Ypozane

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

осатерон ацетат

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QG04CX90

INN (Международно Name):

osaterone acetate

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Urologicals

Терапевтични показания:

Лечение на доброкачествена простатна хипертрофия (BPH) при мъжки кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-01-11

Листовка

                23
B. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА
YPOZANE
1.
ИМЕ
И
ПОСТОЯННИЯ
АДРЕС
НА
УПРАВЛЕНИЕ
НА
ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА
ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
ЛИЦА
ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
ПРОИЗВОДИТЕЛ
:
VIRBAC S.A. –
1ère avenue
2065 m – LID–
06516 Carros –
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
ИПОЗАН
YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета
YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета
YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета
YPOZANE 15 mg таблети за кучета
Osaterone acetate
Озатерон ацетат
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Всяка таблета съдържа 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg
или 15 mg озатерон ацетат.
4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на доброкачествена простатна
хипертрофия при мъжки кучета.
5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
6.
НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ
Могат
да
се
наблюдават
преходни
промени
в
апетита
–
увеличаване
(много
често)
или
намаляване (много рядко).
Временни поведенчески промени като
повишена или намалена активност или
по-социално
поведение
са
често
явление.
Рядко
се
появяват
други
странични
реакции
като
временно
повръщане и/или диария, полиурия/
полидипсия или летаргия.
Рядко се наблюдава хиперплазия на
млечните жлези и може да бъде свързана
с лактация в
много 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИКЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета
YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета
YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета
YPOZANE 15 mg таблети за кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ(И):
Всяка таблета съдържа 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg
или 15 mg озатерон ацетат.
ПОМОЩНО ВЕЩЕСТВО(А):
За пълен списък на помощните вещества,
виж т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Таблета
Обла, бяла, двойно изпъкнала таблета
от 5,5 mm, 7 mm, 9 mm или 12 mm.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДЪТ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
Кучета (от мъжки пол)
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Лечение на доброкачествена простатна
хипертрофия (ДПХ) при мъжки кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Няма.
4.4
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ВСЕКИ
ВИД ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН
При кучета с ДПХ и с възпаление на
простатата продуктът може да се
прилага едновременно с
антимикробиални продукти.
4.5
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА
СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА
ЖИВОТНИТЕ ПРИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА
Може да възникне временно намаляване
на концентрацията на плазмения
кортизол,
което да продължи до няколк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-08-2021
Листовка Листовка чешки 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-08-2021
Листовка Листовка датски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-08-2021
Листовка Листовка немски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-08-2021
Листовка Листовка естонски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-08-2021
Листовка Листовка гръцки 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-08-2021
Листовка Листовка английски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-08-2021
Листовка Листовка италиански 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-08-2021
Листовка Листовка унгарски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-08-2021
Листовка Листовка малтийски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-07-2013
Листовка Листовка нидерландски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-08-2021
Листовка Листовка португалски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-08-2021
Листовка Листовка словашки 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-08-2021
Листовка Листовка словенски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-08-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-08-2021
Листовка Листовка шведски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-08-2021
Листовка Листовка норвежки 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-08-2021
Листовка Листовка исландски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-08-2021
Листовка Листовка хърватски 31-08-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-08-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите