ViraferonPeg

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пегинтерферон алфа-2b

Предлага се от:

Merck Sharp Dohme Ltd 

АТС код:

L03AB10

INN (Международно Name):

peginterferon alfa-2b

Терапевтична група:

Иммуностимуляторы,

Терапевтична област:

Хепатит C, хроничен

Терапевтични показания:

Adults (tritherapy)ViraferonPeg in combination with ribavirin and boceprevir (tritherapy) is indicated for the treatment of chronic-hepatitis-C (CHC) genotype-1 infection in adult patients (18 years of age and older) with compensated liver disease who are previously untreated or who have failed previous therapy. Моля, консултирайте се с Рибавирин и боцепревир кратки характеристики на продукта (SmPCs), когато ViraferonPeg се използва в комбинация с тези лекарства. Adults (bitherapy and monotherapy)ViraferonPeg is indicated for the treatment of adult patients (18 years of age and older) with CHC who are positive for hepatitis-C-virus RNA (HCV-RNA), including patients with compensated cirrhosis and / or co-infected with clinically stable HIV. ViraferonPeg в комбинация с рибавирином (bitherapy) е показан за лечение на ХГС-инфекция при възрастни пациенти, по-рано не е получавала лечение, включително и на пациенти с клинично стабилна ХИВ-инфекция и при възрастни пациенти, които не предишно лечение интерфероном Алфа

Каталог на резюме:

Revision: 36

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-05-28

Листовка

                129
Б. ЛИСТОВКА
130
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIRAFERONPEG 50 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIRAFERONPEG 80 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIRAFERONPEG 100 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIRAFERONPEG 120 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIRAFERONPEG 150 МИКРОГРАМА ПРАХ И
РАЗТВОРИТЕЛ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява ViraferonPeg и за какво
се използва
2.
Какво трябва да знает
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
ViraferonPeg 50 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
ViraferonPeg 80 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
ViraferonPeg 100 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
ViraferonPeg 120 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
ViraferonPeg 150 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
ViraferonPeg 50 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 50 микрограма
пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b),
измерени въз
основа на протеиновото съдържание.
При разтваряне според инструкциите
всеки флакон осигурява 50 микрограма/0,5
ml
пегинтерферон алфа-2b.
ViraferonPeg 80 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 80 микрограма
пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b),
измерени
въз основа на протеиновото
съдържание.
При разтваряне според инструкциите
всеки флакон осигурява 80 микрограма/0,5
ml
пегинтерферон алфа-2b.
ViraferonPeg 100 микрограма прах и
разтворител за инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 100 микрограма
пегинтерферон алфа-2b (peginterferon alfa-2b
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-01-2021
Листовка Листовка чешки 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-01-2021
Листовка Листовка датски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-01-2021
Листовка Листовка немски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-01-2021
Листовка Листовка естонски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-01-2021
Листовка Листовка гръцки 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-01-2021
Листовка Листовка английски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 22-01-2021
Листовка Листовка френски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-01-2021
Листовка Листовка италиански 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 22-01-2021
Листовка Листовка латвийски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 22-01-2021
Листовка Листовка литовски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-01-2021
Листовка Листовка унгарски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-01-2021
Листовка Листовка малтийски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 22-01-2021
Листовка Листовка нидерландски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 22-01-2021
Листовка Листовка полски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-01-2021
Листовка Листовка португалски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 22-01-2021
Листовка Листовка румънски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-01-2021
Листовка Листовка словашки 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-01-2021
Листовка Листовка словенски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-01-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 22-01-2021
Листовка Листовка фински 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-01-2021
Листовка Листовка шведски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-01-2021
Листовка Листовка норвежки 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-01-2021
Листовка Листовка исландски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-01-2021
Листовка Листовка хърватски 22-01-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-01-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите