Xalkori

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
21-02-2022
Активна съставка:
crizotinib
Предлага се от:
Pfizer Europe MA EEIG
АТС код:
L01ED01
INN (Международно Name):
crizotinib
Терапевтична група:
Антинеопластични средства
Терапевтична област:
Карцином, недребноклетъчен белодроб
Терапевтични показания:
Xalkori е показан за лечение от първа линия на възрастни с анапластичен лимфом киназата (ALK) положителни Разширено недребноклетъчен белодробен карцином (НДКРБД). Xalkori е показан за лечение на възрастни пациенти с пролеченным киназы анапластической лимфом (ALK) положително-често немелкоклеточным рак на белия дроб (НМРЛ).
Каталог на резюме:
Revision: 31
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002489
Дата Оторизация:
2012-10-23
EMEA код:
EMEA/H/C/002489

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
испански 21-02-2022
Листовка Листовка
чешки 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 21-02-2022
Листовка Листовка
датски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
датски 21-02-2022
Листовка Листовка
немски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
немски 21-02-2022
Листовка Листовка
естонски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 21-02-2022
Листовка Листовка
гръцки 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 21-02-2022
Листовка Листовка
английски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
английски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 06-02-2018
Листовка Листовка
френски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
френски 21-02-2022
Листовка Листовка
италиански 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 06-02-2018
Листовка Листовка
латвийски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 06-02-2018
Листовка Листовка
литовски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 21-02-2022
Листовка Листовка
унгарски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 21-02-2022
Листовка Листовка
малтийски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 06-02-2018
Листовка Листовка
нидерландски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 06-02-2018
Листовка Листовка
полски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
полски 21-02-2022
Листовка Листовка
португалски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 06-02-2018
Листовка Листовка
румънски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 21-02-2022
Листовка Листовка
словашки 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 21-02-2022
Листовка Листовка
словенски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 06-02-2018
Листовка Листовка
фински 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
фински 21-02-2022
Листовка Листовка
шведски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 21-02-2022
Листовка Листовка
норвежки 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 21-02-2022
Листовка Листовка
исландски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 21-02-2022
Листовка Листовка
хърватски 21-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 21-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 06-02-2018

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

XALKORI 200 mg твърди капсули

XALKORI 250 mg твърди капсули

кризотиниб (crizotinib)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява XALKORI и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете XALKORI

Как да приемате XALKORI

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате XALKORI

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява XALKORI и за какво се използва

XALKORI е противораково лекарство, съдържащо активното вещество кризотиниб, използвано

за лечение на възрастни с вид рак на белите дробове, наречен недребноклетъчен карцином на

белия дроб, който се изразява в специфично пренареждане или дефект, или в гена, наречен

анапластичeн лимфом киназа (ALK), или в гена, наречен ROS1.

XALKORI може да Ви бъде предписан за първоначално лечение, ако Вашето заболяване е рак

на белия дроб в напреднал стадий.

XALKORI може да Ви бъде предписан, ако Вашето заболяване е в напреднал стадий и

предишното лечение не е помогнало за спиране на развитието на заболяването.

XALKORI може да забави или да спре растежа на рака на белия дроб. То може да допринесе за

свиването на туморите.

Ако имате някакви въпроси относно начина на действие на XALKORI или защо това лекарство

Ви е било предписано, моля, обърнете се към своя лекар.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете XALKORI

Не приемайте XALKORI

ако сте алергични към кризотиниб или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6, “Какво съдържа XALKORI”).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да приемете XALKORI:

Ако имате умерено или тежко чернодробно заболяване.

Ако някога сте имали други белодробни проблеми. Някои белодробни проблеми могат да

се влошат по време на лечение с XALKORI, тъй като XALKORI може да причини

възпаление на белите дробове по време на лечение. Симптомите могат да наподобяват

тези на рака на белия дроб. Кажете на лекаря си веднага, ако имате някакви нови или

влошаващи се симптоми, включително затруднено дишане, недостиг на въздух или

кашлица със или без отделяне на храчки, или треска.

Ако, след направена електрокардиограма (ЕКГ), Ви е казано, че имате нарушение в

проводимостта на сърцето, известно като удължен QT интервал.

Ако имате намалена сърдечна честота.

Ако някога сте имали стомашни или чревни проблеми, като например пробиване

(перфорация), ако имате заболявания, причиняващи възпаление в корема (дивертикулит),

или ако имате разпространение на рак в корема (метастаза).

Ако имате зрителни нарушения (виждане на проблясъци от светлина, замъглено зрение и

двойно виждане).

Ако имате тежко бъбречно заболяване.

Ако в момента се лекувате с някое от лекарствата, изброени в раздела „ Други лекарства

и XALKORI“.

Говорете с Вашия лекар веднага, след като сте приели XALKORI:

Ако изпитвате силни болки в стомаха или корема, треска, втрисане, недостиг на въздух,

учестено сърцебиене, частична или пълна загуба на зрение (на едното или и двете очи)

или промени в изхождането.

Повечето от наличната информация е за пациенти с един специфичен хистологичен тип на

ALK-позитивен недребноклетъчен карцином на белия дроб (аденокарцином), а при другите

хистологични типове има ограничена информация.

Деца и юноши

Лечението на деца и юноши с това лекарство не се препоръчва. Показанието не се отнася за

деца и юноши.

Други лекарства и XALKORI

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително билкови лекарства и лекарства без

рецепта.

Следните лекарства, по-конкретно, могат да увеличат риска от нежелани реакции при

XALKORI:

Кларитромицин, телитромицин, еритромицин, антибиотици, използвани за лечение на

бактериални инфекции.

Кетоконазол, итраконазол, позаконазол, вориконазол, използвани за лечение на гъбични

инфекции.

Атазанавир, ритонавир, кобицистат, използвани за лечение на ХИВ инфекции/СПИН.

Следните лекарства могат да намалят ефективността на XALKORI:

Фенитоин, карбамазепин или фенобарбитал, антиепилептични средства, използвани за

лечение на гърчове или припадъци.

Рифабутин, рифампицин, използвани за лечение на туберкулоза.

Жълт кантарион (Hypericum perforatum), билков продукт, използван за лечение на

депресия.

XALKORI може да увеличи нежеланите реакции, свързани със следните лекарства:

Алфентанил и други краткодействащи опиати като фентанил (болкоуспокояващи

лекарства, използвани при хирургични процедури).

Хинидин, дигоксин, дизопирамид, амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид, верапамил,

дилтиазем, използвани за лечение на сърдечни проблеми.

Лекарства за високо кръвно налягане, наречени бета-блокери, като например атенолол,

пропранолол, лабетолол.

Пимозид, използван за лечение на психични заболявания.

Метформин, използван за лечение на диабет.

Прокаинамид, използван за лечение на сърдечна аритмия.

Цизаприд, използван за лечение на стомашни проблеми.

Циклоспорин, сиролимус и такролимус, използвани при трансплантирани пациенти.

Алкалоиди на моравото рогче (напр. ерготамин, дихидроерготамин), използвани за

лечение на мигрена.

Дабигатран, антикоагулант, използван за забавяне на съсирването на кръвта.

Колхицин, използван за лечение на подагра.

Правастатин, използван за намаляване на нивата на холестерола.

Клонидин, гуанфацин, използвани за лечение на хипертония.

Мефлокин, използван за профилактика на малария.

Пилокарпин, използван за лечение на глаукома (тежко заболяване на очите).

Антихолинестерази, използвани за възстановяване на мускулната функция.

Антипсихотици, използвани за лечение на психични заболявания.

Моксифлоксацин, използван за лечение на бактериални инфекции.

Метадон, използван за лечение на болка и за лечение на опиоидна зависимост.

Бупропион, използван за лечение на депресия и спиране на тютюнопушенето.

Ефавиренц, ралтегравир, използвани за лечение на ХИВ инфекция.

Иринотекан, химиотерапевтично лекарство, използвано за лечение на рак на дебелото

черво (колон) и правото черво (ректум).

Морфин, използван за лечение на остра болка и болка, свързана с рак.

Налоксон, използван за лечение на зависимост към опиоидно лекарство и симптоми на

отнемане.

Тези лекарства трявба да бъдат избягввани по време на лечението Ви с XALKORI.

Перорални контрацептиви

Ако приемате XALKORI, докато използвате перорални контрацептиви, пероралните

контрацептиви могат да бъдат неефективни.

XALKORI с храна и напитки

Можете да вземате XALKORI със или без храна; трябва обаче да избягвате пиенето на сок от

грейпфрут или яденето на грейпфрут по време на лечението с XALKORI, тъй като те могат да

променят количеството XALKORI в организма Ви.

Бременност и кърмене

Говорете със своя лекар или фармацевт преди да започнете да вземате това лекарство, ако сте

бременна, можете да забременеете или кърмите.

Препоръчително е жените да избягват забременяване и мъжете да не създават деца по време на

лечението с XALKORI, защото това лекарство би могло да навреди на бебето. Ако при жените

и мъжете, които приемат това лекарство, съществува възможност за създаване на дете, те

трябва да използват адекватни мерки за предпазване от бременност по време на лечението и в

продължение на поне 90 дни след приключване на терапията, тъй като пероралните

контрацептиви могат да бъдат неефективни при вземането на XALKORI.

Не кърмете по време на лечението с XALKORI. XALKORI може да навреди на кърмачето.

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Шофиране и работа с машини

Ако усетите зрителни нарушения, замаяност и умора, докато приемате XALKORI, трябва да

бъдете много внимателни при шофиране и работа с машини.

XALKORI съдържа натрий

Tова лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 200 mg или 250 mg капсула, т.е.

може да се каже, че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате XALKORI

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една капсула от 250 mg, приемана през устата два пъти дневно

(общо количество от 500 mg).

Вземайте капсулата веднъж сутрин и веднъж вечер.

Вземайте капсулите приблизително по едно и също време всеки ден.

Можете да вземате капсулите със или без храна, но винаги избягвате грейпфрут.

Поглъщайте капсулите цели и не ги смачквайте, разтваряйте или отваряйте.

Ако е необходимо, Вашият лекар може да реши да намали дозата до 200 mg през устата два

пъти дневно (общо количество от 400 mg) и, при необходимост от допълнително намаляване на

дозата, да я намали до 250 mg през устата веднъж дневно. Вашият лекар може да реши да

прекрати окончателно лечението Ви, ако не сте в състояние да понесете XALKORI 250 mg,

приеман перорално веднъж дневно.

Ако сте приели повече от необходимата доза XALKORI

Ако случайно сте взели твърде много капсули, веднага кажете на своя лекар или фармацевт.

Възможно е да имате нужда от медицинска помощ.

Ако сте пропуснали да приемете XALKORI

Това какво трябва да правите, ако забравите да вземете капсула, зависи от това колко време

остава до вземането на следващата доза.

Ако до следващата доза има 6 или повече часа, вземете пропуснатата капсула веднага

щом се сетите. След това вземете следващата капсула в обичайното време.

Ако до следващата доза има по-малко от 6 часа, прескочете пропуснатата капсула. След

това вземете следващата капсула в обичайното време.

Кажете на своя лекар за пропуснатата доза при следващото Ви посещение.

Не вземайте двойна доза (две капсули едновременно), за да компенсирате пропуснатата

капсула.

Ако повърнете след като вземете XALKORI, не вземайте допълнителна доза, а просто вземете

следващата доза в обичайното време.

Ако сте спрели приема на XALKORI

Важно е да вземате XALKORI всеки ден за периода, за който Вашият лекар Ви го е предписал.

Ако нямате възможност да вземате лекарството, както е предписал Вашият лекар, или ако

чувствате, че повече не се нуждаете от него, незабавно се свържете с Вашия лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции.

Някои нежелани реакции могат да бъдат сериозни. Вие трябва да се свържете незабавно със

своя лекар, ако получите някоя от следните сериозни нежелани реакции (вижте също така

точка 2 „Какво трябва да знаете, преди да приемете XALKORI”):

Чернодробна недостатъчност

Кажете незабавно на Вашия лекар, ако се чувствате по-уморени от обикновено, кожата

или бялото на очите Ви пожълтеят, урина Ви стане тъмна или кафява (с цвят на чай),

имате гадене, повръщане или намален апетит, изпитате болки в дясната страна на

стомаха, усещате сърбеж, или получавате синини по-лесно от обикновено. Вашият лекар

може да направи кръвни изследвания, за да провери функцията на черния Ви дроб и, ако

има отклонения в резултатите, да реши да намали дозата XALKORI или да прекрати

лечението Ви.

Белодробно възпаление

Кажете незабавно на своя лекар, ако почувствате затруднение в дишането, особено ако е

придружено с кашлица или висока температура.

Понижаване на броя на белите кръвни клетки (включително неутрофили)

Кажете незабавно на Вашия лекар, ако проявите треска или инфекция. Вашият лекар

може да Ви направи кръвни тестове и, ако има отклонение в резултатите, може да реши

да понижи дозата на XALKORI.

Замайване, прималяване или дискомфорт в гърдите

Кажете незабавно на своя лекар, ако усетите тези симптоми, които биха могли да бъдат

признаци на промени в електрическата активност на сърцето (наблюдавана при

електрокардиограма) или необичаен сърдечен ритъм. Вашият лекар може да Ви направи

електрокардиограми, за да се увери, че няма проблеми със сърцето Ви по време на

лечението с XALKORI.

Частична или пълна загуба на зрение на едното или и двете очи

Информирайте незабавно своя лекар, ако усетите някаква загуба на зрение или промяна в

зрението, например затруднения във виждането с едното или и с двете очи. Вашият лекар

може да прекрати лечението с XALKORI и да Ви насочи към офталмолог.

Други нежелани реакции на XALKORI могат да включват:

Много чести нежелани реакции (могат да засегнат повече от 1 на 10 души)

Зрителни нарушения (виждане на проблясъци от светлина, замъглено зрение или двойно

виждане, често започващи скоро след началото на лечението с XALKORI)

Стомашно разстройство, включително повръщане, диария, гадене

Оток (натрупване на течност в телесните тъкани, което води до подуване на ръцете и

краката)

Запек

Отклонения в чернодробните показатели в кръвта

Понижен апетит

Умора

Замайване

Невропатия (усещане за изтръпване или бодежи в ставите или крайниците)

Промяна на вкуса

Болки в корема

Намаляване на броя на червените кръвни клетки (анемия)

Кожен обрив

Намалена сърдечна честота

Чести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 10 души)

Лошо храносмилане

Повишени стойности на креатинин в кръвта (което може да показва, че бъбреците не

функционират правилно)

Повишени нива на ензима алкална фосфатаза в кръвта (показател за нарушена функция

или увреждане на органи, по специално черния дроб, панкреаса, костите, щитовидната

жлеза или жлъчния мехур)

Хипофосфатемия (ниски нива на фосфатите в кръвта, които могат да причинят

обърканост или мускулна слабост)

Затворени торбички с течност в бъбреците (кисти на бъбреците)

Припадък

Възпаление на хранопровода

Понижени нива на тестостерон, мъжки полов хормон

Сърдечна недостатъчност

Нечести нежелани реакции (могат да засегнат до 1 на 100 души)

Пробиване (перфорация) на стомаха или червата

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт, или

медицинска сестра. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате XALKORI

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху фолиото или

картонената опаковка на бутилката или блистера след „Годен до:” или „EXP”. Срокът на

годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте опаковка, която е повредена или носи следи от отваряне.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа XALKORI

Активно вещество в XALKORI: кризотиниб.

XALKORI 200 mg: всяка капсула съдържа 200 mg кризотиниб

XALKORI 250 mg: всяка капсула съдържа 250 mg кризотиниб

Други съставки (вижте точка 2 „XALKORI съдържа натрий“):

Капсулно съдържимо: колоиден безводен силициев диоксид, микрокристална целулоза,

безводен калциев хидрогенфосфат, натриев нишестен гликолат (Тип A), магнезиев

стеарат.

Състав на капсулата: желатин, титанов диоксид (E171) и червен железен оксид (E172).

Печатно мастило: шелак, пропилен гликол, калиев хидроксид и черен железен оксид

(E172).

Как изглежда XALKORI и какво съдържа опаковката

XALKORI 200 mg се предлага като твърди желатинови капсули с розово капаче и бяло тяло, с

„Pfizer”, отпечатано с черно мастило върху капачето, и “CRZ 200” – върху тялото.

XALKORI 250 mg се предлага като твърди желатинови капсули с розово капаче и бяло тяло, с

„Pfizer”, отпечатано с черно мастило върху капачето, и “CRZ 250” – върху тялото.

Предлага се в блистерни опаковки по 60 твърди капсули и в пластмасови бутилки по 60 твърди

капсули.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

Производител

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH

Betriebsstätte Freiburg

Mooswaldallee 1

79090 Freiburg

Германия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel: +370 5 251 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420 283 004 111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: +36 1488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

PFIZER PHARMAGmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Nederland

Pfizer bv

Tel: + 31 (0) 800 63 34 636

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Pfizer Ελλάς A.E.

Τηλ: +30 210 6785-800

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

România

Pfizer Romania S.R.L.

Tel: +40 (0) 21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Kύπρος

Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: +371 670 35 775

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0) 1304 616161

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ /ГГГГ.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

XALKORI 200 mg твърди капсули

XALKORI 250 mg твърди капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

XALKORI 200 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 200 mg кризотиниб (crizotinib).

XALKORI 250 mg твърди капсули

Всяка твърда капсула съдържа 250 mg кризотиниб (crizotinib).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Твърда капсула

XALKORI 200 mg твърди капсули

Непрозрачна твърда капсула в бяло и розово, с надпис “Pfizer” на капачето и “CRZ 200” на

тялото.

XALKORI 250 mg твърди капсули

Розова, непрозрачна твърда капсула с надпис „Pfizer“ на капачето и „CRZ 250“ на тялото.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

XALKORI като монотерапия е показан за:

лечение от първа линия на възрастни с анапластичeн лимфом киназа

(ALK)-положителен авансирал недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC)

лечение на възрастни с вече лекуван анапластичeн лимфом киназа (ALK)-положителен

авансирал недребноклетъчен карцином на белия дроб (NSCLC)

лечение на възрастни с ROS1-положителен авансирал недребноклетъчен карцином на

белия дроб (NSCLC)

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с XALKORI трябва да бъде започнато и проследявано от лекар с опит в употребата

на противоракови лекарствени продукти.

Изследване за ALK и ROS1

За избора на пациенти за лечение с XALKORI е необходим точен и валидиран тест за ALK или

ROS1 (вж. точка 5.1 за информация за тестовете, използвани в клиничните проучвания).

ALK-положителният или ROS1-положителният статус на NSCLC трябва да бъде установен

преди започване на лечение с кризотиниб. Оценката трябва да бъде правена от лаборатории,

специализирани в специфичната технология, която се използва (вж. точка 4.4).

Дозировка

Препоръчаната схема на прилагане за XALKORI е 250 mg два пъти дневно (500 mg дневно),

приеман без прекъсване.

Ако бъде пропусната доза, тя трябва да бъде приета веднага щом пациентът си спомни, освен

ако не остават по-малко от 6 часа до следващата доза, като в този случай пациентът не трябва

да приема пропуснатата доза. Пациентите не трябва да приемат 2 дози наведнъж, за да

компенсират пропусната доза.

Корекции на дозата

Прекъсване на прилагането и/или понижаване на дозата може да се наложи въз основа на

индивидуалната безопасност и поносимост. При 1 722 пациенти с ALK-положителен или

ROS1-положителен NSCLC, лекувани с кризотиниб в клиничните проучвания, най-честите

нежелани реакции (≥ 3%), свързани с прекъсване на лечението, са неутропения, повишени

стойности на трансаминазите, повръщане и гадене. Най-честите нежелани реакции (≥ 3%),

свързани с понижаване на дозата, са повишени стойности на трансаминазите и неутропения.

Ако е необходимо понижаване на дозата, дозата на XALKORI трябва да бъде понижена на

200 mg, приемани два пъти на ден. Ако е необходимо допълнително понижаване на дозата при

пациенти, лекувани с кризотиниб 250 mg перорално два пъти дневно, тогава дозата кризотиниб

трябва да се понижи така, както е указано по-долу.

Първо намаление на дозата: XALKORI 200 mg, приеман перорално два пъти дневно

Второ намаление на дозата: XALKORI 250 mg, приеман перорално веднъж дневно

Окончателно прекратяване на приема при непоносимост към XALKORI 250 mg,

приеман перорално веднъж дневно

Указания за понижаване на дозата при хематологична и нехематологична токсичност са

представени в таблици 1 и 2. При пациенти, лекувани с доза кризотиниб, по-ниска от 250 mg

два пъти дневно, трябва да се следват указанията за намаляване на дозата, представени

съответно в таблица 1 и 2.

Таблица 1.

Промяна на дозата на XALKORI – хематологична токсичност

a,б

Степен по CTCAE

в

Лечение с XALKORI

Степен 3

Спиране на приема до възстановяване до

степен ≤ 2, след което се продължава по

същата схема на прилагане

Степен 4

Спиране на приема до възстановяване до

степен ≤ 2, след което се продължава при

следващата по-ниска доза

г,д

С изключение на лимфопения (освен ако не е свързана с клинични събития, напр. опортюнистични

инфекции)

За пациенти, които проявяват неутропения и левкопения, вижте също точки 4.4 и 4.8.

Общи критерии за терминология на нежелани събития на Националния онкологичен институт (NCI)

В случай на рецидив приемът трябва да се спре до възстановяване до степен ≤ 2, след което прилагането

трябва да се продължи с 250 mg веднъж дневно. Приемът на XALKORI трябва да се прекрати

окончателно в случай на последващ рецидив от степен 4.

При пациенти, лекувани с 250 mg веднъж дневно или чиято доза е намалена на 250 mg веднъж дневно,

прекратете приема по време на оценка.

Таблица 2.

Промяна на дозата на XALKORI – нехематологична токсичност

Степен по CTCAE

a

Лечение с XALKORI

Степен 3 или 4 на повишаване на аланин

аминотрансфераза (ALT) или аспартат

аминотрансфераза (AST) със степен ≤ 1

на общ билирубин

Спиране на приема до възстановяване до

степен

1 или до изходна стойност, след което

се продължава с 250 mg веднъж дневно и се

повишава до 200 mg два пъти дневно, ако се

понася клинично

б,в

Степен 2, 3 или 4 на повишаване на ALT

или AST със съпътстващо повишаване

на общия билирубин до степен 2, 3 или

4 (при отсъствие на холестаза или

хемолиза)

Окончателно прекратяване на приема

Интерстициална белодробна болест

(ИББ)/пневмонит без значение от

степента

Спиране на приема при съмнение за

ИББ/пневмонит и окончателно прекратяване на

приема при диагностициране на свързани с

лечението случаи на ИББ/пневмонит

Степен 3 удължаване на QTc интервала

Спиране на приема до възстановяване до

степен

1, проверка и при нужда корекция на

електролитите, след което се продължава при

следващата по-ниска доза

б,в

Степен 4 удължаване на QTc интервала

Окончателно прекратяване на приема

Брадикардия от степен 2, 3

г,д

Симптоматична, може да бъде тежка и

медицински значима, показана е

медицинска намеса

Спиране на приема до възстановяване до

степен ≤ 1 или до сърдечна честота 60 или

повече

Оценка на едновременно приеманите

лекарствени продукти, за които е известно, че

причиняват брадикардия, както и на

антихипертоничните лекарствени продукти

Ако бъде установено кой едновременно приеман

лекарствен продукт е причината и приемът му

бъде спрян или дозата му – коригирана, се

продължава с предходната доза при

възстановяване до степен ≤ 1 или до сърдечна

честота 60 или повече.

Ако не бъде установено кой едновременно

приеман лекарствен продукт е причината или

приемът му не бъде спрян или дозата му –

коригирана, се продължава с намалена доза

при

възстановяване до степен ≤ 1 или до сърдечна

честота 60 или повече.

Степен 4 брадикардия

г,д,е

Животозастрашаващи последици,

показана е спешна медицинска намеса

Окончателно прекратяване на приема, ако не

бъде установено кой едновременно приеман

лекарствен продукт е причината

Ако бъде установено кой едновременно приеман

лекарствен продукт е причината и приемът му

бъде спрян или дозата му – коригирана, се

продължава с 250 mg веднъж дневно

при

възстановяване до степен ≤ 1 или до сърдечна

честота 60 или повече с често наблюдение.

Степен 4 нарушение на очите (загуба на

зрение)

Прекратяване на приема по време на оценка на

тежка загуба на зрение

Общи критерии за терминология на нежелани събития на Националния онкологичен институт National

Cancer Institute (NCI)

XALKORI трябва да се прекрати за постоянно при последващ рецидив от степен ≥ 3. Вижте точки 4.4

и 4.8.

При пациенти, лекувани с 250 mg веднъж дневно или чиято доза е намалена на 250 mg веднъж дневно,

прекратете приема по време на оценка.

Вижте точки 4.4 и 4.8.

Сърдечна честота под 60 удара в минута (bpm)

Окончателно прекратяване на приема при рецидив

Чернодробно увреждане

Кризотиниб се метаболизира основно в черния дроб. Лечението с кризотиниб трябва да се

провежда с внимание при пациенти с чернодробно увреждане (вж. таблица 2 и точки 4.4, 4.8 и

5.2).

Въз основа на класификацията на Националния институт по ракови заболявания (National

Cancer Institute, NCI), не се препоръчва корекция на началната доза кризотиниб при пациенти с

леко чернодробно увреждане (или AST > горната граница на нормата (ULN) и общ

билирубин ≤ ULN, или каквато и да е стойност на AST и общ билирубин > ULN, но

1,5 × ULN). Препоръчва се началната доза кризотиниб при пациенти с умерено чернодробно

увреждане (каквато и да е стойност на AST и общ билирубин > 1,5 × ULN и

3 × ULN) да бъде

200 mg два пъти дневно. Препоръчва се началната доза кризотиниб при пациенти с тежко

чернодробно увреждане (каквато и да е стойност на AST и общ билирубин > 3 × ULN) да бъде

250 mg веднъж дневно (вж. точка 5.2). Корекция на дозата кризотиниб, съгласно

класификацията на Child-Pugh, не е проучвана при пациенти с чернодробно увреждане.

Бъбречно увреждане

При пациенти с леко (60 ≤ креатининов клирънс [CL

] < 90 ml/min) или умерено

(30 ≤ CL

<60 ml/min) бъбречно увреждане не се препоръчват корекции в началната доза, тъй

като популационният фармакокинетичен анализ не е дал данни за клинично значими промени в

експозицията на кризотиниб при стационарно състояние при тези пациенти.

Плазмените концентрации на кризотиниб могат да се повишат при пациенти с тежко бъбречно

увреждане (CL

< 30 ml/min). При пациенти с тежко бъбречно увреждане, неналагащо

перитонеална диализа или хемодиализа, началната доза на кризотиниб трябва да бъде

коригирана на 250 mg, приемани перорално веднъж дневно. Въз основа на индивидуалната

безопасност и поносимост, дозата може да бъде увеличена до 200 mg два пъти дневно след поне

4 седмици лечение (вж. точки 4.4 и 5.2).

Старческа възраст

Не се налага корекция на началната доза (вж. точки 5.1 и 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на кризотиниб при педиатрични пациенти не са установени.

Липсват данни.

Начин на приложение

Капсулите трябва да се гълтат цели, за предпочитане с вода, и не бива да се мачкат, разтварят

или отварят. Те може да се приемат със или без храна. Трябва да се избягват грейпфрут или сок

от грейпфрут, тъй като те могат да повишат плазмените концентрации на кризотиниб; трябва да

се избягва жълт кантарион, тъй като той може да понижи плазмената концентрация на

кризотиниб (вж. точка 4.5).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Оценка на ALK и ROS1 статуса

При оценка на ALK или ROS1 статуса на пациента е важно да се избере добре валидиран и

надежден метод, за да се избегнат фалшиво отрицателни или фалшиво положителни резултати.

Хепатотоксичност

Съобщава се за лекарственоиндуцирана хепатотоксичност (включително случаи с летален край)

при пациенти, лекувани с кризотиниб в клиничните проучвания (вж. точка 4.8). Необходимо е

мониториране на чернодробните функционални тестове, включително ALT, AST и общ

билирубин веднъж седмично през първите 2 месеца от лечението, а след това един път месечно

и както е клинично показано, с по-често повторно изследване за повишения от 2, 3 или 4

степен. За пациенти, които проявяват повишаване на трансаминазите, вижте точка 4.2.

Интерстициална белодробна болест/пневмонит

При пациенти, лекувани с кризотиниб, могат да се проявят тежки, животозастрашаващи или

фатални случаи на интерстициална белодробна болест (ИББ)/пневмонит. Пациенти с

белодробни симптоми, показателни за ИББ/пневмонит, трябва да бъдат проследени. Лечението

с кризотиниб трябва да бъде спряно, ако има съмнение за ИББ/пневмонит. Предизвикани от

лекарството случаи на ИББ/пневмонит трябва да се имат предвид при диференциалната

диагноза на пациенти с подобни на ИББ състояния, като например: пневмонит, радиационен

пневмонит, пневмонит вследствие на свръхчувствителност, интерстициален пневмонит,

белодробна фиброза, остър респираторен дистрес синдром (ARDS), алвеолит, белодробна

инфилтрация, пневмония, белодробен оток, хронична обструктивна белодробна болест,

плеврален излив, аспирационна пневмония, бронхит, облитеративен бронхиолит и

бронхиектазия. При пациентите, диагностицирани с ИББ/пневмонит, свързани с лечението,

трябва да се изключат други потенциални причини за ИББ/пневмонит и приемът на кризотиниб

да бъде окончателно прекратен (вж. точки 4.2 и 4.8).

Удължаване на QT интервала

В клиничните проучвания при пациенти, лекувани с кризотиниб, е наблюдавано удължаване на

QTc интервала (вж. точки 4.8 и 5.2), което може да доведе до повишен риск от камерни

тахиаритмии (напр. Torsade de Pointes) или внезапна смърт. Преди започване на лечение трябва

да се преценят ползите и потенциалните рискове от кризотиниб при пациенти с предшестваща

брадикардия, които имат анамнеза или предразположение към удължаване на QTc, приемащи

антиаритмични средства или други лекарствени продукти, за които е известно, че удължават

QT интервала, и при пациенти със съответно предшестващо сърдечно заболяване и/или

електролитни нарушения. Кризотиниб трябва да се прилага с внимание при такива пациенти,

като се налага периодично наблюдение на електрокардиограмата (ЕКГ), електролитите и

бъбречната функция. При прилагане на кризотиниб възможно най-скоро преди първата доза

трябва да се направи ЕКГ и да се изследват електролитите (напр. калций, магнезий, калий) и се

препоръчва периодично наблюдение с ЕКГ и изследване на електролитите, особено в началото

на лечението при случаи на повръщане, диария, дехидратация или нарушена бъбречна

функция. Електролитите се коригират според нуждата. Ако QTc се удължи с 60 msec или

повече спрямо изходната стойност, но е < 500 msec, кризотиниб трябва да се спре и да се

потърси консултация с кардиолог. Ако QTc се удължи до 500 msec или повече, трябва

незабавно да се потърси консултация с кардиолог. За пациенти, които проявяват удължаване на

QTc интервала, вижте точки 4.2, 4.8 и 5.2.

Брадикардия

В клиничните проучвания се съобщава за брадикардия с всякаква етиология при 13% от

пациентите, лекувани с кризотиниб. При пациенти, приемащи кризотиниб, може да се прояви

симптоматична брадикардия (напр. синкоп, замаяност, хипотония). Пълният ефект на

кризотиниб за намаляване на сърдечната честота може да се развие едва няколко седмици след

началото на лечението. Доколкото е възможно, да се избягва употребата на кризотиниб в

комбинация с други средства, предизвикващи брадикардия (напр. бета-блокери,

недихидропиридинови блокери на калциевите канали като верапамил и дилтиазем, клонидин,

дигоксин), поради повишения риск от симптоматична брадикардия. Редовно да се следят

сърдечната честота и кръвното налягане. В случай на асимптоматична брадикардия не се налага

промяна на дозата. За поведение при пациенти, които проявяват симптоматична брадикардия,

вижте точки „Промяна на дозата“ и „Нежелани лекарствени реакции“ (вж. точки 4.2 и 4.8).

Сърдечна недостатъчност

В клиничните проучвания с кризотиниб и в периода на постмаркетингово наблюдение се

съобщава за тежки, животозастрашаващи или фатални нежелани реакции на сърдечна

недостатъчност (вж. точка 4.8).

Пациентите със или без съществуващи сърдечни заболявания, приемащи кризотиниб, трябва да

бъдат проследявани за признаци и симптоми на сърдечна недостатъчност (диспнея, оток, бързо

повишаване на теглото поради задръжка на течности). Ако се наблюдават такива симптоми,

трябва да се обмисли подходящо временно спиране на приложението, намаляване на дозата

или прекратяване на лечението.

Неутропения и левкопения

В клиничните проучвания с кризотиниб при пациенти с ALK-положителен или

ROS1-положителен NSCLC много често (12%) се съобщава неутропения от степен 3 или 4.

Често (3%) се съобщава левкопения от степен 3 или 4 (вж. точка 4.8). По-малко от 0,5% от

пациентите получават фебрилна неутропения в клиничните проучвания с кризотиниб. Пълната

кръвна картина с диференциално броене на бели кръвни клетки трябва да се проследява, както

е клинично показано, с по-често повторно изследване, ако се наблюдават отклонения от

степен 3 или 4 или ако се проявят треска или инфекция (вж. точка 4.2).

Стомашно-чревна перфорация

При клиничните проучвания с кризотиниб са съобщени случаи на стомашно-чревни

перфорации. Има съобщения за летални случаи при стомашно-чревна перфорация през

постмаркетинговата употреба на кризотиниб (вж. точка 4.8).

Кризотиниб трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с риск от стомашно-

чревна перфорация (напр. анамнеза за дивертикулит, метастази в стомашно-чревния тракт,

едновременна употреба на лекарствени продукти, за които e известно, че водят до риск от поява

на стомашно-чревна перфорация).

Приемът на кризотиниб трябва да се преустанови при пациентите, които са развили стомашно-

чревна перфорация. Те трябва да бъдат информирани за първите признаци на такава

перфорация и в случай на възникване, незабавно да се консултират с лекар.

Бъбречни ефекти

Наблюдавани са повишен креатинин в кръвта и понижен креатининов клирънс при пациенти в

клинични проучвания с кризотиниб. Получени са съобщения за бъбречна недостатъчност и

остра бъбречна недостатъчност при пациенти, лекувани с кризотиниб в клинични проучвания и

в постмаркетинговия период. Наблюдавани са също случаи с летален изход, случаи, налагащи

хемодиализа, както и такива на хиперкалиемия степен 4. Препоръчва се мониториране на

бъбречната функция на пациентите на изходното ниво и по време на лечението с кризотиниб,

като се обръща особено внимание на пациентите с рискови фактори или анамнеза за предходно

бъбречно увреждане (вж. точка 4.8).

Бъбречно увреждане

В случай че, пациентите имат тежко бъбречно увреждане, неналагащо перитонеална диализа

или хемодиализа, дозата на кризотиниб трябва да се коригира (вж. точки 4.2 и 5.2).

Зрителни ефекти

В клинични проучвания с кризотиниб при пациенти с ALK-положителен или

ROS1-положителен NSCLC (N=1 722) се съобщава за степен 4 нарушение на зрителното поле

със загуба на зрение при 4 (0,2%) пациенти. Атрофия на зрителния нерв и нарушение на

зрителния нерв са съобщени като потенциални причини за загуба на зрение.

При пациенти с нововъзникнала тежка загуба на зрение (най-добре коригирана зрителна

острота под 6/60 на едно или и двете очи) лечението с кризотиниб трябва да се прекрати (вж.

точка 4.2). Трябва да бъде извършена офталмологична оценка, състояща се от най-добре

коригирана зрителна острота, снимки на ретината, зрителни полета, оптична кохерентна

томография (OCT) и други оценки, както е необходимо, за нововъзникнала тежка загуба на

зрение. Няма достатъчно информация за характеризиране на рисковете от възобновяване на

приема на кризотиниб при пациенти с тежка загуба на зрение. Решението за възобновяване на

приема на кризотиниб трябва да се вземе предвид потенциалната полза за пациента.

В случай че зрителното нарушение персистира или се влоши по отношение на тежестта, се

препоръчва офталмологична оценка (вж. точка 4.8).

Лекарствени взаимодействия

Съпътстващата употреба на кризотиниб със силни CYP3A4 инхибитори или със силни и

умерени CYP3A4 индуктори трябва да се избягва (вж. точка 4.5).

Съпътстващата употреба на кризотиниб с CYP3A4 субстрати с тясна терапевтична ширина

трябва да се избягва (вж. точка 4.5). Да се избягва употребата на кризотиниб в комбинация с

други средства, които предизвикват брадикардия, лекарствени продукти, за които е известно,

че удължават QT интервала, и/или антиаритмични средства (вж. точка 4.4 „Удължаване на

QT интервала“, „Брадикардия“ и точка 4.5).

Взаимодействие с храна

По време на лечението с кризотиниб трябва да се избягват грейпфрут или сок от грейпфрут (вж.

точки 4.2 и 4.5).

Неаденокарциномна хистология

Информацията при пациенти с ALK-положителен и ROS1-положителен недребноклетъчен

карцином на белия дроб с неаденокарциномна хистология, включително сквамозноклетъчен

карцином (SCC), е ограничена (вж. точка 5.1).

Хранителен прием на натрий

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на 200 mg или 250 mg

твърда капсула, т.е. може да се каже, че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Фармакокинетични взаимодействия

Средства, които могат да повишат плазмените концентрации на кризотиниб

Едновременното прилагане на кризотиниб с мощни CYP3A инхибитори се очаква да повиши

плазмените концентрации на кризотиниб. Едновременното прилагане на еднократна перорална

доза от 150 mg кризотиниб в присъствието на кетоконазол (200 mg два пъти дневно), силен

CYP3A инхибитор, е довело до повишения в системната експозиция на кризотиниб, със

стойности на площта под кривата плазмена концентрация - време от време нула до безкрайност

(AUC

) и максималната наблюдавана плазмена концентрация (C

) на кризотиниб, които са

съответно приблизително 3,2 пъти и 1,4 пъти над тези, установени при самостоятелно

прилагане на кризотиниб.

Едновременното прилагане на повтарящи се дози кризотиниб (250 mg веднъж дневно) с

повтарящи се дози итраконазол (200 mg веднъж дневно), мощен CYP3A инхибитор, е довело до

повишение на стойностите на AUC

и C

на кризотиниб в стационарно състояние, които са

съответно приблизително 1,6 пъти и 1,3 пъти над стойностите, наблюдавани при

самостоятелното прилагане на кризотиниб.

По тази причина едновременното прилагане на силни CYP3A инхибитори (включително, но не

само атазанавир, ритонавир, кобицистат, итраконазол, кетоконазол, позаконазол, вориконазол,

кларитромицин, телитромицин и еритромицин) трябва да се избягва, освен ако потенциалната

полза за пациента не превишава риска, в който случай пациентите трябва да се наблюдават

внимателно за нежелани събития, свързани с кризотиниб (вж. точка 4.4).

Физиологично базирани фармакологични симулации (physiologically-based pharmacokinetic,

PBPK) предвиждат 17% увеличение на AUC на кризотиниб в стационарно състояние след

лечение с умерени CYP3A инхибитори, дилтиазем или верапамил. По тази причина се

препоръчва да се подхожда с внимание при едновременно прилагане на кризотиниб с умерени

CYP3A инхибитори.

Грейпфрутът или сокът от грейпфрут също може да повишат плазмените концентрации на

кризотиниб и трябва да се избягват (вж. точки 4.2 и 4.4).

Средства, които могат да понижат плазмената концентрация на кризотиниб

Едновременното прилагане на повтарящи се дози кризотиниб (250 mg два пъти дневно) с

повтарящи се дози рифампицин (600 mg веднъж дневно), силен CYP3A4 индуктор, е довело

съответно до 84% и 79% понижение на стойностите в стационарно състояние, съответно на

и на C

на кризотиниб, в сравнение със самостоятелното прилагане на кризотиниб.

Едновременното прилагане на мощни CYP3A индуктори, включително, но не само,

карбамазепин, фенобарбитал, фенитоин, рифампицин и жълт кантарион трябва да се избягва

(вж. точка 4.4).

Ефектът на умерен индуктор, включващ, но без да се ограничава до ефавиренц и рифабутин, не

е ясно установен и по тази причина комбинацията с кризотиниб трябва да се избягва (вж.

точка 4.4).

Едновременно прилагане с лекарствени продукти, които повишават pH на стомаха

Разтворимостта във вода на кризотиниб зависи от pH, като при ниско (кисело) pH

разтворимостта е по-голяма. Прилагането на единична доза от 250 mg кризотиниб след лечение

с езомепразол 40 mg веднъж дневно в продължение на 5 дни е имало за резултат намаляване с

около 10% на тоталната експозиция на кризотиниба (AUCinf) и липса на промени в пиковата

експозиция (Cmax); стойността на промяната в тоталната експозиция не е била клинично

значима. Ето защо не се налага корекция на началната доза на кризотиниб при прилагането му

едновременно със средства, които повишават стомашното pH (например инхибитори на

протонната помпа, H2-блокери или антиацидни средства).

Средства, чиито плазмени концентрации могат да бъдат променени от кризотиниб

След 28-дневен прием на кризотиниб 250 mg два пъти дневно при пациенти с рак, AUC

на

мидазолам след перорален прием е 3,7 пъти по-висока от тази, получена при самостоятелно

прилагане на мидазолам, което предполага, че кризотиниб е умерен инхибитор на CYP3A. По

тази причина едновременното прилагане на кризотиниб с CYP3A субстрати с тесен

терапевтичен индекс, включително, но не само, алфентанил, цизаприд, циклоспорин, ерго

производни, фентанил, пимозид, хинидин, сиролимус и такролимус трябва да се избягва (вж.

точка 4.4). Необходимо е внимателно клинично наблюдение, ако такава комбинация се налага.

Проучвания in vitro сочат, че кризотиниб е инхибитор на CYP2B6. Поради това, кризотиниб

може би има потенциал да повиши плазмените концентрации на едновременно прилагани

лекарствени продукти, които се метаболизират от CYP2B6 (напр. бупропион, ефавиренц).

In vitro проучвания при човешки хепатоцити показват, че кризотиниб може да индуцира

прегнан Х рецептор (PXR)- и конститутивен андростан рецептор (CAR)-регулираните ензими

(напр. CYP3A4, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, UGT1A1). Не е наблюдавана, обаче, индукция in

vivo при съвместно прилагане на кризотиниб със субстрата-сонда за CYP3A4 - мидазолам.

Трябва да се подхожда с повишено внимание при прилагане на кризотиниб в комбинация с

лекарствени продукти, които се метаболизират основно чрез тези ензими. Трябва да се

отбележи, че при едновременно прилагане на перорални контрацептиви, ефективността им

може да бъде намалена.

In vitro проучванията показват, че кризотиниб е слаб инхибитор на уридин дифосфат

глюкуроносилтрансфераза (UGT)1A1 и UGT2B7. Поради това, кризотиниб може би има

потенциала да повишава плазмените концентрации на прилаганите едновременно с него

лекарствени продукти, които се метаболизират предимно чрез UGT1A1 (напр. ралтегравир,

иринотекан) или UGT2B7 (напр. морфин, налоксон).

Въз основа на in vitro проучване, се предвижда кризотиниб да инхибира чревния P-gp. По тази

причина прилагането на кризотиниб с лекарствени продукти, които са субстрати на P-gp (напр.

дигоксин, дабигатран, колхицин, правастатин) може да повиши терапевтичния им ефект и

нежеланите реакции. Препоръчва се внимателно клинично наблюдение, когато кризотиниб се

прилага с тези лекарствени продукти.

Кризотиниб е инхибитор на OCT1 и OCT2 in vitro. Поради това, кризотиниб може би има

потенциал да повишава плазмената концентрация на прилаганите едновременно лекарствени

продукти, които са субстрати на OCT1 или на OCT2 (напр. метформин, прокаинамид).

Фармакодинамични взаимодействия

При клиничните проучвания се наблюдава удължен QT интервал с кризотиниб. По тази

причина трябва внимателно да се прецени едновременната употреба на кризотиниб с

лекарствени продукти, за които е известно, че удължават QT интервала или лекарствени

продукти, които са способни да предизвикат Torsades de pointes (напр. клас IA [хинидин,

дизопирамид] или клас III [напр. амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид], метадон,

цизаприд, моксифлоксацин, антипсихотици и т.н.). При комбиниране на такива лекарствени

продукти е необходимо мониториране на QT интервала (вж. точки 4.2 и 4.4).

По време на клиничните проучвания се съобщава за брадикардия; по тази причина кризотиниб

трябва да се използва внимателно поради риска от прекомерна брадикардия при комбиниране с

други средства, предизвикващи брадикардия (напр. недихидропиридинови блокери на

калциевите канали като верапамил и дилтиазем, бета блокери, клонидин, гуанфацин, дигоксин,

мефлокин, антихолинестерази, пилокарпин) (вж. точки 4.2 и 4.4).

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/73316/2018

EMEA/H/C/002489

Резюме на EPAR за обществено ползване

Xalkori

crizotinib

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Xalkori. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Xalkori.

За практическа информация относно употребата на Xalkori пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Xalkori и за какво се използва?

Xalkori e противораково лекарство, което се използва самостоятелно за лечение на възрастни с

вид рак на белия дроб, наречен недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), когато

заболяването е в напреднал стадий:

използва се, когато NSCLC е ALK-положителен, т.е. в раковите клетки има определени

промени, които влияят на гена, отговорен за протеина, наречен ALK (анапластичeн лимфом

киназа);

използва се и когато NSCLC е ROS1-положителен. Това означава, че в раковите клетки има

промени, които влияят на гена, отговорен за протеина ROS1.

Xalkori съдържа активното вещество кризотиниб (crizotinib).

Как се използва Xalkori?

Лечението с Xalkori трябва да бъде започнато и наблюдавано от лекар с опит в прилагането на

лекарства против рак. Наличието на генетични промени, влияещи на ALK („ALK-положителен“

статус) или ROS1 („ROS1-положителен“ статус), трябва да бъде предварително потвърдено, преди

да се започне лечение с Xalkori.

Xalkori

EMA/73316/2018

Страница 2/3

Xalkori се предлага под формата на капсули (200 mg и 250 mg). Препоръчителната доза е 250 mg

два пъти дневно. При проявата на определени нежелани лекарствени реакции лекарят може да

реши да прекъсне лечението или да намали дозата до 200 mg два пъти дневно, а след това до

250 mg веднъж дневно. Ако пациентът получи определени сериозни нежелани лекарствени

реакции, може да се наложи прилагането на дозите да се отложи или лечението да се прекрати.

При пациенти със сериозно намалена бъбречна функция може да се наложи коригиране на

дозите.

За повече информация вижте листовката. Лекарственият продукт се отпуска по лекарско

предписание.

Как действа Xalkori?

ALK и ROS1 принадлежат към семейство протеини, наречени рецепторни тирозинкинази (RTK),

които участват в растежа на клетките. При пациенти с ALK-положителен или ROS1-положителен

NSCLC, протеинът ALK или ROS1 е абнормно активен и може да провокира растежа на ракови

клетки и прорастването на нови кръвоносни съдове, които ги кръвоснабдяват.

Активното вещество в Xalkori, кризотиниб, е инхибитор на RTK. То действа основно, като блокира

дейността на ALK или ROS1, включително когато е налице генетична промяна, като по този начин

намалява растежа и разпространението на рака при ALK-положителен или ROS1-положителен

NSCLC.

Какви ползи от Xalkori са установени в проучванията?

ALK-положителен NSCLC

В проучване при 347 пациенти с предходно лечение за ALK-положителен NSCLC, е показано, че

пациентите, приемащи Xalkori, живеят средно почти 8 месеца без влошаване на заболяването в

сравнение с 3 месеца при пациентите, лекувани с пеметрексед или доцетаксел.

В друго проучване при 343 нелекувани преди това пациенти, тези от тях, които приемат Xalkori,

живеят средно почти 11 месеца без влошаване на заболяването в сравнение със 7 месеца при

пациентите, подложени на лечение, съдържащо пеметрексед.

ROS1-положителен NSCLC

В проучване при 53 пациенти с ROS1-положителен NSCLC в напреднал стадий, е показано, че

около 70% от пациентите, приемащи Xalkori (37 от 53), се повлияват напълно или частично от

лечението. Това се счита за добро повлияване в сравнение със степените на повлияване от около

20 до 30% от предишни лечения при подложените на тях пациенти. При нелекуваните преди това

пациенти 6 от 7 се повлияват от лечението.

Какви са рисковете, свързани с Xalkori?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Xalkori (наблюдавани при повече от 1 на 4

пациенти) са проблеми със зрението, гадене (позиви за повръщане), диария, повръщане, едем

(оток), повишени нива на чернодробните ензими в кръвта, намален апетит, запек, замаяност,

невропатия (болка поради увреждане на нервите) и умора. Най-сериозните нежелани

лекарствени реакции са чернодробно увреждане, пневмонит (възпаление на белия дроб),

Xalkori

EMA/73316/2018

Страница 3/3

неутропения (ниски кръвни нива на неутрофилите, вид бели кръвни клетки) и удължен QT

интервал (проблем с електрическата активност на сърцето). За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции, съобщени при Xalkori, вижте листовката.

Защо Xalkori е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата заключи, че лечението с Xalkori увеличава

продължителността на времето, през което пациентите с ALK-положителен NSCLC живеят без

влошаване на заболяването, независимо дали са лекувани преди това По отношение на

пациентите с ROS1-положителен NSCLC, за които понастоящем не съществуват специални

лечения, Агенцията обърна внимание на високата степен на повлияване, особено при пациентите

с други предходни лечения за рак. Поради това Агенцията реши, че ползите от Xalkori са по-

големи от рисковете, и препоръча Xalkori да бъде разрешен за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Xalkori?

Фирмата, която предлага Xalkori, ще гарантира, че лекарите, за които се очаква да предписват

Xalkori, ще получат пакет, съдържащ кратката характеристика на лекарствения продукт, както и

сигнална карта за пациента.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Xalkori, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени и в кратката характеристика на

продукта, и в листовката.

Допълнителна информация за Xalkori:

На 23 октомври 2012 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Xalkori, валидно

в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Xalkori може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За повече

информация относно лечението с Xalkori прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 09-2017.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация