Xermelo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

телотристат etiprate

Предлага се от:

SERB SAS

АТС код:

A16A

INN (Международно Name):

telotristat ethyl

Терапевтична група:

Други продукти на храносмилателния тракт и метаболизма

Терапевтична област:

Carcinoid Tumor; Neuroendocrine Tumors

Терапевтични показания:

Xermelo е показан за лечение на диария с карциноиден синдром в комбинация със терапия със соматостатинов аналог (SSA) при възрастни, недостатъчно контролирани от SSA терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-09-17

Листовка

                25
Б. ЛИСТОВКА
26
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
XERMELO 250 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
телотристат етил (telotristat ethyl)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка.Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xermelo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Xermelo
3.
Как да приемате Xermelo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xermelo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XERMELO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XERMELO
Това лекарство съдържа активното
вещество телотристат ети
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xermelo 250 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа
телотристат етипрат (telotristat etiprate),
еквивалентен на
250 mg телотристат етил (telotristat ethyl).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 168 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Бели до почти бели филмирани овални
таблетки (приблизително 17 mm дълги и 7,5
mm
широки) с вдлъбнато релефно означение
„T-E“ от едната страна и „250“ от
другата.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Xermelo е показан за лечение на диария при
карциноиден синдром в комбинация с
терапия със
соматостатинов аналог (somatostatin analogue, SSA)
при възрастни с неадекватен контрол
при
лечение със SSA.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
Препоръчителната доза е 250 mg три пъти
дневно.
Наличните данни предполагат, че
клиничен отговор, обикновено, се
постига в рамките на 12
седмици лечение.
Препоръчва се извършване на повторна
оценка на ползата от продължаването
на лечението при
пациент, при който не се получ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-12-2022
Листовка Листовка чешки 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-12-2022
Листовка Листовка датски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-12-2022
Листовка Листовка немски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-12-2022
Листовка Листовка естонски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-12-2022
Листовка Листовка гръцки 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-12-2022
Листовка Листовка английски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 20-10-2017
Листовка Листовка френски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-12-2022
Листовка Листовка италиански 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 20-10-2017
Листовка Листовка латвийски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 20-10-2017
Листовка Листовка литовски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-12-2022
Листовка Листовка унгарски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-12-2022
Листовка Листовка малтийски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 20-10-2017
Листовка Листовка нидерландски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 20-10-2017
Листовка Листовка полски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-12-2022
Листовка Листовка португалски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 20-10-2017
Листовка Листовка румънски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-12-2022
Листовка Листовка словашки 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-12-2022
Листовка Листовка словенски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 20-10-2017
Листовка Листовка фински 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-12-2022
Листовка Листовка шведски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-12-2022
Листовка Листовка норвежки 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-12-2022
Листовка Листовка исландски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-12-2022
Листовка Листовка хърватски 12-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 20-10-2017

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите