Vfend

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

вориконазол

Предлага се от:

Pfizer Europe MA EEIG

АТС код:

J02AC03

INN (Международно Name):

voriconazole

Терапевтична група:

Антимикотици за системна употреба

Терапевтична област:

Candidiasis; Mycoses; Aspergillosis

Терапевтични показания:

Вориконазол, широк спектър, триазольное противогъбични средство и е показан при възрастни и деца на възраст 2 и повече години, както следва:лечение на инвазивна аспергилоза;лечение в candidaemianon-пациенти с нейтропенией;лечение Флуконазол-резистентных сериозен инвазивна кандида инфекция (включително и с. krusei);лечение на тежки гъбични инфекции, причинени от Scedosporium СПП и. и Fusarium ѕрр. Вифенд трябва да се предписва предимно на пациенти с белег, вероятно застрашаващи живота инфекции. Профилактика на инвазивни гъбични инфекции в групата с висок риск аллогенной трансплантация на кръвотворните стволови клетки (ТГСК) получателите.

Каталог на резюме:

Revision: 53

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2002-03-19

Листовка

                128
ДАННИ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА
ВТОРИЧНАТА ОПАКОВКА
Вторична картонена опаковка
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VFEND 40 mg/ml прах за перорална суспензия
вориконазол
2.
ОБЯВЯВАНЕ НА АКТИВНОТО/ИТЕ ВЕЩЕСТВО/А
1 ml от разтворената суспензия съдържа
40 mg вориконазол.
3.
СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Съдържа също захароза, натриев
бензоат (E211). За допълнителна
информация, прочетете
листовката.
4.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА И КОЛИЧЕСТВО В ЕДНА
ОПАКОВКА
Прах за перорална суспензия
1 бутилка от 45 g
Мерителна чашка (разграфена да
показва 23 ml), 5 ml спринцовка за
перорални форми и
адаптор
5.
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ И ПЪТ(ИЩА) НА
ВЪВЕЖДАНЕ
Преди употреба прочетете листовката.
Перорално приложение след разтваряне
Разклатете бутилката приблизително 10
секунди преди употреба.
Използвайте спринцовката за
перорални форми, приложена в
опаковката, за да измерите
правилната доза.
Инструкции за разтваряне:
Натиснете капачката на бутилката, за
да освободи праха.
Добавете 46 ml вода и разклатете
енергично в продължение на около 1
минута.
6.
СПЕЦИАЛНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧЕ
ЛЕКАРСТВЕНИЯТ ПРОДУКТ ТРЯБВА
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧЕ ОТ
ПОГЛЕДА И ДОСЕГА НА ДЕЦ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
VFEND 50 mg филмирани таблетки
VFEND 200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 50 или 200 mg
вориконазол _(voriconazole)_.
Помощни вещества с известно действие
VFEND 50 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 63,42 mg лактоза
монохидрат.
VFEND 200 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 253,675 mg лактоза
монохидрат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
VFEND 50 mg филмирани таблетки
Бяла до белезникава, кръгла таблетка с
вдлъбнато релефно означение “Pfizer”
върху едната
страна и “VOR50” върху другата страна
(таблетки).
VFEND 200 mg филмирани таблетки
Бяла до белезникава таблетка с форма
на капсула и с вдлъбнато релефно
означение „Pfizer“
върху едната страна и „VOR200“ върху
другата страна (таблетки).
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
VFEND е широкоспектърен триазолов
антимикотичен агент и е показан при
възрастни и деца
на възраст 2 години и повече за:
Лечение на инвазивна аспергилоза.
Лечение на кандидемия при пациенти
без неутропения.
Лечение на флуконазол-резистентни
сериозни инвази
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 12-06-2023
Листовка Листовка чешки 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 12-06-2023
Листовка Листовка датски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 12-06-2023
Листовка Листовка немски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 12-06-2023
Листовка Листовка естонски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 12-06-2023
Листовка Листовка гръцки 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 12-06-2023
Листовка Листовка английски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 12-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-11-2014
Листовка Листовка френски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 12-06-2023
Листовка Листовка италиански 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 12-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 21-11-2014
Листовка Листовка латвийски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 12-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 21-11-2014
Листовка Листовка литовски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 12-06-2023
Листовка Листовка унгарски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 12-06-2023
Листовка Листовка малтийски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 12-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 21-11-2014
Листовка Листовка нидерландски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 12-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 21-11-2014
Листовка Листовка полски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 12-06-2023
Листовка Листовка португалски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 12-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 21-11-2014
Листовка Листовка румънски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 12-06-2023
Листовка Листовка словашки 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 12-06-2023
Листовка Листовка словенски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 12-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 21-11-2014
Листовка Листовка фински 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 12-06-2023
Листовка Листовка шведски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 12-06-2023
Листовка Листовка норвежки 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 12-06-2023
Листовка Листовка исландски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 12-06-2023
Листовка Листовка хърватски 12-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 12-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 21-11-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите