Xigris

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

дротрекогин алфа (активиран)

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

B01AD10

INN (Международно Name):

drotrecogin alfa (activated)

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Sepsis; Multiple Organ Failure

Терапевтични показания:

Xigris е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък сепсис с множествена органна недостатъчност, когато се добавят към най-добрите стандартни грижи. Употребата на Xigris трябва да се има предвид предимно в ситуации, при които терапията може да започне в рамките на 24 часа след началото на органната недостатъчност (за допълнителна информация вижте раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2002-08-22

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
37
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XIGRIS 20 MG ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
Дротрекогин алфа (активиран) (Drotrecogin alfa
(activated))
МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА
ЛИСТОВКА. МОЛЯ, ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ВИЕ НЕ
МОЖЕ ДА ПРИЕМАТЕ
САМИ XIGRIS, КАКТО ПОРАДИ ЕСТЕСТВОТО НА
ВАШЕТО ЗАБОЛЯВАНЕ, ТАКА И ПОРАДИ
ФАКТА, ЧЕ УПОТРЕБАТА
НА ТОВА ЛЕКАРСТВО ИЗИСКВА ПОСТОЯННИ
МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, моля попитайте Вашия лекар
или фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, дори ако техните симптоми са
същите като Вашите.
-
Ако някой от нежеланите лекарствени
ефекти стане сериозен или забележите
дру
г
и, неописани в
тази листовка нежелани ефекти, моля,
уведомете Вашия лекар или фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Xigris и за какво се
използува
2.
Преди да Ви се приложи Xigris
3.
Как се прилага Xigris
4.
Възможни нежелани лекарствени
реакции
5.
Как да съхраняват
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xigris 20 mg прах за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 20 mg Дротрекогин
алфа (активиран) (
_Drotrecogin alfa (activated)_
)
След разтваряне с 10 ml вода за инжекции
всеки ml съдържа 2 mg Дротрекогин алфа
(активиран).
Дротрекогин алфа (активиран) е
рекомбинантен вариант на ендогенния
активиран протеин С и се
получава от установена човешка
клетъчна линия чрез методите на
генното инженерство.
Помощни вещества: всеки флакон
съдържа приблизително 68 m
g
натрий. За пълния списък на
помощните вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен разтвор. Xigris се
доставя като лиофилизиран, бял до
почти бял прах.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Xigris е предназначен за лечение на
възрастни пациенти с тежък сепсис
полиорганна недостатъчност
като допълнение към най-доброто
стандартното медицинско лечение.
Приложението на Xigris трябва
да се обсъжда предимно в случаите,
когато терапията може да започ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-02-2012
Листовка Листовка чешки 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-02-2012
Листовка Листовка датски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-02-2012
Листовка Листовка немски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-02-2012
Листовка Листовка естонски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-02-2012
Листовка Листовка гръцки 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-02-2012
Листовка Листовка английски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-02-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-02-2012
Листовка Листовка френски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-02-2012
Листовка Листовка италиански 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-02-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-02-2012
Листовка Листовка латвийски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-02-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-02-2012
Листовка Листовка литовски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-02-2012
Листовка Листовка унгарски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-02-2012
Листовка Листовка малтийски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-02-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-02-2012
Листовка Листовка нидерландски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-02-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-02-2012
Листовка Листовка полски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-02-2012
Листовка Листовка португалски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-02-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-02-2012
Листовка Листовка румънски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-02-2012
Листовка Листовка словашки 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-02-2012
Листовка Листовка словенски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-02-2012
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-02-2012
Листовка Листовка фински 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-02-2012
Листовка Листовка шведски 21-02-2012
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-02-2012

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите