Zactran

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

гамитромицин

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

АТС код:

QJ01FA95

INN (Международно Name):

gamithromycin

Терапевтична група:

Cattle; Pigs; Sheep

Терапевтична област:

Антибактериални средства за системна употреба

Терапевтични показания:

CattleTreatment и метафилактики говеждо респираторни заболявания (БРД), свързани с Mannheimia haemolytica, бактерии Pasteurella multocida и Histophilus изберете somni. Наличието на болестта в стадото трябва да се установи преди метафилактичната употреба. PigsTreatment респираторни заболявания прасета (СР), свързани с Actinobacillus плевропневмонии, бактерии Pasteurella multocida и Haemophilus parasuis и Бордетеллы bronchiseptica. SheepTreatment инфекциозни pododermatitis (копытная гниене), свързани с вирулентным пилей dichelobacter nodosus и Fusobacterium necrophorum, които изискват системно лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-07-24

Листовка

                22
B. ЛИСТОВКА
23
ЛИСТОВКА:
ZACTRAN 150 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР ЗА
ГОВЕДА, ОВЦЕ И ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55216 Ingelheim/Rhein
ГЕРМАНИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
MERIAL
4, Chemin du Calquet
31000 Toulouse
Франция
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ZACTRAN 150 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, овце и прасета
Gamithromycin
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
1 ml съдържа
Активна субстанция: 150 mg gamithromycin,
Ексципиент: 1 mg monothioglycerol.
Безцветен до бледо жълт разтвор.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Говеда:
Лечение и метафилактика на
респираторни заболявания при говеда
(BRD), свързани с
_Mannheimia haemolytica_, _Pasteurella multocida_ и _Histophilus
somni_.
Преди метафилактично тертиране
трябва да се установи наличието на
заболяването в стадото.
Прасета:
Лечение на респираторни заболявания
при свинете (SRD) свързани с _Actinobacillus _
_pleuropneumoniae, Pasteurella multocida _,_ Haemophilus parasui и
Bordetella bronchiseptica._
Овце:
Лечение на инфекциозен пододерматит
(загниване на копитото) асоцииран с
вирулентен
_Dichelobacter nodosus_ и _Fusobacterium necrophorum,_
изискващ 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ZACTRAN 150 mg/ml инжекционен разтвор за
говеда, овце и прасета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Един ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Gamithromycin
150 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Monothioglycerol
1 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционен разтвор.
Безцветен до бледо жълт разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда, овце и прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Говеда:
Лечение и метафилактика на
респираторни заболявания при говеда
(BRD), свързани с
_Mannheimia haemolytica_, _Pasteurella multocida_ и _Histophilus
somni_.
Преди метафилактично тертиране
трябва да се установи наличието на
заболяването в стадото.
Прасета:
Лечение на респираторни заболявания
при свинете (SRD) свързани с _Actinobacillus _
_pleuropneumoniae, Pasteurella multocida_,_ Haemophilus parasuis и_
_Bordetella bronchiseptica. _
Овце:
Лечение на инфекциозен пододерматит
(загниване на копитото), асоцииран с
вирулентен
_Dichelobacter nodosus_ и _Fusobacterium necrophorum_,
изискващ системно лечение.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при
свръхчувствителност към макролидни
ант
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-01-2020
Листовка Листовка чешки 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-01-2020
Листовка Листовка датски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-01-2020
Листовка Листовка немски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-01-2020
Листовка Листовка естонски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-01-2020
Листовка Листовка гръцки 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-01-2020
Листовка Листовка английски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 07-03-2018
Листовка Листовка френски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-01-2020
Листовка Листовка италиански 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 07-03-2018
Листовка Листовка латвийски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 07-03-2018
Листовка Листовка литовски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-01-2020
Листовка Листовка унгарски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-01-2020
Листовка Листовка малтийски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 07-03-2018
Листовка Листовка нидерландски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 07-03-2018
Листовка Листовка полски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-01-2020
Листовка Листовка португалски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 07-03-2018
Листовка Листовка румънски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-01-2020
Листовка Листовка словашки 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-01-2020
Листовка Листовка словенски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 07-03-2018
Листовка Листовка фински 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-01-2020
Листовка Листовка шведски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-01-2020
Листовка Листовка норвежки 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-01-2020
Листовка Листовка исландски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-01-2020
Листовка Листовка хърватски 15-01-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-01-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 07-03-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите