Yentreve

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

дулоксетин хидрохлорид

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

N06AX21

INN (Международно Name):

duloxetine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Инконтиненция на урината, стрес

Терапевтични показания:

Yentreve е показан за жени за лечение на умерена до тежка стрес уринарна инконтиненция (SUI).

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-08-11

Листовка

                33
Б. ЛИСТОВКА
34
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
YENTREVE 40 MG ТВЪРДИ СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
КАПСУЛИ
YENTREVE 20 MG ТВЪРДИ СТОМАШНО-УСТОЙЧИВИ
КАПСУЛИ
Дулоксетин (като хидрохлорид) (Duloxetine
(като hydrochloride))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да
им навреди, независимо че признаците
на тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява YENTREVE и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете YENTREVE
3.
Как да приемате YENTREVE
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате YENTREVE
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
К
АКВО ПРЕДСТАВЛЯВА YENTREVE
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
YENTREVE съдържа а
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
YENTREVE 20 mg твърди стомашно-устойчиви
капсули
YENTREVE 40 mg твърди стомашно-устойчиви
капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
YENTREVE 20 mg
Всяка капсула съдържа 20 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула може да съдържа до 37 mg
захароза.
YENTREVE 40 mg
Всяка капсула съдържа 40 mg дулоксетин
(duloxetine) (като хидрохлорид).
_Помощно(и) вещество(а) с известно
действие _
Всяка капсула може да съдържа до 74 mg
захароза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърдa стомашно-устойчивa капсулa.
YENTREVE 20 mg
Непрозрачно синьо тяло, върху което е
напечатено ’20mg’ и непрозрачно синьо
капаче с надпис
‘9544’ върху него.
YENTREVE 40 mg
Непрозрачно оранжево тяло, върху
което е напечатено ’40mg’ и
непрозрачно синьо капаче с
надпис ‘9545’ върху него.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
YENTREVE е показан за лечение на умерена
до тежка стрес инконтиненция на
урината (СИУ)
при жени.
YENTREVE е показан при възрастни.
За допълнителна информация вижте
точка 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка

                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-12-2021
Листовка Листовка чешки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-12-2021
Листовка Листовка датски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-12-2021
Листовка Листовка немски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-12-2021
Листовка Листовка естонски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-12-2021
Листовка Листовка гръцки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-12-2021
Листовка Листовка английски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-07-2008
Листовка Листовка френски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-12-2021
Листовка Листовка италиански 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-07-2008
Листовка Листовка латвийски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-07-2008
Листовка Листовка литовски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-12-2021
Листовка Листовка унгарски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-12-2021
Листовка Листовка малтийски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-07-2008
Листовка Листовка нидерландски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-07-2008
Листовка Листовка полски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-12-2021
Листовка Листовка португалски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-07-2008
Листовка Листовка румънски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-12-2021
Листовка Листовка словашки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-12-2021
Листовка Листовка словенски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-07-2008
Листовка Листовка фински 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-12-2021
Листовка Листовка шведски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-12-2021
Листовка Листовка норвежки 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-12-2021
Листовка Листовка исландски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-12-2021
Листовка Листовка хърватски 21-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-12-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите