Vihuma

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

симоктоког алфа

Предлага се от:

Octapharma AB

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

simoctocog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ). Vihuma може да се използва за всички възрастови групи.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-02-13

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIHUMA 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIHUMA 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIHUMA 1 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIHUMA 2 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIHUMA 2 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIHUMA 3 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
VIHUMA 4 000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
симоктоког алфа (simoctocog alfa)
(рекомбинантен човешки коагулационен
фактор VIII)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява V
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vihuma 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Vihuma 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Vihuma 1 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Vihuma 2 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Vihuma 2 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Vihuma 3 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Vihuma 4 000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Vihuma 250
IU прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 250 IU
човешки коагулационен фактор VIII
(рДНК),
симоктоког алфа (simoctocog alfa).
Vihuma 250 IU съдържа приблизително 100 IU/ml
човешки коагулационен фактор VIII
(рДНК),
симоктоког алфа, след
реконституиране.
Vihuma 500
IU прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 500 IU
човешки коагулационен фактор VIII
(рДНК),
симоктоког алфа (simoctocog alfa).
Vihuma 500 IU съдържа приблизително 200 IU/ml
човешки коагулационен фактор VIII
(рДНК),
симоктоког алфа след реконституиране.
Vihuma 1 000
IU прах и разтворител за инжекционен
разтвор
Всеки флакон съдържа номинално 1000 IU
човешки коагулационен факто
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-11-2022
Листовка Листовка чешки 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-11-2022
Листовка Листовка датски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-11-2022
Листовка Листовка немски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-11-2022
Листовка Листовка естонски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-11-2022
Листовка Листовка гръцки 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-11-2022
Листовка Листовка английски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 15-01-2019
Листовка Листовка френски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-11-2022
Листовка Листовка италиански 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 15-01-2019
Листовка Листовка латвийски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 15-01-2019
Листовка Листовка литовски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-11-2022
Листовка Листовка унгарски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-11-2022
Листовка Листовка малтийски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 15-01-2019
Листовка Листовка нидерландски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 15-01-2019
Листовка Листовка полски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-11-2022
Листовка Листовка португалски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 15-01-2019
Листовка Листовка румънски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-11-2022
Листовка Листовка словашки 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-11-2022
Листовка Листовка словенски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 15-01-2019
Листовка Листовка фински 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-11-2022
Листовка Листовка шведски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-11-2022
Листовка Листовка норвежки 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-11-2022
Листовка Листовка исландски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-11-2022
Листовка Листовка хърватски 07-11-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-11-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 15-01-2019

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите