Xyrem

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

натриев оксибат

Предлага се от:

UCB Pharma Ltd

АТС код:

N07XX04

INN (Международно Name):

sodium oxybate

Терапевтична група:

Други лекарства в нервната система

Терапевтична област:

Cataplexy; Narcolepsy

Терапевтични показания:

Лечение на нарколепсия с катаплексия при възрастни пациенти.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2005-10-13

Листовка

                29
Б. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XYREM 500 MG/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
Натриев оксибат (Sodium oxybate)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xyrem и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Xyrem
3.
Как да приемате Xyrem
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xyrem
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XYREM И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Xyrem съдържа активното вещество
натриев оксибат. Xyrem действа като
укрепва нощния сън,
въпреки че 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xyrem 500 mg/ml перорален разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml разтвор
съдържа 500 mg натриев оксибат (sodium oxybate).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален разтвор.
Пероралният разтвор е бистър до леко
опалесцентен.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на нарколепсия с катаплексия
при възрастни, юноши и деца от
7-годишна възраст
нагоре.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението трябва да бъде назначено и
провеждано под ръководството на
лекар, с опит в
лечението на нарколепсия. Лекарите
трябва да се придържат стриктно към
противопоказанията,
предупрежденията и предпазните мерки.
Дозировка
Възрастни
Препоръчителната начална доза е 4,5 g на
ден натриев оксибат разделена на две
равни дози
от 2,25 g/доза. Дозата трябва да бъде
титрирана до получаването на
ефективна доза въз основа
на ефикасността и поносимостта (вж.
точка 4.4) до максимум 9 g на ден,
разделена на две равни
дози от 4,5 g/доза чрез повишаване или
понижаване на дозата от порядъка на 1,5
g на ден
(например 0,75 g/доза). Препор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-10-2022
Листовка Листовка чешки 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-10-2022
Листовка Листовка датски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-10-2022
Листовка Листовка немски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-10-2022
Листовка Листовка естонски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-10-2022
Листовка Листовка гръцки 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-10-2022
Листовка Листовка английски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-04-2021
Листовка Листовка френски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-10-2022
Листовка Листовка италиански 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-04-2021
Листовка Листовка латвийски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-04-2021
Листовка Листовка литовски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-10-2022
Листовка Листовка унгарски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-10-2022
Листовка Листовка малтийски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-04-2021
Листовка Листовка нидерландски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-04-2021
Листовка Листовка полски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-10-2022
Листовка Листовка португалски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-04-2021
Листовка Листовка румънски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-10-2022
Листовка Листовка словашки 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-10-2022
Листовка Листовка словенски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-04-2021
Листовка Листовка фински 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-10-2022
Листовка Листовка шведски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-10-2022
Листовка Листовка норвежки 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-10-2022
Листовка Листовка исландски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-10-2022
Листовка Листовка хърватски 12-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-04-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите