Yttriga

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

yttrium (90Y) chloride

Предлага се от:

Eckert Ziegler Radiopharma GmbH

АТС код:

V09

INN (Международно Name):

yttrium [90Y] chloride

Терапевтична група:

Диагностични радиофармацевтици

Терапевтична област:

Радиоюклидно изображение

Терапевтични показания:

Да се ​​използва само за радиоизотопно маркиране на носителни молекули, които са специално разработени и разрешени за радиомаркиране с този радионуклид. Радиофармацевтический прекурсор - не е предназначен за директна употреба при пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-01-19

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
YTTRIGA РАДИОФАРМАЦЕВТИЧЕН ПРЕКУРСОР,
РАЗТВОР
Итриев (
90
Y) хлорид (Yttrium (
90
Y) Chloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТАЗИ ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Yttriga и за какво се
използва
2.
Преди да използвате Yttriga
3.
Как да използвате Yttriga
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Съхранение на Yttriga
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА YTTRIGA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Yttriga е радиоактивно лекарство, което
се използва в комбинация с друго
лекарство, което е
насочено към определени клетки в
организма.
При достигане на целта Yttriga
освобождава много малки дози радиация
в тези определени
места.
За допълнителна информация относно
лечението с радиоизотопно маркирания
лекарствен
продукт и евентуални нежелани реакции
от нег
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Yttriga радиофармацевтичен прекурсор,
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml стерилен разтвор съдържа 0,1-300 GBq
итрий (
90
Y)
_(Yttrium)_
към референтните дата и час
(съответстващи на 0,005-15 микрограма
итрий [
90
Y]) (като итриев [
90
Y] хлорид).
Всеки флакон от 3 ml съдържа 0,1-300 GBq,
съответстващи на 0,005-15 микрограма
итрий (
90
Y),
към референтните дата и час. Обемът е
0,02-3 ml.
Всеки флакон от 10 ml съдържа 0,1-300 GBq,
съответстващи на 0,005-15 микрограма
итрий
(
90
Y), към референтните дата и час. Обемът
е 0,02-5 ml. Теоретичната специфична
активност е
20 GBq/микрограм итрий (
90
Y) (вж. точка 6.5).
Итриевият (
90
Y) хлорид се образува от разпада на
своя радиоактивен прекурсор стронций
(
90
Sr).
Той се разпада чрез емисия на
бета-лъчи с максимална енергия 2,281 MeV
(99,98 %) до
стабилен цирконий (
90
Zr).
Итрий (
90
Y) има полуживот 2,67 дни (64,1 часа).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Радиофармацевтичен прекурсор,
разтвор
Бистър безцветен разтвор, без видими
частици
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За употреба само за радиоизотопно
маркиране на специфично р
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-01-2021
Листовка Листовка чешки 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-01-2021
Листовка Листовка датски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-01-2021
Листовка Листовка немски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-01-2021
Листовка Листовка естонски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-01-2021
Листовка Листовка гръцки 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-01-2021
Листовка Листовка английски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-09-2011
Листовка Листовка френски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-01-2021
Листовка Листовка италиански 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-09-2011
Листовка Листовка латвийски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-09-2011
Листовка Листовка литовски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-01-2021
Листовка Листовка унгарски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-01-2021
Листовка Листовка малтийски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-09-2011
Листовка Листовка нидерландски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-09-2011
Листовка Листовка полски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-01-2021
Листовка Листовка португалски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-09-2011
Листовка Листовка румънски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-01-2021
Листовка Листовка словашки 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-01-2021
Листовка Листовка словенски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-09-2011
Листовка Листовка фински 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-01-2021
Листовка Листовка шведски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-01-2021
Листовка Листовка норвежки 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-01-2021
Листовка Листовка исландски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-01-2021
Листовка Листовка хърватски 29-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите