Zalasta

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

оланзапин

Предлага се от:

Krka

АТС код:

N05AH03

INN (Международно Name):

olanzapine

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

Оланзапин е показан за лечение на шизофрения. Оланзапин е ефективен за поддържане на клиничното подобрение в рамките на продължаване на терапията при пациенти, които са показали отговор към лечението . Оланзапин е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания. При пациенти епизод, чиято мания е отговорил на лечение с Оланзапин, Оланзапин е показан за предотвратяване на рецидив при пациенти с биполярно разстройство.

Каталог на резюме:

Revision: 20

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-09-27

Листовка

                80
Б. ЛИСТОВКА
81
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ZALASTA 2,5 MG ТАБЛЕТКИ
ZALASTA 5 MG ТАБЛЕТКИ
ZALASTA 7,5 MG ТАБЛЕТКИ
ZALASTA 10 MG ТАБЛЕТКИ
ZALASTA 15 MG ТАБЛЕТКИ
ZALASTA 20 MG ТАБЛЕТКИ
oланзапин (olanzapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Zalasta и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zalasta
3.
Как да приемате Zalasta
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zalasta
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZALASTA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Zalasta съдържа активнот
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zalasta 2,5 mg таблетки
Zalasta 5 mg таблетки
Zalasta 7,5 mg таблетки
Zalasta 10 mg таблетки
Zalasta 15 mg таблетки
Zalasta 20 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Zalasta 2,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 2,5 mg оланзапин
_(olanzapine)_.
Zalasta 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg оланзапин
_(olanzapine)_.
Zalasta 7,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 7,5 mg оланзапин
_(olanzapine)_.
Zalasta 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg оланзапин
_(olanzapine)_.
Zalasta 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg оланзапин
_(olanzapine)_.
Zalasta 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg оланзапин
_(olanzapine)_.
Помощни вещества с известно действие:
Zalasta 2,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 40,4 mg лактоза
Zalasta 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 80,9 mg лактоза
Zalasta 7,5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 121,3 mg лактоза
Zalasta 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 161,8 mg лактоза
Zalasta 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 242,7 mg лактоза
Zalasta 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 323,5 mg лактоза
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Tаблетка
Zalasta 2,5 mg таблетки
3
Таблетките са: кръгли, леко двойно
изпъкнали, слабо жълти таблетк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 08-03-2024
Листовка Листовка чешки 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 08-03-2024
Листовка Листовка датски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 08-03-2024
Листовка Листовка немски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 08-03-2024
Листовка Листовка естонски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 08-03-2024
Листовка Листовка гръцки 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 08-03-2024
Листовка Листовка английски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-11-2008
Листовка Листовка френски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 08-03-2024
Листовка Листовка италиански 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-11-2008
Листовка Листовка латвийски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-11-2008
Листовка Листовка литовски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 08-03-2024
Листовка Листовка унгарски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 08-03-2024
Листовка Листовка малтийски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-11-2008
Листовка Листовка нидерландски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-11-2008
Листовка Листовка полски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 08-03-2024
Листовка Листовка португалски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-11-2008
Листовка Листовка румънски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 08-03-2024
Листовка Листовка словашки 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 08-03-2024
Листовка Листовка словенски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 08-03-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-11-2008
Листовка Листовка фински 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 08-03-2024
Листовка Листовка шведски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 08-03-2024
Листовка Листовка норвежки 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 08-03-2024
Листовка Листовка исландски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 08-03-2024
Листовка Листовка хърватски 08-03-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 08-03-2024

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите