MU) [еквивалентни
на 600 микрограма (μg)] филграстим*
(filgrastim).
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 30 MU (еквивалентни
на 300 μg)
филграстим в 0,5 ml.
Zarzio 48 MU/0,5 ml инжекционен или инфузионен
разтвор в предварително напълнена
спринцовка
Всеки милилитър от разтвора съдържа 96
милиона единици (MU) [еквивалентни
на 960 микрограма (μg)] филграстим*
(filgrastim).
Всяка предварително напълнена
спринцовка съдържа 48 MU (еквивалентни
на 480 μg)
филграстим в 0,5 ml.
* рекомбинантен метионилиран човешки
гранулоцит-колониостимулиращ фактор
(G-CSF),
произведен от
_E. coli_
чрез рекомбинантна ДНК технология.
Помощнo веществo с известно действие
Всеки милилитър от разтвора съдържа 50
mg сорбитол (E420).
За пълния списък на помощните
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-09-2023
Листовка Листовка чешки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-09-2023
Листовка Листовка датски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-09-2023
Листовка Листовка немски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-09-2023
Листовка Листовка естонски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-09-2023
Листовка Листовка гръцки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-09-2023
Листовка Листовка английски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-02-2009
Листовка Листовка френски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-09-2023
Листовка Листовка италиански 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-02-2009
Листовка Листовка латвийски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-02-2009
Листовка Листовка литовски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-09-2023
Листовка Листовка унгарски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-09-2023
Листовка Листовка малтийски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-02-2009
Листовка Листовка нидерландски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-02-2009
Листовка Листовка полски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-09-2023
Листовка Листовка португалски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-02-2009
Листовка Листовка румънски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-09-2023
Листовка Листовка словашки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-09-2023
Листовка Листовка словенски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-02-2009
Листовка Листовка фински 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-09-2023
Листовка Листовка шведски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-09-2023
Листовка Листовка норвежки 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-09-2023
Листовка Листовка исландски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-09-2023
Листовка Листовка хърватски 18-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-02-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите