Vipidia

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

алоглиптин

Предлага се от:

Takeda Pharma A/S

АТС код:

A10BH04

INN (Международно Name):

alogliptin benzoate

Терапевтична група:

Drugs used in diabetes, Dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4) inhibitors

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Vipidia е показан при възрастни, навършили 18 години и по-големи с тип 2 захарен диабет за подобряване на гликемичния контрол в комбинация с други глюкоза, понижаване на лекарствени продукти, включително инсулин, когато те, заедно с диета и упражнения, не осигуряват адекватна гликемичния контрол (виж раздели 4. 4, 4. 5 и 5. 1 за наличните данни за различни комбинации).

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-09-18

Листовка

                36
Б. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
VIPIDIA 25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VIPIDIA 12,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
VIPIDIA 6,25 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
алоглиптин (alogliptin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vipidia и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Vipidia
3.
Как да приемате Vipidia
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Vipidia
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIPIDIA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Vipidia съдържа активното вещество
алоглиптин, което прин
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vipidia 6,25 mg филмирани таблетки
Vipidia 12,5 mg филмирани таблетки
Vipidia 25 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Vipidia 6,25 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат, еквивалентно на 6,25 mg
алоглиптин (alogliptin).
Vipidia 12,5 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат, еквивалентно на 12,5 mg
алоглиптин (alogliptin).
Vipidia 25 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа алоглиптинов
бензоат, еквивалентно на 25 mg
алоглиптин (alogliptin).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Vipidia 6,25 mg филмирани таблетки
Светлорозови, овални (приблизително 9,1
mm дълги и 5,1 mm широки), двойноизпъкнали,
филмирани таблетки с надписи „TAK“ и
„ALG-6.25“, отпечатани със сиво мастило
от едната
страна.
Vipidia 12,5 mg филмирани таблетки
Жълти, овални (приблизително 9,1 mm дълги
и 5,1 mm широки), двойноизпъкнали,
филмирани
таблетки с надписи „TAK“ и „ALG-12,5“,
отпечатани със сиво мастило от едната
страна.
Vipidia 25 mg филмирани таблетки
Светлочервени, овални (приблизително
9,1 mm дълги и 5,1 mm широки),
д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 21-07-2023
Листовка Листовка чешки 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 21-07-2023
Листовка Листовка датски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 21-07-2023
Листовка Листовка немски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 21-07-2023
Листовка Листовка естонски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 21-07-2023
Листовка Листовка гръцки 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 21-07-2023
Листовка Листовка английски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-10-2013
Листовка Листовка френски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 21-07-2023
Листовка Листовка италиански 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-10-2013
Листовка Листовка латвийски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-10-2013
Листовка Листовка литовски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 21-07-2023
Листовка Листовка унгарски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 21-07-2023
Листовка Листовка малтийски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-10-2013
Листовка Листовка нидерландски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-10-2013
Листовка Листовка полски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 21-07-2023
Листовка Листовка португалски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-10-2013
Листовка Листовка румънски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 21-07-2023
Листовка Листовка словашки 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 21-07-2023
Листовка Листовка словенски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-10-2013
Листовка Листовка фински 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 21-07-2023
Листовка Листовка шведски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 21-07-2023
Листовка Листовка норвежки 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 21-07-2023
Листовка Листовка исландски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 21-07-2023
Листовка Листовка хърватски 21-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 21-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-10-2013

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите