Vistabel 4 Allergan Units/0,1 ml Powder for solution for injection 

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Предлага се от:

Allergan Pharmaceuticals Ireland

АТС код:

M031

дозиране:

4 Allergan Units/0,1 ml Powder for solution for injection 

Каталог на резюме:

VISTABEL, 4 Allergan Units/0.1 ml, Powder for solution for injection, vial 100; vial 50;

Дата Оторизация:

2015-04-17

Сигнали за търсене, свързани с този продукт