Xultophy

Основна информация

 • Търговско наименование:
 • Xultophy
 • Използвай за:
 • Хората
 • Вид на лекарството:
 • алопатични наркотици

Документи

Локализация

 • Предлага се в:
 • Xultophy
  Европейски съюз
 • Език:
 • литовски

Терапевтична информация

 • Терапевтична група:
 • Vaistai, vartojami diabetas,
 • Терапевтична област:
 • Cukrinis diabetas, 2 tipas
 • Терапевтични показания:
 • Xultophy skirtas gydyti suaugusiesiems, sergantiems 2 tipo cukriniu diabetu pagerinti glikemijos kontrolę kartu su geriamųjų gliukozės koncentraciją mažinančiais vaistiniais preparatais, jei šių atskirai arba kartu su GLP-1 receptorių agonistų ar bazinio insulino pakankamos glikemijos kontrolės neužtikrina.
 • Каталог на резюме:
 • Revision: 13

Състояние

 • Източник:
 • EMA - European Medicines Agency
 • Статус Оторизация:
 • Įgaliotas
 • Номер на разрешението:
 • EMEA/H/C/002647
 • Дата Оторизация:
 • 18-09-2014
 • EMEA код:
 • EMEA/H/C/002647
 • Последна актуализация:
 • 07-05-2020

Доклад обществена оценка

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/301016/2018

EMEA/H/C/002647

Xultophy (degludekas / liragliutidas)

Xultophy apžvalga ir kodėl jis buvo registruotas ES

Kas yra Xultophy ir kam jis vartojamas?

Xultophy – tai vaistas, kuriuo gydomas II tipo diabetas. Kartu su dieta ir mankšta Xultophy papildomai

skiriamas su geriamaisiais vaistais nuo diabeto, kai šiais vaistais, vartojamais atskirai arba su kitomis

injekcijomis, nepavyksta normalizuoti gliukozės (cukraus) kiekio kraujyje.

Xultophy sudėtyje yra veikliųjų medžiagų insulino degludeko ir liragliutido.

Kaip vartoti Xultophy?

Xultophy tiekiamas užpildytuose vienkartiniuose švirkštikliuose, ir vaisto galima įsigyti tik pateikus

receptą. Šis vaistas švirkščiamas po šlaunies, žasto arba juosmens (pilvo) oda. Siekiant išvengti odos

pokyčių (pvz., odos sukietėjimo), dėl kurių vaistas gali būti ne toks veiksmingas, kaip tikimasi, kaskart

injekciją reikia atlikti vis kitoje vietoje. Išmokyti pacientai Xultophy gali susišvirkšti patys.

Xultophy švirkščiamas kartą per parą, geriausia tuo pačiu metu. Dozė pritaikoma kiekvienam pacientui

individualiai; siekiant nustatyti mažiausią veiksmingą dozę, reikia periodiškai tirti gliukozės kiekį

paciento kraujyje.

Daugiau informacijos apie Xultophy vartojimą ieškokite pakuotės lapelyje arba kreipkitės į gydytoją

arba vaistininką.

Kaip veikia Xultophy?

Antro tipo diabetas – tai liga, kuria sergant žmogaus organizme pagaminama nepakankamai insulino

gliukozės kiekiui kraujyje reguliuoti arba organizmas negali veiksmingai panaudoti insulino. Viena iš

Xultophy veikliųjų medžiagų, insulinas degludekas, yra insulino pakaitalas, kuris veikia taip pat, kaip

natūraliai gaminamas insulinas ir padeda gliukozei patekti iš kraujo į ląsteles. Kontroliuojant gliukozės

kiekį kraujyje, sumažėja diabeto simptomų ir komplikacijų. Insulinas degludekas šiek tiek skiriasi nuo

žmogaus insulino, kadangi po injekcijos jis absorbuojamas lėčiau ir reguliariau, ir veikia ilgiau.

Xultophy (degludekas / liragliutidas)

EMA/301016/2018

Puslapis 2/3

Kita Xultophy veiklioji medžiaga, liragliutidas, priskiriamas vaistų nuo diabeto, vadinamųjų GLP-1

agonistų, klasei. Jis veikia taip pat kaip inkretinai (žarnyne gaminami hormonai), t. y. didina

reaguojant į maistą iš kasos išskiriamo insulino kiekį. Tai padeda kontroliuoti gliukozės kiekį kraujyje.

Kokia Xultophy nauda nustatyta tyrimų metu?

Trijuose pagrindiniuose tyrimuose su 2 514 II tipo diabetu sergančių pacientų nustatyta, kad kartą per

parą atliekama Xultophy injekcija padeda reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje. Visuose tyrimuose

pagrindinis veiksmingumo rodiklis buvo glikozilinto hemoglobino (HbA1c) kiekio pokytis kraujyje po 6

gydymo mėnesių. HbA1c kiekis rodo, kaip gerai reguliuojamas gliukozės kiekis kraujyje.

Pirmajame tyrime dalyvavo 1663 diabetu sergantys pacientai, kurių būklės geriamaisiais vaistais

nuo diabeto metforminu arba metforminu ir pioglitazonu stabilizuoti nepavyko. Buvo lyginamas

kartu su kitais vaistais skiriamo Xultophy ir kurios nors vienos iš jo veikliųjų medžiagų – insulino

degludeko arba liragliutido – poveikis. Po 26 gydymo Xultophy savaičių vidutinis HbA1c kiekis,

kuris pradžioje siekė 8,3 proc., vartojant Xultophy sumažėjo iki 6,4 proc., o vartojant insuliną

degludeką ir liragliutidą – atitinkamai iki 6,9 proc. ir 7 proc.

Antrajame tyrime dalyvavo 413 pacientų, kuriems nepakako insulino ir metformino, vartojamų

kartu su kitais geriamaisiais vaistais nuo diabeto arba be jų gliukozės kiekiui kraujyje reguliuoti.

Gydymas Xultophy ir metforminu buvo lyginamas su gydymu insulinu degludeku ir metforminu. Iš

pradžių vidutinis HbA1c kiekis Xultophy grupėje buvo 8,7 proc.; po 26 gydymo savaičių jis

sumažėjo iki 6,9 proc. Insuliną degludeką vartojusioje grupėje jis sumažėjo nuo 8,8 iki 8 proc.

Trečiajame tyrime dalyvavo 438 pacientai, kuriems nepakako GLP-1 agonisto (liragliutido arba

eksenatido) ir metformino derinio, vartojamo kartu su kitais geriamaisiais vaistais nuo diabeto arba

be jų, gliukozės kiekiui kraujyje reguliuoti. Tyrime dalyvaujantys pacientai tęsė skirtą gydymą arba

vietoje GLP-1 agonisto pradėjo vartoti Xultophy. Prieš pradedant vartoti Xultophy, vidutinis HbA1c

kiekis Xultophy grupėje buvo 7,8 proc.; po 26 gydymo savaičių jis sumažėjo iki 6,4 proc. Pacientų,

kurie toliau vartojo GLP-1 agonistą, grupėje jis sumažėjo nuo 7,7 proc. iki 7,4 proc.

Daugeliui šiuose tyrimuose Xultophy gydomų pacientų pavyko sureguliuoti gliukozės kiekį kraujyje

(HbA1c mažesnis nei 7,0 proc.) ir daugelio HbA1c buvo mažesnis kaip 6,5 proc.

Kokia rizika susijusi su Xultophy vartojimu?

Dažniausias Xultophy šalutinis poveikis (galintis pasireikšti daugiau kaip 1 žmogui iš 10) yra

hipoglikemija (sumažėjęs gliukozės kiekis kraujyje). Ne daugiau kaip 1 pacientui iš 10 pasireiškė

šalutinis poveikis virškinimo sistemai: pykinimas (šleikštulys), viduriavimas, vėmimas, vidurių

užkietėjimas, dispepsija (virškinimo sutrikimas), gastritas (skrandžio uždegimas), pilvo skausmas, dujų

kaupimasis, gastroezofaginio refliukso liga (kai skrandžio sultys pakyla iki gerklės) ir pilvo išpūtimas.

Išsamų visų Xultophy šalutinių reiškinių ir apribojimų sąrašą galima rasti pakuotės lapelyje.

Kodėl Xultophy buvo patvirtintas?

Europos vaistų agentūra nusprendė, kad Xultophy nauda yra didesnė už jo keliamą riziką, ir jis gali būti

registruotas vartoti ES. Šiuo vaistu papildžius gydymą kitais vaistais nuo diabeto, geriau reguliuojamas

gliukozės kiekis kraujyje ir galimybė rinktis kitą gydymo būdą naudinga siekiant diabeto gydymą

pritaikyti kiekvienam pacientui individualiai.

Xultophy (degludekas / liragliutidas)

EMA/301016/2018

Puslapis 3/3

Kokios priemonės taikomos siekiant užtikrinti saugų ir veiksmingą Xultophy

vartojimą?

Xultophy prekiaujanti bendrovė sveikatos priežiūros specialistams pateiks informacinę medžiagą,

kurioje bus paaiškinta, kaip saugiai vartoti vaistą, siekiant sumažinti gydymo klaidų pavojų.

Į preparato charakteristikų santrauką ir pakuotės lapelį taip pat įtrauktos saugaus ir veiksmingo

Xultophy vartojimo rekomendacijos ir atsargumo priemonės, kurių turi imtis sveikatos priežiūros

specialistai ir pacientai.

Kaip ir visų vaistų, Xultophy vartojimo duomenys yra nuolatos stebimi. Xultophy šalutinis poveikis yra

kruopščiai vertinamas ir imamasi visų reikiamų priemonių pacientams apsaugoti.

Kita informacija apie Xultophy

Xultophy buvo registruotas visoje ES 2014 m. rugsėjo 18 d.

Daugiau informacijos apie Xultophy rasite Agentūros tinklalapyje adresu: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Ši apžvalga paskutinį kartą atnaujinta 2018-05.

Листовка за пациента: състав, показания, Нежелани лекарствени реакции, дозиране, взаимодействия, бременност, кърмене

B. PAKUOTĖS LAPELIS

Pakuotės lapelis: informacija pacientui

Xultophy 100 vienetų/3,6 mg/ml injekcinis tirpalas

Insulinas degludekas, liragliutidas

Insulinum degludecum, liraglutidum

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

svarbi informacija.

Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba slaugytoją.

Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems

pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į

gydytoją, vaistininką arba slaugytoją. Žr. 4 skyrių.

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

Kas yra Xultophy ir kam jis vartojamas

Kas žinotina prieš vartojant Xultophy

Kaip vartoti Xultophy

Galimas šalutinis poveikis

Kaip laikyti Xultophy

Pakuotės turinys ir kita informacija

1.

Kas yra Xultophy ir kam jis vartojamas

Kam skirtas Xultophy

Xultophy skirtas 2 tipo cukriniu diabetu sergantiems suaugusiesiems gydyti, siekiant pagerinti

gliukozės (cukraus) kiekio kraujyje kontrolę. Jūs sergate cukriniu diabetu, nes Jūsų organizmas:

gamina nepakankamai insulino cukraus kiekiui kraujyje kontroliuoti arba

negali panaudoti insulino tinkamai.

Kaip veikia Xultophy

Xultophy sudėtyje yra dvi veikliosios medžiagos, padedančios organizmui kontroliuoti cukraus kiekį

kraujyje:

insulinas degludekas – tai ilgai veikiantis bazinis insulinas, sumažinantis cukraus kiekį kraujyje;

liragliutidas – tai GLP-1 analogas, padedantis organizmui gaminti daugiau insulino valgio metu

ir mažinantis Jūsų organizmo pagaminamo cukraus kiekį.

Geriamieji vaistai cukriniam diabetui gydyti ir Xultophy

Xultophy skirtas vartoti kartu su geriamaisiais vaistais cukriniam diabetui gydyti (pvz., metforminu,

pioglitazonu ar sulfonilkarbamidu). Jis skiriamas, kai šių vaistų (vartojamų atskirai arba kartu su

gydymu GLP-1, arba kartu su baziniu insulinu) nepakanka cukraus kiekiui kraujyje kontroliuoti.

Jeigu Jums buvo paskirtas gydymas GLP-1

Prieš pradedant vartoti Xultophy gydymas GLP-1 turi būti nutrauktas.

Vartojant bazinį insuliną

Prieš pradedant vartoti Xultophy gydymas baziniu insulinu turi būti nutrauktas.

2.

Kas žinotina prieš vartojant Xultophy

Xultophy vartoti negalima:

jeigu yra alergija insulinui degludekui, liragliutidui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto

medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Prieš vartodami Xultophy pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoja.

Jeigu vartojate sulfonilkarbamido (pavyzdžiui, glimepirido arba glibenklamido), gydytojas gali

liepti Jums sumažinti jo dozę atsižvelgdamas į cukraus kiekį Jūsų kraujyje.

Nevartokite Xultophy, jeigu sergate I tipo cukriniu diabetu arba ketoacidoze (būklė, kai kraujyje

kaupiasi rūgštis).

Xultophy nerekomenduojama vartoti pacientams, kuriems yra uždegiminė žarnų liga arba

sulėtėjęs skrandžio išsituštinimas (diabetinė gastroparezė).

Vartodami Xultophy ypač atkreipkite dėmesį į:

mažą cukraus kiekį kraujyje (hipoglikemiją) – jeigu cukraus kiekis Jūsų kraujyje yra mažas,

žiūrėkite patarimus, pateikiamus 4 skyriaus poskyryje „Mažas cukraus kiekis kraujyje

(hipoglikemija)“;

didelį cukraus kiekį kraujyje (hiperglikemiją) – jeigu cukraus kiekis Jūsų kraujyje yra didelis,

žiūrėkite patarimus, pateikiamus 4 skyriaus poskyryje „Didelis cukraus kiekis kraujyje

(hiperglikemija)“.

teisingo vaisto vartojimo užtikrinimą – prieš kiekvieną injekciją visada patikrinkite švirkštiklio

etiketę, kad nesupainiotumėte Xultophy su kitais vaistais.

Ką svarbu žinoti prieš vartojant šį vaistą

Pasakykite gydytojui, jeigu:

skundžiatės akių problemomis. Greitai sureguliavus cukraus kiekį kraujyje, trumpam gali

sustiprėti diabeto sukeliamos akių problemos. Ilgalaikis cukraus kiekio kraujyje kontrolės

pagerinimas gali palengvinti akių problemas;

sergate arba sirgote skydliaukės liga.

Ką svarbu žinoti vartojant šį vaistą

Jeigu skundžiatės nepraeinančiu stipriu skausmu pilvo srityje, pasakykite gydytojui – tai gali

būti kasos uždegimo (ūminio pankreatito) požymis.

Jeigu negerai jaučiatės, Jus pykina, vemiate ar viduriuojate, gali įvykti dehidracija (kai

organizmas praranda daug skysčių). Kad sustabdyti dehidraciją yra svarbu gerti daug skysčio.

Vaikams ir paaugliams

Neduokite šio vaisto vaikams ar paaugliams, nes patirties gydant Xultophy vaikus ir jaunesnius kaip

18 metų amžiaus paauglius nesukaupta.

Kiti vaistai ir Xultophy

Jeigu vartojate, neseniai vartojote arba Jums gali prireikti vartoti kitų vaistų, apie tai pasakykite

gydytojui, vaistininkui arba slaugytojai. Kai kurie vaistai veikia cukraus kiekį Jūsų kraujyje – tai gali

reikšti, kad reikia pakeisti Xultophy dozę.

Toliau išvardyti populiariausi vaistai, galintys turėti įtakos Jūsų gydymui Xultophy.

Cukraus kiekis kraujyje gali smarkiai sumažėti, jeigu vartojate:

kitus vaistus nuo diabeto (tablečių ar injekcijų pavidalu);

sulfamidus – vartojamus nuo infekcijų;

anabolinius steroidus, pvz., testosteronas;

beta blokatorius – vartojami nuo aukšto kraujospūdžio. Dėl jų gali būti sunkiau atpažinti

požymius, įspėjančius apie mažą cukraus kiekį kraujyje (žr. 4 skyriaus poskyrį „Įspėjamieji

mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai - tai gali pasireikšti staiga“);

acetilsalicilo rūgštį (ir kitus salicilatais vadinamus vaistus) – vartojami skausmui malšinti ir

nedideliam karščiavimui mažinti;

monoaminooksidazės (MAO) inhibitorius – vartojamus nuo depresijos;

angiotenziną konvertuojančio fermento (AKF) inhibitorius – vartojami esant tam tikriems

širdies susirgimams ar aukštam kraujo spaudimui.

Cukraus kiekis kraujyje gali smarkiai padidėti, jeigu vartojate:

danazolą – vaistas, veikiantis ovuliaciją;

geriamuosius kontraceptikus – gimstamumo kontrolės tabletės;

skydliaukės hormonus – nuo skydliaukės ligų;

augimo hormoną – vartojamas esant mažam augimo hormono kiekiui;

vaistus vadinamus „gliukokortikoidais“, pvz., kortizoną – vaistą nuo uždegimo;

vaistus vadinamus „simpatikomimetikais“, pvz., epinefriną (adrenaliną), salbutamolį ar

terbutaliną – nuo astmos;

šlapimą varančius vaistus, vadinamus „tiazidus“ – nuo aukšto kraujo spaudimo arba jeigu

organizme yra per daug vandens (vandens susikaupimas).

Oktreotidas ir lanreotidas

– tai vaistai, skirti akromegalijai (retai ligai, kai gaminama per daug

augimo hormono) gydyti. Vartojant šių vaistų cukraus kiekis kraujyje gali ir padidėti, ir sumažėti.

Pioglitazonas

– tai tabletės, skirtos II tipo cukriniam diabetui gydyti.

Kai kuriems ilgai II tipo cukriniu

diabetu ar širdies ligomis sergantiems arba insultą patyrusiems pacientams, kurie buvo gydomi

pioglitazonu ir insulinu, išsivystė širdies nepakankamumas. Nedelsdami praneškite gydytojui, jeigu

pajutote širdies nepakankamumo požymių: neįprastą dusulį, greitą svorio augimą ar lokalinį patinimą

(edemą).

Varfarinas ar kiti kraują skystinantys vaistai

– tai vaistai, neleidžiantys kraujui krešėti. Pasakykite

gydytojui, jeigu vartojate varfarino ar kitų kraują skystinančių vaistų, nes Jums gali reikėti dažniau

atlikti kraujo tyrimus (vadinamąjį tarptautinio normalizuoto santykio (

angl.

International Normalised

Ratio, INR) tyrimą) jo klampumui nustatyti.

Xultophy vartojimas su alkoholiu

Jei vartojate alkoholio, Xultophy poreikis gali keistis. Cukraus kiekis kraujyje gali ir padidėti, ir

sumažėti. Todėl stebėkite cukraus kiekį kraujyje dažniau nei įprastai.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis

Nevartokite Xultophy, jei esate nėščia ar planuojate pastoti. Jeigu esate nėščia, manote, kad galbūt

esate nėščia arba planuojate pastoti, apie tai pasakykite gydytojui. Nežinoma, ar Xultophy gali paveikti

kūdikį.

Nevartokite Xultophy, jei žindote kūdikį. Nežinoma, ar Xultophy išsiskiria į motinos pieną.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Mažas arba didelis cukraus kiekis kraujyje gali turėti įtakos Jūsų gebėjimui vairuoti, naudoti įrankius

arba valdyti mechanizmus. Jeigu cukraus kiekis kraujyje yra mažas arba didelis, gali pakisti Jūsų

reakcija arba gebėjimas susikaupti. Tai būtų pavojinga Jums ir kitiems. Paklauskite gydytojo, ar galite

vairuoti, jeigu:

Jums dažnai sumažėja cukraus kiekis kraujyje;

Jums sunku atpažinti, kada cukraus kiekis kraujyje yra mažas.

Svarbi informacija apie kai kurias Xultophy sudedamąsias dalis

Vienoje Xultophy dozėje yra mažiau kaip 1 milimolis natrio (23 mg), t.y. jis beveik neturi reikšmės.

3.

Kaip vartoti Xultophy

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją,

vaistininką arba slaugytoją.

Jeigu esate aklas arba Jūsų regėjimas prastas, ir Jūs neįžiūrite švirkštiklio dozės langelio parodymų,

nenaudokite šio švirkštiklio vienas, be pagalbos. Paprašykite, kad Jums padėtų kitas, gerai matantis ir

išmokytas naudoti Xultophy užpildytą švirkštiklį, asmuo.

Gydytojas Jums pasakys:

kokios Xultophy dozės Jums reikės kasdien;

kada tikrinti cukraus kiekį kraujyje;

kaip pakoreguoti dozę.

Jums paskirta Xultophy dozė leidžiama dozės dalimis. Švirkštiklio dozės langelyje rodomas tikslus

dozės dalių skaičius.

Dozavimo laikas

Vartokite Xultophy kartą per parą tuo pačiu metu. Pasirinkite Jums patogiausią paros metą.

Jeigu neturite galimybės vartoti Xultophy kasdien tuo pačiu metu, galima vartoti skirtingu.

Tačiau būtinai įsitikinkite, kad tarp injekcijų praėjo mažiausiai 8 valandos.

Neprivalote Xultophy vartoti valgio metu.

Visuomet vadovaukitės gydytojo patarimu dėl dozės dydžio ir jos koregavimo.

Jeigu norite keisti įprastą mitybą, pasitarkite su gydytoju, vaistininku arba slaugytoja, nes dėl to

gali pasikeisti Xultophy poreikis.

Kaip elgtis su Xultophy

Xultophy tiekiamas dozių skalę turinčiame užpildytame švirkštiklyje.

Xultophy dozė leidžiama dozės dalimis. Švirkštiklio dozės langelyje rodomas tikslus dozės

dalių skaičius.

Vieną dozės dalį sudaro 1 vienetas insulino degludeko ir 0,036 mg liragliutido.

Xultophy didžiausią paros dozę sudaro 50 dozės dalių (50 vienetų insulino degludeko ir 1,8 mg

liragliutido).

Atidžiai perskaitykite ir laikykitės kitoje šio lapelio pusėje pateikiamų nurodymų, kaip naudoti

švirkštiklį.

Visada prieš leisdamiesi vaistą patikrinkite švirkštiklio etiketę, kad įsitikintumėte, ar naudojate

tinkamą švirkštiklį.

Kaip suleisti

Prieš Jums pradedant vartoti Xultophy, gydytojas arba slaugytoja parodys, kaip suleisti.

Xultophy turi būti leidžiamas po oda. Negalima leisti jo į veną arba į raumenis.

Geriausios vietos atlikti injekciją yra šlaunų, išorinė žasto arba priekinė juosmens (pilvo) sritis.

Kasdien keiskite injekcijos vietą toje pačioje srityje, kad būtų sumažinta guzų ir duobučių odoje

atsiradimo rizika (žr. 4 skyrių).

Kiekvienai injekcijai visada naudokite naują adatą. Pakartotinai naudojant adatas, padidėja

adatos užsikimšimo rizika. Dėl šios priežasties vaistinio preparato dozavimas gali būti netikslus.

Panaudotą adatą saugiai išmeskite.

Siekdami išvengti dozavimo klaidų ir galimo perdozavimo, neištraukite švirkštu tirpalo iš

švirkštiklio.

Išsamūs vartojimo nurodymai pateikti kitoje šio lapelio pusėje.

Xultophy vartoti negalima:

jei švirkštiklis sugadintas arba buvo netinkamai laikomas (žr. 5 skyrių);

jeigu pro švirkštiklio langelį matyti, kad skystis nėra skaidrus ir bespalvis.

Vartojimas senyviems pacientams (65 metų ar vyresniems)

Xultophy gali būti skiriamas senyviems pacientams, tačiau gali reikėti dažniau tikrinti cukraus kiekį

kraujyje. Aptarkite dozės pakeitimus su gydytoju.

Jeigu sergate inkstų arba kepenų ligomis

Jeigu sergate inkstų ar kepenų ligomis, gali reikėti dažniau tikrinti cukraus kiekį kraujyje. Aptarkite

dozės pakeitimus su gydytoju.

Ką daryti pavartojus per didelę Xultophy dozę?

Jeigu pavartojote per didelę Xultophy dozę, cukraus kiekis Jūsų kraujyje gali sumažėti (hipoglikemija)

arba galite pasijusti negerai (pykinimas arba vėmimas). Cukraus kiekiui kraujyje sumažėjus,

vadovaukitės patarimais, pateikiamais 4 skyriaus poskyryje „Mažas cukraus kiekis kraujyje

(hipoglikemija)“.

Pamiršus pavartoti Xultophy

Jei pamiršote pavartoti dozę, prisiminę suleiskite ją. Tarp dozių turi būti mažiausiai 8 valandų

pertrauka. Prisiminę apie anksčiau praleistą dozę, kai jau atėjo laikas kitai, dvigubos dozės nevartokite.

Nustojus vartoti Xultophy

Nenustokite vartoti Xultophy nepasitarę su gydytoju. Nustojus vartoti Xultophy, cukraus kiekis

kraujyje gali labai padidėti (žr. patarimus, pateikiamus 4 skyriaus poskyryje „Didelis cukraus kiekis

kraujyje (hiperglikemija)“).

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją, vaistininką arba

slaugytoją.

4.

Galimas šalutinis poveikis

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Vartojant šį vaistą galimas toks šalutinis poveikis:

mažas cukraus kiekis kraujyje (labai dažnas: gali pasireikšti daugiau kaip 1 pacientui iš 10).

Labai sumažėjus cukraus kiekiui kraujyje galite netekti sąmonės. Dėl sunkios hipoglikemijos

gali atsirasti smegenų pažeidimų ir gali būti pavojinga gyvybei. Pastebėję mažo cukraus kiekio

kraujyje požymių, nedelsdami imkitės veiksmų jam padidinti. Žiūrėkite patarimus, pateikiamus

tolesniame šio skyriaus poskyryje „Mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija)“;

sunki alerginė (anafilaksinė) reakcija (dažnis nežinomas: negali būti įvertintas pagal turimus

duomenis).

Jeigu Jums pasireiškė sunki alerginė reakcija į bet kurią Xultophy sudedamąją dalį, nustokite

vartoti Xultophy ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Sunkios alerginės reakcijos požymiai:

lokalinės reakcijos plinta į kitas kūno vietas;

staiga pasijuntate prastai ir imate prakaituoti;

sunku kvėpuoti;

padažnėja širdies ritmas arba pradeda svaigti galva.

Kitas galimas šalutinis poveikis

Dažnas

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 pacientui iš 10):

sumažėjęs apetitas, prasta savijauta (pykinimas arba vėmimas), viduriavimas, vidurių

užkietėjimas, virškinimo sutrikimas (dispepsija), skrandžio gleivinės uždegimas (gastritas),

skrandžio skausmas, rėmuo ar vidurių pūtimas – paprastai išnyksta po kelių dienų ar savaičių;

injekcijos vietos reakcijos: požymiai gali būti mėlynės, kraujavimas, skausmas, paraudimas,

dilgėlinė, patinimas ar niežulys – paprastai išnyksta po kelių dienų. Jeigu požymiai neišnyksta

po kelių savaičių, kreipkitės į gydytoją. Jeigu reakcijos tampa sunkios, nustokite vartoti

Xultophy ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

kasos fermentų, tokių kaip lipazė ir amilazė, aktyvumo padidėjimas.

Nedažnas

(gali pasireikšti ne daugiau kaip 1 pacientui iš 100):

dilgėlinė (raudoni, kartais niežtintys spuogeliai ant odos);

alerginės reakcijos (padidintas jautrumas), pvz., veido išbėrimas, niežėjimas ir patinimas;

dehidracija (skysčio praradimas iš organizmo) – kad dehidracija praeitų, reikia gerti daug

skysčio;

riaugėjimas ir dujų susikaupimas;

išbėrimas;

niežulys;

odos pakitimai injekcijos vietoje (lipodistrofija) – po oda esantis riebalinis audinys gali

suplonėti (lipoatrofija) arba pastorėti (lipohipertrofija). Šių odos pakitimų atsiradimo pavojų

galite sumažinti kasdien keisdami injekcijos vietą. Pastebėję minėtų odos pakitimų, pasakykite

gydytojui arba slaugytojai. Jei ir toliau leisite vaistą toje pačioje vietoje, šie pakitimai gali

pasunkėti ir turėti įtakos, kiek vaisto iš švirkštiklio pateks į organizmą;

padažnėjęs širdies ritmas;

tulžies puslės akmenligė;

tulžies pūslės uždegimas.

Dažnis nežinomas

(negali būti įvertintas pagal turimus duomenis):

kasos uždegimas (pankreatitas);

rankų ir kojų sutinimas (periferinė edema) – pradėjus vartoti vaistą, organizme gali kauptis

daugiau vandens, nei turėtų. Dėl to gali atsirasti patinimų apie kulkšnis ir kitus sąnarius.

Dažniausiai tai trunka neilgai.

Bendras diabeto gydymo poveikis

Mažas cukraus kiekis kraujyje (hipoglikemija)

Cukraus kiekis kraujyje gali labai sumažėti, jeigu:

geriate alkoholio;

mankštinatės daugiau, nei įprasta;

per mažai valgote arba praleidžiate valgį;

vartojate per daug Xultophy.

Įspėjamieji mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai (gali pasireikšti staiga):

galvos skausmas, neaiški kalba, dažnas širdies plakimas, šaltas prakaitas, šalta blyški oda, šleikštulys

(pykinimas), stiprus alkis, drebulys, nervingumas ar nerimas, neįprastas nuovargis, silpnumas,

mieguistumas ar sumišimas, negalėjimas susikaupti, trumpalaikiai regos pokyčiai.

Ką daryti sumažėjus cukraus kiekiui kraujyje:

suvartoti gliukozės tablečių arba kito užkandžio, kurio sudėtyje yra cukraus, pvz., saldainių,

sausainių ar vaisių sulčių (visada atsargumo dėlei su savimi turėkite gliukozės tablečių ar

užkandį, kurio sudėtyje yra daug cukraus);

jei įmanoma, išmatuoti cukraus kiekį kraujyje ir pailsėti. Gali reikėti cukraus kiekį kraujyje

išmatuoti ne kartą, nes jis padidėja ne iš karto;

palaukti, kol mažo cukraus kiekio kraujyje požymiai išnyks arba kol cukraus kiekis kraujyje

nusistovės ir toliau vartoti vaistus, kaip įprasta.

Ką daryti kitiems, jei neteksite sąmonės:

pasakyti visiems, su kuo leidžiate laiką, kad sergate diabetu ir papasakoti jiems, kas gali nutikti

sumažėjus cukraus kiekiui kraujyje, įskaitant ir tai, kad galite netekti sąmonės;

įspėti juos, kad Jums nualpus jie turi:

paversti Jus ant šono;

skubiai kviesti medicinos pagalbą;

neduoti

jokio maisto ar gėrimų, nes galite užspringti.

Sąmonę atgautumėte greičiau, jei Jums būtų suleista gliukagono. Tačiau tai gali padaryti tik mokantis

asmuo.

Atgavę sąmonę po gliukagono injekcijos, iš karto turite suvalgyti cukraus ar užkandžio, kurio

sudėtyje yra cukraus.

Jei gliukagonas nepadeda, Jus būtina gydyti ligoninėje.

Negydant būklės, kai cukraus kiekis kraujyje yra labai mažas, gali būti laikinai arba visam laikui

pažeistos smegenys ar net ištikti mirtis.

Pasitarkite su gydytoju, jeigu:

cukraus kiekis kraujyje taip sumažėjo, kad netekote sąmonės;

Jums buvo suleista gliukagono;

pastaruoju metu cukraus kiekis kraujyje buvo sumažėjęs kelis kartus.

Tai gali reikšti, kad reikia pakeisti Xultophy dozę, mitybos ar mankštinimosi įpročius.

Didelis cukraus kiekis kraujyje (hiperglikemija)

Cukraus kiekis kraujyje gali labai padidėti, jeigu:

geriate alkoholio;

mankštinatės mažiau, nei įprasta;

valgote daugiau, nei įprasta;

susergate infekcija ar pradedate karščiuoti;

vartojate nepakankamai Xultophy, vartojate mažiau Xultophy, nei reikia, pamirštate pavartoti

Xultophy arba nepasitarę su gydytoju nustojote vartoti Xultophy.

Įspėjamieji padidėjusio cukraus kiekio kraujyje požymiai (dažniausiai atsirandantys

palaipsniui):

paraudusi, sausa oda, mieguistumas ar nuovargis, išdžiūvusi burna, vaisių (acetono) kvapas iškvėpus,

padažnėjęs šlapinimasis, troškulys, apetito praradimas, šleikštulys (pykinimas arba vėmimas).

Tai gali būti labai rimtos būklės, vadinamos ketoacidoze, požymiai. Dėl ketoacidozės kraujyje

kaupiasi rūgštis, nes organizmas vietoje cukraus skaido riebalus. Negydoma ji gali sukelti diabetinę

komą ir galiausiai mirtį.

Ką daryti padidėjus cukraus kiekiui kraujyje:

patikrinti cukraus kiekį kraujyje;

patikrinti ketonų kiekį kraujyje ar šlapime;

skubiai kviesti medicinos pagalbą.

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui,

vaistininkui arba slaugytojai.

Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi

V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti

gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

5.

Kaip laikyti Xultophy

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

Ant dėžutės ir švirkštiklio etiketės po „EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto

vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Prieš atidarant

Laikyti šaldytuve (2 °C – 8 °C). Laikyti toliau nuo šaldymo elemento. Negalima užšaldyti.

Pradėjus naudoti

Negalima užšaldyti. Xultophy galite nešiotis su savimi ir laikyti kambario temperatūroje (ne

aukštesnėje kaip 30 °C) arba šaldytuve (2 °C – 8 °C) ne ilgiau kaip 21 dieną. Praėjus 21 dienai nuo

pirmo atidarymo, šį vaistą reikia išmesti.

Laikykite uždėję nenaudojamo užpildyto švirkštiklio dangtelį, kad vaistas būtų apsaugotas nuo

šviesos.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus

vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

6.

Pakuotės turinys ir kita informacija

Xultophy sudėtis

Veikliosios medžiagos yra insulinas degludekas ir liragliutidas. Kiekviename ml tirpalo yra

100 vienetų insulino degludeko ir 3,6 mg liragliutido. Kiekviename nenaudotame užpildytame

švirkštiklyje (3 ml) yra 300 vienetų insulino degludeko ir 10,8 mg liragliutido.

Pagalbinės medžiagos yra glicerolis, fenolis, cinko acetatas, vandenilio chlorido rūgštis bei

natrio hidroksidas (skirti pH sureguliuoti) ir injekcinis vanduo. Taip pat žr. „Svarbi informacija

apie kai kurias Xultophy sudedamąsias dalis“ 2 skyriuje apie natrį.

Xultophy išvaizda ir kiekis pakuotėje

Xultophy yra skaidrus, bespalvis tirpalas.

Galimos 1, 3 ar 5 švirkštiklių (po 3 ml) pakuotės arba sudėtinės 10 švirkštiklių (po 3 ml) pakuotės

(2 pakuotės po 5 švirkštiklius). Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Registruotojas ir gamintojas

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danija

Dabar apverskite šį pakuotės lapelį: kitoje jo pusėje pateikiama informacija, kaip naudoti

užpildytą švirkštiklį.

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas

Kiti informacijos šaltiniai

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu

Nurodymai, kaip naudoti Xultophy 100 vienetų/3,6 mg/ml injekcinį tirpalą

Atidžiai perskaitykite šiuos nurodymus

prieš pradėdami naudoti Xultophy

užpildytą švirkštiklį.

Kaip naudoti švirkštiklį, Jus turi išmokyti

gydytojas arba slaugytoja.

Iki tol

jo nenaudokite

Pirmiausia prieš naudodami švirkštiklį

įsitikinkite, kad jame yra Xultophy

100 vienetų/3,6 mg/ml

. Paskui žiūrėdami į toliau pateiktus paveikslėlius

susipažinkite su švirkštiklio ir adatos dalimis.

Jeigu dėl silpnos regos ar aklumo nematote, kas rodoma švirkštiklio dozės

langelyje, naudotis švirkštikliu Jums turi padėti kitas asmuo.

Šio asmens

rega turi būti gera ir jis turi būti išmokytas naudoti Xultophy užpildytą

švirkštiklį.

Xultophy – tai vaistas, kurio sudėtyje yra insulino degludeko ir

liragliutido. Xultophy dozė leidžiama dozės dalimis.

Vieną dozės dalį

sudaro 1 vienetas insulino degludeko + 0,036 mg liragliutido.

Jūsų švirkštiklis yra dozių skalę turintis užpildytas švirkštiklis. Viename

švirkštiklyje yra 3 ml Xultophy tirpalo. Juo galima suleisti:

nuo 1 dozės dalies

iki daugiausia 50 dozės dalių

(50 vienetų insulino degludeko + 1,8 mg

liragliutido).

Švirkštikliu dozė leidžiama po 1 dalį.

Jums nereikia perskaičiuoti dozės. Nustatytas švirkštiklio dozės dalių skaičius

atitinka dozės langelyje rodomą dozės dalių skaičių.

Švirkštiklis yra skirtas naudoti su vienkartinėmis ne daugiau kaip 8 mm ilgio ir

32G storio NovoTwist arba NovoFine adatomis. Adatų pakuotėje nėra.

Svarbi informacija

Atidžiai perskaitykite šias pastabas – jos padės saugiai naudoti švirkštiklį.

Xultophy užpildytas švirkštiklis

ir adata (pavyzdys)

Švirkštiklio

dangtelis

Išorinis

adatos

dangtelis

Vidinis

adatos

dangtelis

Adata

Popierinė

plokštelė

Švirkštiklio

skalė

Švirkštiklio

langelis

Švirkštiklio

etiketė

Dozės langelis

Dozės rodyklė

Dozavimo

mygtukas

lygiu

paviršiumi

Dozės

parinkiklis

Dozavimo

mygtukas

1. Paruoškite švirkštiklį, uždėkite naują adatą

Patikrinkite švirkštiklio pavadinimą ir spalvinę etiketę

, kad

įsitikintumėte, jog vartojate būtent Xultophy.

Tai ypač svarbu, jei vartojate ne vienus leidžiamuosius vaistus.

Pavartoję netinkamų vaistų galite pakenkti savo sveikatai.

Nuimkite švirkštiklio dangtelį.

A

Patikrinkite, ar švirkštiklyje esantis tirpalas yra skaidrus

bespalvis. Pažiūrėkite pro švirkštiklio langelį. Jeigu tirpalas atrodo

drumstas, švirkštiklio nenaudokite.

B

Paimkite naują adatą

ir nuplėškite popierinę plokštelę.

C

Uždėkite adatą tiesiai ant švirkštiklio. Tvirtai prisukite.

D

Nuimkite išorinį adatos dangtelį, bet neišmeskite.

Jo reikės, kad po

injekcijos galėtumėte saugiai nuimti adatą nuo švirkštiklio.

E

Nuimkite vidinį adatos dangtelį ir išmeskite.

Jei bandysite vėl jį

uždėti, galite netyčia įsidurti adata.

Ant adatos galo gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai normalu, bet vis tiek

reikia patikrinti tekėjimą.

Naują adatą prie švirkštiklio tvirtinkite

tik prieš atlikdami kitą

injekciją.

Kiekvienai injekcijai naudokite naują adatą.

Taip galima išvengti adatų užsikimšimo, užteršimo, infekcijos ir

netikslaus dozavimo.

Niekada nenaudokite sulenktos ar pažeistos adatos.

F

2. Patikrinkite tekėjimą

Sukdami dozės parinkiklį

nustatykite 2 dozės dalis.

Įsitikinkite, kad

dozės langelyje rodomas skaičius „2“.

Dozės langelyje rodoma, kiek Xultophy dozės dalių pasirinkote. Tai

nurodo ir dozės rodyklė.

A

Pasirinktos

2 dozės

dalys

Laikykite švirkštiklį nukreiptą adata į viršų.

Švelniai

keletą kartų barkštelėkite į švirkštiklio viršų, kad visi

burbuliukai pakiltų aukštyn.

B

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį paspaudę,

kol dozės

langelyje vėl bus rodomas „0“.

Skaičius „0“ turi susilygiuoti su dozės rodykle.

Ant adatos galo turi pasirodyti tirpalo lašas.

Ant adatos galo gali likti tirpalo lašelis, bet jis nebus suleistas.

Jeigu lašas nepasirodo

, ne daugiau kaip 6 kartus pakartokite veiksmus

2A

2C

. Jeigu lašas vis tiek nepasirodo, pakeiskite adatą ir

pakartokite veiksmus nuo

2A

2C

dar kartą.

Jeigu tirpalo lašas nepasirodo ir tada

, išmeskite švirkštiklį ir

naudokite naują.

Prieš kiekvieną injekciją patikrinkite, ar ant adatos galo pasirodo lašas.

Taip įsitikinama, kad tirpalas gali tekėti.

Jeigu lašas nepasirodo, vaisto nesuleisite, net jei dozės langelyje skaičiai

keisis.

Tai gali reikšti, kad adata užsikimšusi ar pažeista.

Tekėjimą reikia patikrinti prieš kiekvieną injekciją.

Gali būti, kad

nepatikrinus tekėjimo, vaisto bus suleista per mažai arba visai nebus

suleista. Dėl to gali padidėti cukraus kiekis kraujyje.

C

3. Pasirinkite reikiamą dozę

Sukdami dozės parinkiklį nustatykite reikiamą dozės dalių skaičių.

Dozės langelyje rodomas dozės dalių skaičius.

Pasirinkę netinkamą dozę, galite ją pakoreguoti sukdami dozės

parinkiklį pirmyn arba atgal.

Daugiausia švirkštiklyje galima nustatyti 50 dalių dozę.

Sukant dozės parinkiklį keičiasi dozės dalių skaičius.

Dozės langelyje rodoma, kiek dozės dalių pasirinkote. Tai nurodo ir

dozės rodyklė.

Galite pasirinkti ne didesnę kaip 50 dalių dozę. Kai švirkštiklyje lieka

mažiau nei 50 dozės dalių, dozės langelyje rodoma, kiek dozės dalių

liko.

Sukant pirmyn ir atgal arba viršijus likusių dozės dalių skaičių, dozės

parinkiklis spragsi skirtingu garsu. Neskaičiuokite švirkštiklio

spragtelėjimų.

Kaskart prieš leisdami vaistą pažiūrėkite į dozės langelį ir dozės

rodyklę, kad žinotumėte, kiek dozės dalių pasirinkote.

Neskaičiuokite švirkštiklio spragtelėjimų. Pasirinkus ir suleidus

netinkamą dozę, gali padidėti arba sumažėti cukraus kiekis kraujyje.

Nežiūrėkite į švirkštiklio skalę, nes joje tik apytikriai rodoma, kiek

tirpalo liko švirkštiklyje.

A

Pavyzdžiai

Pasirinktos

5 dozės

dalys

Pasirinktos

24 dozės

dalys

Kiek liko tirpalo?

Švirkštiklio skalėje

rodoma,

kiek

tirpalo apytikriai liko švirkštiklyje.

A

Kiek liko

tirpalo

(apytikriai)

Jei norite sužinoti, kiek tiksliai liko tirpalo

, naudokite dozės langelį.

Sukite dozės parinkiklį, kol skaičiai dozės langelyje nebesisuks.

Jeigu rodoma „50“, vadinasi, švirkštiklyje liko

mažiausiai 50 dozės

dalių

. Jeigu rodomas skaičius yra

mažesnis kaip 50

, vadinasi,

švirkštiklyje liko būtent tiek dozės dalių.

Jeigu Jums reikia daugiau vaisto, negu liko švirkštiklyje, galite suleisti

dozę dviem švirkštikliais.

Jeigu ketinate leistis vaisto dozę dviem švirkštikliais, atidžiai ją

apskaičiuokite.

Jeigu nesate tikri, susileiskite visą dozę nauju švirkštikliu. Netinkamai

apskaičiavę dozę, susileisite per mažai arba per daug vaisto. Dėl to gali

padidėti arba sumažėti cukraus kiekis kraujyje.

B

Pavyzdys

Skaičius

dozės

langelyje

sustojo:

42 dozės

dalys

4. Suleiskite dozę

Įdurkite adatą po oda

, kaip rodė gydytojas ar slaugytoja.

Įsitikinkite, kad matote dozės langelį.

Neuždenkite jo pirštais, nes tai

gali sutrikdyti leidimą.

A

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį paspaudę, kol dozės

langelyje bus rodomas skaičius „0“.

Skaičius „0“ turi susilygiuoti su dozės rodykle. Tada galite išgirsti ar

pajusti spragtelėjimą.

B

Dozės langelyje vėl pasirodžius „0“,

neištraukite įdurtos adatos, kol

suskaičiuosite iki 6

Gali būti, kad ištraukus adatą anksčiau, tirpalas dar tekės iš adatos galo.

Tai reikštų, kad nebuvo suleista visa dozė ir Jums reikėtų dažniau

tikrinti cukraus kiekį kraujyje.

C

Skaičiuokite

lėtai:

1-2-3-4-5-6

Ištraukite įdurtą adatą.

Jeigu injekcijos vietoje pasirodo kraujo, lengvai ją užspauskite.

Injekcijos vietos netrinkite.

Po injekcijos ant adatos galo gali pasirodyti tirpalo lašas. Tai normalu ir

neturi įtakos dozei.

Visada stebėkite dozės langelį, kad žinotumėte, kiek dozės dalių

suleidote.

Paspauskite dozavimo mygtuką ir laikykite jį paspaudę, kol

dozės langelyje bus rodomas skaičius „0“. Jeigu „0“ nerodoma, tai

reiškia, kad buvo suleista ne visa dozė, o dėl to gali padidėti cukraus

kiekis kraujyje.

D

Kaip suprasti, kad adata užsikimšusi ar pažeista?

Jeigu nuolat spaudžiant dozavimo mygtuką dozės langelyje vis

vien nepasirodo skaičius „0“, gali būti, kad naudojate

užsikimšusią ar pažeistą adatą.

Tokiu atveju,

vaisto nebuvo suleista

, net jei dozės langelyje

rodomas dozių skaičius pakito.

Ką daryti, kai adata užsikimšusi?

Pakeiskite adatą, kaip aprašyta 5 skyriuje ir pradėdami nuo 1 skyriaus

„Paruoškite švirkštiklį, uždėkite naują adatą“ pakartokite visus

veiksmus. Būtinai pasirinkite visą reikiamą dozę.

Jokiu būdu nelieskite dozės langelio injekcijos metu

, nes tai gali

sutrikdyti injekciją.

5. Po injekcijos

Padėkite adatos dangtelį ant lygaus paviršiaus ir

įkiškite adatą galu į jį

jo neliesdami.

A

Užmovę

atsargiai užstumkite išorinį adatos dangtelį iki galo

Tada

atsukite adatą

ir išmeskite ją, kaip nurodė gydytojas arba

slaugytoja.

B

Kaskart panaudoję švirkštiklį

uždėkite dangtelį

, kad tirpalas būtų

apsaugotas nuo šviesos.

Kad būtų naudojama aštri adata ir kad nebūtų naudojamos užsikimšusios

adatos,

po kiekvienos injekcijos panaudotą adatą išmeskite

. Jeigu

adata užsikimšusi,

negalėsite

susileisti vaisto.

Kai švirkštiklis bus tuščias, išmeskite jį prieš tai

nuėmę

adatą, kaip

nurodė gydytojas, slaugytoja, vaistininkas ar vietos valdžios institucijos.

Nemėginkite vėl uždėti ant adatos vidinio dangtelio.

Galite įsidurti.

Po kiekvienos injekcijos būtinai nuimkite adatą nuo švirkštiklio.

Taip išvengsite adatos užsikimšimo, užteršimo, infekcijos, tirpalo

nuotėkio ir netikslaus dozavimo.

C

Kita svarbi informacija

Visada turėkite atsarginį švirkštiklį ir naujų adatų

, jei netyčia

pamestumėte ar sugadintumėte.

Visada laikykite švirkštiklį ir adatas

kitiems

, ypač vaikams,

nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje

Niekada

su kitais

nesidalykite savo švirkštikliu

. Jūsų vartojami vaistai

gali būti žalingi jų sveikatai.

Niekada

su kitais

nesidalykite adatomis

. Dėl to gali įvykti kryžminė

infekcija.

Slaugantys asmenys turi

būti ypač atsargūs su panaudotomis

adatomis

, kad nesusižeistų ir išvengtų infekcijos perdavimo.

Švirkštiklio priežiūra

Nepalikite švirkštiklio automobilyje

ar kitoje vietoje, kur jis galėtų

pernelyg įkaisti arba atšalti.

Laikykite ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Saugokite, kad į švirkštiklį nepatektų dulkių, nešvarumų ar skysčių.

Neplaukite, nemirkykite ir netepkite švirkštiklio.

Jei reikia,

nuvalykite jį drėgna šluoste, sudrėkinta švelnaus poveikio valymo

priemone.

Nemėtykite švirkštiklio

ir netrankykite jo į kietą paviršių.

Jeigu švirkštiklis nukrito arba manote, kad su juo kažkas negerai, prieš

atlikdami injekciją uždėkite naują adatą ir patikrinkite tekėjimą.

Nemėginkite užpildyti švirkštiklio pakartotinai.

Tuščią švirkštiklį

reikia išmesti.

Nemėginkite švirkštiklio taisyti

ar ardyti.