ViraferonPeg

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

пегинтерферон алфа-2b

Предлага се от:

Merck Sharp Dohme Ltd 

АТС код:

L03AB10

INN (Международно Name):

peginterferon alfa-2b

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Adults (tritherapy)ViraferonPeg in combination with ribavirin and boceprevir (tritherapy) is indicated for the treatment of chronic-hepatitis-C (CHC) genotype-1 infection in adult patients (18 years of age and older) with compensated liver disease who are previously untreated or who have failed previous therapy. Моля, консултирайте се с Рибавирин и боцепревир кратки характеристики на продукта (SmPCs), когато ViraferonPeg се използва в комбинация с тези лекарства. Adults (bitherapy and monotherapy)ViraferonPeg is indicated for the treatment of adult patients (18 years of age and older) with CHC who are positive for hepatitis-C-virus RNA (HCV-RNA), including patients with compensated cirrhosis and / or co-infected with clinically stable HIV. ViraferonPeg в комбинация с рибавирином (bitherapy) е показан за лечение на ХГС-инфекция при възрастни пациенти, по-рано не е получавала лечение, включително и на пациенти с клинично стабилна ХИВ-инфекция и при възрастни пациенти, които не предишно лечение интерфероном Алфа (пегилированным или пегилированным) и рибавирином комбинирана терапия или монотерапия интерфероном Алфа. Монотерапия интерфероном, включително ViraferonPeg, се посочва в случай на непоносимост или противопоказания към рибавирину. Моля, обърнете се към Смпц рибавирином, когато ViraferonPeg се използва в комбинация с рибавирином. Paediatric population (bitherapy)ViraferonPeg is indicated in a combination regimen with ribavirin for the treatment of children three years of age and older and adolescents, who have chronic hepatitis C, previously untreated, without liver decompensation, and who are positive for HCV-RNA. При вземане на решение да не се отложи лечението до зряла възраст, е важно да се отчете, че комбинираната терапия предизвиква забавяне на растежа, който може да бъде необратим при някои пациенти. Решението трябва да бъде взето на индивидуална основа. Моля, обърнете се към Смпц Рибавирин капсули или перорален разтвор, когато ViraferonPeg се използва в комбинация с рибавирином.

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-05-28

Листовка

                129
Б. ЛИСТОВКА
130
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIRAFERONPEG 50 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIRAFERONPEG 80 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIRAFERONPEG 100 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIRAFERONPEG 120 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIRAFERONPEG 150 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ViraferonPeg и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знает
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ViraferonPeg 50 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
ViraferonPeg 80 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
ViraferonPeg 100 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
ViraferonPeg 120 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
ViraferonPeg 150 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ViraferonPeg 50 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 50 микрограма
пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b),
измерени въз
основа на протеиновото съдържание.
При разтваряне според инструкциите
всеки флакон осигурява 50 микрограма/0,5
ml
пегинтерферон алфа-2b.
ViraferonPeg 80 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 80 микрограма
пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b),
измерени
въз основа на протеиновото
съдържание.
При разтваряне според инструкциите
всеки флакон осигурява 80 микрограма/0,5
ml
пегинтерферон алфа-2b.
ViraferonPeg 100 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 100 микрограма
пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-01-2021
Листовка Листовка чешки 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-01-2021
Листовка Листовка датски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-01-2021
Листовка Листовка немски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-01-2021
Листовка Листовка естонски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-01-2021
Листовка Листовка гръцки 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-01-2021
Листовка Листовка английски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-01-2021
Листовка Листовка френски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-01-2021
Листовка Листовка италиански 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-01-2021
Листовка Листовка латвийски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-01-2021
Листовка Листовка литовски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-01-2021
Листовка Листовка унгарски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-01-2021
Листовка Листовка малтийски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-01-2021
Листовка Листовка полски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-01-2021
Листовка Листовка португалски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-01-2021
Листовка Листовка румънски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-01-2021
Листовка Листовка словашки 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-01-2021
Листовка Листовка словенски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-01-2021
Листовка Листовка фински 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-01-2021
Листовка Листовка шведски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-01-2021
Листовка Листовка норвежки 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-01-2021
Листовка Листовка исландски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-01-2021
Листовка Листовка хърватски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите