Vinorelbin Ebewe 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Страна: България

Език: български

Източник: Изпълнителна агенция по лекарствата

Купи го сега

Активна съставка:

Винорелбин

Предлага се от:

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG

АТС код:

L01CA4

INN (Международно Name):

Vinorelbine

дозиране:

10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Каталог на резюме:

Vinorelbin Ebewe"", 10 mg/ml concentrate for solution for infusion - 1 ml; - 5 ml x 1

Дата Оторизация:

2015-04-16

Сигнали за търсене, свързани с този продукт