Vivanza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

варденафил

Предлага се от:

Bayer AG 

АТС код:

G04BE09

INN (Международно Name):

vardenafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. Ерективната дисфункция е невъзможността да се постигне или поддържа ерекция на пениса, достатъчна за задоволително сексуално представяне. За това за Vivanza, за да бъде ефективен, е необходимо сексуално стимулиране . Vivanza не е показан за употреба от жени.

Каталог на резюме:

Revision: 28

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2003-03-04

Листовка

                52
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
53
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIVANZA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
варденафил (vardenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите както
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vivanza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vivanza
3.
Как да приемате Vivanza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vivanza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIVANZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Vivanza съдържа варденафил, който
принадлеж
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vivanza 5 mg филмирани таблетки
Vivanza 10 mg филмирани таблетки
Vivanza 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка от 5 mg филмирани
таблетки съдържа 5 mg варденафил (vardenafil)
(като
хидрохлорид)
_. _
Всяка таблетка от 10 mg филмирани
таблетки съдържа 10 mg варденафил
(vardenafil) (като
хидрохлорид)
_._
Всяка таблетка от 20 mg филмирани
таблетки съдържа 20 mg варденафил
(vardenafil) (като
хидрохлорид)
_. _
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмиранa таблеткa.
Vivanza
5 mg филмирани таблетки
Кръгли оранжеви таблетки, означени с
“v” от едната страна и “5” от другата
страна.
Vivanza 10 mg филмирани таблетки
Кръгли оранжеви таблетки, означени с
“v” от едната страна и “5” от другата
страна.
Vivanza 20 mg филмирани таблетки
Кръгли оранжеви таблетки, означени с
“v” от едната страна и “5” от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на еректилна дисфункция при
възрастни мъже. Еректилната
дисфункция е
невъзможността да се постигне или
поддържа ерек
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-02-2022
Листовка Листовка чешки 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-02-2022
Листовка Листовка датски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-02-2022
Листовка Листовка немски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-02-2022
Листовка Листовка естонски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-02-2022
Листовка Листовка гръцки 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-02-2022
Листовка Листовка английски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 28-02-2022
Листовка Листовка френски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-02-2022
Листовка Листовка италиански 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 28-02-2022
Листовка Листовка латвийски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 28-02-2022
Листовка Листовка литовски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-02-2022
Листовка Листовка унгарски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-02-2022
Листовка Листовка малтийски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 28-02-2022
Листовка Листовка нидерландски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 28-02-2022
Листовка Листовка полски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-02-2022
Листовка Листовка португалски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 28-02-2022
Листовка Листовка румънски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-02-2022
Листовка Листовка словашки 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-02-2022
Листовка Листовка словенски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 28-02-2022
Листовка Листовка фински 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-02-2022
Листовка Листовка шведски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-02-2022
Листовка Листовка норвежки 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-02-2022
Листовка Листовка исландски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-02-2022
Листовка Листовка хърватски 28-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 28-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите