Virbagen Omega

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

рекомбинантен омега интерферон от котешки произход

Предлага се от:

Virbac S.A.

АТС код:

QL03AB

INN (Международно Name):

interferon (omega)

Терапевтична група:

Dogs; Cats

Терапевтична област:

Иммуностимуляторы,

Терапевтични показания:

DogsReduction of mortality and clinical signs of parvovirosis (enteric form) in dogs from one month of age. CatsTreatment of cats infected with feline leukaemia virus (FeLV) and / or feline immunodeficiency virus (FIV), in non-terminal clinical stages, from the age of nine weeks. In a field study conducted, it was observed that there was:a reduction of clinical signs during the symptomatic phase (four months);a reduction of mortality:in anaemic cats, mortality rate of about 60% at four, six, nine and 12 months was reduced by approximately 30% following treatment with interferon;in non-anaemic cats, mortality rate of 50% in cats infected by FeLV was reduced by 20% following treatment with interferon. При котки, заразени с FIV, смъртността е ниска (5%) и не е повлияна от лечението.

Каталог на резюме:

Revision: 12

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-11-05

Листовка

                29
B. ЛИСТОВКА
30
ЛИСТОВКА:
VIRBAGEN OMEGA 5 MU ЗА КУЧЕТА И КОТКИ
VIRBAGEN OMEGA 10 MU ЗА КУЧЕТА И КОТКИ
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба и
производител, отговорен за
освобождаване на партидата
VIRBAC
1ère Avenue - 2065m – L.I.D.
06516 CARROS
France
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
VIRBAGEN OMEGA 5 MU за кучета и котки
VIRBAGEN OMEGA 10 MU за кучета и котки
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 1ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Лиофилизат:
Опаковка 5 MU:
Рекомбинантен омега интерферон с
котешки произход
5 MU*
Опаковка 10 MU:
Рекомбинантен омега интерферон с
котешки произход
10 MU*
*MU: милиона единици
РАЗТВОРИТЕЛ:
Изотоничен разтвор на натриев хлорид
1 ml
Лиофилизат: бяла прахообразна форма
Разтворител: безцветна течност
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Кучета:
Намаляване на смъртността и
клиничните признаци, вследствие на
парвовироза (ентерална
форма) при кучета на възраст над един
месец.
Котки:
За лечение на инфектирани с FeLV и/или FIV
котки, в нетерминалните клинични
стадии, на
възраст над 9 седмици. При проведено
проучване при теренни условия
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
VIRBAGEN OMEGA 5 MU за кучета и котки
VIRBAGEN OMEGA 10 MU за кучета и котки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 1 ml съдържа:
AКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Лиофилизат:
Опаковка 5 MU:
Рекомбинантен омега интерферон с
котешки произход
5 MU*
Опаковка10 MU:
Рекомбинантен омега интерферон с
котешки произход
10 MU*
*MU: милиона единици
РАЗТВОРИТЕЛ:
Изотоничен разтвор на натриев хлорид
1 ml
EКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Лиофилизат и разтворител за
инжекционна суспензия.
Лиофилизат: бяла прахообразна форма.
Разтворител: безцветна течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета.
Котки.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Кучета:
Намаляване на смъртността и
клиничните признаци, вследствие на
парвовироза (ентерална
форма) при кучета на възраст над един
месец.
Котки:
За лечение на инфектирани с FeLV и/или FIV
котки, в нетерминалните клинични
стадии, на
възраст над 9 седмици. При проведено
проучване при теренни условия е
наблюдавано:
- намаляв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-10-2021
Листовка Листовка чешки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-10-2021
Листовка Листовка датски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-10-2021
Листовка Листовка немски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-10-2021
Листовка Листовка естонски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-10-2021
Листовка Листовка гръцки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-10-2021
Листовка Листовка английски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-10-2021
Листовка Листовка италиански 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-07-2013
Листовка Листовка латвийски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-07-2013
Листовка Листовка литовски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-10-2021
Листовка Листовка унгарски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-10-2021
Листовка Листовка малтийски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-10-2021
Листовка Листовка нидерландски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-07-2013
Листовка Листовка полски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-10-2021
Листовка Листовка португалски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-07-2013
Листовка Листовка румънски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-10-2021
Листовка Листовка словашки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-10-2021
Листовка Листовка словенски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-07-2013
Листовка Листовка фински 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-10-2021
Листовка Листовка шведски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-10-2021
Листовка Листовка норвежки 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-10-2021
Листовка Листовка исландски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-10-2021
Листовка Листовка хърватски 07-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-10-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите