Vistide

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

цидофовир

Предлага се от:

Gilead Sciences International Limited

АТС код:

J05AB12

INN (Международно Name):

cidofovir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Цитомегаловирусен ретинит

Терапевтични показания:

Vistide е показан за лечение на цитомегаловирусен ретинит при пациенти със синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН) и без бъбречна дисфункция. Vistide трябва да се използва само когато други средства се считат за неподходящи.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

1997-04-23

Листовка

                21
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
22
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VISTIDE 75 MG/ML КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН
РАЗТВОР
Цидофовир (Cidofovir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на дру
ги хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
-
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна или забележите
други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво
представлява Vistide и за какво се
използва
2.
Преди да използвате Vistide
3.
Как да използвате Vistide
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vistide
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VISTIDE И ЗА КА
КВО СЕ ИЗПОЛЗВА
VISTIDE СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА
ИНФЕКЦИЯ НА ОЧИТЕ, НАРЕЧЕНА CMV-РЕТИНИТ,
ПРИ
ПАЦИЕНТИ СЪС СПИН (СИНДРОМ НА
ПРИДОБИТАТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ).
Vist
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vistide 75 mg/ml концентрат за инфузионен
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа 75 mg безводен цидофовир
(
_cidofovir_
). Всеки флакон съдържа 375 mg/5 ml
безводен цидофовир като активно
вещество.
Помощни вещества:
Всеки флакон съдържа приблизително 2,5
mmol (или 57 mg) натрий на флакон (5 ml) като
съставка от помощните вещества.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка
6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Концентрат за инфузионен разтвор.
Прозрачен разтвор.
Съставът е коригиран до pH 7,4.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vistide е показан за лечението на
цитомегаловирусен (CMV) ретинит при
възрастни със
синдром на придобитата имунна
недостатъчност (СПИН) и без нарушения
на бъбречната
функция. Vistide трябва да бъде използван
само когато други лекарства
се сметнат за
неподходящи.
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Терапията трябва да бъде предписана
от лекар с опит в лечението на
HIV-инфекция.
Преди всяко прилагане на Vistide трябва
да бъдат изследвани нивата на
серумния креатинин и
на про
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-01-2015
Листовка Листовка чешки 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-01-2015
Листовка Листовка датски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-01-2015
Листовка Листовка немски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-01-2015
Листовка Листовка естонски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-01-2015
Листовка Листовка гръцки 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-01-2015
Листовка Листовка английски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-01-2015
Листовка Листовка френски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-01-2015
Листовка Листовка италиански 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-01-2015
Листовка Листовка латвийски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-01-2015
Листовка Листовка литовски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-01-2015
Листовка Листовка унгарски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-01-2015
Листовка Листовка малтийски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-01-2015
Листовка Листовка нидерландски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-01-2015
Листовка Листовка полски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-01-2015
Листовка Листовка португалски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-01-2015
Листовка Листовка румънски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-01-2015
Листовка Листовка словашки 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-01-2015
Листовка Листовка словенски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-01-2015
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-01-2015
Листовка Листовка фински 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-01-2015
Листовка Листовка шведски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-01-2015
Листовка Листовка норвежки 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-01-2015
Листовка Листовка исландски 19-01-2015
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-01-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите