Xultophy

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инсулин degludec, лираглутид

Предлага се от:

Novo Nordisk A/S

АТС код:

A10

INN (Международно Name):

insulin degludec, liraglutide

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Xultophy е показан за лечение на възрастни с тип 2 захарен диабет да подобряване на гликемичния контрол в комбинация с перорални глюкозо понижаващи лекарствени продукти, когато тези самостоятелно или в комбинация с GLP-1 рецепторен агонист или базален инсулин не предоставят адекватни гликемичния контрол.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-09-18

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
XULTOPHY 100 ЕДИНИЦИ/ML + 3,6 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН
РАЗТВОР
инсулин деглудек + лираглутид (insulin
degludec + liraglutide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xultophy и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Xultophy
3.
Как да използвате Xultophy
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xultophy
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XULTOPHY И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
З
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xultophy 100 единици/ml + 3,6 mg/ml инжекционен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml разтвор съдържа 100 единици инсулин
деглудек* (insulin degludec) и 3,6 mg лираглутид*
(liraglutide).
*Получен в
_Saccharomyces cerevisiae_
по рекомбинантна ДНК технология.
Една предварително напълнена писалка
съдържа 3 ml, еквивалентни на 300 единици
инсулин
деглудек и 10,8 mg лираглутид.
Една дозова стъпка съдържа 1 единица
инсулин деглудек и 0,036 mg лираглутид.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор
Бистър, безцветен, изотоничен разтвор.
_ _
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Xultophy е показан за лечение на възрастни
с незадоволително контролиран
захарен диабет
тип 2 за подобряване на гликемичния
контрол като допълнение към диета и
упражнения в
комбинация с други перорални
лекарствени продукти за лечение на
диабет. За резултатите от
изпитвания по отношение на
комбинации, ефекти върху гликемичния
контрол, както и за
изследваните популации, вижте точки
4.4, 4.5 и 5.1.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Xultophy се прилага вед
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-10-2020
Листовка Листовка чешки 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-10-2020
Листовка Листовка датски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-10-2020
Листовка Листовка немски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-10-2020
Листовка Листовка естонски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-10-2020
Листовка Листовка гръцки 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-10-2020
Листовка Листовка английски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-07-2018
Листовка Листовка френски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-10-2020
Листовка Листовка италиански 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-07-2018
Листовка Листовка латвийски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-07-2018
Листовка Листовка литовски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-10-2020
Листовка Листовка унгарски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-10-2020
Листовка Листовка малтийски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-07-2018
Листовка Листовка нидерландски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-07-2018
Листовка Листовка полски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-10-2020
Листовка Листовка португалски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-07-2018
Листовка Листовка румънски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-10-2020
Листовка Листовка словашки 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-10-2020
Листовка Листовка словенски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-07-2018
Листовка Листовка фински 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-10-2020
Листовка Листовка шведски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-10-2020
Листовка Листовка норвежки 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-10-2020
Листовка Листовка исландски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-10-2020
Листовка Листовка хърватски 13-10-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-10-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 13-07-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите