Viramune

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

невирапин

Предлага се от:

Boehringer Ingelheim International GmbH

АТС код:

J05AG01

INN (Международно Name):

nevirapine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

ХИВ инфекции

Терапевтични показания:

Хапчета и устни suspensionViramune е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на HIV-1 инфектирани възрастни, юноши и деца на всяка възраст. По-голямата част от опита с Вирамун в комбинация с нуклеозидными на обратната транскриптаза (nrti). Избор на последваща терапия след Вирамун трябва да се основава на клинично опит и тест на съпротива . 50 и 100 mg с удължено освобождаване на tabletsViramune е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на HIV-1 инфектирани юноши и деца на възраст три и повече години и е в състояние поглъщане хапчета. Удължен съобщение таблетки не са подходящи за 14-дневен въвеждане етапа на пациентите, като се започне невирапин. Други невирапин лекарства, като например незабавното освобождаване на таблетки или пероральная суспензия трябва да се използва. По-голямата част от опита с Вирамун в комбинация с нуклеозидными на обратната транскриптаза (nrti). Избор на последваща терапия след Вирамун трябва да се основа

Каталог на резюме:

Revision: 44

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-02-04

Листовка

                107
Б. ЛИСТОВКА
108
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIRAMUNE 200 MG ТАБЛЕТКИ
невирапин (nevirapine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То
може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Viramune и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Viramune
3.
Как да приемате Viramune
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Viramune
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIRAMUNE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Viramune принадлежи към група лекарства,
наречени антиретровирусни средства,
които се
използват при лечението на инфе
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Viramune 200 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 200 mg невирапин
(nevirapine) (безводен).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка съдържа 318 mg лактоза
(като монохидрат).
Всяка таблетка съдържа по-малко от 1 mmol
натрий (23 mg), т.е. може да се каже, че
практически не съдържа натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка.
Бели, овални, двойно изпъкнали
таблетки. На едната страна с изпъкнал
релеф е означен кода
“54 193”, с черта, разделяща “54” от
“193”. На другата страна е изобразен
символа на
компанията. Делителната черта не е
предназначена за счупване на
таблетката.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Viramune е показан в комбинация с други
антиретровирусни лекарствени
продукти за лечение
на HIV-1 инфектирани възрастни, юноши и
деца във всички възрастови групи (вж.
точка 4.2).
Повечето от наблюденията с Viramune са
направени, когато той е приложен в
комбинация с
нуклеозидни инхибитори на обратната
транскриптаза (НИОТ). Изборът на
последваща терапия,
след лечение с Viramune, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-04-2023
Листовка Листовка чешки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-04-2023
Листовка Листовка датски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-04-2023
Листовка Листовка немски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-04-2023
Листовка Листовка естонски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-04-2023
Листовка Листовка гръцки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-04-2023
Листовка Листовка английски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-10-2011
Листовка Листовка френски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-04-2023
Листовка Листовка италиански 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-10-2011
Листовка Листовка латвийски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-10-2011
Листовка Листовка литовски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-04-2023
Листовка Листовка унгарски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-04-2023
Листовка Листовка малтийски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-10-2011
Листовка Листовка нидерландски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-10-2011
Листовка Листовка полски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-04-2023
Листовка Листовка португалски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-10-2011
Листовка Листовка румънски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-04-2023
Листовка Листовка словашки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-04-2023
Листовка Листовка словенски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-04-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-10-2011
Листовка Листовка фински 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-04-2023
Листовка Листовка шведски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-04-2023
Листовка Листовка норвежки 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-04-2023
Листовка Листовка исландски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-04-2023
Листовка Листовка хърватски 21-04-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-04-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите