Xalkori

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

crizotinib

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

L01ED01

INN (Международно Name):

crizotinib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Карцином, недребноклетъчен белодроб

Терапевтични показания:

XALKORI as monotherapy is indicated for:The first‑line treatment of adults with anaplastic lymphoma kinase (ALK)‑positive advanced non‑small cell lung cancer (NSCLC)The treatment of adults with previously treated anaplastic lymphoma kinase (ALK)‑positive advanced non‑small cell lung cancer (NSCLC)The treatment of adults with ROS1‑positive advanced non‑small cell lung cancer (NSCLC)The treatment of paediatric patients (age ≥6 to.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-10-23

Листовка

                60
Б. ЛИСТОВКА
61
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
XALKORI 200 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
XALKORI 250 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
кризотиниб (crizotinib)
ДУМИТЕ „ВИЕ“ И „ВАШИЯ“ СЕ ОТНАСЯТ ЗА
ВЪЗРАСТНИТЕ ПАЦИЕНТИ И ЗА ПОЛАГАЩИТЕ
ГРИЖИ
ЛИЦА ЗА ПЕДИАТРИЧНИ ПАЦИЕНТИ.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява XALKORI и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете XALKORI
3.
Как да приемате XALKORI
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате XALKORI
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
XALKORI 200 mg твърди капсули
XALKORI 250 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
XALKORI 200 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 200 mg
кризотиниб (crizotinib).
XALKORI 250 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 250 mg
кризотиниб (crizotinib).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
XALKORI 200 mg твърди капсули
Непрозрачна твърда капсула в бяло и
розово, с надпис “Pfizer” на капачето и
“CRZ 200” на
тялото.
XALKORI 250 mg твърди капсули
Розова, непрозрачна твърда капсула с
надпис „Pfizer“ на капачето и „CRZ 250“ на
тялото.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
XALKORI като монотерапия е показан за:

лечение от първа линия на възрастни с
анапластичeн лимфом киназа
(ALK)-положителен авансирал
недребноклетъчен карцином на белия
дроб (NSCLC)

лечение на възрастни с вече лекуван
анапластичeн лимфом киназа
(ALK)-положителен
авансирал недребноклетъчен карцином
на белия дроб (NSCLC)

лечение на възрастни с ROS1-положителен
авансирал недребноклетъчен карцином
на
белия дроб (NSCLC)

лечение на педиатрични пациенти (на
възраст
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-12-2022
Листовка Листовка чешки 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-12-2022
Листовка Листовка датски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-12-2022
Листовка Листовка немски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-12-2022
Листовка Листовка естонски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-12-2022
Листовка Листовка гръцки 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-12-2022
Листовка Листовка английски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-12-2022
Листовка Листовка френски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-12-2022
Листовка Листовка италиански 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-12-2022
Листовка Листовка латвийски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-12-2022
Листовка Листовка литовски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-12-2022
Листовка Листовка унгарски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-12-2022
Листовка Листовка малтийски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-12-2022
Листовка Листовка нидерландски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-12-2022
Листовка Листовка полски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-12-2022
Листовка Листовка португалски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-12-2022
Листовка Листовка румънски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-12-2022
Листовка Листовка словашки 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-12-2022
Листовка Листовка словенски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-12-2022
Листовка Листовка фински 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-12-2022
Листовка Листовка шведски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-12-2022
Листовка Листовка норвежки 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-12-2022
Листовка Листовка исландски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-12-2022
Листовка Листовка хърватски 02-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-12-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите