Zalviso

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

суфентанил

Предлага се от:

FGK Representative Service GmbH

АТС код:

N01AH03

INN (Международно Name):

sufentanil

Терапевтична група:

Анестезиология

Терапевтична област:

Болка, следоперативно

Терапевтични показания:

Zalviso е показан за лечение на остра умерена до тежка следоперативна болка при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-09-18

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
32
ЛИСТОВКА:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ZALVISO 15 МИКРОГРАМА СУБЛИНГВАЛНИ
ТАБЛЕТКИ
Суфентанил
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
медицинска
сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zalviso и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zalviso
3.
Как да приемате Zalviso
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zalviso
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZALVISO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество на Zalviso е
суфентанил, който спада към група
силни болкоуспокояващи
лекарства, наречени опиоиди.
Zalviso се използва за лечение на остра
умерена до силна болка след операция
при 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zalviso 15 микрограма сублингвални
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка сублингвална таблетка съдържа 15
микрограма суфентанил (sufentanil) (под
формата на
цитрат).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка сублингвална таблетка съдържа
0,074 mg сънсет жълто FCF алуминиев лак (E110).
Всяка сублингвална таблетка съдържа
0,013 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Сублингвалнa таблеткa
Сублингвалните таблетки Zalviso с
диаметър 3 мм са с оранжев цвят, с
плоски страни и
заоблени ръбове.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zalviso е показан за овладяване на остра
умерена до силна следоперативна болка
при възрастни
пациенти.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Zalviso трябва да се прилага само в
болнични условия. Zalviso трябва да се
предписва
единствено от лекари, които имат опит
за водене на опиоидна терапия,
по-специално по
отношение на нежеланите лекарствени
реакции на опиоидите, като потискане
на дишането (вж.
точка 4.4).
Дозировка
Сублингв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-09-2022
Листовка Листовка чешки 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-09-2022
Листовка Листовка датски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-09-2022
Листовка Листовка немски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-09-2022
Листовка Листовка естонски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-09-2022
Листовка Листовка гръцки 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-09-2022
Листовка Листовка английски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-09-2022
Листовка Листовка френски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-09-2022
Листовка Листовка италиански 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-09-2022
Листовка Листовка латвийски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-09-2022
Листовка Листовка литовски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-09-2022
Листовка Листовка унгарски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-09-2022
Листовка Листовка малтийски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-09-2022
Листовка Листовка нидерландски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-09-2022
Листовка Листовка полски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-09-2022
Листовка Листовка португалски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-09-2022
Листовка Листовка румънски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-09-2022
Листовка Листовка словашки 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-09-2022
Листовка Листовка словенски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-09-2022
Листовка Листовка фински 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-09-2022
Листовка Листовка шведски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-09-2022
Листовка Листовка норвежки 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-09-2022
Листовка Листовка исландски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-09-2022
Листовка Листовка хърватски 27-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-09-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите