Yargesa

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

миглустат

Предлага се от:

Piramal Critical Care B.V.

АТС код:

A16AX06

INN (Международно Name):

miglustat

Терапевтична група:

Други стомашно-чревния тракт и обмяната на веществата средства,

Терапевтична област:

Болест на Гоше

Терапевтични показания:

Yargesa е показан за перорално лечение на възрастни пациенти с лека до умерена тип 1 болест на Гоше . Yargesa може да се използва само за лечение на пациенти, за които заместителна ферментная терапия не е подходяща. Yargesa е показан за лечение на напредват неврологични прояви при пациенти, възрастни и педиатрични пациенти с болест на Ниманна-Пик тип с .

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-03-22

Листовка

                Б. ЛИСТОВКА
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
YARGESA 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
миглустат (miglustat)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
признаците на тяхното заболяване са
същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Yargesa и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Yargesa
3.
Как да приемате Yargesa
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Yargesa
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА YARGESA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Yargesa съдържа активното вещество
миглустат, което принадлежи към група
лекарства, които
влияят върху метабол
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Yargesa 100 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
миглустат (miglustat).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Твърдата капсула се състои от
непрозрачно бяло капаче и тяло с
обозначение “708”, напечатано
с черно мастило върху тялото.
Размер на капсулата: 4 (14,3 mm x 5,3 mm)
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Yargesa е показан за перорално лечение на
възрастни пациенти с лек до умерен тип
1 на
болестта на Gaucher.
Yargesa може да се използва само за
лечението на пациенти, при които ензим
-
заместващата терапия е неподходяща
(вж. точки 4.4 и 5.1).
Yargesa е показан за лечение на
прогресиращи неврологични прояви при
възрастни пациенти и
при педиатрични пациенти с болест на
Niemann-Pick тип С (вж. точки 4.4 и 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да се ръководи от
лекари, които имат опит в лечението на
болестта на
Gaucher или съответно болестта на Niemann-Pick
тип С.
Дозировка
_Доза при болест на Gaucher тип 1 _
_ _
_Bъзрастни _
Препоръчителната начална доза за
лечението на възра
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-02-2023
Листовка Листовка чешки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-02-2023
Листовка Листовка датски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-02-2023
Листовка Листовка немски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-02-2023
Листовка Листовка естонски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-02-2023
Листовка Листовка гръцки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-02-2023
Листовка Листовка английски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-04-2017
Листовка Листовка френски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-02-2023
Листовка Листовка италиански 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-04-2017
Листовка Листовка латвийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-04-2017
Листовка Листовка литовски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-02-2023
Листовка Листовка унгарски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-02-2023
Листовка Листовка малтийски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-04-2017
Листовка Листовка нидерландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-04-2017
Листовка Листовка полски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-02-2023
Листовка Листовка португалски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-04-2017
Листовка Листовка румънски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-02-2023
Листовка Листовка словашки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-02-2023
Листовка Листовка словенски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-04-2017
Листовка Листовка фински 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-02-2023
Листовка Листовка шведски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-02-2023
Листовка Листовка норвежки 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-02-2023
Листовка Листовка исландски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-02-2023
Листовка Листовка хърватски 22-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-04-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите