Vidaza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

азацитидин

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

L01BC07

INN (Международно Name):

azacitidine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Миелодиспластични синдроми

Терапевтични показания:

Vidaza is indicated for the treatment of adult patients who are not eligible for haematopoietic stem cell transplantation (HSCT) with: intermediate 2 and high-risk myelodysplastic syndromes (MDS) according to the International Prognostic Scoring System (IPSS),chronic myelomonocytic leukaemia (CMML) with 10 29 % marrow blasts without myeloproliferative disorder,acute myeloid leukaemia (AML) with 20 30 % blasts and multi-lineage dysplasia, according to World Health Organisation (WHO) classification. Vidaza is indicated for the treatment of adult patients aged 65 years or older who are not eligible for HSCT with AML with >30% marrow blasts according to the WHO classification.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-12-17

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
VIDAZA 25 MG/ML ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОННА
СУСПЕНЗИЯ
Азацитидин (azacitidine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Vidaza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Vidaza
3.
Как да използвате Vidaza
4.
Възможни нежелани реакции
5
Как да съхранявате Vidaza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIDAZA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА VIDAZA
Vidaza е противораково средство, което
принадлежи към група лекарства,
наречени
„антиметаболити”. Vidaza съдържа
активното вещество „азацитидин”.
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА VIDAZA
Vidaza се използва при възрастни
па
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Vidaza 25 mg/ml прах за инжекционна
суспензия
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 100 mg азацитидин
(azacitidine). След разтваряне всеки
милилитър
суспензия съдържа 25 mg азaцитидин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционна суспензия
Бял лиофилизиран прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Vidaza е показан за лечение на възрастни
пациенти, които не са подходящи за
трансплантация
на хемопоетични стволови клетки
(_Haematopoietic stem cell transplantation,_ HSCT), с:
•
миелодиспластични синдроми (_Myelodysplastic
syndromes, _MDS) с междинен-2 и висок
риск
според Международната прогностична
точкова система (_International Prognostic _
_Scoring System,_ IPSS),
•
хронична миеломоноцитна левкемия
(_Chronic Myelomonocytic Leukaemia, _CMML)
с 10-29% костномозъчни бласти без
миелопролиферативно нарушение,
•
остра миелоидна левкемия (_Acute Myeloid
Leukaemia, _AML) с 20-30% бласти и
мултилинейна дисплазия според
класификацията на Световната здравна
организация (СЗО),
•
AML с > 30% костномозъчни бласти според
класификацията на СЗО.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 14-06-2022
Листовка Листовка чешки 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 14-06-2022
Листовка Листовка датски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 14-06-2022
Листовка Листовка немски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 14-06-2022
Листовка Листовка естонски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 14-06-2022
Листовка Листовка гръцки 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 14-06-2022
Листовка Листовка английски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 14-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 17-08-2016
Листовка Листовка френски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 14-06-2022
Листовка Листовка италиански 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 14-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 17-08-2016
Листовка Листовка латвийски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 14-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 17-08-2016
Листовка Листовка литовски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 14-06-2022
Листовка Листовка унгарски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 14-06-2022
Листовка Листовка малтийски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 14-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 17-08-2016
Листовка Листовка нидерландски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 14-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 17-08-2016
Листовка Листовка полски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 14-06-2022
Листовка Листовка португалски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 14-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 17-08-2016
Листовка Листовка румънски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 14-06-2022
Листовка Листовка словашки 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 14-06-2022
Листовка Листовка словенски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 14-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 17-08-2016
Листовка Листовка фински 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 14-06-2022
Листовка Листовка шведски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 14-06-2022
Листовка Листовка норвежки 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 14-06-2022
Листовка Листовка исландски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 14-06-2022
Листовка Листовка хърватски 14-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 14-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 17-08-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите