Vyndaqel

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
10-12-2021
Активна съставка:
tafamidis
Предлага се от:
Pfizer Europe MA EEIG
АТС код:
N07XX08
INN (Международно Name):
tafamidis
Терапевтична група:
Други нервна система препарати,
Терапевтична област:
амилоидоза
Терапевтични показания:
Vyndaqel е показан за лечение на транстиретиновата амилоидоза при възрастни пациенти със симптоматична полиневропатия с фаза 1 за забавяне на периферното неврологично увреждане.
Каталог на резюме:
Revision: 21
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002294
Дата Оторизация:
2011-11-16
EMEA код:
EMEA/H/C/002294

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 10-12-2021
Листовка Листовка
чешки 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 10-12-2021
Листовка Листовка
датски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 10-12-2021
Листовка Листовка
немски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 10-12-2021
Листовка Листовка
естонски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 10-12-2021
Листовка Листовка
гръцки 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 10-12-2021
Листовка Листовка
английски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 10-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 02-08-2016
Листовка Листовка
френски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 10-12-2021
Листовка Листовка
италиански 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 10-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 02-08-2016
Листовка Листовка
латвийски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 10-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 02-08-2016
Листовка Листовка
литовски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 10-12-2021
Листовка Листовка
унгарски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 10-12-2021
Листовка Листовка
малтийски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 10-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 02-08-2016
Листовка Листовка
нидерландски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 10-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 02-08-2016
Листовка Листовка
полски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 10-12-2021
Листовка Листовка
португалски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 10-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 02-08-2016
Листовка Листовка
румънски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 10-12-2021
Листовка Листовка
словашки 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 10-12-2021
Листовка Листовка
словенски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 10-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 02-08-2016
Листовка Листовка
фински 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 10-12-2021
Листовка Листовка
шведски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 10-12-2021
Листовка Листовка
норвежки 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 10-12-2021
Листовка Листовка
исландски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 10-12-2021
Листовка Листовка
хърватски 10-12-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 10-12-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 02-08-2016

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Vyndaqel 20 mg меки капсули

тафамидис меглумин (tafamidis meglumine)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в

тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Vyndaqel и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Vyndaqel

Как да приемате Vyndaqel

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Vyndaqel

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Vyndaqel и за какво се използва

Vyndaqel съдържа активното вещество тафамидис.

Vyndaqel е лекарство, което лекува заболяване, наречено транстиретинова амилоидоза.

Транстиретиновата амилоидоза се причинява от белтък, наречен транстиретин (TTR), който не

работи правилно. TTR е протеин, който пренася други вещества, например хормони в

организма.

При пациентите с това заболяване TTR се разкъсва и може да образува нишки, наречени

амилоид. Амилоидът може да се натрупа около Вашите нерви (познато като транстиретинова

амилоидна полиневропатия или ATTR-PN) и на други места в тялото Ви. Амилоидът

причинява симптомите на това заболяване. Когато това се случи, то пречи на нормалната им

работа.

Vyndaqel може да предотврати разкъсването на TTR и образуването на амилоид. Това

лекарство се използва за лечение на възрастни пациенти с това заболяване, чиито нерви са

засегнати (хора със симптоматична полиневропатия), за забавяне на последваща прогресия на

заболяването.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Vyndaqel

Не приемайте Vyndaqel

Ако сте алергични към тафамидис меглумин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Vyndaqel.

Жени, които могат да забременеят, трябва да използват контрацепция, докато приемат

Vyndaqel, и да продължат контрацепцията един месец след спиране на лечението с

Vyndaqel. Липсват данни за употребата на Vyndaqel при бременни жени.

Деца и юноши

Децата и юношите нямат симптоми на транстиретинова амилоидоза. Ето защо Vyndaqel не се

използва при деца и юноши.

Други лекарства и Vyndaqel

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства.

Трябва да информирате Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните:

нестероидни противовъзпалителни лекарства

диуретични лекарства (напр. фуроземид, буметанид)

противоракови лекарства (напр. метотрексат, иматиниб)

статини (напр. розувастатин)

противовирусни лекарства (напр. озелтамивир, тенофовир, ганцикловир, адефовир,

цидофовир, ламивудин, зидовудин, залцитабин)

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да приемате Vyndaqel, ако сте бременна или кърмите.

Ако можете да забременявате, трябва да използвате контрацептивни средства по време на

лечението и в продължение на един месец след спиране на лечението.

Шофиране и работа с машини

Смята се, че Vyndaqel не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и

работа с машини.

Vyndaqel съдържа сорбитол

Това лекарство съдържа не повече от 44 mg сорбитол във всяка капсула. Сорбитолът е

източник на фруктоза.

3.

Как да приемате Vyndaqel

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една капсула Vyndaqel 20 mg (тафамидис меглумин), приета един път

дневно.

Ако повърнете след като приемете това лекарство и откриете цяла капсулата Vyndaqel, трябва

да вземете една допълнителна доза Vyndaqel в същия ден; ако не можете да откриете капсулата

Vyndaqel, тогава не е необходима допълнителна доза Vyndaqel и може да продължите приема

на Vyndaqel както обикновено на следващия ден.

Начин на приложение

Vyndaqel е за перорално приложение.

Меката капсула трябва да се поглъща цяла, да не се разчупва или разрязва.

Капсулата може да се приема със или без храна.

Инструкции за отваряне на блистерите

Откъснете едно отделно гнездо от блистера по перфорираната линия.

Избутайте капсулата през алуминиевото фолио.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vyndaqel

Не трябва да приемате повече капсули, отколкото Ви е казал Вашият лекар. Свържете се с

Вашия лекар, ако сте приели повече капсули, отколкото Ви е казано да вземате.

Ако сте пропуснали да приемете Vyndaqel

Ако сте пропуснали да приемете доза, вземете Вашите капсули веднага щом се сетите. Ако

това е в рамките на 6 часа преди следващата Ви доза, оставете пропуснатата доза и вземете

следващата доза по обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Vyndaqel

Не спирайте приема на Vyndaqel без да сте говорили предварително с Вашия лекар. Тъй като

Vyndaqel действа, като стабилизира TTR протеина, ако спрете приема на Vyndaqel, протеинът

няма да бъде стабилизиран повече и заболяването Ви може да прогресира.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Много чести: могат да засегнат повече от 1 на 10 души, са описани по-долу:

Диария

Инфекция на пикочните пътища (симптомите могат да включват болка или усещане за

парене, когато уринирате, или честа нужда за уриниране)

Вагинална инфекция при жени

Болка в стомаха или корема

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани

реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Vyndaqel

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху блистера карта и върху

картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Да не се съхранява над 25

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Vyndaqel

Активно вещество: тафамидис. Всяка капсула съдържа 20 mg микронизиран тафамидис

меглумин, еквивалентнo на 12,2 mg тафамидис.

Други съставки: желатин (E 441), глицерин (E 422), сорбитол (E 420) [вижте точка 2

„Vyndaqel съдържа сорбитол“], манитол (E 421), сорбитан, жълт железен оксид

(E 172),титанов диоксид (E 171), пречистена вода, макрогол 400 (E 1521), сорбитанов

моноолеат (E 494), полисорбат 80 (E 433), етанол, изопропилов алкохол, поливинил

ацетат фталат, пропиленгликол (E 1520), кармин (E 120), брилянтно синьо fcf (E 133) и

амониев хидроксид (E 527).

Как изглежда Vyndaqel и какво съдържа опаковката

Vyndaqel меки капсули са жълти, непрозрачни, продълговати (около 21 mm), с отпечатано

“VYN 20” в червено. Vyndaqel се предлага в два вида опаковки с перфорирани блистери с

единични дози, от PVC/PA/Al/PVC-Al: опаковка от 30 х 1 меки капсули и групова опаковка от

90 меки капсули, съставена от 3 картонени опаковки, всяка съдържаща 30 х 1 меки капсули. Не

всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Белгия

Производител

Pfizer Service Company BV

Hoge Wei 10

1930 Zaventem

Белгия

или

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus

Stamullen

Co. Meath

Ирландия

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer NV/SA

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel: +36 1 488 3700

Česká Republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Deutschland

Pfizer Pharma GmbH

Tel: +49 (0)30 550055-51000

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

Ελλάδα

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,

Τηλ.: +30 210 67 85 800

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.,

Tel.: +48 22 335 61 00

España

Pfizer, S.L.

Télf: +34 91 490 99 00

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

France

Pfizer

Tél +33 (0)1 58 07 34 40

România

Pfizer Romania S.R.L

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: + 386 (0)1 52 11 400

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +353 1800 633 363 (toll free)

Tel: +44 (0)1304 616161

Slovenská Republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421 2 3355 5500

Ísland

Icepharma hf.

Tel: +354 540 8000

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Κύπρος

PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH),

Τηλ: +357 22 817690

United Kingdom (Northern Ireland)

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

Дата на последно преразглеждане на листовката {ММ /ГГГГ}.

Това лекарство е разрешено за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че

поради рядкото разпространение на болестта до момента не е било възможно да се получи пълна

информация за лекарството.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация

за лекарството и тази листовка съответно ще се актуализира.

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu. Посочени са също линкове към други уебсайтове,

където може да се намери информация за редки заболявания и лечения.

Моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба на

телефона, който е предоставен в тази листовка, ако тази листовка е трудна за виждане или

четене, или бихте я искали в друг формат.

Листовка: информация за потребителя

Vyndaqel 61 mg меки капсули

тафамидис (tafamidis)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар, фармацевт или

медицинска сестра. Това включва всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Vyndaqel и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Vyndaqel

Как да приемате Vyndaqel

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Vyndaqel

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Vyndaqel и за какво се използва

Vyndaqel съдържа активното вещество тафамидис.

Vyndaqel е лекарство, което лекува заболяване, наречено транстиретинова амилоидоза.

Транстиретиновата амилоидоза се причинява от белтък, наречен транстиретин (TTR), който не

работи правилно. TTR е протеин, който пренася други вещества, например хормони в

организма.

При пациентите с това заболяване TTR се разкъсва и може да образува нишки, наречени

амилоид. Амилоидът може да се натрупа между клетките в сърцето Ви (известно като

транстиретинова амилоидна кардиомиопатия или ATTR-CM) и на други места в тялото Ви.

Амилоидът причинява симптомите на това заболяване. Когато това се получи в сърцето, това

пречи на нормалната работа на сърцето.

Vyndaqel може да предотврати разкъсването на TTR и образуването на амилоид. Това

лекарство се използва за лечение на възрастни пациенти, при които сърцето е засегнато (хора

със симптоматична кардиомиопатия).

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Vyndaqel

Не приемайте Vyndaqel

Ако сте алергични към тафамидис или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра, преди да приемете Vyndaqel.

Жени, които могат да забременеят, трябва да използват контрацепция, докато приемат

Vyndaqel, и да продължат контрацепцията един месец след спиране на лечението с

Vyndaqel. Липсват данни за употребата на Vyndaqel при бременни жени.

Деца и юноши

Деца и юноши нямат симптоми на транстиретинова амилоидоза. Ето защо Vyndaqel не се

използва при деца и юноши.

Други лекарства и Vyndaqel

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства.

Трябва да информирате Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните:

нестероидни противовъзпалителни лекарства

диуретични лекарства (напр. фуроземид, буметанид)

противоракови лекарства (напр. метотрексат, иматиниб)

статини (напр. розувастатин)

противовирусни лекарства (напр. озелтамивир, тенофовир, ганцикловир, адефовир,

цидофовир, ламивудин, зидовудин, залцитабин)

Бременност, кърмене и фертилитет

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна, или планирате бременност,

посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Не трябва да приемате Vyndaqel, ако сте бременна или кърмите.

Ако можете да забременявате, трябва да използвате контрацептивни средства по време на

лечение и в продължение на един месец след спиране на лечението.

Шофиране и работа с машини

Счита се, че Vyndaqel не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и

работа с машини.

Vyndaqel съдържа сорбитол

Това лекарство съдържа не повече от 44 mg сорбитол във всяка капсула. Сорбитолът е

източник на фруктоза.

3.

Как да приемате Vyndaqel

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не

сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е една капсула Vyndaqel 61 mg (тафамидис), приета един път дневно.

Ако повърнете след като приемете това лекарство и откриете цяла капсула Vyndaqel, трябва да

вземете допълнителна доза Vyndaqel в същия ден; ако не можете да откриете капсулата

Vyndaqel, не е необходима допълнителна доза Vyndaqel и можете да продължите приема на

Vyndaqel както обикновено на следващия ден.

Начин на приложение

Vyndaqel е за перорално приложение.

Меката капсула трябва да се поглъща цяла, да не се разчупва или разрязва.

Капсулата може да се приема със или без храна.

Инструкции за отваряне на блистерите

Откъснете едно отделно гнездо от блистера по перфорираната линия.

Избутайте капсулата през алуминиевото фолио.

Ако сте приели повече от необходимата доза Vyndaqel

Не трябва да приемате повече капсули, отколкото Ви е казал Вашият лекар. Свържете се с

Вашия лекар, ако сте приели повече капсули, отколкото Ви е казано да вземате.

Ако сте пропуснали да приемете Vyndaqel

Ако сте пропуснали да приемете доза, вземете Вашите капсули веднага щом се сетите. Ако

това е в рамките на 6 часа преди следващата Ви доза, оставете пропуснатата доза и вземете

следващата доза по обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате

пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Vyndaqel

Не спирайте приема на Vyndaqel без да сте говорили предварително с Вашия лекар. Тъй като

Vyndaqel действа, като стабилизира TTR протеина, ако спрете приема на Vyndaqel, протеинът

няма да бъде стабилизиран повече и заболяването Ви може да прогресира.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

В клинични проучвания нежеланите реакции при пациенти, приемащи Vyndaqel, са най-общо

сходни с тези при пациентите, които не приемат Vyndaqel. При пациентите с ATTR-CM,

лекувани с Vyndaqel, се съобщава по-често за отделяне на газове и повишение на

чернодробните функционални показатели.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции (вижте точка 4.8).

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Vyndaqel 20 mg меки капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка мека капсула съдържа 20 mg микронизиран тафамидис меглумин (tafamidis meglumine),

еквивалентно на 12,2 mg тафамидис.

Помощно вещество с известно действие

Всяка мека капсула съдържа не повече от 44 mg сорбитол (E 420).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Мека капсула

Жълта, непрозрачна, продълговата (около 21 mm) капсула с отпечатано “VYN 20” в червено.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Vyndaqel е показан за лечение на транстиретинова амилоидоза при възрастни пациенти със

симптоматична полиневропатия стадий 1 за отлагане на периферно неврологично увреждане.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението трябва да се започне под наблюдението на лекар с опит в лечението на пациенти с

транстиретинова амилоидна полиневропатия (ATTR-PN).

Дозировка

Препоръчителната доза тафамидис меглумин е 20 mg перорално един път дневно.

Тафамидис и тафамидис меглумин не са взаимнозаменяеми на база mg.

В случай на повръщане след прием, при което е повърната цяла капсула Vyndaqel, трябва да се

приеме допълнителна доза Vyndaqel, ако е възможно. Ако не се открива цяла капсула, не е

необходима допълнителна доза, като лечението продължава с обичайния прием на следващия

ден.

Специални популации

Старческа възраст

Не се налага коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст (≥ 65 години) (вж.

точка 5.2).

Чернодробно и бъбречно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с бъбречно или леко и умерено чернодробно

увреждане. Наличните данни при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс

под или равен на 30 ml/min) са ограничени. Тафамидис меглумин не е проучван при пациенти с

тежко чернодробно увреждане и се препоръчва повишено внимание (вж. точка 5.2).

Педиатрична популация

Няма съответна употреба на тафамидис в педиатричната популация.

Начин на приложение

Перорално приложение.

Меките капсули трябва да се поглъщат цели и да не се разчупват или разрязват. Vyndaqel може

да се приема със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Жени с детероден потенциал трябва да използват подходяща контрацепция, когато приемат

тафамидис меглумин, и да продължат да използват подходяща контрацепция в продължение на

1 месец след спирането на лечението с тафамидис меглумин (вж. точка 4.6).

За лечението на пациенти с ATTR-PN тафамидис меглумин трябва да се добави към

стандартните грижи. Лекарите трябва да мониторират пациентите и да продължат да

преценяват нуждата от друга терапия, включително необходимостта от чернодробна

трансплантация като част от стандартните грижи. Тъй като няма налични данни относно

употребата на тафамидис меглумин след чернодробна трансплантация, приемът на тафамидис

меглумин трябва да се прекрати при пациенти, които подлежат на чернодробна

трансплантация.

Този лекарствен продукт съдържа не повече от 44 mg сорбитол във всяка капсула. Сорбитолът

е източник на фруктоза.

Трябва да се вземе предвид адитивният ефект на едновременно прилагани продукти,

съдържащи сорбитол (или фруктоза), и хранителния прием на сорбитол (или фруктоза).

Съдържанието на сорбитол в лекарствени продукти за перорално приложение може да окаже

влияние върху бионаличността на други лекарствени продукти за перорално приложение,

прилагани едновременно.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

В едно клинично проучване при здрави доброволци 20 mg тафамидис меглумин не индуцира,

нито инхибира цитохром Р450 ензима CYP3A4.

Тафамидис инхибира in vitro ефлуксния транспортер BCRP (протеин на резистентност на рак

на гърдата) с IC50=1,16 µM и може да предизвика лекарствени взаимодействия при клинично

значими концентрации със субстрати на този транспортер (напр. метотрексат, розувастатин,

иматиниб). В клинично проучване при здрави участници експозицията на BCRP субстрата

розувастатин се повишава приблизително 2-кратно след многократни дози 61 mg тафамидис с

ежедневно приложение.

Също така тафамидис инхибира ъптейк транспортерите OAT1 и OAT3 (транспортери на

органични аниони) със съответно IC50=2,9 µM и IC50=2,36 µM, и може да предизвика

лекарствени взаимодействия при клинично значими концентрации със субстрати на тези

транспортери (напр. нестероидни противовъзпалителни средства, буметанид, фуроземид,

ламивудин, метотрексат, озелтамивир, тенофовир, ганцикловир, адефовир, цидофовир,

зидовудин, залцитабин). Въз основа на in vitro данни максималните прогнозирани промени на

AUC на OAT1 и OAT3 субстратите са определени като по-малко от 1,25 за дозата от 20 mg

тафамидис меглумин, следователно инхибирането на OAT1 или OAT3 транспортерите от

тафамидис не се очаква да доведе до клинично значими взаимодействия.

Не са провеждани проучвания за взаимодействия, които да оценяват ефекта на други

лекарствени продукти върху тафамидис меглумин.

Отклонение в резултатите от лабораторни изследвания

Тафамидис може да намали серумните концентрации на общия тироксин без придружаваща

промяна в свободния тироксин (T4) или тироид-стимулиращия хормон (TSH). Това

наблюдение относно стойностите на общия тироксин вероятно може да се дължи на

намаляване на свързването на тироксин към транстиретин (TTR) или изместване поради

високия афинитет за свързване на тафамидис към рецептора за тироксин на TTR. Не са

наблюдавани съответни клинични находки, отговарящи на тироидна дисфункция.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Жени с детероден потенциал трябва да използват контрацептивни мерки по време на лечението

с тафамидис меглумин и до един месец след спиране на лечението поради дългия полуживот.

Бременност

Липсват данни за употребата на тафамидис меглумин при бременни жени. Проучванията при

животни показват токсичност за развитието (вж. точка 5.3). Тафамидис меглумин не се

препоръчва по време на бременност и при жени с детероден потенциал, които не използват

контрацепция.

Кърмене

Наличните данни при животни показват екскреция на тафамидис в млякото. Не може да се

изключи риск за новородените/кърмачетата. Тафамидис меглумин не трябва да се използва в

периода на кърмене.

Фертилитет

Не е наблюдавано увреждане на фертилитета при неклинични проучвания (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Въз основа на фармакодинамичния и фармакокинетичния профил се смята, че тафамидис

меглумин не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с

машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила за безопасност

Цялостните клинични данни отразяват експозицията на 127 пациенти с ATTR-PN, на които са

прилагани 20 mg тафамидис меглумин дневно за период средно от 538 дни (в диапазона от 15

до 994 дни). Нежеланите реакции най-общо са леки или умерени по тежест.

Списък на нежеланите реакции в табличен вид

Нежеланите реакции са описани по-долу по MedDRA системо-органни класове (SOC) и

групирани по честота съгласно стандартната класификация: много чести (≥ 1/10), чести

(≥ 1/100 до < 1/10) и нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100). В групите по честота нежеланите

лекарствени реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Представените в табличен вид по-долу нежелани лекарствени реакции, съобщени от

клиничната програма, отразяват честотите, с които те се проявяват при двойносляпо, плацебо

контролирано проучване Фаза 3 (Fx-005).

Системо-органен клас

Много чести

Инфекции и инфестации

Инфекция на пикочните пътища

Вагинална инфекция

Стомашно-чревни нарушения

Диария

Болка в горната част на корема

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Симптоми

Клиничният опит при предозиране е минимален. При клинични изпитвания двама пациенти,

диагностицирани с транстиретинова амилоидна кардиомиопатия (ATTR-CM), случайно

приемат еднократна доза тафамидис меглумин 160 mg без поява на каквито и да е свързани

нежелани събития. Най-високата доза тафамидис меглумин, приложена на здрави доброволци в

клинично изпитване, е 480 mg като единична доза. Съобщено е едно свързано с лечението

нежелано събитие на лек хордеолум при тази доза.

Лечение

В случай на предозиране трябва да се приложат стандартните поддържащи мерки според

необходимостта.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Други лекарства за лечение на нервната система, ATC код:

N07XX08

Механизъм на действие

Тафамидис е селективен стабилизатор на TTR. Тафамидис се свързва към TTR в местата за

свързване на тироксин, стабилизирайки тетрамера и забавяйки дисоциацията до мономери –

ограничаващата скоростта стъпка в амилоидогенния процес.

Фармакодинамични ефекти

Транстиретиновата амилоидоза е тежко инвалидизиращо заболяване, индуцирано от

кумулиране на различни неразтворими фибриларни протеини или амилоид в тъканите в

достатъчни количества за нарушаване на нормалната функция. Разпадането на

транстиретиновия тетрамер до мономери е скоростоопределящата стъпка в патогенезата на

транстиретиновата амилоидоза. Нагънатите мономери претърпяват частична денатурация, за да

се получат алтернативно нагънати мономерни амилоидогенни междинни продукти. След това

от тези междинни продукти се образуват разтворими олигомери, профиламенти, филаменти и

амилоидни нишки. Тафамидис се свързва с отрицателна кооперативност с двете тироксин-

свързващи места на нативната тетрамерна форма на транстиретин, като по този начин

предотвратява разпадането до мономери. Инхибирането на дисоциацията на TTR тетрамера е

основата за употребата на тафамидис за забавяне на прогресията на заболяването при пациенти

с ATTR-PN стадий 1.

Тест за стабилизиране на TTR е използван като фармакодинамичен маркер и е оценена

стабилността на TTR тетрамера.

Тафамидис стабилизира както дивия тип TTR тетрамер, така и тетрамерите на 14 TTR

варианта, изследвани клинично след прилагане на тафамидис веднъж дневно. Тафамидис също

така стабилизира TTR тетрамера на 25 варианта, изследвани ex vivo, като така е доказано

стабилизиране на TTR на 40 амилоидогенни TTR генотипа.

Клинична ефикасност и безопасност

Основното проучване на тафамидис меглумин при пациенти с ATTR-PN стадий 1 е 18-месечно,

многоцентрово, рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано проучване. Проучването

оценява безопасността и ефикасността на 20 mg тафамидис меглумин еднократно дневно при

128 пациенти с ATTR-PN с V30M мутация и основно стадий 1 на заболяването; 126 от 128-те

пациенти не се нуждаят рутинно от помощ при ходене. Основните средства за оценка на

резултата са Скалата за невропатно увреждане на долен крайник (Neuropathy Impairment Score

of the Lower Limb (NIS-LL) – оценка на лекаря от неврологичния преглед на долните крайници)

и Качество на живота по Норфолк – Диабетна невропатия (Norfolk Quality of Life - Diabetic

Neuropathy (Norfolk QOL-DN) – съобщеният от пациента резултат, обща оценка за качеството

на живот (total quality of life score [TQOL])). Другите средства за оценка на резултата включват

комбинирани скорове за функцията на големите нервни влакна (проводимост на нерва,

вибрационен праг и промяна в сърдечната честота като отговор на дълбоко дишане (heart rate

response to deep breathing - HRDB)) и на малките нервни влакна (болка при нагряване и праг на

охлаждане и HRDB), и оценка на храненето чрез модифициран индекс на телесната маса

(mBMI), който представлява индексът на телесната маса (BMI), умножен по серумния албумин

в g/L. Осемдесет и шест от 91-те пациенти, завършили 18-месечния период на лечение, са

включени след това в открито разширено проучване, където всички те са получавали 20 mg

тафамидис меглумин един път дневно за допълнителни 12 месеца.

След 18 месеца лечение повечето пациенти, лекувани с тафамидис меглумин, са отговорили на

терапията според оценката по NIS-LL (промяна от по-малко от 2 точки по NIS-LL). Резултатите

от предварително дефинираните анализи на първичните крайни точки са представени в

следната таблица:

Vyndaqel спрямо плацебо: NIS-LL и TQOL на месец 18 (проучване Fx-005)

Плацебо

Vyndaqel

Предварително дефиниран ITT анализ

N=61

N=64

Отговорили по NIS-LL (% пациенти)

29,5%

45,3%

Разлика (Vyndaqel минус плацебо)

95% CI на разликата (p-стойност)

15,8%

-0,9%, 32,5% (0,068)

TQOL промяна от изходната LSMean (SE)

7,2 (2,36)

2,0 (2,31)

Разлика в LSMeans (SE)

95% CI на разликата (p- стойност)

-5,2 (3,31)

-11,8, 1,3 (0,116)

Предварително дефиниран анализ, оценяващ

ефикасността

N=42

N=45

Отговорили по NIS-LL (% пациенти)

38,1%

60,0%

Разлика (Vyndaqel минус плацебо)

95% CI на разликата (p-стойност)

21,9%

1,4%, 42,4% (0,041)

TQOL промяна от изходната LSMean (SE)

8,9 (3,08)

0,1 (2,98)

Разлика в LSMeans (SE)

95% CI на разликата (p-стойност)

-8,8 (4,32)

-17,4, -0,2 (0,045)

В предварително дефинирания анализ на ITT NIS-LL отговорилите пациентите, които са

прекъснали преди 18-тия месец поради чернодробна трансплантация, са класифицирани като

неотговорили на лечението (non-responders).

Предварително дефинираният анализ, оценяващ ефикасността, ползва получените данни от

тези пациенти, които са завършили 18-месечния период на лечение по протокол.

Вторичните крайни точки показват, че лечението с тафамидис меглумин е довело до по-малко

нарушение на неврологичната функция и до подобрение в хранителния статус (mBMI),

сравнено с плацебо, както е показано в следващата таблица.

Промени на вторичните крайни точки на месец 18 спрямо изходното ниво LSMean

(стандартна грешка) (подлежаща на лечение („Intent-to-Treat“) популация) (проучване

Fx-005)

Плацебо

N=61

Vyndaqel

N=64

стойност

Vyndaqel % промяна

спрямо Плацебо

NIS-LL промяна от изходната

стойност

LSMean (SE)

5,8 (0,96)

2,8 (0,95)

0,027

-52%

Големи влакна- промяна от

изходната стойност

LSMean (SE)

3,2 (0,63)

1,5 (0,62)

0,066

-53%

Малки влакна- промяна от

изходната стойност

LSMean (SE)

1,6 (0,32)

0,3 (0,31)

0,005

-81%

mBMI промяна от изходната

стойност

LSMean (SE)

-33,8 (11,8)

39,3 (11,5)

<0,0001

mBMI се получава като продукт на серумния албумин и индекса на телесната маса

Въз основа на дисперсионен анализ на повторните измервания с промяна спрямо изходната

стойност като зависимата променлива, неструктурирана ковариационна матрица, лечението,

месеца и лечението по месец (treatment-by-month) като фиксирани ефекти, и участника като

случаен ефект в модела.

NA= неприложимо.

В откритото разширено проучване степента на промяна по NIS-LL през 12-те месеца лечение е

подобна на тази, наблюдавана при пациентите, които са били рандомизирани и лекувани с

тафамидис в предходния 18-месечен двойносляп период.

Въпреки ограничените данни (едно отворено проучване при 21 пациенти), като се има предвид

механизмът на действие на тафамидис и резултатите за стабилизиране на TTR, се очаква

тафамидис меглумин да има положителен ефект при пациенти в ATTR-PN стадий 1, дължаща

се и на други, различни от V30M, мутации.

Ефектите на тафамидис са оценени в двойносляпо, плацебо-контролирано, рандомизирано

проучване с 3 рамена при 441 пациенти с див тип или наследствена транстиретинова

амилоидна кардиомиопатия (ATTR-CM). Първичният анализ за тафамидис меглумин сборно

(20 mg и 80 mg) спрямо плацебо демонстрира сигнификантно намаление (p=0,0006) в общата

смъртност и честотата на хоспитализации по сърдечносъдови причини. Супратерапевтична

единична перорална доза от 400 mg тафамидис разтвор при здрави доброволци не показва

удължаване на QTc интервала.

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с тафамидис във всички подгрупи на педиатричната популация с

транстиретинова амилоидоза (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

Този лекарствен продукт е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства”. Това

означава, че поради рядкото разпространение на болестта до момента не е било възможно да се

получи пълна информация за този лекарствен продукт.

Всяка година Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата

информация за продукта и тази КХП съответно ще се актуализира.

5.2

Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След перорално приложение на меката капсула веднъж дневно максималната пикова

концентрация (C

) се постига за време (t

) с медиана 4 часа след прилагане на гладно.

Едновременното приемане на храна с високо съдържание на мазнини, висококалорийна храна,

променя скоростта на абсорбция, но не и степента на абсорбция. Тези данни подкрепят

приложението на тафамидис със или без храна.

Разпределение

Тафамидис се свързва във висока степен с протеините в плазмата (> 99%). Привидният обем на

разпределение при стационарно състояние е 16 литра.

Степента на свързването на тафамидис с плазмените протеини е оценена като е използвана

плазма от животни и хора. Афинитетът на тафамидис към TTR е по-висок, отколкото този към

албумин. Поради това има вероятност тафамидис да се свързва преференциално с TTR в

плазмата, независимо от значително по-високата концентрация на албумин (600 μM) спрямо

TTR (3,6 μM).

Биотрансформация и елиминиране

Няма категорично доказателство за билиарна екскреция на тафамидис при хора. Въз основа на

предклиничните данни се предполага, че тафамидис се метаболизира чрез глюкурониране и се

екскретира чрез жлъчката. Този път на биотрансформация е възможен при хора, тъй като

приблизително 59% от общата приложена доза се открива във фецеса и около 22% се открива в

урината. Въз основа на популационните фармакокинетични резултати привидният перорален

клирънс на тафамидис меглумин е 0,228 l/h, а популационният среден полуживот е

приблизително 49 часа.

Линейност на доза и време

Експозицията на тафамидис меглумин, при прием веднъж дневно, се повишава с увеличаване

на дозата до 480 mg единична доза и многократни дози до 80 mg/ден. Като цяло повишенията

са пропорционални или почти пропорционални на дозата и клирънсът на тафамидис е

стационарен във времето.

Фармакокинетичните параметри са подобни след еднократно и многократно приложение на

20 mg тафамидис меглумин, което показва липса на индуциране или инхибиране на

метаболизма на тафамидис.

Резултатите от прилагане на 15 mg до 60 mg перорален разтвор тафамидис меглумин един път

дневно в продължение на 14 дни показват, че стационарно състояние се постига до Ден 14.

Специални популации

Чернодробно увреждане

Фармакокинетичните данни сочат намалена системна експозиция (около 40%) и увеличен общ

клирънс (0,52 l/h спрямо 0,31 l/h) на тафамидис меглумин при пациенти с умерено чернодробно

увреждане (скор от 7 до 9 включително по Child-Pugh) сравнено със здрави участници поради

по-високата несвързана фракция на тафамидис. Тъй като пациентите с умерено чернодробно

увреждане имат по-ниски нива на TTR отколкото здравите участници, не е необходимо

адаптиране на дозата, тъй като стехиометрията на тафамидис с неговия прицелен протеин TTR

би била достатъчна за стабилизирането на TTR тетрамера. Експозицията на тафамидис при

пациенти с тежко чернодробно увреждане не е известна.

Бъбречно увреждане

Тафамидис не е специално оценен в нарочно проучване при пациенти с бъбречно увреждане.

Влиянието на креатининовия клирънс върху фармакокинетиката на тафамидис е оценено при

популационен фармакокинетичен анализ при пациенти с креатининов клирънс над 18 ml/min.

Фармакокинетичните оценки не показват разлика в привидния перорален клирънс на

тафамидис при пациенти с креатининов клирънс под 80 ml/min в сравнение с тези с

креатининов клирънс, по-голям или равен на 80 ml/min. Коригиране на дозата при пациенти с

бъбречно увреждане не се счита за необходимо.

Старческа възраст

Въз основа на резултатите от популационната фармакокинетика индивиди ≥ 65 години имат

средно 15% по-нисък очакван привиден перорален клирънс при стационарно състояние,

сравнено с индивиди под 65-годишна възраст. Въпреки това разликата в клирънса води до

< 20% повишение на средната C

и AUC в сравнение с по-млади участници и не е клинично

значима.

Връзки фармакокинетика-фармакодинамика

In vitro данните показват, че тафамидис не инхибира значимо цитохром P450 изоензимите

CYP1A2, CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 и CYP2D6. Не се очаква

тафамидис да предизвика клинично значимо лекарствено взаимодействие, дължащо се на

индукция на CYP1A2, CYP2B6 или CYP3A4.

In vitro проучванията предполагат, че е малко вероятно тафамидис да предизвика лекарствени

взаимодействия при клинично значими концентрации със субстрати на UDP

глюкуронилтрансферазата (UGT) системно. Тафамидис може да инхибира чревната активност

на UGT1A1.

Тафамидис показва нисък потенциал за инхибиране на протеина, свързан с множествена

лекарствена резистентност (Multi-Drug Resistant Protein, MDR1) (познат също като

P‑гликопротеин; P-gp) системно и в стомашно-чревния (СЧ) тракт, транспортера на органични

катиони 2 (OCT2), мултилекарствения и токсин-екструдиращ транспортер 1 (MATE1) и

MATE2K, транспортиращия органични аниони полипептид 1B1 (OATP1B1) и OATP1B3 при

клинично значими концентрации.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Неклиничните данни не показват особен риск за хора на базата на конвенционалните

фармакологични проучвания за безопасност, проучвания за фертилитет и ранно ембрионално

развитие, генотоксичност и карциногенен потенциал. В проучванията за токсичност при

многократно прилагане и карциногенност черният дроб се оказва прицелен орган за

токсичността в различните изследвани видове. Чернодробните ефекти се наблюдават при

експозиции, приблизително ≥ 2,5 пъти AUC при хора в стационарно състояние при клиничната

доза от 20 mg тафамидис меглумин.

В проучване за токсичност за развитието при зайци са наблюдавани леко увеличение в

скелетните малформации и промени, аборт при няколко женски, намалено ембрио-фетална

преживяемост и намалено тегло на фетусите при експозиции, приблизително ≥ 7,2 пъти AUC

при хора при стационарно състояние при клиничната доза от 20 mg тафамидис меглумин.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/404200/2016

EMEA/H/C/002294

Резюме на EPAR за обществено ползванe

Vyndaqel

tafamidis

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Vyndaqel. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Vyndaqel.

Какво представлява Vyndaqel?

Vyndaqel е лекарство, съдържащо активното вещество тафамидис (tafamidis). Предлага се под

формата на капсули (20 mg).

За какво се използва Vyndaqel?

Vyndaqel се използва за отлагане на неврологично увреждане, причинено от транстиретинова

амилоидоза — наследствено заболяване, при което в тъканите на организма, включително около

нервите, се натрупват нишки, наречени амилоиди. Vyndaqel се използва при възрастни пациенти

в ранен стадий на неврологичното заболяване (стадий 1).

Тъй като броят на пациентите с транстиретинова амилоидоза е малък, болестта се счита за

„рядка“ и Vyndaqel е определен като „лекарство сирак“ (лекарство, използвано при редки

болести) на 28 август 2006 г.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Vyndaqel?

Лечението трябва да бъде започнато и наблюдавано от лекар с опит в лечението на пациенти с

това заболяване. Препоръчителната доза е една капсула веднъж дневно.

Vyndaqel

EMA/404200/2016

Страница 2/3

Как действа Vyndaqel?

При пациенти с транстиретинова амилоидоза плазменият протеин, наречен транстиретин, е

дефектен и се разпада лесно. Разпадналият се протеин образува фиброзно вещество, наречено

амилоид, което се натрупва в тъканите и органите на организма, включително около нервите,

където потиска нормалните им функции.

Активното вещество във Vyndaqel, тафамидис, е стабилизатор на транстиретина. То се свързва с

транстиретина, което предотвратява разпадането му и в резултат спира образуването на

амилоидите и забавя развитието на неврологичното заболяване.

Как е проучен Vyndaqel?

Vyndaqel е сравнен с плацебо (сляпо лечение) при 128 пациенти с транстиретинова амилоидоза.

Основната мярка за ефективност се основава на оценката на пациентите за неврологичното

увреждане и качеството на живот 18 месеца след лечението.

Какви ползи от Vyndaqel са установени в проучванията?

Vyndaqel е по-ефективен от плацебо за лечение на пациенти с транстиретинова амилоидоза. При

45% от пациентите, приемащи Vyndaqel, неврологичната функция се подобрява или стабилизира

в сравнение с 30% от пациентите, приемащи плацебо. Резултатите не включват пациенти с по-

сериозно заболяване, които са изключени от проучването на ранен етап, тъй като е било

необходимо да бъдат подложени на чернодробна трансплантация.

Какви са рисковете, свързани с Vyndaqel?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Vyndaqel (наблюдавани при повече от 1 на 10

пациенти) са инфекция на пикочните пътища (инфекция на пътищата, пренасящи урината),

вагинална инфекция, абдоминална (коремна) болка и диария. За пълния списък на всички

нежелани лекарствени реакции и ограничения, съобщени при Vyndaqel, вижте листовката.

Защо Vyndaqel е разрешен за употреба?

CHMP отбеляза, че освен при пациентите, изключени от проучването, тъй като е било необходимо

да бъдат подложени на чернодробна трансплантация, Vyndaqel е по-ефективен от плацебо за

отлагане на неврологично увреждане при пациенти с транстиретинова амилоидоза. Лекарството

не поражда сериозни опасения относно безопасността и се счита, че рисковете могат да се

контролират. CHMP реши, че ползите от Vyndaqel са по-големи от рисковете, и препоръча да се

издаде разрешение за употреба.

Vyndaqel е разрешен за употреба при „извънредни обстоятелства“. Това означава, че по научни

съображения не е било възможно да се получи пълна информация за Vyndaqel. Всяка година

Европейската агенция по лекарствата ще извършва преглед на новата информация и това резюме

съответно ще се актуализира.

Каква информация се очаква за Vyndaqel?

Фирмата производител на Vyndaqel ще проведе проучване за ефектите от лекарството при

подгрупа пациенти с определен вид генетични мутации. Фирмата ще предостави също данни за

дългосрочната безопасност след разрешаване.

Vyndaqel

EMA/404200/2016

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Vyndaqel?

Фирмата, която предлага Vyndaqel, ще предостави обучителни материали за всички лекари, които

се очаква да предписват Vyndaqel. Материалите ще включват брошура, съдържаща информация

относно рисковете, свързани с употребата на лекарството, включително рисковете за нероденото

дете и как да се съдейства за проучване след разрешаването и програма за надзор за бременни

жени.

В кратката характеристика на продукта и в листовката са включени препоръки и предпазни

мерки, които здравните специалисти и пациентите трябва да спазват за безопасната и ефективна

употреба на Vyndaqel.

Допълнителна информация за Vyndaqel:

На 16 ноември 2011 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Vyndaqel,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Vyndaqel може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Vyndaqel прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Резюме на становището на Комитета по лекарствата сираци за Vyndaqel може да се намери на

уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designations

.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2016.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация