Xoterna Breezhaler

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

indacaterol, бромид Glycopyrronium

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

R03AL04

INN (Международно Name):

indacaterol, glycopyrronium bromide

Терапевтична група:

Adrenergics в комбинация с антихолинергическими ВКЛ. тройна комбинация с кортикостероиди

Терапевтична област:

Белодробна болест, хронична обструктивна болест

Терапевтични показания:

Xoterna Breezhaler е показан като поддържащо бронходилататорно лечение за облекчаване на симптомите при възрастни пациенти с хронично обструктивно белодробно заболяване (COPD).

Каталог на резюме:

Revision: 16

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-18

Листовка

                41
Б. ЛИСТОВКА
42
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XOTERNA BREEZHALER 85 МИКРОГРАМА/43 МИКРОГРАМА
ПРАХ ЗА ИНХАЛАЦИИ, ТВЪРДИ КАПСУЛИ
индакатерол/гликопирониум
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xoterna Breezhaler и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Xoterna Breezhaler
3.
Как да използвате Xoterna Breezhaler
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xoterna Breezhaler
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
Инструкции за употреба на инхалатор
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xoterna Breezhaler 85 микрограма/43 микрограма
прах за инхалация, твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа 143 микрограма
индакатерол малеат (indacaterol maleate), което
съответства на 110 микрограма
индакатерол и 63 микрограма
гликопирониев бромид
(glycopyrronium bromide), което съответства на 50
микрограма гликопирониум.
Всяка доставена доза (дозата, която се
отделя от накрайника на инхалатора)
съдържа
110 микрограма индакатерол малеат,
което съответства на 85 микрограма
индакатерол и
54 микрограма гликопирониев бромид,
което съответства на 43 микрограма
гликопирониум.
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка капсула съдържа 23,5 mg лактоза
(като монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инхалация, твърда капсула
(прах за инхалация)
Капсули с прозрачно жълто капаче и
безцветно прозрачно тяло, съдържащи
бял до почти бял
прах, с код на продукта “IGP110.50”,
отпечатан в синьо под две сини черти
върху тялото и
логото на компанията (
), отпечатано в черно върху капачето.
4.
КЛИНИЧНИ ДАНН
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-09-2021
Листовка Листовка чешки 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-09-2021
Листовка Листовка датски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-09-2021
Листовка Листовка немски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-09-2021
Листовка Листовка естонски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-09-2021
Листовка Листовка гръцки 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-09-2021
Листовка Листовка английски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-10-2013
Листовка Листовка френски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-09-2021
Листовка Листовка италиански 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-10-2013
Листовка Листовка латвийски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-10-2013
Листовка Листовка литовски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-09-2021
Листовка Листовка унгарски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-09-2021
Листовка Листовка малтийски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-10-2013
Листовка Листовка нидерландски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-10-2013
Листовка Листовка полски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-09-2021
Листовка Листовка португалски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-10-2013
Листовка Листовка румънски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-09-2021
Листовка Листовка словашки 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-09-2021
Листовка Листовка словенски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-10-2013
Листовка Листовка фински 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-09-2021
Листовка Листовка шведски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-09-2021
Листовка Листовка норвежки 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-09-2021
Листовка Листовка исландски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-09-2021
Листовка Листовка хърватски 07-09-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-09-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-10-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите