Vokanamet

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

канаглифлозина, метформина хидрохлорид

Предлага се от:

Janssen-Cilag International NV

АТС код:

A10BD16

INN (Международно Name):

canagliflozin, metformin

Терапевтична група:

Лекарства, използвани при диабет

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Vokanamet е показан при възрастни на възраст 18 и повече години с диабет тип 2, като допълнение към диета и физически упражнения за подобряване на гликемичния контрол при пациенти не се контролира адекватно за тяхното максимално переносимой дозата на метформина alonein на пациентите за максимално переносимой дозата на метформина заедно с други на глюкозата, намалява лекарства, включително инсулин, когато те не осигуряват адекватен гликемичен контрол. при пациенти вече лекувани с комбинация канаглифлозина и метформина като отделни tabletsFor резултатите от проучването по отношение на комбинирана терапия, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи, вижте раздели 4. 4, 4. 5 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 22

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-04-23

Листовка

                55
Б. ЛИСТОВКА
56
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VOKANAMET 50 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOKANAMET 50 MG/1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOKANAMET 150 MG/850 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VOKANAMET 150 MG/1 000 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
канаглифлозин/метформинов
хидрохлорид (canagliflozin/metformin hydrochloride)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vokanamet и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vokanamet
3.
Как да приемате Vokanamet
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vokanamet
6.
Съдържан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vokanamet 50 mg/850 mg филмирани таблетки
Vokanamet 50 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Vokanamet 150 mg/850 mg филмирани таблетки
Vokanamet 150 mg/1 000 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Vokanamet 50 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа канаглифлозин
хемихидрат (canagliflozin hemihydrate),
съответстващ
на 50 mg канаглифлозин (canagliflozin) и 850 mg
метформинов хидрохлорид (metformin
hydrochloride).
Vokanamet 50 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа канаглифлозин
хемихидрат (canagliflozin hemihydrate),
съответстващ
на 50 mg канаглифлозин (canagliflozin) и 1 000 mg
метформинов хидрохлорид (metformin
hydrochloride).
Vokanamet 150 mg/850 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа канаглифлозин
хемихидрат (canagliflozin hemihydrate),
съответстващ
на 150 mg канаглифлозин (canagliflozin) и 850 mg
метформинов хидрохлорид (metformin
hydrochloride).
Vokanamet 150 mg/1 000 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа канаглифлозин
хемихидрат (canagliflozin hemihydrate),
съответстващ
на 150 mg канаглифлозин (canagliflozin) и 1 000 mg
метформинов хидрохлорид (metformin
hydrochloride).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Vokanamet 50 mg/850 mg филмирани табл
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-07-2023
Листовка Листовка чешки 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-07-2023
Листовка Листовка датски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-07-2023
Листовка Листовка немски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-07-2023
Листовка Листовка естонски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-07-2023
Листовка Листовка гръцки 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-07-2023
Листовка Листовка английски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-05-2014
Листовка Листовка френски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-07-2023
Листовка Листовка италиански 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-05-2014
Листовка Листовка латвийски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-05-2014
Листовка Листовка литовски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-07-2023
Листовка Листовка унгарски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-07-2023
Листовка Листовка малтийски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-05-2014
Листовка Листовка нидерландски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-05-2014
Листовка Листовка полски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-07-2023
Листовка Листовка португалски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-05-2014
Листовка Листовка румънски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-07-2023
Листовка Листовка словашки 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-07-2023
Листовка Листовка словенски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-05-2014
Листовка Листовка фински 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-07-2023
Листовка Листовка шведски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-07-2023
Листовка Листовка норвежки 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-07-2023
Листовка Листовка исландски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-07-2023
Листовка Листовка хърватски 28-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-05-2014

Преглед на историята на документите